รหัสลับยุค Classic - รหัสลับยุค Classic นิยาย รหัสลับยุค Classic : Dek-D.com - Writer

  รหัสลับยุค Classic

  โดย teramat40

  ถ้าพูดถึงการถอดรหัสมักได้ยินคำว่า Cryptography ซึ่งมาจากคำว่า Crypto และ Graph ซึ่งคำว่า Crypto แปลว่า การซ่อน ผนวกกับคำว่า Graph แปลว่า การเขียน ซึ่งแปลได้ว่า การเขียนเพื่อซ่อนข้อมูล

  ผู้เข้าชมรวม

  1,379

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  4

  ผู้เข้าชมรวม


  1.37K

  ความคิดเห็น


  3

  คนติดตาม


  3
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  3 ต.ค. 54 / 11:03 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
    

                  ถ้าพูดถึงการถอดรหัสมักได้ยินคำว่า Cryptography ซึ่งมาจากคำว่า Crypto และ Graph

  ซึ่งคำว่า Crypto แปลว่า การซ่อน ผนวกกับคำว่า Graph แปลว่า การเขียน ซึ่งแปลได้ว่า การเขียนเพื่อซ่อนข้อมูล จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันข้อความมิให้ผู้ใดอ่านได้ นอกจากเราและผู้ที่เราต้องการให้อ่านเท่านั้น

  ซึ่งกระบวนการของ Cryptography แบ่งได้ 2 อย่างคือ Data Encryption และ Data Decryption ซึ่งหมายถึงการเข้ารหัส และการถอดรหัสตามลำดับข้อมูล โดยประโยชน์ของ Cryptography นั้นคือการเก็บรักษาความลับของข้อมูล

  ทีนี้มาเข้าเรื่อง  Cryptography นั้นแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุค Classic และยุค Modern หรือแปลเป็นไทยคือ ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนี้ผมจะพูดถึง Cryptography ยุค Classic ซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่ายุค Modern มากโขอยู่ทีเดียว

  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

   รหัสลับยุค Classic

    

                   ถ้าพูดถึงการถอดรหัสมักได้ยินคำว่า Cryptography ซึ่งมาจากคำว่า Crypto และ Graph

   ซึ่งคำว่า Crypto แปลว่า การซ่อน ผนวกกับคำว่า Graph แปลว่า การเขียน ซึ่งแปลได้ว่า การเขียนเพื่อซ่อนข้อมูล จุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันข้อความมิให้ผู้ใดอ่านได้ นอกจากเราและผู้ที่เราต้องการให้อ่านเท่านั้น

   ซึ่งกระบวนการของ Cryptography แบ่งได้ 2 อย่างคือ Data Encryption และ Data Decryption ซึ่งหมายถึงการเข้ารหัส และการถอดรหัสตามลำดับข้อมูล โดยประโยชน์ของ Cryptography นั้นคือการเก็บรักษาความลับของข้อมูล

   ทีนี้มาเข้าเรื่อง  Cryptography นั้นแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุค Classic และยุค Modern หรือแปลเป็นไทยคือ ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนี้ผมจะพูดถึง Cryptography ยุค Classic ซึ่งเข้าใจได้ง่ายกว่ายุค Modern มากโขอยู่ทีเดียว

    

   การเข้ารหัสยุค Classic

   Caesar cipher

                   การเข้ารหัสแบบนี้ คิดค้นโดยกษัตริย์แห่งโรมันพระนามว่า Julius Caesar เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างการศึกสงคราม เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูไม่อาจอ่านข้อความลับนั้นได้หากถูกแย่งชิงไปได้ โดยใช้วิธีแทนที่อักษรต้นฉบับด้วยอักษรที่อยู่ถัดไปข้างหน้าสามตัวอักษร อย่างเช่นแทนที่ตัว A ด้วยตัว D และแทนที่ตัว B ด้วยตัว E ดังนั้นจึงเป็นการเลื่อนตัวอักษรโดยจำนวนครั้งของการเลื่อนเท่ากับสาม (Shiftment, n=3)

    

                        การแม็ปอักษรในการเข้ารหัสแบบ Caesar cipher สามารถเขียนได้ดังนี้

   Plain (ข้อความ):    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

   Cipher (รหัสที่ได้): DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC

                       

                        และถ้าลองนำมาเทียบกับ Fox Code ซึ่งเป็นประโยคสั้นๆที่มีอักษรภาษาอังกฤษอันบริสุทธิ์ครบทั้ง 26 ตัว จะได้ดังนี้

