กฎหมายปกครองประเทศ - กฎหมายปกครองประเทศ นิยาย กฎหมายปกครองประเทศ : Dek-D.com - Writer

  กฎหมายปกครองประเทศ

  โดย satitagJung

  เกี่ยวกับกฎหมายปกครองประเทศ

  ผู้เข้าชมรวม

  328

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  1

  ผู้เข้าชมรวม


  328

  ความคิดเห็น


  0

  คนติดตาม


  2
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  2 ก.ค. 55 / 18:35 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
   
  วันนี้คุณครูให้งานมาทำเกี่ยวกับกฎหมายปกครองประเทศ
  พอทำเสร็จก็เลยคิดว่า
   
   
   
  **ไหนๆก็ทำแล้ว แบ่งให้คนอื่นด้วยดีกว่า !!!!
   
   
  เป็นแบบสรุปนะจ้ะเพื่อนๆชาวเด็กดี  ^ ^
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ
   กฎหมายปกครองประเทศ
    
   กฎหมาย คือ  กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อบังคับที่ถูกตั้งขึ้นโดยรัฐเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดของสังคมและมีสภาพบังคับเป็นเครื่องมือในการทำคนในสังคมปฏิบัติตาม
    
   กฎหมายปกครองประเทศ  คือ กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารของรัฐ การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดบริการสารธารณะ และวางหลักความเกี่ยวพันในทางปกครองระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน และฝ่ายปกครองด้วยกันเอง เช่น การจัดแบ่งออกเป็น กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้นรวมทั้งกำหนดสถานะและการกระทำทางปกครอง กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานนะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองมีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง โดยกฎหมายปกครองจัดอยู่ในประเภท กฎหมายมหาชน
   สาระน่ารู้ ***   แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายปกครอง คือ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
   ในระบบการปกครองประเทศแบ่งองค์กรที่ใช้อำนาจเป็น 3 ฝ่าย
   - ฝ่ายนิติบัญญัติ
   - ฝ่ายบริหาร
   - ฝ่ายตุลาการ
   ฝ่ายปกครองเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในฝ่ายบริหาร งานของฝ่ายบริหารแยกเป็น 2 ส่วน คือ
   1.งานทางการเมือง
   2.งานทางปกครอง
   ตัวอย่างกฎหมายปกครองทั่วไป **
   พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
   ตัวอย่างกฎหมายปกครองท้องถิ่น **
   พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
    

   ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   ความคิดเห็น

   ×