แนะนำ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มธ. - แนะนำ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มธ. นิยาย แนะนำ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มธ. : Dek-D.com - Writer

  แนะนำ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มธ.

  ทำไมธุรกิจไทยจึงถูกเขมรเผา การประชุมเอเปคส่งผลต่อภูมิภาคนี้เช่นไร ทำไมจึงต้องมีการต่ออายุและส่งกลับแรงงานต่างชาติ ทำไมจึงต้องมีการระเบิดเกาะแก่งในลุ่มน้ำโขง

  ผู้เข้าชมรวม

  38,686

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  3

  ผู้เข้าชมรวม


  38.68K

  ความคิดเห็น


  447

  คนติดตาม


  4
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  19 มี.ค. 48 / 11:17 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ
   บทความนี้แต่งโดย mek_klinsmann@yahoo.com

   ทำไมธุรกิจไทยจึงถูกเขมรเผา
   การประชุมเอเปคส่งผลต่อภูมิภาคนี้เช่นไร
   ทำไมจึงต้องมีการต่ออายุและส่งกลับแรงงานต่างชาติ
   ทำไมจึงต้องมีการระเบิดเกาะแก่งในลุ่มน้ำโขง

   นี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศของเรา หรือที่เรียกรวมๆ ว่า \"เอเชียตะวันออกเฉียงใต้\" ซึ่งจัดเป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในแง่มุมหนึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมอันน่าสนใจวิถีชีวิตชนบท ในลาว พม่า หรือเวียดนาม ดูจะเป็นภาพที่ขัดแย้งกับวิถีชีวิตในเมืองใหญ่อย่างสิงค์โปร กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ หรือ มะนิลา ในอีกแง่มุมหนึ่งการเมืองการปกครองของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แตกต่างหลากหลาย และกำลังเดินหน้าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรื่องราวต่างๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทุกๆ ด้าน แต่ก็น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้เรายังมีความรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านเราน้อยอย่างยิ่ง ประเทศไทยเรายังขาดบุคลากรที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก

   ในยุคที่โลกจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนี้ ความสำคัญของความรู้ในเรื่องโลกที่อยู่รอบตัวเรา โลกของเพื่อนบ้านของเราป็นสิ่งจำป็นอย่างยิ่ง และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวนี้ จึงได้เปิดหลักสูตร ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และภาษาของประเทศในภูมิภาค รวมทั้งเน้นให้มีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น โครงการปริญญาตรี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานี้ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดให้มีการเรียนการสอนสาขานี้ขึ้น ทั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงค์โปร ได้เดินหน้าเปิดการเรียนการสอนสาขานี้มาก่อนแล้ว

   โครงการนี้เปิดสอน และเตรียมการที่จะให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง ในลักษณะซึ่งเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสหวิชาการ หรือ Interdisciplinary เน้นในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าอาณาบริเวณศึกษา หรือว่า Area Study เพราะฉะนั้นหลักสูตรวิชานี้จะเรียนในแง่ของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และในประเด็นที่เราจะเน้นเป็นพิเศษก็คือว่า โครงการนี้การเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเป็นหลัก แต่ว่านักศึกษาเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 แล้วก็เลือกเรียนภาษาในภูมิภาคนี้เป็นภาษาที่ 3 อีกหนึ่งภาษา คืออาจจะเป็นภาษาจีนก็ได้ หรือภาษาอินโดนีเซียก็ได้ ภาษาเวียตนามก็ได้ หรือแม้กระทั่งภาษาโปรตุเกส ก็คือเน้นหนักไปในด้านภาษา ทำให้บัณฑิตของเรามีลักษณะเป็นค่อนข้างจะสากลเป็นนานาชาติเป็นพิเศษ นอกจากการเรียนภาษา และหลักสูตรตามภาคการศึกษาปกติแล้ว ก็ยังมีภาคฤดูร้อนเพื่อเรียนภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือบางวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้ด้วย โดยเป้าหมายของการเปิดการเรียนการสอนสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในสถานการณ์โลก มีความเชี่ยวชาญ ด้านการมือง การปกครองเศรษฐกิจ สังคม ศิลป วัฒนธรรม ของภูมิภาคนี้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเปิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรอบด้าน จึงมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนากับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียอาคเนย์ การเมืองการปกครองของประเทศในกลุ่มเอเชียอาคเนย์ ขณะเดียวกันนักศึกษาก็สามารถสร้างความสนใจในการศึกษาของตัวเองได้ จาการเรียนในสาขานี้ ไม่ว่าจะสนใจในเรื่องการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ หรือสังคม และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับการเลือกความสนใจไปในประเทศหรือกลุ่มประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นการเลือกเรียนภาษาของประเทศนั้นๆ

