คัดลอกลิงก์เเล้ว

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
เก็บข้อมูลส่วนตัวของไอดีเราเอง
ถ้าจะกรุณา ก็อย่าเข้านะคะ
ขอบคุณค่ะ

บันทึกบทความนี้เป็นเรื่องโปรด
Despina de Leda pre Devan
href="http://image.dek-d.com/23/2486023/t_105207401">

เรื่องในตอนนี้ อัพเดท 17 ธ.ค. 57 / 23:57

บันทึกเป็น Favorite


๑--โค้ดใช้ในไอดี

<script type="text/javascript">
    document.title = "DESPINA";
</script>
<link href="http://image.dek-d.com/23/2486023/105207401" rel="shortcut icon" />
<div style="text-align: center;"></div>
<style type="text/css">

#footer{display:none !important}

 </style>  <style type="text/css">

.modulebg1 {display: none;}</style><style type="text/css">

#neck {display: none;}
#header {background:url(http://image.dek-d.com/23/2486023/105216308);
width: 1024px;
height: 207px;
}</style><style type="text/css">

.headtable,#headmodule-secondary-links {display:none !important}</style><style type="text/css">

.left {display:none !important}</style><style type="text/css">

.head2{display:none !important} </style>   <style type="text/css">
.left, .right{
    border:none;
}
.mainborder{
    border:none;
}
table {
    border:none;
}</style><style type="text/css">
table {
    background: none;
}</style> <script type="text/javascript">
document.getElementById('head_module_name').innerHTML = ' ';
document.getElementById('head_module_desc').innerHTML = ' ';
</script> <script type="text/javascript">
// JavaScript Document

// ห้าม save รูป ห้ามคลิ๊กขวา ปรับปรุงแก้ไข
 
//var message="Security Protection : no right click... !!!";
var message="ขออภัย ไม่สามารถคลิกขวาได้ค่ะ";
function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")


// อันนี้ปิดเมนู copy ctrl+c ปรับปรุงแก้ไข

function disableclick(e) {
if (document.all) {
if (event.button==2||event.button==3) {
if (event.srcElement.tagName=="IMG"){
alert(clickmessage);
return false;
}
}
}
else if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
alert(clickmessage);
return false;
}
}
else if (document.getElementById){
if (e.which==3&&e.target.tagName=="IMG"){
alert(clickmessage)
return false
}
}
}

function associateimages(){
for(i=0;i<document.images.length;i++)
document.images[i].onmousedown=disableclick;
}

if (document.all)
document.onmousedown=disableclick
else if (document.getElementById)
document.onmouseup=disableclick
else if (document.layers)
associateimages()
//form tiirush

var omitformtags=["input", "textarea", "select"]

omitformtags=omitformtags.join("|")

function disableselect(e){
if (omitformtags.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase())==-1)
return false
}

function reEnable(){
return true
}

if (typeof document.onselectstart!="undefined")
document.onselectstart=new Function ("return false")
else{
document.onmousedown=disableselect
document.onmouseup=reEnable
}


</script>
<p></p>
<table cellspacing="5" cellpadding="5" border="1" width="100%"
>
    <tbody>
        <tr>
            <th>Table header</th>
            <th>Table header</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Table cell 1</td>
            <td>Table cell 2</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

.............................................................................................................................................


๒. พื้นหลังชื่อนิยาย

<style type="text/css">
        .head1 {
            background-color: #FFFFFF;
        }
        .head2 {
            background-color: #FFFFFF;
        }
        table.story {
            border-color: #FFFFFF;
        }
        span.desc_head {
            font-weight: bold;
            color: #FFFFFF;
        }
</style>


.................................................................

๓. ขยายกล่องเขียนข้อมูลเบื้องต้น

<table width=780 </table>""""""""""""""""""""""""""""""""""

๕. ใส่ข้อความที่ต้องการภายในกล่องเขียนข้อมูลเบื้องต้น มันจะโชว์อยู่ล่างสุด

<table cellpadding=2 cellspacing=0 border=10 width=100%>
<tr><Td align=left style="font-size:9pt;background:url(http://image.dek-d.com/23/2486023/105216308);
width: 1024px;
height: 207px; font-family:Tahoma">
&nbsp;<A href="http://www.dek-d.com/writer/frame.php?main=1&sub=2" target=_blank><FONT color=#ffffff>นิยายรักหวานแหวว</FONT></A> |
</td></tr></table>


...................................................................................

๖. แด่คนชอบใส่อะไรน่ารักๆ ค่ะ
ปล. ถ้าใส่ไป มันจะออกมาอยู่ในกล่องเขียนข้อมูลเบื้องต้น ที่ข้างล่างสุด

<input type="show" id="visitor_id" value="0000">
........................................

๗. ใช้ทำให้รูปเหมือนจะทะลักออกมา

<iframe src="image.dek-d.com/23/815724/105001918" WIDTH=1028 HEIGHT=207
FRAMEBORDER=20 SCROLLING=no> </iframe>


............................................


