~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 98 : สัตว์ที่เกี่ยวพันกับเทพ-เทวีไอยคุปต์

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 265
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  2 ต.ค. 50

สัตว์ที่เกี่ยวพันกับเทพ-เทวีไอยคุปต์ 	หลายยุคหลายสมัยที่พบว่าสัตว์แทบทุกชนิดในอาณาจักรไทยคุปต์เกี่ยวพันกับเทวีหรือเทพเจ้า ทำให้นักค้น่คว้าหลายฝ่ายถึงกับกล่าวว่า
 อาจมีเทพหลายองค์ที่กำเนิดจากสัตว์ในยุคก่อนราชวงศ์ เนื่องจากเห็นว่ามีเทพเจ้าและเทวีหลายองค์ที่มีพระเศียรเป็นรูปหัวสัตว์
 	มีสัตว์หลายชนิดได้กลายเป็นสื่อกลางระหว่าเทพเจ้ากับมนุษย์ และมัมีการเซ่นบวงสรวงเทพเจ้า โดยการบูชาผ่านสัตว์ เพื่อขอพร สัตว์
 บางชนิดได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังทางธรรมชาติและสัตว์หลายชนิดเป็นตัวแทนของปิศาจชั่วร้าย
 	สัตว์ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และสัมพันธ์กับเทพเจ้า มักจะเลี้ยงไว้ภายในเขตรอบวิหารด้วย 
 
 ลา
 	ลาเป็นสัตว์สัญลักษณ์แทนเทพเจ้าเซ็ต ซึ่งเป็นศัตรูของเทพเจ้าโอซิริส และเทพเจ้าฮอรัส และที่เมืองบูซิริสจะสังเกตได้ว่าโดยทั่วไปล้ว
  ก้อนขนมปังส่วนใหญ่จะประทับตราภาพลา 1 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บูชาเทพเจ้าโอซิริส เทพเจ้าแห่งข้าวสาลี
 
 นกเบนนู
 	นกเบนนูเป็นนกที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายไอยคุปต์หลายเรื่อง เป็นนกในนิยาย มิใช่นกที่เกิดขึ้นจริง จัดเป็นนกชนิดหนึ่งคล้ายนก
 เป็ดน้ำหรือนกกระสา มีความสัมพันธ์กับพิธีบวงสรวงเทพเจ้าราและเทพเจ้าโอซิริส ชื่อของมันยังเกี่ยวพันกับนกฟีนิกซ์ นกอมตะที่มีอายุยืน (ใน
 เทพนิยายของไอยคุปต์ กล่าวว่า เป็ฯนกที่อยู่ในทะเลทรายอาหรับ ทุก ๆ 500 ปี มันจะเผาตัวเองตายและจากเถ้าถ่านมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มี
 อายุยืนนานต่อไป)
 
 วัวตัวผู้
 	วัวตัวผู้สัมพันธกัลบเทพเจ้าต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ของไอยคุปต์ตลอดมา เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างใหญ่ แข็งแรง เป็นสัญลักษณ์แทน
 อำนาจและความอุดมสมบูรณ์
 	วัวศักดิ์สิทธ์มีชื่อว่า "บูซิส" เล่ากันว่า วัวบูซิสเป็นวัวจำแลงแปลงกายของเทพเจ้ารา และเทพเจ้าโอซิริส ชาวไทยคุปต์ยังเชื่อว่าวัวบูซิ
 สมีวิญญาณของเทพเจ้ามอนตูแฝงอยู่ วัวศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าราที่มีเขา 4 เขา เชื่อกันว่าจะคอยพิทักษ์เส้นทางสู่สวรรค์ และขนของมันจะเปลี่ยนสี
 ในแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไป
 	"วัวเนวิส" มีความผูกพันกับเทพเจ้าอะตุม-รา ที่เมืองเฮลิโอโปลิส
 	เนื่องจากวัวเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นฟาโรห์หลายพระองค์ที่ครองราชบัลลังก์อาณาจักรใหม่จึงมักถือว่า ตำแหน่ง
 ฟาโรห์ เป็นตำแหน่งของวัวทีทรงอำนาจหรือวัวที่แข็งแรงของเทพเจ้าฮอรัส
 	จากภาพเขียนหรือแกะสลักในยุคโบราณ เจ้าครองนคร หรือฟาโรห์มักจะใช้สัญลักษณ์แทนภาพของพระองค์เป็นภาพวัว
 	บางครั้งเทพเจ้านั้นจะมีพระเศียรเป็นรูปหัววัว และตั้งชื่อที่เรียกน้ำท่วมซึ่งเกิดจากลำน้ำไนล์ว่าระลึกจากวัวศักดิ์สิทธิ์
 	หัวกะโหลกของวัวนั้นเชื่อกันว่า สามารถคุ้มครองป้องกันความชั่วร้ายมิให้เข้าไปรบกวนภายในบริเวณนั้นได้
 
