Just One เลือกรัก...นายเจ้าเสน่ห์ yaoi - นิยาย Just One เลือกรัก...นายเจ้าเสน่ห์ yaoi : Dek-D.com - Writer
×

Just One เลือกรัก...นายเจ้าเสน่ห์ yaoi

นอร์ธจะเลือกใคร ระหว่าง พี่ชายในเสป็ค กับเพื่อนที่ทำให้เขาหวั่นไหวทุกครั้งที่ใกล้กัน

ยอดวิวรวม

165

ยอดวิวเดือนนี้

0

ยอดวิวรวม


165

ความคิดเห็น


1

คนติดตาม


3
จำนวนตอน : 2 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  14 พ.ค. 55 / 21:42 น.

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
G Minor!

นิยายเรื่องนี้เป็น ชาย X ชาย รับไม่ได้กดปิดจ้านอร์ธ : ผมจะเลือกใครดี ระหว่างพี่ภัทร หรือเพื่อนอย่างไอ้ไม้

ภัทร                                                ไม้     
ชา : พี่จะมองชา เหมือนที่มองนอร์ธได้มั้ย


นิยายเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของไรเตอร์แต่เพียงผู้เดียว

งานอันมีลิขสิทธิ์

มาตรา ๖ งาน อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

การคุ้มครองลิขสิทธิ์

มาตาร๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้

๑.ทำซ้ำหรือดัดแปลง

๒.เผยแพร่ต่อสาธารณชน

๓.ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง

๔.ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น

การละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรา ๒๗ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ ทำซ้ำหรือดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๙ผู้ ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับขอบคุณ Theme สวยๆจากนิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

1 ความคิดเห็น