ตอนที่ 214 : ตำนาน หวย กข

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 142
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 10 ครั้ง
    8 ธ.ค. 61



หวยในประเทศไทยเกิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2375 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงข้าวยากหมากแพง จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระศรีไชยบาล (จีนหง) ตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

โรงหวยตั้งอยู่ในกำแพงเมืองใกล้สะพานหัน ต่อมาเลื่อนมาอยู่หน้าวังบูรพาจนพ.ศ. 2415 เกิดไฟไหม้ จึงย้ายมาอยู่ใกล้ประตูสามยอดตลอดกระทั่งเลิกอากรหวยในสมัยรัชกาลที่ 6

หวยในระยะแรกจะเล่นอยู่ในกลุ่มชาวจีน เรียกว่า ฮวยหวย (花會) แปลว่า ชุมนุมดอกไม้ เพราะเริ่มแรกเขียนเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อคนจีนแทน

โดยทำเป็นแผ่นป้ายเล็กๆ จำนวน 36 ป้าย แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ ให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย 30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อสู่สยาม จึงได้ออกหวยที่เป็นอักษรไทย จึงมีชื่อเรียกว่า หวย ก ข

โดยตัวหวยนั้นจะเป็นตัวแสดงงิ้วจีน ชื่อแตกต่างกันออกไป จำนวน 36 ตัว ซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นก็ได้ปรากฎอยู่ในเพลงยาวตำนานหวย ของนายกล่ำ ดังนี้



1. สามหวย (三槐; San Huai)
ตัว : ก
ชาติภพ : ชะนี

เจ้าหัวฉอกสามแฉกเป็นเช่นฉาก
หนวดที่ปากแดงจ้าหน้าออกฝี
คือสามหวยสวยนักเป็นจักรี
นางชะนีมาเกิดกำเนิดมัน


2. 
ง่วยโป๊
 (
月寶
Yue bao)
ตัว :
ชาติภพ : เต่า

ง่วยโป๊นั้นกำเนิดเกิดเป็นเต่า
แต่เข้าเฝ้าเช้าเย็นไม่เห็นฉัน
อดอาหารได้จริงไม่ยิงฟัน
ถือพระจันทร์ชูไว้มิได้วาง


3. เจียมขวย (占魁Zhan kui)
ตัว : 
ชาติภพ : ปลา

เจียมขวยเป็นปลานั้นมาเกิด
พักตร์สวยเลิศคิ้วคางก็คมสัน
ต้องเข้าเฝ้าเช้าเย็นเป็นนิรันดร์
เป็นเขยขวัญท่านไท้เผ็งทรงเมตตา 


4. เม่งจู (明珠Mingzhu)
ตัว : ค
ชาติภพ : 
ปลาตะเพียน

เม่งจูปลาตะเพียนมาเกิดนั้น
บอกสำคัญว่าชาติก่อนเป็นฮูหยิน
มีลูกอ่อนนอนเห็นว่าเล่นจริง
ไม่ประวิงรักบุตรเป็นสุดใจ


5. หะตั้ง (
合同
Hetong
)
ตัว : ฅ
ชาติภพ : หอยแครง

แม่หอยแครงครึคระคฤหะตั้ง
ดูเนื้อหนังน้ำนวลอ้วนนักหนา
ปากก็เปราะเราะรายขายสุรา
อยากขึ้นมาแล้วก็รินออกกินเอง


6. ยิดซัว (日山Ri Shan)
ตัว : ฆ
ชาติภพ : ไก่

พระอาทิตย์ยิดซัวนั้นตัวกลั่น
กำเนิดนั้นเป็นไก่อยู่ไพรกว้าง
คอยตีชิงวิ่งราวชาวหนทาง
จนแถบล่างออกชื่อผีมือดี


7. จีกั๋ว 
(
志高
Zhigao)
ตัว : ง
ชาติภพ : สิงโต

อีกคนหนึ่งนํ้าใจมิใช่ชั่ว
อ้ายจีกั๋วสิงโตมันโอหัง
ชาวบ้านนอกขอกนากี่ตาชัง
เขาเกลียดทั้งแถบเมืองกระเดื่องฦๅ


8. ขายหมู / จี่ติด (Zhide)
ตัว : จ
ชาติภพ : แมว

เจ้าแมวลายตายเกิดเป็นจี่ติด
มันประสิทธิ์ข้างวิชาค้าขายหมู
เที่ยวถึงบ่อนถอนแบกร่ำแลกพลู
แต่เช้าตรู่ตั้งตาแต่ขาไป


9. หลวงชี / อันลือ (安士; An Shi)
ตัว : ฉ
ชาติภพ : แมวป่า

หลวงชีเดิมทีเป็นแมวป่า
สิ้นชีวาขาดใจไปเป็นผี
มาเกิดเป็นอันลือชื่อแม่ชี
เที่ยวราวีตามตลาดบิณฑบาตเอย


10. ฮกชุน (福孫
; Fu Sun
)
ตัว : ช
ชาติภพ : สุนัข

เจ้าฮกซุนสกุลสุนักขา
เที่ยวเซ่อซ่าเซอะซะไปปะเสือ
ไม่ทันหลบขบเล่นกันเป็นเบือ
มันกับเสือสู้กันไม่ครั่นคร้าม