๘. โค้ด cursor

<STYLE TYPE="text/css">p {align=justify}body {cursor: url(http://www.zingerbugimages.com/cursors/pink_rose.cur);}
a {cursor: url(http://www.zingerbugimages.com/cursors/pink_rose.cur);}</STYLE>


...........................................................๙. สำหรับความน่ากรี๊ดดดดดดด อิอิอิ

รูปเล็กๆ บนเท็ปที่ขึ้นต้น

<link href="http://image.dek-d.com/23/2486023/105207401" rel="shortcut icon" />

 

พื้นหลังในเว็บ แต่ไม่ใช่ใน table

<style type="text/css">

BODY{

background:url("http://image.dek-d.com/23/2486023/105207342");

background-attachment:fixed; center;

}</style>

 

ทำพื้นหลังโปร่ง

<style type="text/css">

table {

    background: transparent!important;

}</style>

 

เม้าส์ชี้รูปกุหลาบ

<STYLE TYPE="text/css">p {align=justify}body {cursor: url(http://www.zingerbugimages.com/cursors/pink_rose.cur);}

a {cursor: url(http://www.zingerbugimages.com/cursors/pink_rose.cur);}</STYLE>

 

 

ใส่รูปในกล่องค็อมเม้นท์

<style type="text/css">

textarea {background: transparent!important;

border-style: dotted solid; #FC8160;

border-width: 5px;font-size:15pt;

color:  #000000;

height: 200px ;

width: 200px ; }

</style>

 

 

 

 

ทำให้พื้นหลังโปร่งและเห็นรูปภาพได้โดยไม่มีพื้นสีปน

<style type="text/css">

table {

    background:transparent url(http://dl4.glitter-graphics.net/pub/729/729674w472uy2esb.gif);

}</style>

 

เปล่งแสงตอนชี้ลิงค์

<style type="text/css">

a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter:
Alpha(Opacity=20, FinishOpacity=0, 2, StartX=20, StartY=40,
FinishX=0, FinishY=0) font-size:8pt; color:#FFFFFF; text-decoration:none;
border:0px solid;} a:hover img {Filter: Alpha(Opacity=90,
FinishOpacity=0, 2, StartX=20, StartY=40, FinishX=0, FinishY=0);
border:0px solid;} a:hover{background:transparent url(
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/185/185593li7yq0kvqt.gif)}

</style>โค้ดนี้จะเอาพื้นหลังตรงส่วนสีที่กำหนดให้เป็นสีพื้นกล่อง hilight ออกทั้งหมด

<style type="text/css">
.subborderbg {background: none;}
</style>

๑๐.โค้ดที่ทำให้เมาส์มีดาวร่วงลงมา

<script type="text/javascript">
     // <![CDATA[
     var colour="#FFB4B4";
     var sparkles=50;
  
     var x=ox=400;
     var y=oy=300;
     var swide=800;
     var shigh=600;
     var sleft=sdown=0;
     var tiny=new Array();
     var star=new Array();
     var starv=new Array();
     var starx=new Array();
     var stary=new Array();
     var tinyx=new Array();
     var tinyy=new Array();
     var tinyv=new Array();
     window.onload=function() { if (document.getElementById) {
      var i, rats, rlef, rdow;
      for (var i=0; i<sparkles; i++) {
       var rats=createDiv(3, 3);
       rats.style.visibility="hidden";
       document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
       starv[i]=0;
       tinyv[i]=0;
       var rats=createDiv(5, 5);
       rats.style.backgroundColor="transparent";
       rats.style.visibility="hidden";
       var rlef=createDiv(1, 5);
       var rdow=createDiv(5, 1);
       rats.appendChild(rlef);
       rats.appendChild(rdow);
       rlef.style.top="2px";
       rlef.style.left="0px";
       rdow.style.top="0px";
       rdow.style.left="2px";
       document.body.appendChild(star[i]=rats);
      }
      set_width();
      sparkle();
     }}
     function sparkle() {
      var c;
      if (x!=ox || y!=oy) {
       ox=x;
       oy=y;
       for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
        star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";
        star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
        star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
        star[c].style.visibility="visible";
        starv[c]=50;
        break;
       }
      }
      for (c=0; c<sparkles; c++) {
       if (starv[c]) update_star(c);
       if (tinyv[c]) update_tiny(c);
      }
      setTimeout("sparkle()", 40);
     }
     function update_star(i) {
      if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
      if (starv[i]) {
       stary[i]+=1+Math.random()*3;
       if (stary[i]<shigh+sdown) {
        star[i].style.top=stary[i]+"px";
        starx[i]+=(i%5-2)/5;
        star[i].style.left=starx[i]+"px";
       }
       else {
        star[i].style.visibility="hidden";
        starv[i]=0;
        return;
       }
      }
      else {
       tinyv[i]=50;
       tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
       tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
       tiny[i].style.width="2px";
       tiny[i].style.height="2px";
       star[i].style.visibility="hidden";
       tiny[i].style.visibility="visible"
      }
     }
     function update_tiny(i) {
      if (--tinyv[i]==25) {
       tiny[i].style.width="1px";
       tiny[i].style.height="1px";
      }
      if (tinyv[i]) {
       tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
       if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
        tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
        tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
        tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
       }
       else {
        tiny[i].style.visibility="hidden";
        tinyv[i]=0;
        return;
       }
      }
      else tiny[i].style.visibility="hidden";
     }
     document.onmousemove=mouse;
     function mouse(e) {
      set_scroll();
      y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;
      x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;
     }
     function set_scroll() {
      if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
       sdown=self.pageYOffset;
       sleft=self.pageXOffset;
      }
      else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
       sdown=document.body.scrollTop;
       sleft=document.body.scrollLeft;
      }
      else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
       sleft=document.documentElement.scrollLeft;
      sdown=document.documentElement.scrollTop;
      }
      else {
       sdown=0;
       sleft=0;
      }
     }
     window.onresize=set_width;
     function set_width() {
      if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
       swide=self.innerWidth;
       shigh=self.innerHeight;
      }
      else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
       swide=document.documentElement.clientWidth;
       shigh=document.documentElement.clientHeight;
      }
      else if (document.body.clientWidth) {
       swide=document.body.clientWidth;
       shigh=document.body.clientHeight;
      }
     }
     function createDiv(height, width) {
      var div=document.createElement("div");
      div.style.position="absolute";
      div.style.height=height+"px";
      div.style.width=width+"px";
      div.style.overflow="hidden";
      div.style.backgroundColor=colour;
      return (div);
     }
     // ]]>
     </script>
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

