ติวภาษาไทย

ตอนที่ 5 : แบบทดสอบ การเขียนรายงาน

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 26,204
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 69 ครั้ง
  28 ก.พ. 51

1.การใช้ภาษาในข้อใดเหมาะสมที่จะใช้ในการเขียนรายงานทางวิชาการ
 ก. เคล็ดลับการทำต้มยำให้อร่อยคือต้องใส่เนื้อสัตว์ต่างๆเมื่อน้ำเดือดแล้วทิ้งไว้สักพักจังคน
 ข. กีฬาช่วยขจัดความเครียด ทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งและปลอดโปร่ง
 ค. หลังการผ่าตัดได้ไม่ถึง 1 สัปดาห์ อาการป่วยของเขาก็ค่อยยังชั่วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 ง. การจราจรแถวสะพานปิ่นเกล้าติดขัดมาก โดยเฉพาะในเวลาเช้าและเวลาเย็น 
2. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน

   ก. หัวใจมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปทั่วสรรพางค์กาย

   ข. ทุกคนอยากให้สุขภาพแข็งแรง และให้หัวใจแข็งแรงด้วย

  ค. ปัจจุบันพบว่า ผู้สูงอายุที่มีปัญหา เกี่ยวกับโรคหัวใจมีจำนวนมากขึ้น

  ง. หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักที่สุด หัวใจหยุดเมื่อใด ชีวิตก็หยุดเมื่อนั้น
3.ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมที่สุดในการเขียนรายงาน

 ก. นับตั้งแต่ระบบทุนนิยม เข้ามามีบทบาทในภาคอีสาน  การผลิตก็เปลี่ยนไป  เดิมเป็นการผลิตเพื่อบริโภค  แต่  ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย

ข. หาว่ากฎเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดถูกละเมิดได้  กฎเกณฑ์ข้ออื่น ๆ ก็ย่อมมีสิทธ์ที่จะถูกละเมิด ได้เช่นกัน

ค. ทั่วโลกที่เจริญแล้ว เขาถือหลักว่า ในการขนส่งมวลชนนั้นตั้งราคาถูก สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย                     
ง. การแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ นั้นควรที่จะเลือกคนเก่งที่มีความรู้ ความสามารถ สมกับรัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่ง  และให้แต่งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำเร็จในอาชีพธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานมาร่วมเป็นกรรมการ
4.ข้อใดให้คำจำกัดความของคำว่า "รายงาน"ได้ชัดเจนถูกต้อง
   ก.เป็นการรวบรวมข้อมูล                                       ข. เป็นการบันทึกเรื่องราวที่ได้อ่านมา
   ค. เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้ฟังมา                        
  ง. เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในรูปแบบต่างๆ

จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของการเขียนรายงานค้นคว้าคือข้อใด
     ก.ห้มีนิสัยรักการอ่าน                                          ข. ให้มีทักษะในการค้นคว้ารวบรวม
    ค.ให้รู้จักเรียบเรียงสิ่งที่ได้ค้นมา
    ง. ให้รู้จักรวบรวม เรียบเรียง ความรู้ ความคิดแล้วนำเสนออย่างถูกหลักวิชา

7การคัดลอกข้อความสั้นๆเฉพาะบางตอนมาใช้ประกอบการเขียนรายงานต้องปฏิบัติตามข้อใดจึงจะไม่ผิดกฎหมาย
   ก. ไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องอ้างชื่อผู้แต่ง
   ข. ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นรายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
   ค.ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องทำอ้างอิง หรือแสดงให้ปรากฏว่าได้คัดลอกมาจากแหล่งใด
   ง.ถ้าเจ้าของลิขสิทธ์เป็นคนไทย ต้องขออนุญาต ถ้าเป็นชาวต่างประเทศไม่ต้องขออนุญาต
8.ข้อใด  เป็นลักษณะสำคัญที่สุดของโครงเรื่อง
ก. การเรียงลำดับหัวข้อ                                     ข. การใช้ถ้อยคำที่กระชับรัดกุม
ค. การแยกหัวข้อใหญ่ออกเป็นหัวข้อย่อย              ง. จำนวนหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย
9. การเขียนรายงานเรื่อง  การเลีย้งสุกร   ควรกำหนดโครงเรื่องอย่างไร
  ก.  การคัดเลือพันธุ์สุกร   การให้อาหารสุกร    การดูแลรักษาสุกร
 ข. ความเป็นมาของการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย    วิธีเลี้ยงสุกร    การดูแลรักษาสุกร
ค. หลักการเลี้ยงสุกร     ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกร    การหาตลาดสำหรับสุกร
ง.  ความสำคัญของการเลี้ยงสุกร     ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกร   การดูแลรักษาสุกร

10.จากผู้แต่งต่อไปนี้  ควรเรียงลำดับก่อนหลังอย่างไร   จึงจะถูกหลักบรรณานุกรม

                                ๑. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ                       ๒. เกศนี    หงสนันท์        ๓. เจริญ  อินทรเกษตร

                                ๔. ดร.โภไคย   วิศวา                                         ๕.  วาสนา  สิทธิวงศ์

                ก.                      ข.                      ค. ๒                      ง. ๑  ๒ ๓    
1.ข   2.ค   3. ข  4. ง  5.ง   6. ง     7.ค   8.ก   9.ข   10. ก

5. จุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของการเขียนรายงานค้นคว้าคือข้อใด
     ก.ให้มีนิสัยรักการอ่าน                                        ข. ให้มีทักษะในการค้นคว้ารวบรวม
     ค.ให้รู้จักเรียบเรียงสิ่งที่ได้ค้นมา                 
   ง. ให้รู้จักรวบรวม เรียบเรียง ความรู้ ความคิดแล้วนำเสนออย่างถูกหลักวิชา
6.
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 69 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

47 ความคิดเห็น

 1. #43 ยิ้ม (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 1 มีนาคม 2554 / 22:27
  ขอบคุนมากนะคร่า
  #43
  0
 2. #15 แอน (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 / 15:39
  หาเพื่อนคุยตลกๆ
  #15
  0
 3. #14 แอน (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2552 / 15:38
  ว่างก้แอดมาได้นะ หาเพื่อนคุยตลกๆขําๆ
  #14
  0
 4. #11 คตีถพำถุภะ (จากตอนที่ 5)
  วันที่ 2 มีนาคม 2552 / 11:00
  ชอบวิกดะเ
  #11
  0