   Plain: the quick brown fox jumps over the lazy dog
   Cipher: WKH TXLFN EURZQ IRA MXPSV RYHU WKH ODCB GRJ

                        ต่อมานั้น Augustus ซึ่งเป็น Caesar องค์ที่สองจากทั้งหมด 12 Caesar ซึ่งเป็นหลานของ Julius Caesar ได้เปลี่ยนจากสูตรโดยการแทนที่ตัว A ด้วยตัว C และแทนที่ตัว B ด้วยตัว D ดังนั้นจึงเป็นการเลื่อนตัวอักษรโดยจำนวนครั้งของการเลื่อนเท่ากับสอง (Shiftment, n=2) แต่การเข้ารหัสทั้งสองวิธีนี้สามารถถูกเบรก (Break) ได้โดยง่าย (การเบรก คือการถอดข้อมูลออกมาได้ แม้จะไม่ทราบวิธีการเข้ารหัส)

                        การเบรกการเข้ารหัสข้อมูลแบบ Caesar cipher นั้น ทำได้โดยการทดลองเลื่อนตัวอักษรทุกตัว โดยเลื่อนด้วยจำนวน Shiftment ที่ต่างกัน คือ n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5 ... ไปจนถึง

   n = 26 ซึ่งเป็นจำนวนครั้งในการทดสอบสูงสุดของภาษาอังกฤษ

    

   Monoalphabetic cipher

                  

                   การเข้ารหัสข้อมูลแบบ Monoalphabetic cipher คิดค้นโดยชาวอาหรับ โดยใช้วิธีการแทนที่ตัวอักษร 1 ต่อ 1 อย่างเช่น การเข้ารหัสแบบนี้ในยุคแรกๆ เรียกว่า การเข้าข้อมูลแบบ Atbash โดยการแทนที่ตัว A ด้วยตัว Z แทนที่ตัว B ด้วยตัว Y เป็นต้น

    Plain:   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

   Cipher: ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

   และถ้าใช้ Fox Code จะได้ดังนี้

   Plain:    the quick brown fox jumps over the lazy dog

   Cipher: GHV JFRXP YILDM ULC QFNKI REVO GHV OZAB WLT    
                  

                       การเข้าข้อมูลแบบ Atbash นี้จะพบว่ามีรูปแบบที่แน่นอน คือ ใช้ตัวสุดท้ายแทนตัวแรก และใช้ตัวรองสุดท้ายแทนตัวที่สองไปเรื่อยๆตามลำดับ ดังนั้น Monoalphabetic cipher ยุคต่อมาจะใช้การกำหนดคู่ที่ไม่เป็นรูปแบบ เช่น

   Plain:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

   Cipher:  RFIGZVPXASQEHOWKCUYNJTLBMD

                       การเบรก Monoalphabetic cipher นั้นทำได้ยากกว่าการเบรก Caesar cipher เนื่องจากมีคู่ที่เป็นไปได้อยู่ 26 คู่ ยกกำลัง 26 คู่ การเบรกจะต้องสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จ ซึ่งใช้จำนวนครั้งในการคำนวณเพียงแค่ 403,291,461,126,605,635,584,000,000 ครั้งเท่านั้นเอง

    

   One-Time Pad

    

                  One-Time Pad นี้คิดค้นโดยชาวอังกฤษที่ชื่อ Gilbert Vemam สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นโดยใช้การแม็ป 1 ตัวอักษรให้สามารถเป็นไปได้หลายตัวอักษร มีวิธีการดังนี้

   ·       กำหนด key เพื่อใช้ในการถอดรหัสอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้มีขนาดเท่ากับ Plain Text

   ·       นำลำดับของตัวอักษรตัวนั้นๆ มาบวกกับค่าของลำดับของตัวอักษรที่ใช้เป็น key

   อย่างเช่น H ซึ่งตัวอักษรตัวที่ 7 นี้คือ Plain text และ B ซึ่งตัวอักษรตัวที่ 2 คือ Key ดังนั้นก็ต้องนำ 7+2=9 ตัวอักษรลำดับที่ 9 คือตัว I และตัว I ก็คือ Cipher ที่เราคำนวณได้

   ·       และถ้าบวกกันแล้วได้มากกว่า 26 น้อยก็นำจำนวนนั้นมาลบ 26 อย่างเช่น ถ้า X เป็นข้อความ และ Z คือ Key บวกกันก็จะได้ 50 ซึ่งไม่มีตัวอักษรตัวที่ 50 ดังนั้นจึงต้องนำ 26 ซึ่งป็นจำนวนตัวอักษรทั้งหมดของภาษาอังกฤษมาลบ ก็จะได้ 24 ก็คือตัว X นั้นเอง