   เมื่อทางโครงการเน้นภาษาเป็นพิเศษจึงมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสงสัยว่า \"ถ้าเรียนภาษาไม่เก่งจะเป็นปัญหาในการเรียนโครงการนี้ไหม\" คำตอบคือ ในเรื่องของภาษานั้นโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ของเราเน้นเป็นพิเศษที่จะให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ แม้ว่าโครงการนี้จะไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่ก็มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา 4 ปี ในขณะที่สาขาวิชาอื่นอาจจะเรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยแค่ 1 ปีแรกเท่านั้น ดังนั้นเชื่อได้ว่าการได้เรียนอย่างต่อเนื่องจะทำให้บัณฑิตเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็เน้นว่าต้องเรียนภาษาราชการ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ภาษาพม่า หรือภาษาเวียดนาม ความรู้ด้านภาษาอย่างเชี่ยวชาญนับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งกับโลกที่กำลัง เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้

   หลายคนเมื่อได้รับรู้เรื่องการเรียนการสอนในโครงการนี้มาถึงตอนนี้แล้ว ก็อาจกำลังสงสัยว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง โดยเป้าหมายหลักของโครงการ ที่มุ่งจะผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ในหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาคหรือนานาชาติ หรือองค์กรธุรกิจเอกชนที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศ

   1.สงสัยมานานแล้วว่าทำไม seas ถึงต้องเป็นโครงการพิเศษ
   ทำไป ถึงไม่เป็น ศิลปศาสตร์เอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา?
   ทำไมต้องเป็นโครงการพิเศษ?
   ทำไมค่าเรียนไม่แพง?
   ทำไมไม่รับจากระบบเอนท์เหมือนสาขาอื่นๆของศิลปศาสตร์?
   ข้องใจมานานแล้วอ่ะ ใครร้บอกหน่อยเถอน้า

   ----   อืม ผมลองเล่าเท่าที่ผมรู้นะ... คือโครงการ seas น่ะ มันเป็นโครงการร่วมของกลุ่มประเทศในเอเชียตัวันออกเฉียงใต้โดยให้ประเทศในกลุ่มน่ะเรียนรุ้ที่จะใช้ภาษาของในกลุ่มได้ทั่วกัน เช่ยภาษาเวียดนาม จีน ไทย(แต่เมืองไทยไม่เปิดภาคไทยอะ เปิดทำไม)
   ที่สิงคโปร ก็มีเปิดนะเราเคยไปเห็นมา เขามีเรียนภาษาไทย พม่า เวียดนามไรงี้อ่า
   ดูของ SG นะ ชื่อ iseas http://www.iseas.edu.sg/

           เรื่องที่ถูกแบ่งแยกน่ะอาจจะเพราะเด็กธรรมศาสตรที่เอนท์เข้ามักจะถือตนติดว่าตัวเองเข้ามาคะแนนเหนือกว่า มองว่าที่ไหนเข้าง่ายแล้วจะคุณภาพไม่ดี แต่จริงๆแล้วความดีนั้นอยุ๋ที่คุณภาพของบุคลากรมากกว่านะเราว่า เราอยู่ เอสไอ ซึ่งเป็นอินเตอรที่เข้าง่ายเหมือนกัน ก็โดนมองแบบนี้เหมือนกันอะ เข้าใจดี แต่อย่ารุ้สึกไม่ดีเลยครับ ดีไม่ดีไม่ได้อยู่ทมี่สายตาแรกตัดสิน มันอยู่ที่การทำงานของเรามากกว่าว่าจะดีแค่ไหน ที่คนะเราอาจารย์จบ Phd จากนอกเกือบทุกคน แต่คนที่สอนดีที่สุดเท่าที่เราเคยเรียนมาจบจากประเทศไทยที่สงขลา เพราะฉะนั้นก็อย่าคิดมากแระกันนะ แหะๆ