๑๑. โค้ดเปลี่ยนชื่อเว็บบนเทปน้อยๆ ให้วิ่งได้

<script language="JavaScript">
 txt="(¯`ைʚïɞ Mis Cosas ʚïɞை´¯)";
var espera=450;
var refresco=null;
function rotulo_title() {
    document.title=txt;
    txt=txt.substring(1,txt.length)+txt.charAt(0);
    refresco=setTimeout("rotulo_title()",espera);}
rotulo_title();

</script>

...................................................

๑๒. ทำให้ไอคอมบนเทปบาร์เล็กๆ วิ่งได้

<link rel="shortcut icon" href="http://image.dek-d.com/23/2486023/105207401" type="image/x-icon" />
<link rel="icon" href="http://image.dek-d.com/23/2486023/105207401" type="image/gif" />


.............................................


๑๓. ท้ายความ

 <marquee direction="left" loop="0"><img alt="" src="http://www.bloggang.com/data/champ-za/picture/1192373331.gif" /><span style="font-size: 32px;">ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามา</span><img alt="" src="http://i154.photobucket.com/albums/s248/nbee_piz/cartoon2/set2/NB115.gif" /></marquee>

.....................................

 
๑๔. โค้ดกันคลิกขวา

<script language=JavaScript>
      <!--
      
      //Disable right click script III- By Renigade (renigade@mediaone.net)
      //For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com
      
      var message="";
      ///////////////////////////////////
      function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
      function clickNS(e) {if 
      (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
      if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
      if (document.layers) 
      {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
      else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
      
      document.oncontextmenu=new Function("return false")
      // --> 
      </script>
.....................................................................................


๑๕. เมนูแนวขวางเลื่อนข้อความ
ปล. ใช้กับ BODY ONLY


<DIV id=divBg>

<DIV id=divMenu>

<TABLE>

  <TBODY>

  <TR>

    <TD noWrap align="center">

      <font face="MS Sans Serif" size="1">

      [<A  href="http://www.geocities.com/namkiatv">ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง</A>]

      [<A href="http://www.thaiwebcreator.com">www.thaiwebcreator.com</A>]

      [<A  href="http://www.yahoo.com">Yahoo</A>]

      [<A href="http://www.geocities.com">Geocities</A>]

      [<A  href="http://www.hotmail.com">Hotmail</A>]

      [<A href="http://www.gazib.com">GAZIB.COM</A>]

       [<A href="http://www.nongkhaiweb.com">NONGKHAIWEB.COM</A>]

         [<A href="http://www.sanook.com">SANOOK.COM</A>]

          [<A href="http://www.hunsa.com">HUNSA.COM</A>]

           [<A href="http://www.sansuk.com">SANSUK.COM</A>]

           [<A href="http://www.thairath.co.th">THAIRATH.COM</A>]

    </font>

 

 

 </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

<DIV id=divArrowLeft><A onmouseover="noScroll=false; mLeft()"

onmouseout=noMove() href="javascript://">

  <IMG

src="../../images/menuarrowleft.gif" border=0 width="16" height="21"></A></DIV>

<DIV id=divArrowRight>

  <p align="center"><A onmouseover="noScroll=false; mRight()"

onmouseout=noMove() href="javascript://">

  <IMG

src="../../images/menuarrowright.gif"

border=0 width="16" height="21"></A></DIV></DIV>


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

๑๖. เมนูเลื่อนตาม scroll bar


<!--คุณสามารถแก้ไขตำแหน่งที่จะให้แสดง MENU ได้โดยแก้ไขที่ left และ top ในบรรทัดด้านล่างครับ-->

