แพทย์-ทันตแพทย์ - แพทย์-ทันตแพทย์ นิยาย แพทย์-ทันตแพทย์ : Dek-D.com - Writer

  แพทย์-ทันตแพทย์

  โดย E-Diary

  รับตรงหลักสูตรแพทย์-ทันตแพทย์

  ผู้เข้าชมรวม

  1,560

  ผู้เข้าชมเดือนนี้

  2

  ผู้เข้าชมรวม


  1.56K

  ความคิดเห็น


  1

  คนติดตาม


  3
  เรื่องสั้น
  อัปเดตล่าสุด :  7 ส.ค. 53 / 11:39 น.


  ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
  กสพท.เผยเกณฑ์รับตรงหลักสูตรแพทย์- ทันตแพทย์ 12 สถาบัน รับสมัคร 1-31 ส.ค.สอบวิชาเฉพาะ 30 ต.ค.วิชาสามัญ 22-23 ม.ค.54 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย มี.ค.54 เลขาธิการ กสพท. รับยังไม่ไว้ใจนำ GAT-PAT มาใช้คัดเลือก เหตุยังไม่นิ่ง ย้ำอย่าหวังพึ่งกวดวิชา-หนังสือติว

  วันนี้ (14 ก.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ร่วมกับ ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานอนุกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่ม กสพท.แถลงข่าวถึงหลักเกณฑ์การรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2554

  โดย ศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า กสพท.ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน รวม 17 คณะ 1,432 คน ในการดำเนินการรับสมัครดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น www.md.kku.ac.th รับ 20 คน, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ www.md.chula.ac.th รับ 200 คน, คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ www.med.cmu.ac.th รับ 52คน , คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ www.med.tu.ac.th รับ 72 คน,คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร www.med.nu.ac.th รับ 30 คน, คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี www.ra.mahidol.ac.th รับ 158 คน, คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช www.si.mahidol.ac.th รับ 250 คน

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต www.rsu.ac.th รับ 40 คน, คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) www.medicine.swu.ac.th รับ 165 คน, คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ www.medinfo.psu.ac.th รับ 40 คน,วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล www.vajira.ac.th รับ 70 คน, วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ www.pcm.ac.th รับ ชาย 60 คน หญิง 40 คน, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ www.dent.chula.ac.th รับ 80 คน, ม.มหิดล www.dt.mahidol.ac.th รับ 80 คน, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ www.dent.cmu.ac.th รับ 30 คน, คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ. www.dent.psu.ac.th รับ 20 คน,คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว www.dent.swu.ac.th รับ 25 คน โดยผู้ที่มีสิทธิ์สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลาย หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เทียบเท่า ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ยกเว้นได้ลาออกก่อนวันที่ 15 ส.ค.53 แต่เปิดโอกาสให้ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จบัณฑิตศึกษาในปี 2553 สมัครได้
  ตั้งค่าการอ่าน

  ค่าเริ่มต้น

  • เลื่อนอัตโนมัติ
     + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.md.kku.ac.th/ รับ 20 คน
     + คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   http://www.md.chula.ac.th/ รับ 200 คน
     + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   http://www.med.cmu.ac.th/ รับ 52 คน
     + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   http://www.med.tu.ac.th/ รับ 72 คน
     + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   http://www.med.nu.ac.th/ รับ 30 คน
     
   + คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.ra.mahidol.ac.th/ รับ 158 
     + คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.si.mahidol.ac.th/ รับ 250 คน
     + วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
   http://www.rsu.ac.th/ รับ 40 คน
     + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   http://www.medicine.swu.ac.th/ รับ 165 คน
     + คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   http://www.medinfo.psu.ac.th/ รับ 40 คน
     + วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
   http://www.vajira.ac.th/ รับ 70 คน
     + วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า**เพศชาย
   http://www.pcm.ac.th/ รับ 60 คน
     + วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า**เพศหญิง
   http://www.pcm.ac.th/ รับ 40 คน

     + คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   http://www.dent.chula.ac.th/ รับ 80 คน
     + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   http://www.dt.mahidol.ac.th/ รับ 80 คน
     + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   http://www.dent.cmu.ac.th/ รับ 30 คน
     + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   http://www.dent.psu.ac.th/ รับ 20 คน
     + คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   http://www.dent.swu.ac.th/ รับ 25 คน

              รวมทั้งสิ้น 1,432 คน

   ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ ดูทั้งหมด

   loading
   กำลังโหลด...

   คำนิยม Top

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   คำนิยมล่าสุด

   ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

   ความคิดเห็น

   ×