11. แซง้วน (青元
Qing Yuan
)
ตัว : ซ
ชาติภพ : แมงมุม

เจ้าแซง้วนโฉมงามทรามสวาดิ
กางเกงขาดโคนขาดูน่าขัน
หล่อนเทียวกัดขอข้าววัดกินทุกวัน
กำเนิดนั้นเป็นแร่งแมลงมุม


12. หวยกัว (火官
Huo Guan
)
ตัว : 
ชาติภพ : ไก่ฟ้า

ที่ขาวขำสำอางขุนนางเล็ก
ชื่อเจ้าเจ๊กหวยกัวเป็นหัวข้อ
กำเนิดนั้นไก่ฟ้าพญาลอ
ดูลออหน้าอูมหนุ่มกำลัง


13. ย่องเซ้ง (榮生
Rong Sheng
)
ตัว : ญ
ชาติภพ : ห่าน

อ้ายคนนี้เดิมทีกำเนิดห่าน
มันดื้อด้านเมื่อเล็กชื่อเจ๊กเหลง
ครั้นเติบใหญ่ไวว่องชื่อย่องเซ้ง
ท่านไท่เผงรักใคร่ก็ได้ดี


14. กว่างเม่ง (光明
Guangming
)
ตัว : ด
ชาติภพ : ม้า

เจ้าม้ามอสีมัวนั้นตัวเส็ง
เป็นกว่างเม่งหมอดูพระครูโหร
อยู่ถิ่นฐานบ้านวัดสัปะโคน
ข้างทายโดนถูกดีเปรื่องปรีชา


15. เรือจ้าง / ปิติด (必得; Bidei)
ตัว : ต
ชาติภพ : หนู

เจ้าปิติดนั้นเกิดกำเนิดหนู
ไม่ทำรูถ่อเรือจนเหื่อไหล
มันคอยรับคนร่ำยังค่ำไป
เอาเบี้ยได้เสร็จสรรพแล้วกลับคืน


16. พั้นกุย (扳桂
Ban Gui
)
ตัว : ถ
ชาติภพ : สังข์

ที่ใส่หมวกสองมือถือไอ้มุ่ย
ชื่อพั้นกุยเพื่อนเกิดกำเนิดสังข์
ไม่เรียบราบหยาบช้าดูน่าชัง
มีลูกทั้งสองชายชื่อนายเซง


17. เซียงเจี้ยว (上招
Shang Zhao
)
ตัว : ท
ชาติภพ : นกนางแอ่น

แม่เซียงเจี้ยวเดิมทีนกอีแอ่น
ดูอ้อนแอ้นเอวรัดจัดสนาม
ขึ้นขี่ม้าถือทวนกระบวนงาม
เจ้าเจ๊กตามตอมเกี้ยวออกเกรียวกรู


18. ไท่เผง (太平
Taiping
)
ตัว : ธ
ชาติภพ : มังกร

เจ้ามังกรไท่เผงเก่งฉกาจ
เจ๊กขยาดย่อนมือลือนักหนา
เป็นเจ้าเมืองเรืองฤทธิ์อิศรา
พระอาชญายิ่งยวดหนวดก็ยาว


19. เทียนสิน (天申
Tian Shen
)
ตัว : น
ชาติภพ : ปู

หลวงจีนตัวลือชื่อเทียนสิน
ท่าดีดดิ้นหนุ่มน้อยน่าพิสมัย
เมื่อชาติก่อนเป็นปูชอบอยู่ไพร
ไม่พอใจอยู่บ้านรำคาญเมีย


20. แจลี่ (井利
Jing Li
)
ตัว : บ
ชาติภพ : ตะพาบน้ำ

ขรัวแจลี่หลวงพี่ตะพาบน้ำ
ชักประคำกัญชาจนตาเหลือง
ต่อเมื่อไรอยากเหล้าจึ่งเข้าเมือง
กินเสียเฟื้องแล้วก็กลับมาฉับพลัน


21. กังสือ (江祠; Jiang Ci)
ตัว : ป
ชาติภพ : มังกร

สุดสำเหนียกเรียกเจ้าเข้ามาชื่อ
เจ้ากังสือลางครูว่างูหงอน
บ้างก็ว่าคือสังข์เป็นมังกร
เมื่อชาติก่อนนั้นเห็นจะเป็นงู


22. เอียวหลี (有利
Youli
)
ตัว : ผ
ชาติภพ : ช้าง

เอียวหลีผีช้างนั้นมาเกิด
เดินเถิดๆ หาเหยื่อนกตกฉลาม
มันกินเหล้าแต่ละทีถึงสี่ชาม
เมาซุ่มซ่ามโงกหงับแล้วหลับไป


23. ง่วนกุย (元貴
Yuan Gui
)
ตัว : ฝ
ชาติภพ : กุ้ง

เจ้าง่วนกุยกำเนิดเกิดประหลาด
เป็นเชื้อชาติน้ำเค็มรูปเต็มเป๋
เป็นกุ้งฝอยลอยล่องท้องทะเล
ก็โซเซซุ่มซ่ามไปตามกัน