<div id="object1" style="position:absolute; visibility:show; left:0px; top:0px; z-index:2">

 

<table width=142 border=0 cellspacing=20 cellpadding=0 height="178">

<tr>

<td width="103" height="15"><CENTER><font face="MS Sans Serif" size="1" color="#FF0000"><b>Menu Bar</b></font></CENTER></td>

</tr>

<tr>

<td width="103" height="16">

  <p align="center"><a href="http://www.codetukyang.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">กลับไปหน้าหลัก</font></a></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="103" height="15">

  <p align="center"><a href="http://www.hotmail.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">HOTMAIL</font></a></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="103" height="16">

  <p align="center"><a href="http://www.thaiwebcreator.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">thaiwebcreator.com</font></a></p>

</td>

</tr>

<tr>

<td width="103" height="16">

  <p align="center"><a href="http://www.gazib.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">GAZIB.COM</font></a></p>

</td>

</tr>

</table>

</div>...................................................................

๑๗. เมนูโชว์ใน body

<script language="JavaScript1.2">

if (document.all)

</script>

<layer id="slidemenubar">

<script language="JavaScript1.2">

var sitems=new Array()

var sitemlinks=new Array()

 

//extend or shorten this list

sitems[0]="WEB THAI FRESH MILK"

sitems[1]="ZARATAWEB.COM"

sitems[2]="NONGKHAIWEB"

sitems[3]="GAZIB.COM"

sitems[4]="thaiwebcreator.com"

sitems[5]="THAIWARE"

 

//These are the links pertaining to the above text.

sitemlinks[0]="http://www.geocities.com/thaifreshmilk"

sitemlinks[1]="http://www.zarataweb.com.com"

sitemlinks[2]="http://www.nongkhaiweb.com"

sitemlinks[3]="http://www.gazib.com"

sitemlinks[4]="http://www.thaiwebcreator.com"

sitemlinks[5]="http://www.thaiware.com"

 

for (i=0;i<=sitems.length-1;i++)

</script>

</layer>

<script language="JavaScript1.2">

 

function regenerate(){

window.location.reload()

}

function regenerate2(){

if (document.layers)

setTimeout("window.onresize=regenerate",400)

}

window.onload=regenerate2

if (document.all){

themenu=document.all.slidemenubar2.style

rightboundary=0

leftboundary=-150

}

else{

themenu=document.layers.slidemenubar

rightboundary=150

leftboundary=10

}

var dragapproved=false

var x1,x2

if (document.layers)

themenu.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEUP)

 

function move(e){

if (document.all&&event.button==1&&dragapproved){

if(temp1+event.clientX-x1>leftboundary)

themenu.pixelLeft=Math.min(rightboundary,temp1+event.clientX-x1)

else

themenu.pixelLeft=Math.max(leftboundary,temp1+event.clientX-x1)

}

 

 

else if (document.layers){

if(themenu.left+e.x-x2>leftboundary)

themenu.left=Math.min(rightboundary+2,themenu.left+e.x-x2)

else

themenu.left=Math.max(leftboundary-2,themenu.left+e.x-x2)

}

}

 

function drags(e){

if (document.all){

dragapproved=true

temp1=themenu.pixelLeft

x1=event.clientX

document.onmousemove=move

}

else{

themenu.captureEvents(Event.MOUSEMOVE)

x2=e.x

}

}

 

function stopit(){

if (document.all){

dragapproved=false

}

if (document.layers)

themenu.releaseEvents(Event.MOUSEMOVE)

}

 

if (document.all){

document.all.slidemenubar2.onmousedown=drags

document.all.slidemenubar2.onmouseup=new Function("dragapproved=false")

document.onselectstart=new Function("return false")

}

else if (document.layers){

themenu.onmousedown=drags

themenu.onmousemove=move

themenu.onmouseup=stopit

}

 

</script>


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
                                      
๑๘.เมนูเลื่อนขึ้นลง

<div id="point1" STYLE="position: absolute; visibility: visible; left: -3; top: 21; width: 780; height: 174">
<!---ข้างล่างนี้เป็นโค็ดของตารางธรรมดาครับ-->
<table width="146" border="1" bordercolor="#BBBBBB" cellspacing="0" cellpadding="4" height="130">
<tr>
<td align=center bgcolor="#00FF00" width="134" height="14">
<font face="MS Sans Serif" size="1" color="#FF0000"><b>MENU</b></font>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width="134" height="1" bgcolor="#CCFFFF">
<a href="http://www.codetukyang.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">CodeTukYang</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width="134" height="14" bgcolor="#CCFFFF">
<a href="http://www.zarataweb.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">ZARATAWEB.COM</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width="134" height="14" bgcolor="#CCFFFF">
<a href="http://www.thaiwebcreator.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">thaiwebcreator.com</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width="134" height="14" bgcolor="#CCFFFF">
<a href="http://www.gazib.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">GAZIB.COM</font></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=center width="134" height="14" bgcolor="#CCFFFF">
<a href="http://www.nongkhaiweb.com" target="_blank"><font face="MS Sans Serif" size="1">NONGKHAIWEB.COM</font></a>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<script LANGUAGE="JavaScript">
var XX=0; //  ตำแหน่งให้แสดง MENU จากด้านขวา
var xstep=1;
var delay_time=30;

