มาทำความรู้จักกับโรงเรียนมุกดาหารกันดีกว่า - มาทำความรู้จักกับโรงเรียนมุกดาหารกันดีกว่า นิยาย มาทำความรู้จักกับโรงเรียนมุกดาหารกันดีกว่า : Dek-D.com - Writer

  มาทำความรู้จักกับโรงเรียนมุกดาหารกันดีกว่า

  โดย Dearsir

  ตามหัวข้อกระทู้เลย มาทำความรู้จักกับโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งหนึ่งที่ภาคอีสานกันเถอะ นั่นก็คือ โรงเรียนมุกดาหารนั่นเองงงงง

  ผู้เข้าชมรวม

  2,948

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  27

  ผู้เข้าชมรวม


  2.94K

  ความคิดเห็น


  16

  คนติดตาม


  1
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  8 มี.ค. 61 / 20:21 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  สวัสดีค่า วันนี้จะมาเล่าแรงบันดาลใจในการเขียนกระทู้นี้มานะคะ เนื่องจากเจ้าของกระทู้เนี่ยเวลาไปไหนมาไหน ไม่ว่าจะเป็นเข้าค่ายที่ต่างจังหวัด พอมีเพื่อนถามว่า "เธอๆมาจากจังหวัดไหนอ่ะ?" ไอ้เราก็ตอบว่า จังหวัดมุกดาหารจ้าาาา เขาก็ตอบกลับว่าอ่อออ... แล้วก็ทำหน้างงๆ บางคนถามอีกนะว่า มุกดาหารนี่อยู่ภาคเหนือป้ะ (เห๊ยยยยยเรียนภูมิศาสตร์ได้เกรดเท่าไหร่เนี่ย) คิดในใจนะคะ555555555555ขำๆเด้อ เค้าไม่ดราม่า แล้วก็คำถามต่อมาคือ "โรงเรียนมุกดาหาร แค่นี้หรอ ชื่อโรงเรียนหรอหนิหรืออะไรทำไมสั้นจังไม่มีอะไรต่อเลยหรอ พิทยาสรรค์ วิทยาคาร บลาๆ" อยากบอกว่า จ้าฟังถูกแล้วจ้า โรงเรียนมุกดาหารนั่นแหละสั้นๆง่ายๆเลย ตามชื่อจังหวัดเลยจ้า  เอาแหละเรามาเข้าเนื้อหาของเราเลยดีกว่า  ชื่อโรงเรียน : มุกดาหาร


  สัญลักษณ์หรือตราประจำโรงเรียน :  แก้วมุกดาหาร  โดยมีกรอบวงกลมที่มีชื่อโรงเรียนและคติพจน์ประจำโรงเรียนล้อมรอบ

  ที่ตั้งโรงเรียน : 147  พิทักษ์พนมเขต  อำเภอเมืองมุกดาหาร  
                                         จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000  
                                โทรศัพท์ (042) 611087  โทรสาร (042) 611087 ต่อ 102

  ประเภทของโรงเรียน :   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดมุกดาหาร                                                                    ขนาดใหญ่ เปิดสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ                                                                   มัธยมศึกษาตอนปลาย  
                                                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22  
                                                            กระทรวงศึกษาธิการ

  ตัวย่ออักษรโรงเรียน : ม.ด.

  สีประจำโรงเรียน : เขียว - ขาว

  คติพจน์ประจำโรงเรียน : วิชฺชา  วรํ   ธนํ   โหติ   
                                                                 หมายถึง   วิชาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ

  ปรัชญาของโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกแก้ว

  วิสัยทัศน์ : บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่                                   ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม                                   และ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

  นโยบาย : โรงเรียนมุกดาหารมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่ในสังคม อย่างมีความสุข

  เอาล่ะ ต่อจากนี้ไปจะเป็นประวัติอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของข้าที่จะเสนอให้พวกเจ้าอ่านนน และก็ข้าจะเล่าจุดเด่นของโรงเรียนข้าให้ฟัง ถ้าพร้อมแล้วว... กดออกไปเลย (เห้ยยยยไม่ใช่แล้ว) ไปอ่านกันเล้ยยยยย


  ประวัติย่อ

  โรงเรียนมุกดาหาร

            

