~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 99 : เทพเจ้าพระองค์แรก

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 225
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  2 ต.ค. 50

เทพเจ้าและเทวีคู่แรกของไอยคุปต์ 	เทพเจ้าและเทวีคู่แรกที่เทพเจ้าราทรงเนรมิตขึ้นบนแผ่นดินไอยคุปต์ ก็คือ "เทพเจ้าชูและเทวีเทฟนัท"
 	คำว่า "ชู" หมายถึง ยกขึ้น เป็นความหมายที่แสดงให้เห็นว่าเทพเจ้าชูทรงยึดท้องฟ้าเบื้องสูงเอาไว้ หรือกล่าวอีนัยหนึ่งว่าทรงยึดพระ
 โอรสและพระธิดาไว้ คือเทพเจ้าเก๊บ (เทพเจ้าแห่งโลก) และเทวีนัท (เทวีแห่งท้องฟ้า) ดังนั้นพระองค์ก็ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอากาศ และต่อมาได้รับ
 การยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างอีกด้วย
 	สัญลักษณ์ของเทพเจ้าชู แสดงเป็นรูปมนุษย์ปักขนนกกระจอกเทศไว้บนพระเศียร สัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งก็คือ เสาทั้งสี่ค้ำโลกเอไว้ซึ่ง
 ช่วยให้พระองค์ทรงแบกฟ้าเอาไว้นั่นเอง
 	เทวีเทฟนัท คือ พระชายาของเทพเจ้าชู ทรงเป็นเทวีแห่งความชุ่มชื้น และได้ช่วยพระสวามีหนุนค้ำฟ้าเอาไว้ ชาวกรีกได้ยกย่องพระองค์
 เทียบเท่าเทวีอาร์เตมิสของพวกเขา ทรงมีสัญลักษณ์เป็นภาพสิงโตตัวเมียหรือสตรีที่มีศีรษะเป็นรูปหัวสิงโต
 	ทั้งเทวีเทฟนัทและเทพเจ้าชูทรงเป็นผู้พิทักษ์ขอบฟ้าด้านบูรพาทิศและด้านประจิมทิศ กล่าวกันว่าเตียงที่แกะสลักเป็นฐานสิงโตคู่เป็น
 ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองผู้นอนตลอดทั้งคืน
 		

85 ความคิดเห็น