//ข้างล่างนี้ห้ามแก้ไขครับ
var YY=0;
var ch=0;
var oh=0;
var yon=0;

var ns4=document.layers?1:0
var ie=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0

if(ie){
YY=document.body.clientHeight;
point1.style.top=YY;
}
else if (ns4){
YY=window.innerHeight;
document.point1.pageY=YY;
document.point1.visibility="hidden";
}
else if (ns6){
YY=window.innerHeight
document.getElementById('point1').style.top=YY
}
function reloc1()
{
if(yon==0){YY=YY-xstep;}
else{YY=YY+xstep;}
if (ie){
ch=document.body.clientHeight;
oh=point1.offsetHeight;
}
else if (ns4){
ch=window.innerHeight;
oh=document.point1.clip.height;
}
else if (ns6){
ch=window.innerHeight
oh=document.getElementById("point1").offsetHeight
}
if(YY<0){yon=1;YY=0;}
if(YY>=(ch-oh)){yon=0;YY=(ch-oh);}
if(ie){
point1.style.left=XX;
point1.style.top=YY+document.body.scrollTop;
}
else if (ns4){
document.point1.pageX=XX;
document.point1.pageY=YY+window.pageYOffset;
}
else if (ns6){
document.getElementById("point1").style.left=XX
document.getElementById("point1").style.top=YY+window.pageYOffset
}
}
function onad()
{
if(ns4)
document.point1.visibility="visible";
loopfunc();
}
function loopfunc()
{
reloc1();
setTimeout('loopfunc()',delay_time);
}
if (ie||ns4||ns6)
window.onload=onad
</script>


...............................................

๑๙. site map


<style type="text/css">
.dot         { position: absolute; width: 10; height: 10; visibility: hidden; background-color: red; font-size: 1px; cursor: pointer; cursor: hand; z-index: 100 }
.dotoff      { position: absolute; width: 10; height: 10; visibility: hidden; background-color: gray; font-size: 1px; cursor:default; z-index: 100}
.dotempty    { position: absolute; width: 10; height: 10; visibility: hidden; background-color: orange; font-size: 1px; cursor: pointer; cursor: hand; zindex: 100 }
.caption     { position: absolute; visibility: hidden; font-family: MS Sans Serif; color: black; font-size: 11px; text-align: Center; cursor: default; z-index: 1 }
</style>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
    this.ver=navigator.appVersion
    this.agent=navigator.userAgent
    this.dom=document.getElementById?1:0
    this.opera5=(navigator.userAgent.indexOf("Opera")>-1 && document.getElementById)?1:0
    this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
    this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
    this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
    this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
    this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
    this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
    return this
}
var bw=new lib_bwcheck()
</script>


"""""""""""""""

<script language="javascript1.2" type="text/javascript">
<!--
function getObjectRef(name) {
  if(document.getElementById) return document.getElementById(name);
  else if(document.all) return document.all[name];
  else return null;
}

// general functions to assist the script
//========================================
function show(name) {
  var el = getObjectRef(name);
  if(el) el.style.visibility = "visible";
}
function hide(name) {
  var el = getObjectRef(name);
  if(el) el.style.visibility = "hidden";
}
function getWidth(name) {
  var el = getObjectRef(name);
  return el.offsetWidth;
}
function getHeight(name) {
  var el = getObjectRef(name);
  return el.offsetHeight;
}
function moveMe(name,x,y) {
  var el = getObjectRef(name);
  if(el) { el.style.top = parseInt(y); el.style.left = parseInt(x); } 
}
function moveBy(name,x,y) {
  var el = getObjectRef(name);
  if(el) { el.style.top = parseInt(el.style.top) + parseInt(y); el.style.left = parseInt(el.style.left) + parseInt(x); } 
}

