ตอนที่ 53 : [สั่งซื้อหนังสือ] แจ้งรหัสพัสดุหนังสือ ลำดับที่ 201 - 300

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 2131
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  1 ส.ค. 55P = พัสดุธรรมดา (โทรเช็คสถานะได้ที่ 1545)
R = ลงทะเบียน (เช็คทางอินเตอร์เน็ตได้)
E = พัสดุด่วนพิเศษ


ลำดับ/ชื่อ

รหัส

ปณ ปลายทาง

201.คุณปัญจภรณ์

PA 7938 3678 1 TH

นครปฐม

202.คุณนันทนัช

PA 7938 3679 5 TH

ระยอง

203.คุณจิรณา

RF 8322 5885 8 TH

เชียงใหม่

204.คุณโนรี

RF 8322 5886 1 TH

รังสิต

205.คุณพัชราภรณ์

RF 8322 5884 4 TH

คลองจั่น

206.คุณวารินทร์

PA 7938 2218 1 TH

จตุจักร

207.คุณทิพย์ตระการ

PA 7938 2219 5 TH

สมุทรปราการ

208.คุณสุนันทา

PA 7938 2220 4 TH

บางบัวทอง

209.คุณรัชนี

PA 7938 2221 8 TH

หัวหิน

210.คุณกรรวี

PA 7938 2222 1 TH

สำเหร่

211.คุณนัชชนัน

PA 7938 2223 5 TH

ลาดกระบัง

212.คุณสราญจิตร

PA 7938 2224 9 TH

ราชบุรี

213.คุณทัศนีย์

RF 8351 0284 6 TH

บางนา

214.คุณพิรีย์ธร

PA 7938 3695 4 TH

ขอนแก่น

215.คุณธัญญา

PA 7938 3696 8 TH

สามเสนใน

216.คุณรุจิภาส

PA 7938 3701 9 TH

สมุทรปราการ

217.คุณทัณฑิมา

EH 9420 9317 5 TH

บางขุนเทียน

218.คุณทิพวัลย์

RF 8322 0806 5 TH

บุรีรัมย์

219.คุณบุณฑริกา

EH 9420 9492 7 TH

เชียงใหม่

220.คุณดาริกา

PA 7938 3722 6 TH

ราษฎร์บูรณะ

221.คุณลักษมี

PA 7938 3723 0 TH

ด่านมะขามเตี้ย

222.คุณดวงพมาศ

PA 7938 3724 3 TH

สมุทรสาคร

223.คุณชวัลญา

PA 7938 3725 7 TH

พระโขนง

224.คุณพิสุทธิณี

PA 7938 3733 1 TH

กระทุ่มแบบ

225.คุณสิริวิภา

EH 9420 9577 7 TH

สามเสนใน

226.คุณปาริดา

RF 8322 0826 4 TH

หนองม่วง

227.คุณศรุตยา

PA 7938 3736 2 TH

สามเสนใน

228.คุณปรมาพร

PA 7938 3737 6 TH

หนองม่วง

229.คุณพรรณพิชณ์

EI 6824 0622 2 TH

นายายอาม

230.คุณปารีณา

PA 7938 3757 0 TH

อ่อนนุช

231.คุณวราวัลย์

PA 7938 3758 3 TH

จตุจักร

232.คุณธาริณี

PA 7938 3759 7 TH

อินทร์บุรี

233.คุณทิพย์ตระการ

PA 7938 3760 6 TH

สมุทรปราการ

234.คุณขนิษฐา

PA 7938 3761 0 TH

สำเหร่

235.คุณสุกัญญา

PA 7938 3762 3 TH

บางกอกน้อย

236.คุณธมลวรรณ

PA 7938 3804 5 TH

ตลิ่งชัน

237.คุณปานระวี

PA 7938 3805 9 TH

ตลิ่งชัน

238.คุณนิชาภา

PA 7938 3806 2 TH

ภาษีเจริญ

239.คุณกรรณา

PA 7938 3807 6 TH

เชียงใหม่

240.คุณสุมนา

PA 7938 3808 0 TH

ภาษีเจริญ

241.คุณธนนนท์

RF 8322 1023 7 TH

ภาษีเจริญ

242.คุณสุกัณญา

RF 8322 1024 5 TH

บางกอกน้อย

243.คุณศุธาริณี

RF 8322 1025 4 TH

อินทร์บุรี

244.คุณธันย์ชนก

PA 7939 3843 9 TH

จตุจักร

245.คุณณัฐยา

PA 7939 3844 2 TH

สารถี

246.คุณปทุมรัตต์

PA 7939 3845 6 TH

ลาดกระบัง

247.คุณอริสสรา

PA 7939 3846 0 TH

ปราจีนบุรี

248.คุณจรรยา

RF 8322 1166 5 TH

กำแพงเพชร

249.คุณJittima

PA 7938 3899 0 TH

ลาดพร้าว

250.คุณอรรถรจน์

PA 7938 3900 6 TH

รามอินทรา

251.คุณวิไล

PA 7938 3901 0 TH

พระโขนง

252.คุณสลาลี

PA 7938 3902 3 TH

จรเข้บัว

253.คุณชวราย์

PA 7938 3903 7 TH

รามอินทรา

254.คุณชลรวี

PA 7938 3904 5 TH

ลาดกระบัง

255.คุณกฤติมา

PA 7938 3905 4 TH

บางปู

