×

Coffee in love ปฏิบัติการรักปฏิวัติหัวใจ

โดย ` V i r u $ .

กาแฟน่ะขม... แต่เราจะทำให้มัน 'หวาน' >>จบแล้วจ้า

ยอดวิวรวม

9,819

ยอดวิวเดือนนี้

86

ยอดวิวรวม


9.81K

ความคิดเห็น


217

คนติดตาม


90
จำนวนตอน : 35 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  24 ม.ค. 57 / 22:44 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
 ' V i r u $ . ภูมิใจนำเสนอ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o f f e e   i n   l o v e

                     ป ฏิ บั ติ ก า ร รั ก ป ฏิ วั ติ หั ว ใ จ                     

เปิดใช้บริการเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554
เริ่มแต่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554
ปิดใช้บริการเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

Icon Mini
 '  พูดคุยเล็กน้อย ๆ .
สวัสดีจ้า ไรเตอร์ชื่อ 'เร' นะคับ
เพศ 'ไม่บ่งบอกเพศ'
อายุ 'ความลับทางราชการ'
5555555555555555 5 .
หน้าบทความไม่มีไรมาก แค่แบนเนอร์กับป้ายแอดเฟบ
และโปสเตอร์อีกอัน (y)
ปล. ทำไมอิบรรทัดข้างๆ มันยาวเยี่ยงนั้น

