ติวภาษาไทย

ตอนที่ 3 : แบบทดสอบ การอ่านวิเคราะห์และวินิจสาร

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 24,638
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 68 ครั้ง
  12 มี.ค. 51

๑. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้

                    ก็จริงอยู่ผู้หญิงใช่ดอกไม้          และก็ใช่ผู้ชายใช่ผาหิน

    ต่างก็คือสิ่งที่มีชีวิน                        อยู่บนธรณินแผ่นดินเดียว” 
ก.      ผู้หญิงและผู้ชายต่างก็มีชีวิต  แต่มีธรรมชาติที่แตกต่างกัน
ข.      ผู้หญิงและผู้ชายมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันในฐานะสิ่งมีชีวิต
ค.      ผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันและต้องพึ่งพาอาศัยกัน                                                                          
ง.
ผู้หญิงและผู้ชายต่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสมอกัน

๒.ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม

                                        กว่าเจ้าจะสูงใหญ่เกินไหล่แม่    ลำบากแท้เพียงไหนดวงใจเอ๋ย

                           สักหายใจห่างเจ้าแม่ไม่เคย                     เฝ้าชมเชยลูกน้อยผู้กลอยใจ

                           ความชรามาเยือนเตือนให้รู้                   แม่จะอยู่กับเราอีกเท่าไร

                           ไม้ใกล้ฝั่งทรุดพังลงวันใด                      เ ย็นร่มไทรจักลับไปกับกาล   

     ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียนคำประพันธ์ข้างต้น

ก.      พรรณนาความรักที่มีต่อแม่

ข.      ระบายความโศกเศร้าที่แม่จะจากไป

ค.      แสดงความรู้สึกระลึกถึงพระคุณของแม่
ง.
เตือนให้ลูกดูแลแม่เพื่อทดแทนคุณ
๓. 

(1)                                                  

ความรักนั้นต้องอาศัยการปลูกต้นรัก รดน้ำพรวนดินอย่างดีเพื่อสร้างชีวิตครอบครัว /

                                              (2)

การครองคู่ในสภาพสังคมปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจกันตลอดไป /

                                              (3)

การอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่แตกต่างกันด้านความคิด ต้องอาศัยการรู้จักให้อภัยกัน /

                                              (4)

คู่สามีภรรยาจึงจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดรอดฝั่ง


ข้อความข้างต้นประโยคใดเป็นประโยคใจความสำคัญ 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ  ๔-๕
ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่าในระดับของพวกเกษตรกรด้วยกัน  ชาวนาค่อนข้างน่าสงสารกว่าใครเพราะรายได้ต่ำ  ผมเคยไปสัมผัสชีวิตชาวนาแถว  ๆ ภาคกลาง  พบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่มีพื้นที่ทำนาเป็นของตนเองหรือถึงมีก็มีไม่กี่ไร่   นอกนั้นเป็นของนายทุนทั้งสิ้น  ผมจึงพยายามที่จะศึกษาว่าการป้องกันกำจัดและลดต้นทุนการผลิต  การลงทุนของชาวนา เพื่อให้เขาได้กำไรสูงสุด  นี่คือเป้าหมายงานวิจัย  เราต้องการลดต้นทุนการผลิตของชาวนาไม่ว่าจะด้านการป้องกันกำจัดของสารฆ่าแมลง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวนาในด้านเศรษฐกิจรวมทั้งสุขภาพด้วย  เพราะเราลดจำนวนครั้งของการใช้สารฆ่าแมลงลงหรือในด้านค้นหาพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อแมลงให้เขา
๔. ข้อเขียนข้างตัน มีตอนใดเป็นข้อความแสดงอารมณ์

                ก.  ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่าในระดับของพวกเกษตรกรด้วยกัน

                ข. ชาวนามีรายได้ต่ำ  ไม่มีนาเป็นของตนเองหรือมีก็น้อย

                ค. การค้นหาพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อแมลงให้ชาวนา  จะช่วยชาวนาในด้านเศรษฐกิจและด้าน

   สุขภาพได้

                ง.  นี่คือเป้าหมายงานวิจัย
๕.         ข้อใดเป็นสารที่สำคัญที่สุด
ใดเป็นลักษณะของการอ่านที่มีวิจารณญาณ

ก.  ชาวนาน่าสงสาร                                                           ข. ชาวนามีรายได้ต่ำ

ค.  การวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยส่วนรวมด้วย

ง. การค้นหาพันธุ์ข้าวที่มีความต่อต้านต่อแมลงให้ชาวนาจะช่วยชาวนาในด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพได้

๖.     ข้อใดแสดงว่าเป็นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

        . เลือกอ่านหนังสือที่ผู้เขียนน่าเชื่อถือได้       . เปรียบเทียบข่าวจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับ

        . เลือกอ่านหนังสือที่พัฒนาความคิดเท่านั้น    . ยอมรับและสนับสนุนความคิดของผู้เขียนเสมอ
๗.       ข้อใดคือ คำจำกัดความของคำว่า  วิเคราะห์

ก. แยกออกเป็นส่วน ๆ  เพื่อพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ข. ตรวจตราพิจารณาเรื่องราวอันมีความหมายที่ผู้ส่ง  ส่งมายังผู้รับ

ค. พิจารณาสารด้วยความเอาใจใส่ให้ได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้วินิจ

ง. ทุกข้อรวมกัน

๘. การเสาะแสวงหาคำตอบหรือพยายามตอบตัวเราเองว่า เราได้รับความรู้อะไร   รับรู้ความรู้สึกอะไร  พฤติกรรมทั้งหมดนี้   รวมเป็นกระบวนการที่เรียกว่า  ...
ก.  การวินิจ                          ข.  การวิเคราะห์                  ค. การวินิจสาร                   ง. การวิเคราะห์และวินิจสาร

๙.                   การฝึกนิสัยให้รักการอ่านนั้น   ควรเริ่มต้นจากการอ่านประเภทใด

ก.  อ่านเพื่อความรู้                                                              ข. อ่านเพื่อฆ่าเวลา                                                              ค. อ่านเพื่อสนองความสนใจของตน                            ง. อ่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าสมาคม
๑๐.  แม้จะเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา  เวลาก็อาจจะผ่านไปโดยไม่ถูก ฆ่า   หมายความว่าอย่างไร

ก. ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว          ข. ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า

ค. ผู้อ่านต้องการให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่เวลากลับผ่านไปอย่างเชื่องช้า

ง. ผู้อ่านต้องการอ่านเพื่อคลายเหงา   แต่ได้รับผลประโยชน์จากการอ่านอย่างคุ้มกับเวลาที่เสียไป

( เฉลย   1. ง   2. ง    3.  ข้อ 3    4. ก   5.ง   6. ข   7.  ก    8. ค   9. ค    10. ง )

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 68 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

47 ความคิดเห็น

 1. #47 warapatama (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 / 11:20
  ให้เด็กฝึกได้บุญค่ะ
  #47
  0
 2. #41 พาทิ (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 / 20:25
  ถูกหมดเลย 55555+
  #41
  0
 3. #32 ถิรวัฒน์ (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 4 ตุลาคม 2552 / 17:01
  การสอบ  ตอนที่ 3 การอ่าน

  ก็ถูก 6 ข้อ  อิอิ

  #32
  0