ตอนที่ 52 : [สั่งซื้อหนังสือ] แจ้งรหัสพัสดุหนังสือ ลำดับที่ 101 - 200

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1437
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  1 ส.ค. 55

 

ลำดับ

รหัส

ปณ.ปลายทาง

101.คุณพรรษชล

PA 7938 2618 3 TH

ภาษีเจริญ

102.คุณพภัสสรณ์

PA 7938 2619 7 TH

สามเสนใน

103.คุณบุณฑาริกา

PA 7938 2620 6 TH

ราษฎร์บูรณะ

104.คุณพริษฐ์

PA 7938 2621 0 TH

หาดใหญ่

105.คุณวโรดม

PA 7938 2622 3 TH

หนองม่วง

106.คุณยุวนันท์

PA 7938 2623 7 TH

ลพบุรี

107.คุณกัญญชล

PA 7938 2624 5 TH

บางพลี

108.คุณประภาศรี

PA 7938 2625 4 TH

บางพลี

109.คุณปาริชาติ

PA 7938 2626 8 TH

เชียงใหม่

110.คุณธนภร

PA 7938 2627 1 TH

สมุทรปราการ

111.คุณชุติมา

PA 7938 2628 5 TH

มีนบุรี

112.คุณศศิธร

PA 7938 2629 9 TH

ยะลา

113.คุณเกศสุดา

PA 7938 2630 8 TH

บางกอกน้อย

114.คุณประภัสสร

PA 7938 2631 1 TH

ยานนาวา

115.คุณธัญธร

PA 7938 2605 5 TH

ปากเกร็ด

 

จัดส่งวันที่ 25 กรกฎาคม  54

 

116.คุณวีระนุช

PA 7938 2645 8 TH

บางใหญ่

117.คุณวลีกาญจน์

PA 7938 2646 1 TH

สูงเม่น

118.คุณรักสนา

PA 7938 2647 5 TH

พระประแดง

119.คุณชนัญชิดา

PA 7938 2648 9 TH

รอบเมือง

120.คุณธีรภัทร

PA 7938 2649 2 TH

บางระกำ

121.คุณณฐพร

PA 7938 2650 1 TH

ตะพานหิน

122.คุณชนากานต์

PA 7938 2651 5 TH

นครสวรรค์

123.คุณพรวดี

PA 7938 2652 9 TH

คลองหลวง

124.คุณฐิติพันธุ์

PA 7938 2653 2 TH

คลองหลวง

125.คุณนววรรณ

PA 7938 2654 6 TH

จตุจักร

126.คุณปรางพชร

PA 7938 2655 0 TH

พะเยา

127.คุณนาฎนารี

PA 7938 2656 3 TH

สุพรรณบุรี

128.คุณนาริศา

PA 7938 2657 7 TH

ภาษีเจริญ

 

ส่งวันที่ 23 สิงหาคม 54

 