24. กิดปิน (吉品
Ji Pin
)
ตัว : พ
ชาติภพ : แกะ

เจ้ากิดปินนั้นเกิดกำเนิดแกะ
สองตาแฉะถือชามตามถนน
เที่ยววอนง้อขอร้องใส่ท้องตน
ด้วยความจนจำสู้ดูโรเร


25. เก๋ากัว (九官
Jiu Guan
)
ตัว : ฟ
ชาติภพ : ลิง

ดูขันนักขุนนางแต่ปางก่อน
อ้ายพานรเก๋ากัวก็ตัวเส็ง
เป็นแซ่ลิ้มไหหลำพวกสำเพ็ง
แต่เบาเต็งอยู่หนิดจริตมัน


26. คุนซัว (坤山
Kun Shan
)
ตัว : ภ
ชาติภพ : เสือโคร่ง

อ้ายเสือโคร่งคร่ำคร่าน่าสงสาร
เป็นทหารคุนซัวดูหัวใส
แทงตะบึงถึงตะบองก็ว่องไว
เคยมีชัยทุกนัดมันจัดจริง


27. หุนหัน (漢雲
Han Yun
)
ตัว : ม
ชาติภพ : ควาย

ดูประหลาดสิ้นทีฟ้าผี่เถิด
อ้ายควายเกิดเฉียวฉุนเป็นหุนหัน
พวกเจ๊กแคะเข็ดมือออกลือมัน
ทหารท่านไท่เผงเก่งสุดใจ


28. ฮ่องชุน (逢春
Feng Chun
)
ตัว : 
ชาติภพ : นกยูง

เจ้านกยูงเกิดมาเป็นฮ่องชุน
มีทั้งบุญทั้งสามารถฉลาดเฉลียว
เป็นขุนนางจอหงวนเหมือนพ่อเจียว
เป็นแซ่เตียวเกี่ยวข้องกับย่องเซ็ง


29. กิมเง็ก (艮玉
Gen Yu
)
ตัว : ร
ชาติภพ : ผีเสื้อ

แม่แมงเม่าคนพินทุ์นั้นกินเง็ก
เป็นน้องเล็กร่วมไส้กับไท่เผง
แต่อารมณ์หล่อนรักข้างนักเลง
เจ้าย่องเซ้งเป็นบุตรก็สุดงาม


30. เทียนเหลียง (天良
Tianliang
)
ตัว : ล
ชาติภพ : ปลาไหล

หลวงจีนหนุ่มร่างน้อยกลอยสวาท
กำเนิดชาติเป็นปลาไหลอยู่ไพรสัณฑ์
พนมมือถือพรตพรหมจรรย์
ถือสัตย์มั่นภาวนาทุกราตรี


31. แชหุน (青雲
Qingyun
)
ตัว : ว
ชาติภพ : นกกระสา

หลวงจีนวอแชหุนนกกระสา
บางคนว่าเป็นกวางดงยังสงสัย
ถือกั้นหยั่นหรือแส้มาแต่ไกล
สำรวมใจไว้ให้ดีมีปัญญา 


32. ฮะไฮ้ (合海
He Hai
)
ตัว : ส
ชาติภพ : กบ

เจ้ากบใหญ่มีชื่อคือฮะไฮ้
เป็นลูกชายสามหวยสวยสดศรี
มันเกิดก่อนเกากัวลูกหัวปี
ถึงได้ดีเป็นขุนนางแต่ปางบรรพ์


33. มวงหลิม (茂林
Mao Lin
)
ตัว : ห
ชาติภพ : ผึ้ง

เจ้ามวงหลิมแซ่อึ้งเป็นผึ้งปลวก
มันใส่หมวกเหมาะเหมงกางเกงผืน
เป็นคนจนด้นลัดเที่ยวตัดฟืน
ค่ำแล้วคืนกลับมาเคหาโต


34. ง่วนกิด (元吉
Yuanji
)
ตัว : ฬ
ชาติภพ : เนื้อทราย

เจ้าเนื้อทรายครั้นวายชีวิตดับ
ระยำยับตามเคราะห์เพราะโมโห
มาเกิดเป็นง่วนกิดติดจะโซ
หน้าแข้งโปเปื่อยเหม็นเห็นพิกล


35. ปานกิม (萬金
Wan Jin
)
ตัว : อ
ชาติภพ : งู

เจ้างูดินสิ้นใจไปบังเกิด
แสนประเสริฐทรัพย์มากปากก็หวาน
ชื่อปานกิมเศรษฐีมีสันดาน
ตรึกแต่การค้าขายไม่วายตรอง


36. เจียสุน (正順
Zheng Shun
)
ตัว : ฮ
ชาติภพ : หมูป่า

อ้ายหมูป่าเกิดมาเป็นเจียสุน
น้ำอบกรุ่นแอบกรอคอผู้หญิง
กิริยาแยบคายละม้ายลิง
ทำสุงสิงเกี้ยวสาวพวกชาววัง
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 10 ครั้ง

0 ความคิดเห็น