// Creates the menu objects
//==========================
var menuCount = 0;
function menuObject(name,x,y,caption, r, parent) {
  if ( (!document.getElementById&&!document.all) || navigator.userAgent.indexOf("Opera")>-1) return;
  ;
  ;
 
  this.name = name;
  this.parent = parent
  this.ref = "divDot" + menuCount;
  this.caption = "divCap" + menuCount
  if(r) this.radius = r;
  else this.radius = 400;
  this.subMenus = new Array();
  this.state = 0;
  this.moving = false;
  if(this.parent) this.action = "null";
  else this.action = "toggle";
  if(this.parent) this.startAngle = parent.startAngle;
  else this.startAngle = 0;

  getObjectRef(this.ref).objRef = this.name;
 
  this.show = function() { show(this.ref); }
  this.hide = function() { hide(this.ref); }
  this.moveMe = function(x,y) { if(this.parent) { x += this.parent.x(); y += this.parent.y(); } moveMe(this.ref,x,y); }
  this.moveBy = function(x,y) { moveBy(this.ref,x,y); }
  this.x = function() { return parseInt(getObjectRef(this.ref).style.left); }
  this.y = function() { return parseInt(getObjectRef(this.ref).style.top); }
  this.w = function() { return getWidth(this.ref); }
  this.h = function() { return getHeight(this.ref); }

  this.showCaption = function() {
    moveMe(this.caption, this.x() - (getWidth(this.caption)/2) + (this.w()/2), (this.y() + this.h()));
    show(this.caption);
  }
  this.hideCaption = function() {
    hide(this.caption);
  }
  this.setCaption = function(c) { getObjectRef(this.caption).innerHTML = c;}
 
  this.addItem = function(c,action,r) {
    getObjectRef(this.ref).className = "dot";
    if(!r) r = this.radius/2;
    var sub = new menuObject(this.name + ".subMenus[" + this.subMenus.length + "]",0,0,c,r,this);
    sub.parent = this;
    sub.action = action;
    sub.moveMe(0,0);
    this.subMenus[this.subMenus.length] = sub;
    return sub;
  }
 
  this.expand = function() {
    if(this.subMenus.length > 0) {
      var p = true;
      if(this.parent) {
        p = !this.parent.moving;
        for(var i=0; i<this.parent.subMenus.length;i++)
          p = p && ((this.parent.subMenus[i].state==0) || (this.parent.subMenus[i].state==this.parent.subMenus[i].subMenus.length)) && (this.parent.subMenus[i].moving==false);
      } else var o = false;
     
      if((!this.parent || this.parent.state == this.parent.subMenus.length) && p) {
        if(this.parent) this.collapseAll(this.name);
       
        var diff = 360 / this.subMenus.length;
        for(var i=0;i<this.subMenus.length;i++){
          this.subMenus[i].moveMe(0,0);
          this.subMenus[i].show();
          this.moving = true;
          this.subMenus[i].slide(this.subMenus[i].radius * cos(degToRad((diff*i)+this.startAngle)), this.subMenus[i].radius * sin(degToRad((diff*i)+this.startAngle)), this.name + ".subMenus[" + i + "].showCaption();" + this.name + ".moving=false;" + this.name + ".state+=1;");
        }
        if(this.parent){
          getObjectRef(this.parent.ref).style.filter = "alpha (opacity=33)";
          getObjectRef(this.parent.ref).style.MozOpacity = "33%";