  โรงเรียนมุกดาหาร  เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประจำอำเภอมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม  เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.2491  สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1  โดยอาศัยบริเวณโรงเรียนมุกดาลัย (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ)  ส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าและขยายการให้การศึกษาเพิ่มขึ้น  ทำให้สถานศึกษาที่เดิมคับแคบไปมาก  ประกอบกับโรงเรียนที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนมุกดาหารในปัจจุบันหลังจากมาตั้งอยู่ที่แห่งใหม่โรงเรียนมุกดาหารก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับทั้งในแง่ของการร่วมมือกับชุมชน  และการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้โรงเรียนมุกดาหารมีเกียรติประวัติที่ควรบันทึกคือในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาไม่นานนี้เอง  โรงเรียนมุกดาหารได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น  ของเขตการศึกษา 10  และได้รับรางวัลพระราชทาน (รออะไรปรบมือสิคะปรบมือ!!!)


   รายนามผู้บริหารโรงเรียนที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์  และพัฒนาโรงเรียนมุกดาหารให้เจริญก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  1. นายขวัญ    จันปุ่ม                            ป.ม., กศ.บ.                                 (2491-2496)
  2. นายมานะ   อินทรเจริญศักดิ์                ป.ม., กศ.บ.                                 (2496-2499)
  3. นายสง่า   วรวิทย์                             (รักษาการแทน) พ.ม.                     (2499-2504)
  4. นายพิชิต   รัตนโกเศศ                       พ.ม.                                           (2504-2513)
  5. นายสนิทพงษ์   นวลมณี                    พ.ม., กศ.บ., ค.ม.                         (2513-2516)
  6. นายคำพันธ์  คงนิล                           พ.ม., ก.ศ., บ.ป.  ชั้นสูงวิชาการแนะแนว  GRAD.DIP.INED.(CANADA)
  7. นายทวีพงษ์ นวานุช                          พ.ม., กศ.บ.                                 (2520-2524)
  8. นายวิรัช   บำรุงสวัสดิ์                        ป.ม., ค.บ.                                   (2524-2529)
  9. นายเต็มใจ   หาญจางสิทธิ์                 พ.ม., กศ.บ.                                 (2529-2532)
  10. นายอุทัย   นิวัฒนุวงศ์                      กศ.บ.                                         (25332-2535)
  11. นายมนตรี   แสนวิเศษ                     กศ.บ., ศษ.ม.                               (2535-2536)
  12. นายสมบัติ   จันทภูมิ                       ค.ม. (บริหารการศึกษา)                   (2536-2540)
  13. นายยงยุทธ   สายคง                       กศ.บ., กศ.ม.                                (2540-2541)
  14. นายไชยยง   อาจวิชัย                      พ.ม., กศ.ม.                                 (2541-2547)
  15. นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน                   วท.บ., วท.ม.                                (2547-2548)
  16. นายไชยยง   อาจวิชัย                      พม., กศ.บ.                                  (2548-2550)
  17. นายวรวิทย์   สุพร                            ค.ม., กศม. (บริหารการศึกษา)          (2550-2557)

  18. นายศิริชัย  ไตรยราช                                                                         (2557 - 2559)

  19. นายสมจิต ราชิวงค์                                  กศ.ม.                                                  (2559 - ปัจจุบัน) *08032018

  จุดเด่นของโรงเรียนเราน่ะหรอ
  (หึๆ รู้แล้วจะหนาว...รึเปล่า)

  1. โรงเรียนมุกดาหารเป็นโรงเรียนที่อยู่กลางเมือง (เมืองใหม่ค่ะ แถวๆเมืองใหม่55555555) น่าจะกลางเมืองล่ะมั้ง ไม่ได้อยู่ติดถนนชยางกูรค่ะ 

  2. เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านสถานที่การแข่งขันกีฬาต่างๆเด้อ เนื่องจากสนามฟุตบอล ฟุตซอล สนามบาส สนามตะกร้อ สนามวิ่ง บลาๆ เยอะมากค่ะ จะสังเกตเห็นได้ว่า โรงเรียนเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬากับหน่วยงานข้างนอกมากมายค่ะ หรือแม้กระทั้งเป็นที่จอดฮอ ฮ.อะไร เฮลิคอปเตอร์ก็ได้ ก็มาจอดที่สนามฟุตบอลเราค่ะ มาแต่ละทีเด็กไม่เป็นอันเรียน มัวแต่เห่า เอ้ยยย สนใจฮอนั่นเอง5555555

