แนะนำแพทย์แผนไทยประยุกต์...ฮับ - แนะนำแพทย์แผนไทยประยุกต์...ฮับ นิยาย แนะนำแพทย์แผนไทยประยุกต์...ฮับ : Dek-D.com - Writer

  แนะนำแพทย์แผนไทยประยุกต์...ฮับ

  โดย Pharjung

  แนะนำคณะนี้ฮับ..ความจริงเปิดมา 3 ปีแล้วแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีคนรู้ ก็เลยไปหาข้อมูลมาฝาก ฮับ

  ผู้เข้าชมรวม

  34,269

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  5

  ผู้เข้าชมรวม


  34.26K

  ความคิดเห็น


  497

  คนติดตาม


  2
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  10 พ.ค. 53 / 13:13 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ


   หวัดดีค่า วันนี้ Pharjung จะมาแนะนำคณะหนึ่งให้น้องๆรู้จักนะคะ คิดว่าน้องๆอาจจะพอได้ยินมาบ้างแล้ว คณะนี้เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรกเป็นโครงการพิเศษ เมื่อปี 2546 ก็ตอนสมัยพี่อยู่ปี 2 นั่นแหล่ะ
   เห็นว่าน่าสนใจเลยนำมาลงให้น้องๆสาวก webเด็กดี ได้อ่านกัน ลองอ่านดูนะ แต่พี่ก็ไปหาข้อมูลมาจากแผ่นพับแนะนำคณะน่ะ ก็เลยไม่ได้ให้รายละเอียดได้มากเท่าไร

   ลองอ่านดูนะ ( ".)
   แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นบุคคลากรประเภทหนึ่งที่ปฎิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย บุคคลากรในสาขานี้จะได้รับการศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ต่อจากนั้นจะศึกษาความรู้ความสามารถเพียงพอในการให้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย

       ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ปรมาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความพยายามที่จะฟื้นฟูและพัฒนาแพทย์แผนไทยซึ่งนับเป็นภูมิปัญญาที่ล้ำค่าของไทย ในปี พ.ศ. 2523 โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมขึ้น และเปิดโรงเรียนเพื่อสอนการแพทย์แผนไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) รวมทั้งเปิดคลินิกเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบแพทย์แผนไทย ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรเป็นการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และในปี พ.ศ. 2546 หน่วยงานทั้งหมดได้โอนย้ายมาสังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรียกชื่อว่า สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์

   ชื่อปริญญา

   ชื่อเต็ม การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)

   ชื่อย่อ พท.บ. (B.TM.)

   ปรัชญาของหลักสูตร
       เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐานของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   ระยะเวลาการศึกษา
       ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี

   ตัวอย่างวิชาที่เรียน
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
   ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ สถิติ

   กลุ่มวิชาภาษา
   ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยในการแพทย์แผนไทย

   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   มนุษยศาสตร์บูรณาการ มนุษย์กับสังคม

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
   กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน พยาธิวิทยาพื้นฐาน เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท เภสัชวิทยาพื้นฐาน กายพินิจและโรควินิจฉัย

   หมายเหตุ : วิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จะเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล

   กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทย
   เวชกรรมแผนไทย
   เภสัชกรรมแผนไทย
   หัตถเวชกรรมแผนไทย
   ผดุงครรภ์   แนวทางการจัดการศึกษา       มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษีและปฏิบัติ ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสาขาวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่วิทยาเขตศาลายา ชั้นปีที่ 2และ 3 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิชาการแพทย์แผนไทยควบคู่กัน การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์แผนไทยในคลินิกอายุรเวท หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในภูมิภาคที่เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางด้านการแพทย์แผนไทย

   สำเร็จการศึกษาแล้วได้อะไร และทำอะไรได้บ้าง

   ได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   มีสิทธิ์ขอสอบขึ้นทะเบียนและสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

   ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย หรือประกอบอาชีพอิสระ (ส่วนตัว)

   สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-419-7000 ต่อ 6425, 6429

   หรือ ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/thaimed
   ก็ลองเข้ามาดูนะคะ อาจเป็นแนวทางหนึ่งให้แก่น้องๆได้บ้าง.............

   ปล. ถ้าน้องถามคำถามที่พี่พอจะตอบได้ก็จะตอบให้แต่ถ้าตอบไม่ได้จะพยายามหาคนมาตอบให้นะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเข้ามาตอบอ๊ะเปล่า

   ก็เห็นว่าคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขา ความผิดปกติฯ ซึ่งพี่คิดว่าเป็นคณะน้องใหม่ล่าสุดของมหิดล มาเปิดตัวแล้ว ก็เลยส่งคณะนี้มาเปิดตัวบ้าง

   น่าสนใจทั้งคู่เลย........เนอะ .....น้องๆคิดว่าไง??? ( ".. )   --------------------------------------------------------------------------------

   ไม่ค่อยได้เข้ามา up date ข้อมูลเสียเท่าไร แต่ตอนนี้พี่ได้ข้อมูลเพิ่มก็นะ....นำมาจากเว็บไซต์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ อ้างอิง http://www.si.mahidol.ac.th/th/

   หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

     ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา

   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พท.บ.)
   (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine : (B.TM.)

     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   เพื่อสร้างบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติตามเกณฑ์มาตรฐาน
   ของกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเน้นคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   (๑) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเพียงพอต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย
   ตนเอง การติดตามวิทยาการใหม่ๆ การศึกษาต่อเนื่อง และการวิจัย

   (๒) มีวิจารณญาณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลตาม
   กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ แบบองค์รวม

   (๓)สามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์แผนไทยกับวิชาการแขนง
   ต่างๆในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนมีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถ
   ทำงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   (๔) มีโลกทัศน์กว้าง ทันสมัยและทันเหตุการณ์

   (๕) มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม

     คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติ
   ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือหรือ
   ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล

     ระยะเวลาการศึกษา

   ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

     รายละเอียดหลักสูตร

   หลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ๑๕๔  หน่วยกิต


   ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   ความคิดเห็น

   ×