ฝากรูป ฝากรูป


                                                       อัพเดท (รสร.)
10/04/11 . ได้ป้ายแอดเฟบ
13/04/11 . เวลา๑๒.๓๔น. เจิมนิยาย
13/04/11 . ได้แบนเนอร์ & ไอค่อน
13/04/11 . เปิดรับแลกแบนเนอร์
14/04/11 . ได้โปสเตอร์
16/04/11 . ได้แฟนพันธุ์แท้คนแรก
16/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเที่ยง) ๑ คน
16/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเย็น) ๒ คน
16/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๓ คน
17/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเที่ยง) ๔ คน
18/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (เจอช่วงเย็น) ๕ คน
19/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเที่ยง) ๖ คน
19/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงบ่ายแก่ๆ) ๗ คน
20/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเช้า) ๙ คน
20/04/11 . ได้แบนเนอร์ร้านคอฟฟี่ คาเฟ่
23/04/11 . เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นปฏิบัติการรักปฏิวัติหัวใจ
23/04/11 . ได้ไอคอนร้านคอฟฟี่ คาเฟ่
24/04/11 . แต่งนิยายจบเมื่อเวลาบ่ายโมง
จำนวน 113 หน้า 23 ตอน
ระยะเวลาในการแต่ง ประมาณ 7 วัน
24/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๑๐ คน
28/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ไม่รู้ช่วงเวลา) ๑๑ คน
28/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (เจอช่วงค่ำ) ๑๒ คน
29/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๑๓ คน
29/04/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๑๔ คน
30/04/11 . มีคนโหวตให้ร้อยเปอร์
01/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเย็น) ๑๕ คน
01/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๑๖ คน
01/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๑๗ คน
04/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงสาย) ๑๘ คน
06/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเย็น) ๑๙ คน
07/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเช้า) ๒๑ คน
08/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงบ่าย) ๒๒ คน
08/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๒๓ คน
09/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเช้ามืด) ๒๔ คน
09/05/11 . ได้รับคำวิจารณ์งานเขียนจากสำนัก OMG.
11/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๒๕ คน
11/05/11 . ได้รับคำวิจารณ์จากสำนักสไตล์กันเอง
12/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๒๖ คน
12/05/11 . มีคนโหวตให้ร้อยเปอร์มั้ง เห็นคะแนนเพิ่ม
13/05/11 . ได้รับคำวิจารณ์จากสำนักเมริจัง
13/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงบ่าย) ๒๗ คน
13/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) เหลือ ๒๖ คน
14/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๒๘ คน
14/05/11 . มีคนโหวตให้กี่เปอร์ไม่ทราบแต่คะแนนลด
14/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงบ่าย) ๓๐ คน
15/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเย็น) ๓๑ คน
15/05/11 . มีคนโหวตให้ ไม่ทราบกี่เปอร์แต่คะแนนเพิ่ม1
17/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเย็น) ๓๒ คน
22/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๓๓ คน
26/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๓๔ คน
27/05/11 . ได้รับคำวิจารณ์จากสำนักข้าวต้มมัด
28/05/11 . ได้รับคำวิจารณ์จากสำนักแฟร์รี่เทล
29/05/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๓๕ คน
02/06/11 . เวลาประมาณ20.55ถึง21.08
ได้ฤกษ์ดีส่งต้นฉบับไปยังแจ่มใส
02/06/11 . อัฟเรื่องจนถึงจบ <'3
13/06/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๓๖ คน
18/06/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๓๘ คน
18/06/11 . มีคนโหวตให้กี่เปอร์ไม่ทราบ
19/06/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๓๙ คน
19/06/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๔๐ คน
19/06/11 . มีคนโหวตให้กี่เปอร์ไม่ทราบ แต่คะแนนเพิ่ม1
21/06/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๔๑ คน
24/06/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเที่ยงคืน) ๔๒ คน
30/06/11 . ได้รับคำวิจารณ์จากสำนักby seeya
09/07/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๔๓ คน
10/07/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๔๔ คน
