ติวภาษาไทย

ตอนที่ 4 : แบบทดสอบ การพูดโต้แย้ง

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 20,683
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 39 ครั้ง
  28 ก.พ. 51

1. "ความคิดเห็นทั้งหมดที่คุณศักดิ์เสนอมานั้นนับว่ายอดเยี่ยมมาก สามารถนำ
    ไปปฏิบัติได้และจะเห็นผลได้อย่างทันตา ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนเป็น
    อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามผมคิดว่าความเห็นของคุณพงศ์น่าสนใจกว่า"
    ข้อความข้างต้นเป็นการใช้ภาษาแบบใด
   ก.
  การแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง             ข. การแสดงความคิดเห็นเชิงสนับสนุน
   ค.การแสดงความคิดเห็นโน้มน้าว             ง.  การแสดงความคิดเห็นเชิงอภิปราย

2. "คุณคิดอย่างไรดิฉันไม่สน ขอเพียงคุณฟังความคิดของฉัน" ข้อโต้แย้งนี้มี
    น้ำเสียงและความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
 ก. ดิฉันมีความเห็นต่างจากคุณ               ข.ดิฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณ
 ค. ดิฉันคิดอย่างนี้ใครจะทำไม                ง.
คุณอาจคิดอย่าง ดิฉันคิดอย่าง แต่คุณควรฟังดิฉัน


3. ข้อใดแสดงว่าผู้พูดรู้จักใช้ภาษาในการโต้แย้ง
   ก.ตามที่คุณกล่าวมานั้น ผมไม่เห็นด้วย ผมว่าเราควรจะ........
   ข. ตามที่คุณกล่าวมานั้น ผมมีความเห็นต่างไปว่า เราควรจะ........

   ค. ที่คุณกล่าวมานั้นคงไม่ถูกนัก ผมว่าเราควรจะ.........
   ง. ที่คุณกล่าวมานั้นก็ถูกอยู่หรอก แต่ผมกลับเห็นว่าเราควร.......
4. ข้อใดเป็นการพูดโต้แย้งได้นุ่มนวลที่สุด
  ก.ที่คุณพูดมานั้น ผมเห็นด้วยในหลักการ แต่คิดว่าคงทำยาก ผมจึงขอเสนอความคิดใหม่
  ข.เก็บความคิดของคุณไว้ก่อน มีเพียงบางคนที่ทำได้อย่างนั้น น่าจะทำตามข้อเสนอของผมมากกว่า
  ค.ความคิดของคุณก็ถูก แต่เหมาะกับบางสถานการณ์ ดังนั้นจงเลิกความคิดของคุณเสียเถิด
  ง.ความคิดของคุณดี แต่บางเรื่องก็ไม่เหมาะ อย่างผมจะดีกว่าไหมครับ
5. ข้อใดเป็นลักษณะการพูดโต้แย้งที่นุ่มนวลที่สุด
    ก.ผมเห็นว่าความเห็นที่เสนอกันมายังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเท่าไร
    ข.ผมว่าที่หลายๆ ท่านวิเคราะห์ปัญหามายังไม่ตรงจุดนัก
    ค. ถ้าแก้ไขปัญหาตามวิธีที่หลายท่านเสนอมาผมเกรงว่าจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
    ง.ในประเด็นนี้ผมมีความเห็นที่ต่างออกไปจากท่านอื่นๆ
6. ประเด็นการโต้แย้งข้อใดมีความเหมาะสมมากที่สุด
    ก. อยู่เมืองไทยใครใครก็ชอบ                      ข.ไข่กับไก่ อะไรเกิดก่อนกัน
    ค. สงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นเมื่อไร
    ง. เราน่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศหรือไม่

7. "พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเป็นผู้นำทางการเมืองแบบชุมนุมตั้งค่ายที่เหมาะแก่
    สภาพการจลาจลบ้านแตกสาแหรกขาด"
    การแสดงทรรศนะเกี่ยวกับข้อความข้างต้นควรนิยามกลุ่มคำข้อใดมากที่สุด
    ก. ผู้นำ                                                ข. 
การเมืองแบบชุมนุมตั้งค่าย
    ค.สภาพจลาจล                                     ง.  บ้านแตกสาแหรกขาด

8. คำนิยามต่อไปนี้มีข้อบกพร่องอย่างไร "สเปกโทรสโคป เป็นเครื่องมือที่ใช้
    ศึกษาวิเคราะห์สเปกตรัม"

    ก.ขาดความขัดเจน                                 ข. พายเรืออยู่ในอ่าง

    ค. เข้าใจได้ยาก                                     ง. ไม่สมเหตุสมผล
 ที่มา จาก  http://www.geocities.com/thairoom3/bo3.html


1. ง   2. ง   3. ข  4. ง   5.  ง    6.ง   7. ก   8. ง 
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 39 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

47 ความคิดเห็น

 1. #35 นักสืบหน้าใหม่ (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 27 ธันวาคม 2552 / 11:42
  ขอบคุณค่ะ จะลองทำดูนะ
  #35
  0
 2. #30 |-|aI2]>aZE (จากตอนที่ 4)
  วันที่ 13 กันยายน 2552 / 20:23
  d คับบบบบ
  #30
  0