โลกที่ปราศจากศูนย์ I : โลกที่ปราศจากศูนย์ - นิยาย โลกที่ปราศจากศูนย์ I : โลกที่ปราศจากศูนย์ : Dek-D.com - Writer
×

  โลกที่ปราศจากศูนย์ I : โลกที่ปราศจากศูนย์

  โดย PATT

  ผู้เข้าชมรวม

  1,983

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  64

  ผู้เข้าชมรวม


  1.98K

  ความคิดเห็น


  11

  คนติดตาม


  17
  จำนวนตอน :  32 ตอน (จบแล้ว)
  อัปเดตล่าสุด :  3 ม.ค. 56 / 15:21 น.

  อีบุ๊กจากนิยาย ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

   

  ในอดีต..
  เมื่อมนุษย์รู้จัก " ก า ร ใ ช้ ไ ฟ " มนุษย์ได้จำแนกเผ่าพันธุ์ตัวเองออกจากสัตว์โลกชนิดอื่น


  ในอดีต..
  เมื่อมนุษย์รู้จัก " ก า ร ใ ช้ ก ง ล้ อ " มนุษย์ได้ขับเคลื่อนอารยธรรมตัวเองไปอย่างก้าวกระโดด

   

  ในปัจจุบัน..
  มนุษย์อยู่ท่ามกลาง ค ว า ม เ จ ริ ญ แ ห่ ง ยุ ค วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ อิ่ ม ตั ว
  จนดูราวกับว่ามันสายเกินกว่าจะมี W i s d o m ใดๆ เกิดขึ้นได้

   

  แต่ ในอนาคตอันใกล้..
  มนุษย์กำลังจะได้ทราบว่า " จั ก ร ว า ล เ ป็ น ที่ ที่ ป ร า ศ จ า ก ศู น ย์ แ ท้ "
  อันจะก่อให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่
  เพราะมนุษย์กำลังจะได้สางข้อสงสัยเกี่ยวกับ โ ล ก ก า ย ภ า พ และการขับเคลื่อนของมัน
  ผ่านสิ่งที่บางคนในเผ่าพันธุ์นี้จะเรียกว่า " ท ฤ ษ ฎี ส ร ร พ สิ่ ง "  (เพื่อนนักอ่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ได้ที่ www.ebooks.in.th/nonzeroworld)

  ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  อีบุ๊ก ดูทั้งหมด

  loading
  กำลังโหลด...

  ความคิดเห็น