          getObjectRef(this.parent.ref).className = "dotoff";
          getObjectRef(this.parent.caption).style.filter = "alpha (opacity=33)";
          getObjectRef(this.parent.caption).style.MozOpacity = "33%";
          for(i=0;i<this.parent.subMenus.length;i++) {
              getObjectRef(this.parent.subMenus[i].ref).style.filter = "alpha (opacity=66)";
              getObjectRef(this.parent.subMenus[i].ref).style.MozOpacity = "66%";
              getObjectRef(this.parent.subMenus[i].caption).style.filter = "alpha (opacity=66)";
              getObjectRef(this.parent.subMenus[i].caption).style.MozOpacity = "66%";       
          }
          if(this.parent.parent) {
            for(i=0;i<this.parent.parent.subMenus.length;i++) {
              getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].ref).style.filter = "alpha (opacity=33)";
              getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].ref).style.MozOpacity = "33%";
              getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].ref).className = "dotoff";
              getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].caption).style.filter = "alpha (opacity=33)";       
              getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].caption).style.MozOpacity = "33%";
            }
            getObjectRef(this.parent.parent.ref).style.MozOpacity = "33%";
            getObjectRef(this.parent.parent.ref).style.MozOpacity = "33%";
            getObjectRef(this.parent.parent.ref).className = "dotoff";
          }
        }
        getObjectRef(this.ref).style.filter = "alpha (opacity=66)";
        getObjectRef(this.caption).style.filter = "alpha (opacity=66)"; 
        getObjectRef(this.ref).style.MozOpacity = "66%";
        getObjectRef(this.caption).style.MozOpacity = "66%";
      }
    } 
  }
  this.collapse = function() {
    var p = true;
    p = !this.moving;
    for(var i=0; i<this.subMenus.length;i++)
      p = p && (this.subMenus[i].state==0)  && (this.subMenus[i].moving==false);
    if(p && this.subMenus.length > 0) {
      for(var i=0;i<this.subMenus.length;i++){
        this.subMenus[i].hideCaption();
        this.moving = true;
        this.subMenus[i].slide(0, 0, this.name + ".subMenus[" + i + "].hide();" + this.name + ".moving=false;" + this.name + ".state-=1;");
      }
      if(this.parent){
        getObjectRef(this.parent.ref).style.filter = "alpha (opacity=66)";
        getObjectRef(this.parent.ref).style.MozOpacity = "66%";
        if(this.parent.subMenus.length != 0)
          getObjectRef(this.parent.ref).className = "dot";
        else
          getObjectRef(this.parent.ref).className = "dotempty";
        getObjectRef(this.parent.caption).style.filter = "alpha (opacity=66)";
        getObjectRef(this.parent.caption).style.MozOpacity = "66%";
        for(i=0;i<this.parent.subMenus.length;i++) {
          getObjectRef(this.parent.subMenus[i].ref).style.filter = "alpha (opacity=100)";
          getObjectRef(this.parent.subMenus[i].ref).style.MozOpacity = "100%";
          if(this.parent.subMenus[i].subMenus.length != 0)
            getObjectRef(this.parent.subMenus[i].ref).className = "dot";
          else
            getObjectRef(this.parent.subMenus[i].ref).className = "dotempty";
          getObjectRef(this.parent.subMenus[i].caption).style.filter = "alpha (opacity=100)";       
          getObjectRef(this.parent.subMenus[i].caption).style.MozOpacity = "100%";
        }
        if(this.parent.parent) {
          for(i=0;i<this.parent.parent.subMenus.length;i++) {
            getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].ref).style.filter = "alpha (opacity=66)";
            getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].ref).style.MozOpacity = "66%";
            if(this.parent.parent.subMenus[i].subMenus.length != 0)
              getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].ref).className = "dot";
            else
              getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].ref).className = "dotempty";
            getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].caption).style.filter = "alpha (opacity=66)";       
            getObjectRef(this.parent.parent.subMenus[i].caption).style.MozOpacity = "66%";
          }
        }
      }
      getObjectRef(this.ref).style.filter = "alpha (opacity=100)";
      getObjectRef(this.caption).style.filter = "alpha (opacity=100)";      
      getObjectRef(this.ref).style.MozOpacity = "100%";
      getObjectRef(this.caption).style.MozOpacity = "100%";
    }
  }

  this.collapseAll = function(except) {
    for(var i=0;i<this.parent.subMenus.length;i++) {
      if(this.parent.subMenus[i].name!=except && this.parent.subMenus[i].state==this.parent.subMenus[i].subMenus.length) {
        this.parent.subMenus[i].collapse();
      }   
    }
  }
  this.toggle = function(e) {
    if(document.all) id = window.event.srcElement;
    else id = e.target;
    var dot = eval(id.objRef);
    if(dot.state==0 && !dot.moving) dot.expand();
    else if(dot.state==dot.subMenus.length && !dot.moving) dot.collapse()
  }
  this.doAction = function(e) {
    if(document.all) id = window.event.srcElement;
    else id = e.target;
    var dot = eval(id.objRef);
    if(dot.action == "toggle") dot.toggle(e);
    else eval(dot.action);
  }
  //change these if you want to change the events that trigger the actions
  //========================================================================
  //getObjectRef(this.ref).onmousemove = this.toggle;
  getObjectRef(this.ref).onmouseup = this.doAction;
  this.slide = function(xx,yy,func) {
    if(!func) func = "";
    var px = this.parent.x();
    var py = this.parent.y();
    var x = xx - this.x() + px;
    var y = yy - this.y() + py;
    var d = sqrt(square(xx-this.x() + px) + square(yy-this.y() + py));
    var v = d/8;
    if(v<1) v = 1;
    if( (Math.abs(x) < v) && (Math.abs(y) < v) ) {
      moveMe(this.ref,xx + px,yy + py);     
      if(func != "") eval(func);
    } else {   
      var a = round(atan(x,y));
      dx = round(v * cos(degToRad(a)));
      dy = round(v * sin(degToRad(a)));
      this.moveBy(dx,dy);
      setTimeout(this.name + ".slide(" + xx + "," + yy + ", '" + func + "');",10);   
    }
  }
  // Preoading the windows filters.
  if (menuCount==0 && document.all) document.all[this.ref].style.filter = "alpha (opacity=100)";
  menuCount++;
  return this;
}
// Math functions
//================
var pi = Math.PI;
function square(x) { return (x*x); }
function sqrt(x) { return Math.sqrt(x); }
function round(x) { return Math.round(x); }
function rand(x,y) { return (round(Math.random()*(y-x)) + x); }
function cos(x) { return Math.cos(x) }
function sin(x) { return Math.sin(x) }
function degToRad(x) { return ( x/(360/(2*pi)) ); }
function radToDeg(x) { return ( x*(360/(2*pi)) ); }
function atan(s,t) {
  if( s == 0.0 && t > 0.0)
    angle = 90.0;
  else if(s == 0.0 && t < 0.0)
    angle = 270.0;
  else if (s < 0.0 )
    angle = 180.0 + radToDeg(Math.atan(t/s));
  else if (s > 0.0 && t < 0.0)
    angle = 360.0 + radToDeg(Math.atan(t/s));
  else {
    if(s==0.0) s=0.00001;
    angle = radToDeg(Math.atan(t/s));
  }
  if(angle < 0.0) angle += 360.0;
  return angle;
}
//get dimentions of the page
if(document.all) pageWidth = document.body.offsetWidth-20;
else pageWidth = innerWidth;
if(document.all) pageHeight = document.body.offsetHeight-4;
else pageHeight = innerHeight;