 วัวตัวเมีย
 	โดยทั่วไปถือว่าวัวตัวเมียมีความสัมพันธ์กับพระจันทร์ และถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำเทวีไอซิส เนื่องจากพระองค์มีความสัมพันธกับ
 เทวีฮาเทอร์
 	"วัวซีเนต" เป็นวัวศักดิ์สิทธิ์ประจำเทวีฮาเทอร์ ดังจะเห็นได้จากภาพเขียนตามผนังในวิหารเทวาลัยในเมืองต่าง ๆ เป็นรูปวัวตัวเมียทั้งตัว
  หรือหัววัว
 
 แมว
 	แมวมีความสัมพันธ์กับสุริยเทพที่มีภาพแมลงปีแข็งสแครับเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงสุริยเทพคอนชู ดังจะเห็นได้จากพระเศียรที่แสดง
 เป็นรูปหัวแมว
 	เนื่องจากแมวบางชนิดสามารถจับและฆ่างูได้ ดังนั้นในดินแดนที่มีงูพิษเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษสำหรับแมวชนิดนั้นโดยตรง
 	ตามตำนานเล่าว่า เทพเจ้าเคยเนรมิตพระวรกายของพระองค์เป็นร่างแมวปราบงูยักษ์อะโปพิสจนราบคาบมาแล้ว
 	ในช่วงสมัยอาณาจักรใหม่ ถือว่าแมวตัวผู้เป็นร่างจำแลงของเทพเจ้ารา ในขณะเดียวกันก็ถือว่า แมวตัวเมียคือพระเนตรของเทพเจ้ารา
  และตำแหน่งเทวีแมวเป็นสัญลักษณ์ของเทวีเซ็คเม็ต ซึ่งมีพระเศียรเป็นรูปหัวสิงโต
 	แมวยังถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเทวีไอซิส จะเห็นได้ว่าชาวไอยคุปต์ในสมัยโบราณเคารพบูชามาก ใครฆ่าแมวไม่ว่าจะโดยบังเอิญ
 หรือจงใจ ถือว่าคนนั้นต้องถูกลงโทษจนตาย สมาชิกภายในบ้านทุกคนต้องโกนคิ้วไว้ทุกข์ให้แมวที่ตายด้วย ในตำราบางเล่มกล่าวว่า หากบ้านใครไฟ
 ไหม้เจ้าของบ้านต้องรีนำแมวออกจากบ้านสให้ปลอดภัยก่อนที่จะหาทางดับไฟให้ได้ ซึ่งทั้งน้เป็นการป้องกันมิให้แมวหาทางเข้าไปในบ้านที่กำลังลุก
 ไหม้อยู่ เพราะไฟเป็นสัญลักษณ์ของสุริยเทพ และแมวถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสุริยเทพ
 
 จระเข้
 	จระเข้ดุร้ายพันธุ์ต่าง ๆ ในแม่น้ำไนล์ ถือว่าเป็นข้าทาสของเทพเจ้าเซ็ตทั้งสิ้น ในช่วงที่เทพเจ้าเซ็ตสู้รบกับเทพเจ้าฮอรัสที่เมืองเอ็ดฟู ซึ่ง
 เทพเจ้าเซ็ตปราชัยนั้น มีภาพเขียนแสดงเป็นภาพจระเข้เป็นจำนวนมากถูกสาปและถูกทำลาย
 	"จระเข้เปเตซูซอส" เป็นจระเข้ขนาดใหญ่สวมแหวนทองคำไว้ที่หูและสวมกำไลเท้า นอนอยู่บนแท่นกลางสระน้ำใต้ร่มไม้รอบด้าน เป็น
 จระเข้ประจำเทพเจ้าซูซอส
 
 เหยี่ยว
 	เหยี่ยวมักได้รับการยกย่อมว่าเป็นราชาแห่งนก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญสำหรับฟาโรห์ เช่นเดียวกับสิงโต
 	เหยี่ยวมีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าต่าง ๆ นับตั้งแต่เทพเจ้ารา เทพเจ้าฮอรัส เทพเจ้าเมาท์ เทพเจ้านักรบ และเทพเจ้าโซการ์ ในบางครั้ง
 ยังแทนพระดำรัสของเทพเจ้า
 
