โรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์ (เปิดเทอม)

ตอนที่ 120 : ทำเนียบผู้จบการศึกษาประจำปี 2014

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 518
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  2 ธ.ค. 59

ห้องทำเนียบผู้จบการศึกษา


 
เหรียญศาสตร์มืดทองคำประจำปีการศึกษา 2014


รายนามบัณฑิตผู้จบการศึกษาศาสตร์มืดพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2013 ขั้นสูงสุด ขั้นที่ 5

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0106676รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 21 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 18.75 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 24.75 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 95 % (A+)รหัสนักศึกษาเลขที่ 0106481รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 15.1 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 16.1 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 17.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 79 % (B+)รหัสนักศึกษาเลขที่ 0107233

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 20 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 15.5 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 21.25 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 67 % (C+)รหัสนักศึกษาเลขที่ 0103658

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 18 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 18.75 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 25 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 72 % (B)
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0107456


รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 22.3 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 19.8 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 21.25 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30 %
รวมได้ 93 % (A+)

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0300970


รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 11 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 14.75 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 20 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 76 % (B+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0309516

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 17.2 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 14.8 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 23.75 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 86 % (A+)รหัสนักศึกษาเลขที่ 0310074

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 12 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 16.5 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 15 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  20%
รวมได้ 64 % (C)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0303972

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 12.25 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 20 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 22.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 65 % (C+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0306481

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 11 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 19.5 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 24.75 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 85 % (A+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0307233


รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 15 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 16.25 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 22.25 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 64 % (C)
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0200970


รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 15 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 15.25 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 24.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 85 % (A+)รหัสนักศึกษาเลขที่ 0207233

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 18 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 18.15 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 24.75 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 71 % (B)
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0400970

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 10.6%
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 17.75%
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 20 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 78 % (B+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0409946

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 13 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 16.75%
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 20 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  20%
รวมได้ 70 % (B)
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0409833

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 7.5 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 13.75%
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 22.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 73 % (B)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0409843

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 6.3 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 12.5 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 18.75 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 68 % (C+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0409164

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 13 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 15.5 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 17.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 56 % (C+)
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0406481

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 9.6 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 15.25 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 21.25 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  20%
รวมได้ 66 % (C+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0407233

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 14.6 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 17.75 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 20 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 62 % (C)

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0506481

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 13  %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 14.5 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 20 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  20%
รวมได้ 68 % (C+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0507962


รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 16.8 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 17.75 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 22.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 67 % (C+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0509276

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 15.5 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 17 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 20 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 82.5 % (A)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0509735

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 22.9 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 20 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 19 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 92 % (A+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0509945

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 16.5 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 18.25 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 19.75  %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10 %
รวมได้ 65 % (C+)


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0509173

รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 17.5 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 17 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 22.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  30%
รวมได้ 87 % (A+)รหัสนักศึกษาเลขที่ 0507233


รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 18.1 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 14.6 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 22.5 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%
รวมได้ 65 % (C+)
ผู้ที่ติด F ให้เรียนซ้ำชั้นในปีหน้าใหม่ทั้งหมด


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0310165


รวมคะเเนน (เต็ม 100%)
คะเเนนภารกิจ (25%) ได้ 6 %
คะเเนนสอบเลื่อนชั้นสี่ครั้ง (20%) ได้ 14 %
คะเเนนสอบปลายภาค (25%) ได้ 16.25 %
คะเเนนจิตพิสัย (30%) ได้  10%

รวมได้ 46 % (F)

 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

13,441 ความคิดเห็น

 1. #12008 LnwLuCis_Noar[ดรากิออน] (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 / 22:08
  มารับใบเกียรติบัตรค่ะ//เยอะอ่ะ ขอไม่ใส่รูป 555+
  #12,008
  0
 2. #12007 Haku_ni (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 / 19:14
  มารับใบเกียรติบัตรค่ะ ไม่คิดว่าจะได้ 95% //เขิน
  ได้คะแนนเยอะกว่าสายนักรบปีศาจปีที่แล้วเยอะเลย =w=;;
  ลาออกจากหัวหน้าตำรวจตระเวนชายแดนมาเป็นขุนนางดีไหมนะ #ล้อเล่นๆ 555  #12,007
  0
 3. #12005 Touya rima (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 / 20:49
  มารับใบเกียรติบัตรแล้วคะ
  #12,005
  0
 4. #12003 Sesil_S. (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 / 18:48
  รับใบเกียรติบัตรค่ะ
  #12,003
  0
 5. #12001 Nefara (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 / 17:04
  มารับเกียรติบัตรแล้วค่ะ