11/07/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๔๕ คน
17/07/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๔๔ คน
19/07/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๔๕ คน
19/07/11 . คำวิจารณ์ seeya หายไป
20/07/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๔๖ คน
21/07/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๔๗ คน
21/07/11 . มีคนโหวตให้กี่เปอร์ไม่ทราบ
24/07/11 . มีคนโหวตให้กี่เปอร์ไม่ทราบ
12/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๔๘ คน
13/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๔๙ คน
20/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๕๐ คน
21/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๔๙ คน
21/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๕๐ คน
26/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๕๑ คน
27/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๕๒ คน
29/08/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๕๓ คน
02/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๕๒ คน
04/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๕๓ คน
11/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๕๔ คน
16/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๕๕ คน
19/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๕๖ คน
20/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงเย็น) ๕๕ คน
21/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงค่ำ) ๕๖ คน
28/09/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงบ่าย) ๕๗ คน
23/10/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๔ คน
23/10/11 . มีคนโหวตทั้งหมดสิบหกคน
23/10/11 . ส่งต้นฉบับให้สนพ. แสนดี
25/10/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๕ คน
26/10/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๖ คน
13/11/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๘ คน
28/11/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๗ คน
29/11/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๘ คน
04/12/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๙ คน
07/12/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๘ คน
11/12/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๙ คน
03/01/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๐ คน
18/01/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๙ คน
25/12/11 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๘ คน
25/01/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๖๙ คน
06/02/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๐ คน
09/02/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๑ คน
10/03/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๒ คน
13/03/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๓ คน
15/03/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๕ คน
08/04/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๗ คน
09/04/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๙ คน
14/04/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ (ช่วงดึก) ๗๘ คน
27/04/12 . ส่งต้นฉบับให้สนพ. สตาร์เล็ท
02/05/12 . ส่งต้นฉบับให้สนพ. ชูการ์เรน
04/05/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๗๙ คน
07/05/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๘๐ คน
13/05/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๘๑ คน
17/05/12 . จำนวนแฟนพันธุ์แท้ ๘๒ คน

สถานะ . ออฟไลน์ (y)
ความขยัน .  - - - - -  .
ความขี้เกียจ .  - - - - - - - - - -  .


B a n n e R . M Eกาแฟน่ะขม... แต่เราจะทำให้มัน 'หวาน' <3
Coffee in Love <'3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B a n n e R . F r i e n D
ลบเรื่อง,ไม่ยอมแปะให้ = เอาออกนะจ๊ะ

wanna have id dream ?

Sweet face !
design. poster and banner
ทำไมฉันต้องแต่งงานกับแกด้วยว่ะ??

It's time for 9PM !
Hey you!
เขาหล่อไหม นี่แหละพ่อของลูก!
sweet
'Twin 29Ladioro's ยินดีต้อนรับค่ะ'
Here...Inlove City!


Roommate Handsome มัดใจนายหน้าหล่อI know a secret at me?
sweet love รักวุ่นๆของนายหน้าใส
 Let's click
i'm the bestเชิญพบกับความอันตรายแสนซึน (?) เต็มพิกัด!
 คลิกเลย!