 ฮิปโปโปเตมัส
 	เป็นสัญลักษณ์ของควมอุดมสมบูรณ์ของเพศหญิง และเป็นสัตว์บริวารของเทพเจ้าเซ็ต  ในบางครั้งใช้รูปฮิปโปโปเตมัสสีขาวแทนเทพเจ้าเซ็ต
 
 นกกระสา
 	นกกระสาเป็นนกที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเทพเจ้าท็อต สัญลักษณ์ที่เห็นชัดคือ จะมีสีขาวและสีดำตรงยริเวณด้านบนหัว ตามลำคอ และปลายปีก
 	นอกจากนี้นักโบราณคดียังพบซากมัมมี่นกกระสาเป็นจำนวนมากที่เมืองเฮอร์โมโปลบิส และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก
 
 อิคนูมัน ... พังพอนไอยคุปต์
 	อิคนูมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กินเนื้อเป็นอาหาร ลักษณะตัวยาว เรียว ใบหน้าคล้ายหนูหรือแมว มีชื่อเรียกอีกว่าพังพอนไอยคุปต์ 
 หรือแมวของฟาโรห์ เป็นสัตว์สัญลักษณ์แทนทั้งสุริยเทพฮอรัสและโลกใต้บาดาล
 	ลักษณะเป็นรูปสัตว์ในท่ายืนมีแผ่นดวงอาทิตย์อยู่บนหัวและมีรูปงูเห่าแผ่แม่เบี้ย
 	ตัวอิคนูมันได้ชื่อว่าเป็นนักล่าจระเข้ เนื่องจากชอบกินไข่จระเข้เป็นอาหาร
 
 สิงโต
 	สิงโตจัดเป็นสัญลักษณ์แทนสุริยเทพรา และเทพเจ้าฮอรัส ในยามพระอาทิตย์รุ่งอรุณ ก็มีสัญลักษณ์เป็นร่างมนุษย์และมีศีรษะเป็นรูปหัวสิงโต
 	ดวงอาทิตย์ให้ทั้งคุณและโทษ คือเป็นทั้งผู้ทำลายและผู้ให้ชีวิตแก่มนุษย์ ในสมัยก่อนถือกันว่าสิงโตในร่างของเทวีเซ็คเม็ตมีความ
 สัมพันธ์กับสงครามและความตาย
 	ทั้งเทวีเซ็คเม็ตและเทพเจ้าฮอรัสเป็นพระเนตรของเทพเจ้า ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ปกป้องคุ้มครองการเกิดใหม่
 	ทางเข้าวิหารของเทพเจ้าต่าง ๆ มักมีรูปปั้นสิงโตคอยเป็นยามรักษาการณ์ ป้องกันเทพเจ้าเซ็ตผู้ชั่วร้าย ที่นับว่ามีชื่อเสียงมากก็คือตัว
 สฟิงซ์ ที่มีรูปร่างเป็นสิงโตและใบหน้าเป็นมนุษย์ ตัวสฟิงซ์ได้พิทักษ์รักษาพีระมิดมานานนับพัน ๆ ปี
 
 งูเห่า
 	งูเห่าจัดดว่าเป็นสัตว์ที่ชาวไอยคุปต์ทั้งเคารพบูชา และรู้สึกเกลียดหรือกลัวมาก ปิศาจพญางูยักษ์อะโปพิสเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
 เทพเจ้า มันได้โจมตีเรือสุริยะของเทพเจ้าเราทุกเช้าและเย็น ขณะข้ามขอบฟฟาแห่งความมิด แต่อย่างไรก็ตามชาวไอยคุปต์เชื่อว่าเทพเจ้าซึ่งเป็น
 บริวารของเทพเจ้าราได้ต่อสู้จนพญางูอะโปพิสต้องพ่ายแพ้เลือดแดงฉานเต็มท้องฟ้าด้านตะวันตกทุกเย็น
 	งูยังเป็นสัญลักษณ์แทนเทพีวัดเจ็ต เทพีแห่งไอยคุปต์ต่ำ ซึ่งติดอยู่บนมงกุฎระหว่างพระนลาฎของทั้งฟาโรห์และเทพเจ้าคอยปกป้อง
 คุ้มครองภัยชั่วร้ายทั้งปวง
 	นอกจากนั้นมีงูหลายชนิดเป็นทั้งปิศาจและข้าทาสบริวารของเทพเจ้าเซ็ต จะเห็นได้ว่าในภาพเขียนตามที่ต่าง ๆ มักจะแสดงเป็นภาพงูมีขา 
 4 ขาหรือบาภาพอาจมีปีกกด้วย		

85 ความคิดเห็น