  #12,001
  0
 6. #11998 panwira (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 / 19:50
  มารับเกียจติบัตรค่า
  #11,998
  0
 7. #11992 KuShiRo_ShiKuRo (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 / 12:35

  ผ่านได้ A+ ด้วย *-*
  #11,992
  0
 8. #11991 มาริมาริ (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 / 08:33
  มารับใบเกียรติบัตรค่าา
  #11,991
  0
 9. #11990 Uoza Ringo (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 / 00:57
  รับในเกียรติบัตรค่ะ
  ฮู่วววววว 86% ดีใจๆๆ

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 25 พฤษภาคม 2557 / 10:46
  #11,990
  0
 10. #11989 Im in Tuan (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2557 / 00:10   
   
  #11,989
  0
 11. #11988 ^(ริว-Ryu)^ (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 / 23:15
  ขอรับเกรียติบัตรเจ้าค่ะ

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 / 23:27
  #11,988
  0
 12. #10028 Valentine Rose 01 (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 7 มีนาคม 2557 / 15:04
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์

   

  เลขที่บัตร 8057
   

  #10,028
  0
 13. #9881 Prawploy Parayapodet (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 4 มีนาคม 2557 / 17:25
  ขาดอีก 1 คะแนนเองเจ้าค่ะ โธ่... TT[]TT
  #9,881
  0
 14. #9879 +! Tsubaki//Aoba !+ (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 4 มีนาคม 2557 / 16:48
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์...


  เลขที่บัตร 9452
  #9,879
  0
 15. #9878 wishdom (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 4 มีนาคม 2557 / 16:25
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์...


  เลขที่บัตร...9945

  #9,878
  0
 16. #9851 Aommy Mimozaii (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 3 มีนาคม 2557 / 21:28
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์........
  เลขที่บัตร..... 7811
  #9,851
  0
 17. #9843 Estrella Tears (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 3 มีนาคม 2557 / 19:57
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์


  เลขที่บัตร 3972(ประชาชน)     0033972(นักศึกษา)
  #9,843
  0
 18. #9835 Wanitth@ (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 3 มีนาคม 2557 / 16:48
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์

  เลขที่บัตร 5198
  #9,835
  0
 19. #9833 angel in the dark (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 3 มีนาคม 2557 / 16:30
  แงๆ ไม่ผ่านอ่าาา
  #9,833
  0
 20. #9815 Haku_ni (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 2 มีนาคม 2557 / 20:04
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์

  บัตรนักศึกษาเก่า

  เลขที่บัตร 6676

  #9,815
  0
 21. #9810 FC มาโดกะ (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 2 มีนาคม 2557 / 19:00
  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์

  เลขที่บัตร 6949
  #9,810
  0
 22. #9801 KuShiRo_ShiKuRo (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 2 มีนาคม 2557 / 17:20
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์

  เลขที่บัตร 9173

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 มีนาคม 2557 / 20:53
  #9,801
  0
 23. #9781 Praew Pe (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 2 มีนาคม 2557 / 13:15
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์.........
  ...........

  เลขที่บัตร...............049200.................
  #9,781
  0
 24. #9779 Praew Pe (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 2 มีนาคม 2557 / 13:06
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์.........


  เลขที่บัตร.........049200........


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 มีนาคม 2557 / 13:11
  #9,779
  0
 25. #9777 Praew Pe (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 2 มีนาคม 2557 / 13:04
  แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

  บัตรประจำตัวประชาชนดาร์คแลนด์.........


  เลขที่บัตร.........049200........


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 มีนาคม 2557 / 13:12
  #9,777
  0