 พร้อมจะมาแรดกันรึยัง คึฮึๆๆ ๆ
ตะโกนดัง ดัง! นี่แหละนิยายห่วย


 คลิกเลย


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B a n n e R . T h x
saranghae des.จีเมลโล่ดีไซน์ ดีไซน์ดีๆสำหรับคุณ =)
freetheme. สิบเต็มสิบ !

 hey
Thx.Qreaz. 10
แอดเลย แอดเลย !! !

 


วิจารณ์ได้น้ะค้ะ :Dframeborder="0" allowtransparency="allowtransparency" scrolling="no" style="border-bottom: medium none; border-left: medium none; width: 292px; height: 590px; overflow: hidden; border-top: medium none; border-right: medium none"> >

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

คำนิยม Top

"รับวิจารณ์นิยายค่ะ"

(แจ้งลบ)

เราไม่ใช่มืออาชีพ จึงขอวิจารณ์แบบเรียบง่ายนะคะ อย่าลืมว่าการวิจารณ์ไม่ใช่การด่าว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านค่ะ ซึ่งจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่ค่ะ ระดับ : ฝนตกหนัก อย่างแรก ชื่อเรื่อง ชื่อคล้องจองกันมาก และมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าไรเตอร์เป็นนักอ่าน จะอยากเข้ามาอ่านมากๆเลยทีเดียว (คะแนนเต็ม) อย่างสอง แนะนำเรื่องแบบย่อ อืม มันสั้นแต่ได้ใจค ... อ่านเพิ่มเติม

เราไม่ใช่มืออาชีพ จึงขอวิจารณ์แบบเรียบง่ายนะคะ อย่าลืมว่าการวิจารณ์ไม่ใช่การด่าว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านค่ะ ซึ่งจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่ค่ะ ระดับ : ฝนตกหนัก อย่างแรก ชื่อเรื่อง ชื่อคล้องจองกันมาก และมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าไรเตอร์เป็นนักอ่าน จะอยากเข้ามาอ่านมากๆเลยทีเดียว (คะแนนเต็ม) อย่างสอง แนะนำเรื่องแบบย่อ อืม มันสั้นแต่ได้ใจความดีนะ แต่ไรเตอร์คิดว่า ถ้าเขียนอะไรเพิ่มเติมอีกนิดก็คงจะดีกว่านี้ เพราะเหมือนมันขาดอะไรไปค่ะ (ครึ่งคะแนน) อย่างสาม ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้ อยากให้เพิ่มเติมในส่วนของเรื่องย่อนิยายมากกว่านี้หน่อยค่ะ เพราะเข้ามาถึงส่วนนี้ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลย และอยากให้ลงคาแรกเตอร์ตัวละครด้วยค่ะ หมายถึงข้อมูลตัวละครค่ะ คือตอนนิยายที่ลงคาแรกเตอร์ ใส่แค่ชื่อ ทำให้คนอ่านอาจไม่รู้ว่า ใครเป็นใคร อยากให้เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ (ไม่ได้คะแนน) อย่างสี่ ชื่อตอนนิยาย ส่วนนี้ถือเป็นคะแนนช่วย หากไม่มีอะไรให้ต้องถูกตัดคะแนน เท่าที่ดูมา อยากให้ใส่ชื่อตอนที่แตกต่างกว่านี้หน่อยค่ะ จะได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ครึ่งคะแนน) อย่างห้า เนื้อหานิยาย ขอแบ่งเป็นปลีกย่อยตามนี้ค่ะ ภาษาของบทบรรยาย คำผิดยังตกหล่นอยู่ 1% นะคะ เท่าที่ดูๆมาก็ไม่มีมากเท่าไหร่ นิดเดียวเอง ภาษาเป็นการดำเนินเรื่องโดยตัวละครหลักเพียงตัวเดียวคือนางเอก การบรรยายแบบนี้คนอ่านจะอินพอสมควร ก็ถือว่าโอเคนะคะ อยากให้พยายามใส่ฉากสถานที่ให้มากขึ้นกว่านี้ ให้เท่าๆกับความคิดความรู้สึกของนางเอกน่ะค่ะ การสนทนา ไรเตอร์เห็นบางจุดยังไม่ใส่เครื่องหมายแสดงอารมณ์เลยที่เป็น เฮ้ย! อะไรประมาณนี้น่ะค่ะ พยายามใส่ให้หมด เพื่ออรรถรสในการอ่านค่ะ พล็อตเรื่อง โอเคแล้วนะคะ อ่านแล้วไหลลื่นมาก ไม่เบื่อเลย อยากอ่านเรื่อยๆ ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบหน้า เวลาเปิดหน้าตอนนิยายขึ้นมา ต้องเลื่อนลงมาเยอะเกินไปค่ะ กว่าจะถึงส่วนของเนื้อหา อยากให้เว้นบรรทัดประมาณ 5 บรรทัดในแต่ละตอนที่เลื่อนลงมาก็พอค่ะ เพราะบรรทัดมันเยอะเกินไป คนอ่านจะเสียอารมณ์ได้ค่ะ ความน่าสนใจ น่าติดตาม 95% เพราะคำบางคำไม่ได้อรรถรสค่ะ แต่แก้ไขไปรับรองเยี่ยม สิ่งที่ควรปรับปรุง ตรวจสอบคำผิดนะคะ มีนิดเดียวไม่ต้องกังวลเลยความจริง แต่อยากให้มันสมบูรณ์แบบค่ะ ส่วน ! ก็อยากให้ใส่ให้ครบทุกอารมณ์ด้วย คำบางคำที่เขียนแล้วไม่ได้อรรถรสก็อยากให้แก้ไขหน่อย ส่วนคำเยิ่นเย้อถ้าไม่มีประโยชน์อยากให้ตัดไปบ้างค่ะ (คะแนนเต็ม) ให้เต็มเพราะเหุผลหลายอย่างค่ะ มีที่ต้งแก้ไขหลายจุดแต่จุดละนิดเดียวเท่านั้นเองจ้า ได้คะแนนทั้งหมด 3 คะแนน รบกวนตอบกลับในบทความตอนที่ 3 หรือตอนงานวิจารณ์ของคุณเอง ตอนที่ 178 ขอบคุณมากๆค่ะ ^^   อ่านน้อยลง