   ·       และถ้าหากลบกันแล้ว(การลบใช้ในการถอดรหัส) ได้น้อยกว่า 1 ก็ให้นำ 26 มาบวก

   ตัวอย่างการเข้ารหัสโดยวิธี One-Time Pad

    

    
    

       7 (H)          4 (E)          11 (L)         11 (L)         14 (O) ข้อความ (Plain Text)

   + 20 (T)         7 (H)           1 (A)          9 (I)           12 (L) Key

   = 27             11                12                20              26       ข้อความ+Key

   =   1 (A)      11 (K)          12 (L)         20 (T)         26 (Z) Cipher Text

    

    

    


   สรุปได้ดังนี้
   Plain Text   :  H  E  L  L  O

   Key             :  T  H  A  I   L

   Cipher Text:  A  K  L  T  Z

    

   การถอดรหัส

      1 (A)      11 (K)          12 (L)         20 (T)         26 (Z) Cipher Text

   - 20 (T)       7 (H)           1 (A)          9 (I)           12 (L) Key

   = -19          4                  11              11               14       Cipher Text - Key

   =   7 (H)     4 (E)           11 (L)        11 (L)         14 (O)  Plain Text

    

                       แต่การเข้ารหัสแบบนี้มีข้อเสียอยู่อย่างคือการ ที่ Key ที่มีขนาดเท่ากับข้อความทำให้ส่งข้อความยาวๆได้ยากมาก และก็เวลาเราจะส่งข้อความไปก็ต้องส่งไปพร้อมกับ Key ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกขโมยมาก

    

   Playfair cipher

    

                       Playfair cipher ถูกคิดค้นโดย Sir Charles Wheatstone และถูกใช่ในกองกำลังทางประเทศสหราชอาณาจักรในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีวิธีการดังนี้

   1.             สร้างตาราง Key ขนาด 5 X 5 = 25 แบบสุ่มโดยตัด Q ออก

   ดังตัวอย่าง(Key ไม่จำเป็นต้องเหมือนในตัวอย่าง สามารถสุ่มเอาเองได้ แต่ขอให้รู้กันในกลุ่มเท่านั้น)

    

    

    

   ตัวอย่างตาราง Key

   (Key ไม่จำเป็นต้องเหมือนในตัวอย่าง สามารถสุ่มเอาเองได้ แต่ขอให้รู้กันในกลุ่มเท่านั้น)

   S H U P F

   I B O D G

   A K C M E

   J R L W N

   T Y V Z X 

    

    

    

                                                                                                                                                   

    

   2.             แบ่งข้อความออกเป็นคู่ๆ หากมีตัวอักษรที่เหมือนกันติดกันให้เอา X คั่นกลาง และหากตัวสุดท้ายไม่ครบคู่ก็ให้ใส่ Z แทน เช่น หากต้องการเข้ารหัสคำว่า “the gold is under the tree” ก็สามารถจัดเป็นคู่ๆได้ดังนี้

    

   3.             ถ้าตัวอักษรไม่อยู่ในแถว หรือคอลัมน์เดียวกัน ให้แทนที่ตัวอักษรแบบไขว้กัน เช่น TH ในข้อความต้นฉบับ (จากตาราง T และ H ไม่ได้อยู่แถวหรือคอลัมน์เดียวกัน) จะกลายเป็น YS (T กลายเป็น Y และ H กลายเป็น S)

   4.             หากตัวอักษรทั้ง 2 ตัว อยู่คอลัมน์เดียวกันให้เอาตัวอักษรที่อยู่ข้างล่างติดกันมาแทน (หากตัวอักษรนั้นอยู่ล่างสุดให้ใช้ตัวบนสุดมาแทน) เช่น EG ก็จะกลายเป็น NE

   5.             ถ้าตัวอักษรทั้ง 2 ตัวอยู่แถวเดียวกัน ก็ให้นำตัวอักษรที่อยู่ขวามือมาแทนที่ (หากตัวอักษรนั้นอยู่ด้านขวาสุดให้นำตัวอักษรทางด้านซ้ายสุดมาแทนที่) เช่น DI ก็จะกลายเป็น GB

                   เข้ารหัสได้ดังนี้

    TH EG OL DI SU ND ER TH ET RE EZ

    

                   และหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ยุค Modern ซึ่งผมจะไม่พูดถึง เนื่องจากเข้าใจยาก และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ

                   ผมหวังว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายอาจได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากผม บางท่านอาจจะใช้ส่งข้อความหากิ๊กก็ได้ เพื่อเวลาแฟนเรามาตรวจจะได้ไม่รู้...


   นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×