เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 15 : ~ จังหวัดสุโขทัย ~

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 152
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    23 ต.ค. 49

คำขวัญ

"กำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง อดีตรุ่งเรืองคือ เมืองสุโขทัย" 


ข้อมูลทั่วไป

สุโขทัย มาจากสองคำคือ "สุข" กับ "อุทัย" อันมีความหมายรวมกันว่า "รุ่งอรุณแห่งความสุข" สุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.1700 มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ และหนึ่งในนั้นคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง สุโขทัยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 427 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,596 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอคีรีมาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร 


อาณาเขต

ทิศเหนือ จดจังหวัดแพร่

ทิศใต้ จดจังหวัดกำแพงเพชร

ทิศตะวันออก จดจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก จดจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง 


 
เทศกาลงานประเพณี

1. งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน เพื่อเป็น การรำลึกและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ขจรขจายไปทั่ว ในงานมีการทำบุญ ตักบาตรและพิธีทางศาสนา ขบวนสักการะพ่อขุนฯ พิธีบวงสรวง การเล่นพลุ ตลอดจนนาฏศิลป์และมหรสพทั้งกลางวันและกลางคืน

2. ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เป็นงานประเพณีอุปสมบทของชาวไทยพวนที่บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัช นาลัย กำหนดการจัดงานในวันที่ 7-8 เมษายน ลักษณะเป็นการอุปสมบทหมู่ แห่ด้วยช้างเป็นขบวนประมาณ 20-30 เชือก มีการตกแต่งนาค (ผู้จะบวช) และช้างอย่างสวยงาม และมีการประกวดกันระหว่างเจ้าภาพเป็นประจำ ทุกปี

3. งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน จัดขึ้นในวันสงกรานต์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นการสืบทอด งานประเพณีเก่าแก่ของสุโขทัย ดังหลักฐานที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ว่า "คนสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอย ทาน" กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีทางศาสนา ขบวนแห่สงกรานต์ การแสดงนาฏศิลป์ และละครประกอบแสงเสียง การเล่นไฟ การประกวด ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

4. งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นงานประเพณีที่จังหวัดจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกปี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลักษณะของ งานประกอบด้วยการลอยกระทงจุดประทีปโคมไฟ จุดตะไลไฟพะเนียง การ ละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่ และระบำโบราณคดีชุด "สุโขทัย" ที่แสดงออกถึง วิถีชีวิตของชาวเมือง ตามศิลาจารึกในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของ โบราณสถาน บริเวณเมืองเก่าสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งนี้อีกด้วย

5. งานวันพิชิตยอดเขาหลวง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมความงามของ ธรรมชาติ ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหงอย่างใกล้ชิด โดยการเดินทาง ขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม 


สถานที่น่าสนใจ

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (เมืองเก่าสุโขทัย) เข้าเขตเมืองเก่าจะแลเห็นยอดพระเจดีย์แบบต่างๆ อันสง่า งามและวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ กำแพงเมืองสุโขทัยตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นกำแพงดิน 3 ชั้น (ในศิลาจารึกเรียกว่า "ตรีบูร") โดยการขุดเอาดินขึ้นมาถมเป็นกำแพงและพื้นดินที่ขุดขึ้นยังเป็นคูน้ำไว้ใช้สอย มีประตู เมือง 4 ประตู ด้านเหนือเรียกว่า "ประตูศาลหลวง" ด้านใต้เรียกว่า "ประตูนะโม" ด้านทิศตะวันออกเรียกว่า "ประตูกำแพงหัก" ด้านทิศตะวันตกเรียกว่า "ประตูอ้อ" ภายนอกกำแพงเมืองในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโบราณ สถานประมาณ 70 แห่ง สร้างขึ้นไว้ในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากร และได้รับการจัดตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ในปี

2. วัดศรีชุม ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศตะวันตก 800 เมตร เป็นวัดที่ ประดิษฐานพระอจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะของวิหารที่ ประดิษฐานพระอจนะนั้น สร้างเป็นทรงมณฑป สันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นคลุม องค์พระทีหลัง ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน และเดินขึ้นไปตาม ทางบันไดแคบๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์พระอจนะ ภายในช่องกำแพงตามฝา ผนังมีภาพเขียนเก่าแก่แต่เลือนไปเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ 700 ปี นอก จากนี้แล้วบนเพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลาย ต่างๆ ไว้มีจำนวนทั้งหมด 50 ภาพ เหตุที่สร้างช่องทางหลังองค์พระนั้น หากพิจารณากันอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วง ทรงพระปรีชาสามารถในด้านปลุกปลอบใจ ทหารหาญและด้านอื่นๆ อีกมาก เพราะผนังด้านข้างขององค์พระอจนะมีช่อง เล็กๆ ถ้าหากใครแอบเข้าไปทางอุโมงค์และพูดออกมาดังๆ ผู้ที่อยู่ภายในวิหารจะ ต้องนึกว่าพระอจนะพูดได้ และเสียงพูดนั้นจะกังวานน่าเกรงขาม เพราะวิหารนี้ ไม่มีหน้าต่าง แต่เดิมคงมีหลังคาเป็นรูปโค้งคล้ายโดม

3. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง จังหวัดสุโขทัย) มีเนื้อที่ประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร ในสมัยก่อนเรียกป่านี้ว่า "ป่าเขาหลวง" แต่เมื่อทางการเข้ามาดำเนินการสงวน พื้นที่แห่งนี้ไว้เพื่อประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้นได้ตั้งชื่อเสียใหม่ว่า "รามคำแหง" เพราะชื่อเดิมนั้นซ้ำกับ ชื่อ อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทยานฯ แห่งนี้ประกอบด้วยขุนเขาสูงชันและเด่นเป็นสง่า ท้าทายนักปีนเขาทั้งหลาย เขาหลวงนี้ประกอบด้วยยอดเขาถึง 4 ยอดด้วยกัน คือ ยอดเขานารายณ์ ยอดเขาพระแม่ย่า ยอดเขาภูกา และยอดเขาพระเจดีย์ เมื่อมองจากยอดเขาเหล่านี้ลงไปสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงาม จะเห็นทำนบ กั้นน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยที่เรียกกันว่า "สรีดภงค์" และตัวจังหวัดสุโขทัยได้อย่างชัดเจน สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยาน ได้แก่ ยอดเขานารายณ์ มีหน้าผาที่สวยงามและสูงชัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบ เขา ยอดเขาพระแม่ย่า ตามประวัติเล่าว่าในสมัยก่อนที่นี่เป็นที่ประทับและจำศีลภาวนาของพระแม่ย่า สวนลุ่มหรือ สวนลุมพินีวัน เป็นสวนว่านยาสมุนไพรอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่เชิงเขาหลวง น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวย งามมากที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาหลวง ไหลลงสู่แม่น้ำยมที่บ้านพุ อำเภอคีรีมาศ

4. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ชาวบ้านเรียก "ป่าคา" หมายถึงป่าคาหลวง หรือสันกลางแม่วังช้าง มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้น น้ำของแม่น้ำท่าแพ สถานที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกตาดเดือน น้ำตกตาดดาว น้ำตกทรายขาว ถ้ำธาราสันต์ โป่งเดือด ถ้ำค้างคาว บริเวณอุทยานมีเนื้อที่ทั้งหมด 133,250

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น