แฟร์รี่เทล | 28 พ.ค. 54

  • 11

  • 0

"บริษัทรับวิจารณ์นิยาย เมริจัง มาวิจารณ์ให้แล้วครับ!!"

(แจ้งลบ)

สวัสดีครับคุณเร หลังจากที่ผมอ่านนิยายเรื่องนี้ดูเท่าที่มีอยู่ทุกตอนแล้ว ขอบอกเลยครับว่าคุณเรแต่งได้ดีทีเดียว อาจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากนิยายหลายๆ เรื่องที่คุณเมเคยเขียนมา ผมจะไม่บอกเป็นคะแนน แต่จะบอกเป็นภาพรวมๆ ของนิยายเรื่องนี้และสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขนะครับ 1. ในส่วนของชื่อเรื่อง ผมคิดว่าชื่อเรื่องที่คุณเมทำออกมาเน ... อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีครับคุณเร หลังจากที่ผมอ่านนิยายเรื่องนี้ดูเท่าที่มีอยู่ทุกตอนแล้ว ขอบอกเลยครับว่าคุณเรแต่งได้ดีทีเดียว อาจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากนิยายหลายๆ เรื่องที่คุณเมเคยเขียนมา ผมจะไม่บอกเป็นคะแนน แต่จะบอกเป็นภาพรวมๆ ของนิยายเรื่องนี้และสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขนะครับ 1. ในส่วนของชื่อเรื่อง ผมคิดว่าชื่อเรื่องที่คุณเมทำออกมาเนี่ยเจ๋งไปเลยนะครับ คำว่า ปฎิบัติการรักปฎิวัติหัวใจ ที่คล้องจองกัน ทำให้เรื่องดูน่าอ่านขึ้นเป็นกอง หากได้ผสมกับหน้าปกงามๆ แล้วล่ะก็ คนอ่านจะต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเปิดดูเป็นอันดับแรกเลยล่ะครับ (ในกรณีที่ออกเป็นเล่มแล้วน่ะนะ แต่ที่ลงเว็ปในตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียว) 2.ในส่วนของโครงเรื่องและเนื้อเรื่อง ผมคิดว่าโครงเรื่องแนวรักๆ เลิฟๆ ก็ไม่มีอะไรที่จะหนีไปได้มากกว่านี้แล้วล่ะครับ อยู่ที่ว่าผู้เขียนจะทำยังไงให้เรื่องของตัวเองดูโดดเด่นมากกว่า ซึ่ง เท่าที่ผมอ่านมานี้ก็รู้สึกได้ว่าคุณเรทำออกมาได้ดีทีเดียว แต่ส่วนที่เป็นปัญหา คงจะอยู่ที่การดำเนินเรื่องซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังต่อไป 3.การดำเนินเรื่องและการบรรยาย ในความคิดของผม การบรรยายของคุณเรก็ทำออกมาได้ดีแล้วนะครับ คงจะเป็นบางประโยคเท่านั้นที่ใช้คำซ้ำอย่างเช่นคำว่า ฉัน ติดๆ กันมากเกินไป ส่วนคำบรรยายบางแห่งที่ต้องใช้คำเยอะๆ เพื่อที่จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นก็สั้นเกินไป รวมไปถึงจำนวนหน้าในแต่ละตอนซึ่งผมคิดว่ามันสั้น... สั้นเอาการเหมือนกันแหละครับ อีกทั้งส่วนที่เป็นปัญหาที่สุด ก็คือในบางครั้ง การที่ผมอ่านประโยคของคุณเร ผมรู้สึกเหมือนกับอ่านไปเรื่อยๆ มากกว่า อาจจะเป็นเพราะว่ามีแต่บทพูดเยอะเกินไป ยังไม่ค่อยมีอะไรให้น่าติดตามเท่าไหร่นัก ยกเว้นช่วงที่มีมุขหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นจุดสนใจขึ้นมาได้ ซึ่งตรงนั้นถือว่าดีทีเดียวครับ 4.ตัวละคร ตัวละครทุกตัวมีลักษณะนิสัยและความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่าง ทำได้ดีครับสำหรับเรื่องนี้ ทั้งวาน หวาน ไอติม ป๊อกกี้ ซึ่งมีความน่ารักในแบบของตนเอง ทำให้ผมรู้สึกชอบพวกเขาเหมือนกัน สุดท้าย ผมอยากบอกว่านิยายของคุณเรทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะครับ เพราะการที่ลงไม่กี่วันแต่กลับมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้ แสดงถึงฝีมือของไรเตอร์ออกมาได้มากทีเดียว หากจะส่งพวกสำนักพิมพ์แจ่มใส หรืออะไรทำนองนี้ การแก้ไขในจุดเล็กๆ น้อยๆ เช่นคำผิดและประโยคที่ดูงงๆ ก็จะทำให้ผ่านสำนักพิมพ์ได้ไม่ยากเลยล่ะครับ ขอบคุณที่ใช้บริการ   อ่านน้อยลง

BossTheJoker | 13 พ.ค. 54

  • 6

  • 0

ดูทั้งหมด

คำนิยมล่าสุด

"รับวิจารณ์นิยายค่ะ"

(แจ้งลบ)

เราไม่ใช่มืออาชีพ จึงขอวิจารณ์แบบเรียบง่ายนะคะ อย่าลืมว่าการวิจารณ์ไม่ใช่การด่าว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านค่ะ ซึ่งจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่ค่ะ ระดับ : ฝนตกหนัก อย่างแรก ชื่อเรื่อง ชื่อคล้องจองกันมาก และมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าไรเตอร์เป็นนักอ่าน จะอยากเข้ามาอ่านมากๆเลยทีเดียว (คะแนนเต็ม) อย่างสอง แนะนำเรื่องแบบย่อ อืม มันสั้นแต่ได้ใจค ... อ่านเพิ่มเติม

