Chinese songs (Lyrics, Pinyin&Thai)

ตอนที่ 15 : เพลง 说爱你 (พูดว่ารักเธอ) by 刘至佳

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 166
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 4 ครั้ง
    25 เม.ย. 62

说爱你(Shuō ài nǐ)

「转啊转~就真的遇见 Mr. Right

เพลง: พูดว่ารักเธอ (หันมาก็พบกับคนที่ใช่จริงๆ)

演唱刘至佳(Liú Zhìjiā)

ร้องโดย: หลิวจื้อเจีย

原唱:蔡依林 (Cài Yīlín)

นักร้องต้นฉบับ: ไช่อีหลิน

 
我的世界变得奇妙 更难以言喻

wǒ de shìjiè biàn dé qímiào gèng nányǐ yányù

โลกของฉันกลายเป็นความน่าทึ่ง ยากที่จะบรรยาย

还以为是从天而降的梦境

hái yǐwéi shì cóngtiān'érjiàng de mèngjìng

ยังคิดว่ามันเป็นความฝันที่ตกลงมาจากท้องฟ้า

直到确定手的温度 来自你心里

zhídào quèdìng shǒu de wēndù láizì nǐ xīnlǐ

จนกว่าจะแน่ใจว่าอุณหภูมิของมือนี้มาจากภายในใจของคุณ

这一刻也终于勇敢说爱你

zhè yīkè yě zhōngyú yǒnggǎn shuō ài nǐ

ช่วงเวลานี้.... ในที่สุดฉันก็กล้าพูดว่ารักคุณ

  Pinyin & Translations by Asakura

 

 

一开始 我只顾着看你

yī kāishǐ wǒ zhǐgùzhe kàn nǐ

ในตอนแรก ฉันแค่มองคุณผ่านๆ

装做不经意心却飘过去

zhuāng zuò bùjīngyì xīn què piāo guòqù

แกล้งทำเป็นไม่สน แต่ใจกลับลอยไปแล้ว

还窃喜你没发现我躲在角落

hái qiè xǐ nǐ méi fāxiàn wǒ duǒ zài jiǎoluò

ยังแอบดีใจที่คุณไม่เห็นว่าฉันซ่อนตัวอยู่ในมุมนี้

  Pinyin & Translations by Asakura

忙着快乐忙着感动 从此陌生到熟

mángzhe kuàilè mángzhe gǎndòng cóngcǐ mòshēng dào shú

ท่ามกลางความสุข ท่ามกลางความซาบซึ้ง จากความแปลกหน้าแปรเป็นความสนิทสนม

会是我们从没想过 真爱到现在不敢期待

huì shì wǒmen cóng méi xiǎngguò zhēn'ài dào xiànzài bù gǎn qídài

พวกเราคงคาดไม่ถึงมาก่อน รักแท้จนกระทั่งตอนนี้ไม่อยากรอต่อไปแล้ว

 

 

要证明自己曾被你 想起 really

yào zhèngmíng zìjǐ céng bèi nǐ xiǎngqǐ really

ต้องการพิสูจน์ว่าตนเองก็ถูกคุณคิดเหมือนกันจริงๆ

我胡思乱想 就从今天起 I wish

wǒ húsīluànxiǎng jiù cóng jīntiān qǐ I wish

ฉันคิดไปคิดมาซ้ำแล้วซ้ำอีก เอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้ฉันปรารถนา......

像一个陷阱却从未犹豫相信

xiàng yīgè xiànjǐng què cóng wèi yóuyù xiāngxìn

เหมือนเป็นกับดัก แต่กลับไม่เคยลังเลที่จะเชื่อ

你真的愿意就请给我惊喜

nǐ zhēn de yuànyì jiù qǐng gěi wǒ jīngxǐ

ถ้าคุณยินดี (คิดเหมือนกันจริงๆ) ได้โปรดทำให้ฉันเซอร์ไพรส์ (ดีใจ) ทีเถอะ

 

 

关于爱情 过去没有异想的结局

guānyú àiqíng guòqù méiyǒu yì xiǎng de jiéjú

เกี่ยวกับความรัก ที่ผ่านมาไม่ได้จินตนาการถึงตอนจบ

那天起却颠覆了自己逻辑

nèitiān qǐ què diānfùle zìjǐ luójí

จากวันนั้นกลับลบล้างตรรกะของตนเอง

我的怀疑所有答案 因你而明白

wǒ de huáiyí suǒyǒu dá'àn yīn nǐ ér míngbái

ฉันสงสัยว่าคำตอบทั้งหมดนั้นเป็นเพราะมีคุณเข้าใจ

转啊转 就真的遇见 Mr. Right

zhuǎn a zhuǎn jiù zhēn de yùjiàn Mr. Right

หันกลับมาก็ได้พบกับคนที่ใช่จริงๆ

 

 