  3. เป็นโรงเรียนที่มีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ที่น่ารัก มีทั้งด้านหน้าโรงเรียน ด้านหลังอัฒจันทร์ก็แบบดีเวอร์ รถจะได้ไม่แดด

  4. มีระเบียบการเข้า - ออก โรงเรียนที่เป็นระบบมาก บางทีก็งอนบ้างค่ะ กว่าจะออกได้ นักเรียนที่ต้องการออกนอกโรงเรียน ต้องเขียนใบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา เพื่อไปทำอะไร... ไปตอนไหน... กลับเข้ามาตอนไหน... ให้ครูที่ปรึกษาเซ็น ปล.ครูคนอื่ืนก็เซ็นแทนไม่ได้นะคะ และก็ยัง ยังไม่จบ ต้องมาประทับตราโรงเรียนจากห้องปกครองค่ะ จากนั้น ยังไม่พอนะ ไปหาครูที่เวรเฝ้าหน้าประตูนะคะ เพื่อเซ็นยืนยันอีกรอบ เสร็จแล้วใช่ไหม ยังงงงงง ไปหาลุงยามค่ะ ให้เปิดประตูโรงรถให้ ยัง ยังไม่จบ เห๊ยยยพอแล้ว จบแล้วค่ะ การออกนอกโรงเรียนของเรา ไงล่ะคะ น่ารักกก55555555ในเลข5มีความกัดฟัน แต่เราก็ชอบนะคะที่โรงเรียนใส่ใจเราแบบนี้ อิอิ

  5. โรงเรียนเราเนี่ย มีชมรม TO BE NUMBER ONE นะคะ โดยมีศุนย์เพื่อนใจ มีคณะกรรมการดำเนินงานเหมือนๆกับโรงเรียนอื่น แต่ แต่ แต่ โรงเรียนเรานี่ เราก็ยอมรับนะ ว่าเขาเด่นในด้านการแข่งขัน Dancercise มากๆค่ะ แบบแต่ละคนนะที่เข้ามาในวงการแบบนี้แล้ว ต้องเกรดเกิน 2.50 เด้อ น้อยกว่านี้ไม่รับ และซ้อมเต้นหนักมาก และเขาได้ไปแข่งชิงชนะเลิศรอบประเทศประจำค่ะ อย่างเช่น ทีม PEHCHEW ทีม REQUIRES ไปลองหาดูเด้อ อิอิ

  6. ขาดไม่ได้เลยค่ะ เรื่องระบบการเรียนเด้อ มีการจัดการติวให้ตลอดค่ะ และพิเศษสุดชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 2 คาบ 3-4 จะเป็นการจัดติวเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้นักเรียนและโรงเรียน ทั้งโอเน็ต แก็ทแพ็ท บลาๆ

  7. โรงเรียนเรามีโรงอาหารแบบปิดค่ะ เหมือนกับประตูโรงเรียนแหละ มีครูเฝ้าค่ะ ทุกประตู ทุกช่วงเวลา ห้ามเอาขนม ของกิน ยกเว้นน้ำดื่มออกจากโรงอาหารจ้า ต้องกินให้หมดก่อนออกจากโรงอาหาร 
   
  8. หอประชุมที่ใหญ่ และหลายที่ สามารถบรรจุคนได้เยอะมากๆเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น หอประชุมแก้วมุกดา หอประชุมแก้วกินรี ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุมมโนรมย์ ห้องประชุมช้างน้าว ศาลารวมใจโอ้ยคือดี ติดแอร์เย็นๆสวยๆ  และก็นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ใช้สอบอีก ไม่ว่าจะเป็น โอเน็ต แก็ทแพ็ท วิชาสามัญ 

  จริงๆก็มีอะไรเด็ดๆพีคๆอีกเยอะนะ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอยากทราบอะไรก็คอมเม้นไว้ได้เลย ไม่รู้จะเริ่มเล่าตรงไหนอะไรยังไง เป็นกระทู้แรก เขินๆอายๆหน่อยเป็นธรรมดาแหละ (หรอ55555) ไปล้าวน้าาาา


  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ

   นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×