256.คุณนฤมล

PA 7938 3912 5 TH

สามเสนใน

257.คุณพรรพัชร

EI 6824 4098 3 TH

พระสมุทรเจดีย์

258.คุณวราณี

RF 8322 1709 3 TH

จระเข้บัว

259.คุณจารุภัญณ์

PA 7938 3949 6 TH

หาดใหญ่

260.คุณพิราวรรณ

PA 7938 3940 5 TH

แม่หา

261.คุณลักษณา

PA 7938 3951 9 TH

บางบังทอง

262.คุณเพ็ญพิชชา

PA 7938 3952 2 TH

นครปฐม

263.คุณเกวลิน

RF 8322 1724 9 TH

ภูเก็ต

264.คุณนิชาภา

PA 7938 3965 5 TH

พระโขนง

265.คุณศริญญ์มาศ

PA 7938 3978 8 TH

ปากเกร็ด

266.คุณวิภูสนา

PA 7938 3979 1 TH

จตุจักร

267.คุณปรียานุช

PA 7938 3976 5 TH

ห้วยไคร้

268.คุณกัญจนพร

PA 7938 3998 1 TH

พระโขนง

269.คุณกนกรัตน์

PA 7938 3215 8 TH

บางกรวย

270.คุณอัญชลี

EI 6824 6781 9 TH

สามเสนใน

271.คุณพิราวรรณ

PA 7938 3258 6 TH

บางกอกน้อย

272.คุณศุภณัฐ

RF 8322 1947 4 TH

อุตรดิตถ์

273.คุณณัฐณิชา

PA 7938 3270 5 TH

พระโขนง

274.คุณทิพรศา

PA 7938 3000 3 TH

บางซื่อ

275. คุณเฟื้องฟ้า

RF 8322 4032 7 TH

ลาดพร้าว

276.คุณภัคภัสสย์กัญญ์

PB 0901 577 2 TH

รามอินทรา

277.คุณพิมเพ็ญ

PB 0901 5778 6 TH

มีนบุรี

278.คุณทิพวัลย์

PB 0901 5779 0 TH

บุรีรัมย์

279.คุณปราญชนก

PB 0901 5780 9 TH

ภาษีเจริญ

280.คุณพรวดี

PB 0901 5781 2 TH

คลองหลวง

281.คุณศีรดา

PA 7938 3354 7 TH

นนทบุรี

282.คุณศิริพร

EI 9512 7654 8 TH

พนมสารคาม

283.คุณธัญชนก

EI 9512 7655 1 TH

ดุสิต

284.คุณรวิศรา

PA 7938 3352 0  TH

บางขุนเทียน

285.คุณบัวเรียน

PA 7938 3353 3 TH

นนทบุรี

286.คุณชลธิชา

RF 8322 4396 9 TH

ปทุมธานี

287.คุณมริศรา

RF 8322 4397 2 TH

ลพบุรี

288.คุณพันธิตรา

PA 7930 3429 5 TH

แม่วาง

289.คุณอภิญญา

PA 7930 3430 4 TH

บางกอกน้อย

290.คุณพัชราภรณ์

PA 7930 3431 8 TH

พระโขนง

291.คุณญาณัจฉรา

PA 7930 3432 1 TH

สำเหร่

292.คุณมิรันตี

PA 7930 3433 5 TH

จตุจักร

293.คุณอายุพร

EJ 2018 4731 4 TH

บางละมุง

294.คุณพนางค์

PA 7938 3436 6 TH

หลักสี่

295.คุณสิริมา

PA 7938 3480 3 TH

สำเหร่

296.คุณสิริมา

PA 7938 3482 5 TH

สำเหร่

297.คุณจินดามัย

PA 7938 3481 7 TH

ศรีสะเกษ

298.คุณปราชญ์วินี

RD 0448 2368 5 TH

บางกอกน้อย

299.คุณอนันต์ภา

RD 0448 2369 4 TH

ลาดพร้าว

300.คุณศรศวรรค์

RD 0448 2370 3 TH

รามอินทรา


6,536 ความคิดเห็น

 1. #5672 ozung (จากตอนที่ 53)
  วันที่ 27 กันยายน 2555 / 21:12
  อยากสั่งมาก...เราเพิ่งได้ติดตามอ่าน มะวานเอง

  อยากทราบว่าพอมีเหลือไหม ค่ะ ... ขอซื้อหน่อย นะ

  *ได้โปรด ติดต่อมาด้วยนะค่ะ เรารอคุณอยุนะค่ะ
  #5672
  0
 2. #5209 nuii (จากตอนที่ 53)
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 / 18:39
  อยากได้มีมั้ยค่ะ
  #5209
  0
 3. #5032 PuRplE_bL0oD (@rattawanmiyuki) (จากตอนที่ 53)
  วันที่ 21 ธันวาคม 2554 / 20:46
   อยากได้เหมือนกันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
  มาไม่ทันนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
  #5032
  0
 4. #4979 Yร้าย (จากตอนที่ 53)
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 / 22:11
  ท่านนักแต่ง..ไม่รู้ว่าจะยังพอมีเหลือบ้างมั๊ย?เจ้าคะ.....อยากได้ปกสวยมากชอบสีจริง ๆ...

  #4979
  0