我的世界变得奇妙 更难以言喻

wǒ de shìjiè biàn dé qímiào gèng nányǐ yányù

โลกของฉันกลายเป็นความน่าทึ่ง ยากที่จะบรรยาย

还以为是从天而降的梦境

hái yǐwéi shì cóngtiān'érjiàng de mèngjìng

ยังคิดว่ามันเป็นความฝันที่ตกลงมาจากท้องฟ้า

直到确定手的温度 来自你心里

zhídào quèdìng shǒu de wēndù láizì nǐ xīnlǐ

จนกว่าจะแน่ใจว่าอุณหภูมิของมือนี้มาจากภายในใจของคุณ

这一刻也终于勇敢说爱你

zhè yīkè yě zhōngyú yǒnggǎn shuō ài nǐ

ช่วงเวลานี้.... ในที่สุดฉันก็กล้าพูดว่ารักคุณ

 

  Pinyin & Translations by Asakura

一开始 我只顾着看你

yī kāishǐ wǒ zhǐgùzhe kàn nǐ

ในตอนแรก ฉันแค่มองคุณผ่านๆ

装做不经意心却飘过去

zhuāng zuò bùjīngyì xīn què piāo guòqù

แกล้งทำเป็นไม่สน แต่ใจกลับลอยไปแล้ว

还窃喜你没发现我躲在角落

hái qiè xǐ nǐ méi fāxiàn wǒ duǒ zài jiǎoluò

ยังแอบดีใจที่คุณไม่เห็นว่าฉันซ่อนตัวอยู่ในมุมนี้

忙着快乐忙着感动 从此陌生到熟

mángzhe kuàilè mángzhe gǎndòng cóngcǐ mòshēng dào shú

ท่ามกลางความสุข ท่ามกลางความซาบซึ้ง จากความแปลกหน้าแปรเป็นความสนิทสนม

会是我们从没想过 真爱到现在不敢期待

huì shì wǒmen cóng méi xiǎngguò zhēn'ài dào xiànzài bù gǎn qídài

พวกเราคงคาดไม่ถึงมาก่อน รักแท้จนกระทั่งตอนนี้ไม่อยากรอต่อไปแล้ว

 

 

要证明自己曾被你 想起 really

yào zhèngmíng zìjǐ céng bèi nǐ xiǎngqǐ really

ต้องการพิสูจน์ว่าตนเองก็ถูกคุณคิดเหมือนกันจริงๆ

我胡思乱想 就从今天起 I wish

wǒ húsīluànxiǎng jiù cóng jīntiān qǐ I wish

ฉันคิดไปคิดมาซ้ำแล้วซ้ำอีก เอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้ฉันปรารถนา......

像一个陷阱却从未犹豫相信

xiàng yīgè xiànjǐng què cóng wèi yóuyù xiāngxìn

เหมือนเป็นกับดัก แต่กลับไม่เคยลังเลที่จะเชื่อ

你真的愿意就请给我惊喜

nǐ zhēn de yuànyì jiù qǐng gěi wǒ jīngxǐ

ถ้าคุณยินดี (คิดเหมือนกันจริงๆ) ได้โปรดทำให้ฉันเซอร์ไพรส์ (ดีใจ) ทีเถอะ

 

 

关于爱情 过去没有异想的结局

guānyú àiqíng guòqù méiyǒu yì xiǎng de jiéjú

เกี่ยวกับความรัก ที่ผ่านมาไม่ได้จินตนาการถึงตอนจบ

那天起却颠覆了自己逻辑

nèitiān qǐ què diānfùle zìjǐ luójí

จากวันนั้นกลับลบล้างตรรกะของตนเอง

我的怀疑所有答案 因你而明白

wǒ de huáiyí suǒyǒu dá'àn yīn nǐ ér míngbái

ฉันสงสัยว่าคำตอบทั้งหมดนั้นเป็นเพราะมีคุณเข้าใจ

转啊转 就真的遇见 Mr. Right

zhuǎn a zhuǎn jiù zhēn de yùjiàn Mr. Right

หันกลับมาก็ได้พบกับคนที่ใช่จริงๆ

 

我的世界变得奇妙 更难以言喻

wǒ de shìjiè biàn dé qímiào gèng nányǐ yányù

โลกของฉันกลายเป็นความน่าทึ่ง ยากที่จะบรรยาย

还以为是从天而降的梦境

hái yǐwéi shì cóngtiān'érjiàng de mèngjìng

ยังคิดว่ามันเป็นความฝันที่ตกลงมาจากท้องฟ้า

  Pinyin & Translations by Asakura

直到确定手的温度 来自你心里

zhídào quèdìng shǒu de wēndù láizì nǐ xīnlǐ

จนกว่าจะแน่ใจว่าอุณหภูมิของมือนี้มาจากภายในใจของคุณ

这一刻也终于勇敢说爱你

zhè yīkè yě zhōngyú yǒnggǎn shuō ài nǐ

ช่วงเวลานี้.... ในที่สุดฉันก็กล้าพูดว่ารักคุณ

 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 说爱你 刘至佳

นักร้องหลิวจื้อเจียPinyin และแปลโดย Asakura

 Please :)

S
N
A
P
 
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 4 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

15 ความคิดเห็น