         อืมโครงการ seas ของประเทศอื่นๆเช่น...
   ที่ฮอลแลน http://www.iias.nl/wwwvl/southeast.html
   อังกฤษ http://www.hull.ac.uk/seas/
   เมกา http://www.umich.edu/~iinet/cseas/ และ http://www.wisc.edu/ctrseasia/

   2.หลังสอบติด
   เมื่อสอบติดแล้วจะได้เรียนที่ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ครับ

   การเรียนการสอน----การทำงาน

   1.ทางคณะก็จะให้ความรู้ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ไว้อยู่แล้ว
   2.ภาษา สบายเลย ที่นี่มีทั้ง ภาษา จีน โปรตุเกส เวียดนาม อินโด มาเลย์ และภาษาในภูมิภาคนี้อ่ะ แล้วก็เน้นภาษาอังกฤษมากๆ จึงทำให้นักศึกษาอุษาคเนย์มีความเชี่ยวชาญไม่แพ้ใคร (แต่ต้องตั้งใจเยอะๆนะ)
   3.งาน ก็เคยได้ยินนะ ว่ามีงานที่รับสาขา SEAS โดยตรงเช่นบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันอ่ะ (จำชื่อไม่ได้อ่ะ) ที่มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคเรา แต่ถ้างานอื่น ก็มีงานรองรับอยู่แล้วและ ยิ่งในภูมิภาคเรานี่ กำลังต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภูมิภาคศึกษา (SOUTHEAST ASIA) อย่างพวกเราที่เรียนลึกมากๆๆๆๆๆ ทำให้เราเข้าใจทุกประเทศในภูมิภาคเราอย่างลึกซึ้ง ดูได้จากรุ่นพี่ที่จบไป ก็ทำงานดีๆกันทั้งนั้น
   4.สามารถทำงานใน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาคหรือนานาชาติ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่ทำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ
   5.นักแปล เป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีนะ เพราะไม่ค่อยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาในภูมิภาคนี้ เช่น ภาษาโปรตุเกส และอื่นๆ
   6.ไกด์ ที่ SEAS ได้สอนประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างลึกซึ้ง ทำให้นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
   7.นอกจากนี้ น้องยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้มากมาย เช่น งานสายการบิน น้องยิ่งจะมีภาษีดีกว่าคนอื่นๆที่น้องจะมีความเชี่ยวชาญทั้ง ภาษาอังกฤษและภาษาในภูมิภาคนี้.......หวังว่าน้องจะได้มาเรียนที่นี่นะ.......แล้วเจอกันครับ

   *** ไม่ต้องห่วงนะ ที่ SEAS มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจาก อาจารย์ที่นี่ก็เป็นอาจารย์ระดับประเทศและโลกทั้งนั้น ที่ผ่านมาไม่นาน พี่ก็ได้ฟังบรรยายของ อาจารย์ เบเนดิก แอนเดอร์สัน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลก อีกทั้ง อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผู้ก่อตั้งโครงการก็ผลักดันให้ SEAS ให้กลายเป็นที่หนึ่งโดยดูได้จากงาน เสวนาอุษาคเนย์ ที่นักศึกษาเป็นคนจัด โดยเชิญคนดังๆในประเทศมาพูดอภิปายกัน****   โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ศศ.206A)

   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

   โทร. 0-2613-2672, 0-2613-2599

   โทรสาร 0-2613-2599

   http://arts.tu.ac.th/seas/   - - - -น้องๆลองมาสอบกันเยอะนะครับ โครงการของเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ- - - - -

   บทความโดย mek_klinsmann@yahoo.com

   นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×