เราไม่ใช่มืออาชีพ จึงขอวิจารณ์แบบเรียบง่ายนะคะ อย่าลืมว่าการวิจารณ์ไม่ใช่การด่าว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านค่ะ ซึ่งจะทำตามหรือไม่ก็แล้วแต่ค่ะ ระดับ : ฝนตกหนัก อย่างแรก ชื่อเรื่อง ชื่อคล้องจองกันมาก และมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าไรเตอร์เป็นนักอ่าน จะอยากเข้ามาอ่านมากๆเลยทีเดียว (คะแนนเต็ม) อย่างสอง แนะนำเรื่องแบบย่อ อืม มันสั้นแต่ได้ใจความดีนะ แต่ไรเตอร์คิดว่า ถ้าเขียนอะไรเพิ่มเติมอีกนิดก็คงจะดีกว่านี้ เพราะเหมือนมันขาดอะไรไปค่ะ (ครึ่งคะแนน) อย่างสาม ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้ อยากให้เพิ่มเติมในส่วนของเรื่องย่อนิยายมากกว่านี้หน่อยค่ะ เพราะเข้ามาถึงส่วนนี้ยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลย และอยากให้ลงคาแรกเตอร์ตัวละครด้วยค่ะ หมายถึงข้อมูลตัวละครค่ะ คือตอนนิยายที่ลงคาแรกเตอร์ ใส่แค่ชื่อ ทำให้คนอ่านอาจไม่รู้ว่า ใครเป็นใคร อยากให้เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ (ไม่ได้คะแนน) อย่างสี่ ชื่อตอนนิยาย ส่วนนี้ถือเป็นคะแนนช่วย หากไม่มีอะไรให้ต้องถูกตัดคะแนน เท่าที่ดูมา อยากให้ใส่ชื่อตอนที่แตกต่างกว่านี้หน่อยค่ะ จะได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ครึ่งคะแนน) อย่างห้า เนื้อหานิยาย ขอแบ่งเป็นปลีกย่อยตามนี้ค่ะ ภาษาของบทบรรยาย คำผิดยังตกหล่นอยู่ 1% นะคะ เท่าที่ดูๆมาก็ไม่มีมากเท่าไหร่ นิดเดียวเอง ภาษาเป็นการดำเนินเรื่องโดยตัวละครหลักเพียงตัวเดียวคือนางเอก การบรรยายแบบนี้คนอ่านจะอินพอสมควร ก็ถือว่าโอเคนะคะ อยากให้พยายามใส่ฉากสถานที่ให้มากขึ้นกว่านี้ ให้เท่าๆกับความคิดความรู้สึกของนางเอกน่ะค่ะ การสนทนา ไรเตอร์เห็นบางจุดยังไม่ใส่เครื่องหมายแสดงอารมณ์เลยที่เป็น เฮ้ย! อะไรประมาณนี้น่ะค่ะ พยายามใส่ให้หมด เพื่ออรรถรสในการอ่านค่ะ พล็อตเรื่อง โอเคแล้วนะคะ อ่านแล้วไหลลื่นมาก ไม่เบื่อเลย อยากอ่านเรื่อยๆ ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบหน้า เวลาเปิดหน้าตอนนิยายขึ้นมา ต้องเลื่อนลงมาเยอะเกินไปค่ะ กว่าจะถึงส่วนของเนื้อหา อยากให้เว้นบรรทัดประมาณ 5 บรรทัดในแต่ละตอนที่เลื่อนลงมาก็พอค่ะ เพราะบรรทัดมันเยอะเกินไป คนอ่านจะเสียอารมณ์ได้ค่ะ ความน่าสนใจ น่าติดตาม 95% เพราะคำบางคำไม่ได้อรรถรสค่ะ แต่แก้ไขไปรับรองเยี่ยม สิ่งที่ควรปรับปรุง ตรวจสอบคำผิดนะคะ มีนิดเดียวไม่ต้องกังวลเลยความจริง แต่อยากให้มันสมบูรณ์แบบค่ะ ส่วน ! ก็อยากให้ใส่ให้ครบทุกอารมณ์ด้วย คำบางคำที่เขียนแล้วไม่ได้อรรถรสก็อยากให้แก้ไขหน่อย ส่วนคำเยิ่นเย้อถ้าไม่มีประโยชน์อยากให้ตัดไปบ้างค่ะ (คะแนนเต็ม) ให้เต็มเพราะเหุผลหลายอย่างค่ะ มีที่ต้งแก้ไขหลายจุดแต่จุดละนิดเดียวเท่านั้นเองจ้า ได้คะแนนทั้งหมด 3 คะแนน รบกวนตอบกลับในบทความตอนที่ 3 หรือตอนงานวิจารณ์ของคุณเอง ตอนที่ 178 ขอบคุณมากๆค่ะ ^^   อ่านน้อยลง

