โรงเรียนศาสตร์มืดแห่งดาร์คแลนด์ (เปิดเทอม)

ตอนที่ 119 : ทำเนียบผู้จบการศึกษาประจำปี 2013

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 256
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
    2 ธ.ค. 59

ห้องทำเนียบผู้จบการศึกษา

รายนามบัณฑิตผู้จบการศึกษาศาสตร์มืดพื้นฐาน 
เหรียญศาสตร์มืดทองคำประจำปีการศึกษา 2013

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0010594
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0010602


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0020697


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0022612


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0030678


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0030689


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0032851

ประจำปีการศึกษา 2013 ขั้นสูงสุด ขั้นที่ 5


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0010594


ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 90% A+
สายจอมเทพปีศาจ

ผลการเรียนเฉลี่ย 76.4% B+
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 82% A
สายปราช์บัณฑิต

ผลการเรียนเฉลี่ย 85% A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0015468

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 84 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0016321

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 88 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0025581

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 84 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0026481

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 86 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0026724

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 80 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0026676

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 65 % C+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0030689

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 90 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0032851

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 99 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0030678

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 99% A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0035358

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 83% A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0036737

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 86 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0036762


ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 87% A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0036873

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 66% C+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0041229

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 85 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0041732

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 86% A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0043620

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 76% B+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0043658

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 76% B+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0043972

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 64 % C

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0046690

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 80 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0047099

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 72 % B

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0050596

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 68 % C+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0050830

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 83 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0057233

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 77% B+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0057248

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 72% B

ประจำปีการศึกษา 2013 ขั้นจอมเมธี ขั้นที่ 4

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0017362

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 70 % B

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0020697

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 97 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0022612ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 91 %  A+
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 84 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0026441

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 55 %  D+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0026727

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 70 % B


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0034554

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 64 % C


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0045843

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 64 % C


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0052444

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 77 % B+


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0057117

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 72 % Bประจำปีการศึกษา 2013 ขั้นเมธี ขั้นที่ 3

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0010602

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 93 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0010628

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 75 % B+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0016278

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 68 % C+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0016947

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 82 % A

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0017216

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 88 % A+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0023373


ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 68 % C+


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0026994

ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 66 % C+


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0044027

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 69% C+


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0047057

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 51% D


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0054104

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 81% A
ประจำปีการศึกษา 2013 ขั้นสูง ขั้นที่ 2

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0030699

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 77 % B+

ประจำปีการศึกษา 2013 ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 1

รหัสนักศึกษาเลขที่ 0012113

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 77 % B+

รหัสนักศึกษาเลขที่ 003365

ไอดี
สายชนชั้นสง่างาม
ผลการเรียนเฉลี่ย 66 % C+


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0026655


ไอดี
สายนักรบปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 89% A+

สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 77% B+

สาพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 71% B

สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 78% B+รหัสนักศึกษาเลขที่ 0037250

ไอดี
สายปราชญ์บัณฑิต
ผลการเรียนเฉลี่ย 87% A+
รหัสนักศึกษาเลขที่ 0045991

ไอดี
สายพลังมนตรา
ผลการเรียนเฉลี่ย 87% A+


รหัสนักศึกษาเลขที่ 0056062

ไอดี
สายเทพปีศาจ
ผลการเรียนเฉลี่ย 66% C+


 

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

13,441 ความคิดเห็น