เที่ยวทั่วไทย 76 จังหวัด

ตอนที่ 16 : ~ จังหวัดอุตรดิตถ์ ~

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 150
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 1 ครั้ง
  24 ต.ค. 49

คำขวัญ

"เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก" 

 

ข้อมูลทั่วไป

อุตรดิตถ์ เป็นเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ และบ้าน เกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบลริม แม่น้ำน่านชื่อ "บางโพธิ์ท่าอิฐ" ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่มีความ เจริญอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า ดังนั้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบล บางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง "อุตรดิตถ์" ซึ่งมีความหมายว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ ต่อมาจึงได้ รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ประมาณ 7,838 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า และอำเภอทองแสนขัน 

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และน่าน

ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก เลย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีแนวเขตแดนยาว 120 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย 

 เทศกาลงานประเพณี

1. งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้น เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพระยาพิชัย ดาบหัก กำหนดจัดงานในเดือนมกราคม นอกจากพิธีบวงสรวง แล้ว ในงานยังมีกิจกรรมเสริมอีกมากมาย

2. งานเทศกาลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล จัดขึ้นใน วันขึ้น 8-15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)

3. ประเพณีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระพุทธเจ้า จัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา) และถือเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา มีกิจกรรมทางศาสนา และนิทรรศการ หลังจากวันวิสาขบูชา 7 วัน เรียกว่าวัน "อัฐมีบูชา" จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า

4. เทศกาลวันลางสาดอุตรดิตถ์ เนื่องจากลางสาดเป็นผลไม้ที่ทำชื่อเสียง และรายได้ให้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์มาช้านาน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลไม้ ชนิดนี้ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้น กลุ่มเกษตรอำเภอลับแล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ และสำนักงานเกษตรจังหวัด อุตรดิตถ์ จึงได้ร่วมกันจัดงานวันลางสาดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร หันมาสนใจปรับปรุงพันธุ์ลางสาดของตน ให้มีคุณภาพดีตามที่ตลาดต้องการ โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ ปลายเดือนกันยายน บริเวณสนามกีฬาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ มีนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับลางสาด การประกวดลางสาด ธิดาลางสาด การประกวดรถผลไม้ การออกร้านสินค้าพื้นเมือง ตลอดจนการแสดง และมหรสพพื้นเมืองของชาวลับแลที่น่าสนใจ 

 

สถานที่น่าสนใจ

1. อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความ องอาจกล้าหาญ รักชาติและเสียสละของวีรบุรุษท่านนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2316 พม่ายกทัพ มาตีเมืองพิชัย พระยาพิชัยได้ยกทัพไปสกัดทัพพม่าจนแตกพ่ายกลับไป การรบในครั้ง นั้นดาบคู่มือของพระยาพิชัยได้หักไปหนึ่งเล่ม แต่ก็ยังรบได้ชัยชนะต่อทัพพม่าด้วย วีรกรรมดังกล่าว จึงได้สมญานามว่า "พระยาพิชัยดาบหัก"

2. อำเภอลับแล ความเป็นมาของคำว่า "ลับแล" นั้น ตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ว่า เดิมชาวเมืองแพร่ เมืองน่าน หนีข้าศึกและความเดือดร้อนมาซุ่มซ่อนตั้งชุมชนอยู่ เนื่องจากเป็นที่ป่าดงหลบซ่อนตัวง่าย และภูมิประเทศเป็นเมืองอยู่ในระหว่างเขา คนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่าย แต่ปัจจุบัน มีถนนตัดผ่านทำให้สภาพป่าหมดไป ความลึกลับของเมืองจึงหายไป อำเภอลับแลเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจก ไม้กวาด นอกจากนั้นยังมีสวนลางสาด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

3. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ มีพระแท่นศิลาอาสน์เป็นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัย ยังไม่ปรากฏนามของผู้สร้าง พ.ศ. 2451 ไฟป่าได้ไหม้พระมณฑปและวิหาร เหลืออยู่แต่ศิลาแลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ จะมีงานนมัสการ ในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี พร้อมกับวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และวัดพระยืนพุทธบาทยุคล

4. เขื่อนสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่บ้านผาซ่อม ตำบลท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นแม่น้ำน่านที่ผาซ่อม สันเขื่อนยาว 800 เมตร กว้าง 12 เมตร สูง 113.6 เมตร นับเป็นเขื่อนดิน (แกนคอนกรีต) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริเวณเหนือเขื่อนเป็นทะเลสาบใหญ่ที่มีชื่อว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา มีทิวทัศน์สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูหนาว พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกจัดแต่งเติม จะพากันออกดอกบานสะพรั่ง เมื่อไปถึงบริเวณเขื่อน นักท่องเที่ยวควรไปติดต่อที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งให้บริการด้านข่าวสาร และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การอนุญาตให้เข้าชมกิจการของเขื่อน

5. บ่อเหล็กน้ำพี้ เป็นบ่อเหล็กกล้ามีอยู่ด้วยกันหลายบ่อ แต่เท่าที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนมีอยู่ 2 บ่อ คือ "บ่อพระแสง" และ "บ่อพระขรรค์" โดยบ่อพระแสงจะเป็นบ่อที่มีเนื้อเหล็กดีกว่าบ่ออื่น ในสมัยโบราณ นายช่างผู้สร้างพระแสงดาบถวายพระมหากษัตริย์ จะนำเอาเหล็กน้ำพี้ที่บริเวณบ่อพระแสงไปถลุงทำพระแสงดาบ จึงเรียกว่า "บ่อพระแสง" ส่วนบ่อพระขรรค์ เข้าใจว่าเป็นบ่อที่นำเอาเหล็กจากบริเวณนี้ไปถลุงทำพระขรรค์ จึงเรียกว่า "บ่อพระขรรค์" ห้ามมิให้ผู้ใดขุดเหล็กจากบ่อนี้ สงวนไว้ใช้ในการทำพระแสงดาบสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น 

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 1 ครั้ง

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

4 ความคิดเห็น

 1. #4 พฤหัส (จากตอนที่ 16)
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 / 21:06
  เสียดายจัง...น่าจะมีภาพตามสถานที่ต่างๆใว้ดูเพื่อลำลึกและคิดถึงบ้าง เช่นท่านพ่อพระยาพิชัย ฯลฯ
  #4
  0