แฟร์รี่เทล | 28 พ.ค. 54

  • 11

  • 0

"สำนักวิจารณ์นิยาย สไตล์ข้าวต้ม!(มัด)"

(แจ้งลบ)

นี่ไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการวิจารณ์เพื่อทำให้คุณเป็นนักเขียนที่ดีในวันข้างหน้า -การใช้ภาษา การใช้ภาษาดูวันรุ่น กุ๊กกิ๊กน่ารัก เหมาะสมกับนิยายวัยรุ่นทั่วไป คำผิดน้อยมากถึงมากที่สุด คำวิบัติไม่มี ภาษาเข้าใจง่ายไม่ต้องแปลมาก คำบรรยายไม่มากไม่น้อยกำลังดี เป็นนิยายวัยุรุ่นคำบรรยายไม่จำเป็นต้องเยอะเวอร์เหมือนนิยายผู้ใหญ่ทั่วไป บรรยายอาการเขิน ฉากจูบไ ... อ่านเพิ่มเติม

นี่ไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการวิจารณ์เพื่อทำให้คุณเป็นนักเขียนที่ดีในวันข้างหน้า -การใช้ภาษา การใช้ภาษาดูวันรุ่น กุ๊กกิ๊กน่ารัก เหมาะสมกับนิยายวัยรุ่นทั่วไป คำผิดน้อยมากถึงมากที่สุด คำวิบัติไม่มี ภาษาเข้าใจง่ายไม่ต้องแปลมาก คำบรรยายไม่มากไม่น้อยกำลังดี เป็นนิยายวัยุรุ่นคำบรรยายไม่จำเป็นต้องเยอะเวอร์เหมือนนิยายผู้ใหญ่ทั่วไป บรรยายอาการเขิน ฉากจูบได้ดีไม่มากเกินไปจนโอเวอร์ ให้10/10 -เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องดูเรียบไปสักหน่อยไม่ค่อยน่าตื่นเต้น ลองปรับอะไรให้มันดูน่าสนใจความนี้ประมาณว่าอย่าให้คนอื่นจับได้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงเช่นตอนที่นางเอกคิดถึงพระเอกตอนที่โจรมาแล้วพระเอกก็มาพอดี จุดนี้ทำให้คนอ่านจับได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปทำให้นิยายเรื่องนี้ดูเรียบ แก้ไขเรื่องนี้ได้จะเพอร์เฟคที่สุด ให้ 8/10 -ตัวละคร ตัวละครที่เป็นน่างเอกดูน่ารักเป็นวัยรุ่นโก๊ะๆคนนึง แสดงอารมณ์โอเวอร์แต่ทำให้ดูน่ารัก ไม่โอเวอร์จนน่าเกลียด พระเอกดูเป็นสุภาพบุรุษน่ารัก ดูเหมือนจะรักกันเร็วไปนิดนึง ตัวละครอื่นๆไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ นิยายทุกเรื่องเราจะต้องแต่งให้ตัวละครทุกตัวเด่นเท่ากันยกเว้นพระ-นางที่จะเด่นเป็นพิเศษ ให้8/10 -ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี เพราะพล็อตเรื่องแนวนี้เป็นพล็อตเรื่องนิยม พระเอกนิสัยแบบนี้ นางเอกนิสัยแบบนี้ ตอนต่อไปต้องเป็นแบบนี้ ลองปรับพลิกแพลงพล็อตเรื่องเล็กน้อยจะทำให้นิยบายเรื่องนี้ดูน่าตื่นเต้นสนใจทันทีเลยค่ะ ให้8/10 -วิจารณ์โดยรวมของนิยาย การใช้ภาษาสื่อสารของนิยายดี ภาษาอ่านเข้าใจง่ายไม่งง ไม่วุ่นวาย มีคำผิดน้อยมาก พล็อตเรื่องเรียบง่าย ตัวละครแสดงอารมณ์ได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง ให้ 9/10 รวม 10+8+8+8+9=43/50 ลงชื่อ...ยัยข้าวต้ม!(มัด) ผู้วิจารณ์   อ่านน้อยลง

ยัยข้าวต้ม!(มัด) | 26 พ.ค. 54

  • 1

  • 0

ดูทั้งหมด

217 ความคิดเห็น