129.คุณชัชวาล

PA 7938 2723 2 TH

ตลิ่งชัน

130.คุณมัณฑนา

PA 7938 2724 6 TH

พลับพลาไชย

131.คุณรุ่งมณี

PA 7938  2725 0 TH

สระบุรี

132.คุณศลิษา

PA 7938  2726 3 TH

ทุ่งสง

133.คุณสุพิชชา

PA 7938  2727 7 TH

สำเหร่

134.คุณพัชรินทร์

PA 7938  2728 5 TH

สามเสนใน

135.คุณประภาพร

PA 7938  2729 4 TH

พระประแดง

136.คุณกุลณัฐ

PA 7938  2730 3 TH

หนองใหญ่

137.คุณผกานนห์

PA 7938  2731 7 TH

จอหอ

138.คุณลักขณา

PA 7938 2732 5  TH

บางบังทอง

139.คุณทิพวรรณ

PA 7938  2733 4 TH

บุรีรัมย์

140.คุณชิดชม

PA 7938  2734 8 TH

รามอินทรา

141.คุณพิมพ์สุภา

PA 7938  2735 1 TH

บางกอกน้อย

142.คุณชลาธิป

PA 7938 2736 5  TH

บางพลี

143.คุณอริสรา

PA 7938  2737 9 TH

แหลมสิงห์

144.คุณนิตพร

PA 7938  2738 2 TH

ขอนแก่น

145.คุณเพชรรัตน์

PA 7938  2739 6 TH

ฉะเชิงเทรา

146.คุณน้ำเพชร

PA 7938  2740 5 TH

สันทราย

147.คุณพัชราวรินทร์

PA 7938  2741 9 TH

สันป่าตอง

148.คุณณัฏฐรัตน์

PA 7938  2742 2 TH

คลองหลวง

*149.คุณชวัลญา

PA 7938 2745 3 TH

พระโขนง

150.คุณพนิตพร

PA 7938 2746 7  TH

ขอนแก่น

151.คุณกรรริการ์

PA 7938 2747 5  TH

บางกรวย

*152.คุณญาณิศา

PA 7938 2748 4  TH

สำเหร่

153.คุณดวงเนตร

PA 7938 2752 4  TH

ตลิ่งชัน

154.คุณนภัสรา

PA 7938 2753 8  TH

พระนครศรีอยุธยา

155.คุณคนึง

PA 7938 2755 5  TH

อ่อนนุช

156.คุณปนัดดา

PA 7938 2756 9  TH

พลับพลาไชย

157.คุณสุชานันท์

PA 7938 2758 6  TH

ภาษีเจริญ

158.คุณภาคภูมิ

PA 7938 2759 0  TH

ตรัง

 

ส่งวันที่ 14 กันยายน 2554

 

159.คุณวรรษา

PA 7938 2773 1 TH

พระโขนง

160.คุณเพริศเพชร

PA 7938 2789 5 TH

เชียงใหม่

161.คุณธรรมศกลม

PA 7938 2790 4 TH

ปากเกร็ด

162.คุณจุตราช์

PA 7938 2791 8 TH

บรรพตพิสัย

163.คุณทวิพันธ์

PA 7938 2781 6 TH

สำเหร่

164.คุณพิชญ์ลินี

PA 7938 2782 0 TH

คลองขลุง

165.คุณอรุณฤกษ์

PA 7938 2783 3 TH

ตลิ่งชัน

167.คุณวนัสนันท์

PA 7938 2798 3 TH

ราไวย์

168.คุณกานต์มณี

PA 7938 2799 7 TH

ราชดำเนิน

169.คุณอัจฉรา

PA 7938 3610 1 TH

บางกอกน้อย

170.คุณภนิตา

PA 7938 3611 5 TH

บางกอกน้อย

171.คุณนัฐธิกา

PA 7938 3612 9  TH

สำเหร่

 

ส่งวันที่ 11 ตุลาคม 2554

 

172.คุณกัลยรัตน์

PB 3078 0718 8 TH

บางกอกน้อย

173.คุณนัฏธนันน์

PB 3078 0719 1 TH

คลองหลวง

174.คุณปฐมา

PB 3078 0720 5 TH

วิทยาลัยขอนแก่น

175.คุณเสาวนีย์

PB 3078 0721 4 TH

สันป่าตอง

176.คุณหทัยกาญจน์

PB 3078 0722 8 TH

เชียงใหม่

177.คุณสินาพร

PB 3078 0723 1 TH

ปากช่อง

178.คุณเพ็ญพันธ์

PB 3078 0724 5 TH

ศรีษะเกษ

179.คุณนัฐยา

PB 3078 0725 9 TH

พิษณุโลก

180.คุณพรกมล

PB 3078 0726 2 TH

บ้านดู่

182.คุณลลินตา

PB 3078 0727 6 TH

ราษฎร์บูรณะ

183.คุณอริยา

PB 3078 0728 0 TH

พุนพิน

184.คุณจตุพร

PB 3078 0729 3 TH

สมุทรปราการ

185.คุณดวงพร

PB 3078 0730 2 TH

คลองหลวง

186.คุณดารณี

PB 3078 0731 6 TH

อ่อนนุช

187.คุณกุลวดี

PB 3078 0732 0 TH

บางขุนเทียน

188.คุณSUPACHI

PB 3078 0733 3 TH

บ้านด่าย

189.คุณปภัสสร

PB 3078 0734 7 TH

แกลง

190.คุณวิทิตา

PB 3078 0735 5 TH

นครปฐม

191.คุณประกายรัตน์

PB 3078 0736 4 TH

หลักสี่

192.คุณเบญจพร

PB 3078 0737 8 TH

ลาดกระบัง

193.พิมพ์วิภา

PB 3078 0738 1 TH

ตาก

194.สุรศักดิ์

PB 3076 6546 2 TH

-

195.คุณจุฑาพร

PB 3076 6545 9 TH

-

196.คุณมานิตา

PA 7938 3666 2 TH

สมุทรสงคราม

197.คุณธมลวรรณ์

PA 7938 3667 6 TH

บางนา

198.คุณมนสิชา

PA 7938 3668 0 TH

บางกรวย

199.คุณขนิษฐา (EMS)

EH 9420 8506 3 TH

ฉะเชิงเทรา

200.คุณอัปสรพงษ์

PA 7938 3677 8 TH

พลับพลาไชย

 

   

 

6,536 ความคิดเห็น

 1. #4852 Mickey Green (@inmy) (จากตอนที่ 52)
  วันที่ 20 ตุลาคม 2554 / 10:42
  อิๆ ตอนนี้ยังไปรับไม่ได้เลยค่ะ ติดน้ำถ้วม อยากกลับไปเร็ว ๆ T__T
  #4852
  0