//Create main menu
var menu = new menuObject("menu",pageWidth/2,pageHeight/2,">>> SITE MAP บางส่วนของ HOMEPAGE เรา <<<",pageHeight/2);
menu.startAngle = -90;
//show menu and caption
menu.show();
menu.showCaption();
//Add submenus
menu.addItem("หน้าหลัก","location='http://www.codetukyang.cjb.net'");
menu.addItem("หน้าภาษา JAVASCRIPT","toggle");
menu.addItem("ที่นี่ยังมีอย่างอื่นอีก","toggle");
menu.addItem("เล่นเกมผ่าน Internet","toggle");
menu.addItem("DOWNLOAD","toggle");

menu.subMenus[1].addItem("วิธีการนำ CODE JAVASCRIPT จาก HOMEPAGE ของเราไปใช้งาน","location='http://www.geocities.com/namkiatv/java/stepforcopycode/index.htm'");
menu.subMenus[1].addItem("รายการ CODE JAVASCRIPT","location='http://www.geocities.com/namkiatv/java'");

menu.subMenus[2].addItem("ใช้ในการเรียน","location='http://www.geocities.com/namkiatv/more/knowledge/index.htm'");
menu.subMenus[2].addItem("บันเทิง","location='http://www.geocities.com/namkiatv/more/entertainment/index.htm'");
menu.subMenus[2].addItem("การบริการต่างๆ","location='http://www.geocities.com/namkiatv/more/service/index.htm'");

menu.subMenus[3].addItem("เป็น GAME ที่ต้องใช้ความไว","location='http://www.geocities.com/namkiatv/playgame/fast/index.htm'");
menu.subMenus[3].addItem("เป็น GAME ที่ไม่ต้องใช้ความไว","location='http://www.geocities.com/namkiatv/playgame/slow/index.htm'");

menu.subMenus[4].addItem("ICON","location='http://geocities.com/namkiatv/download/downloadicon/index.htm'");
menu.subMenus[4].addItem("SKIN WINAMP","location='http://geocities.com/namkiatv/download/downloadskinwinamp/index.htm'");
menu.subMenus[4].addItem(" MIDI","location='http://geocities.com/namkiatv/download/downloadskinwinamp/index.htm'");
//-->
</script>


""""""""""""""""""""""""

๒๐. แถบโฆษณา

<STYLE type=text/css>
#topbar {
    BORDER-RIGHT: 0px solid; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px solid; PADDING-LEFT: 0px; Z-INDEX: 100; RIGHT: 0px; VISIBILITY: hidden; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; WIDTH: 110px; PADDING-TOP: 3px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; POSITION: absolute; TOP: 300px; HEIGHT: 367px
}
</STYLE>

<SCRIPT type=text/javascript>

var persistclose = 0
var startX = 10 // ตำแหน่งแกน X ที่จะแสดงกล่องโฆษณา นับจากด้านขวามือ
var startY = 30 // ตำแหน่งแกน Y ที่จะแสดงกล่องโฆษณา นับจากด้านบน

function iecompattest() {
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function get_cookie(Name) {
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) {
offset += search.length
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}

var verticalpos="fromtop"

function closebar() {
if (persistclose)
document.cookie="remainclosed=1"
document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
}

function staticbar() {
var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
var d = document;
function ml(id) {
var el=d.getElementById(id);
if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
el.style.visibility="visible"
if(d.layers)el.style=el;
el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
el.x = startX;
if (verticalpos=="fromtop")
el.y = startY;
else {
el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
el.y -= startY;
}
return el;
}
window.stayTopLeft=function() {
if (verticalpos=="fromtop") {
var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/1;
}
else {
var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/1;
}
ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
setTimeout("stayTopLeft()", 10);
}
ftlObj = ml("topbar");
stayTopLeft();
}
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
window.onload=staticbar
</SCRIPT>

<DIV id=topbar>

<!-- ใส่ CODE HTML ที่ด้านล่าง เชิญ Design กันเองเลยครับ HTML ธรรมดาๆ ไม่ใช้แบบที่ผมทำไว้ก็ได้ -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bordercolor="#111111" width="125" height="125">

  <tr>
    <td width="100%">
    <A onclick="closebar(); return false" href="#"><img border="0" src="../../images2/scrollclose.gif" alt="ปิด" width="120" height="11"></A></td>
  </tr>
 
  <tr>
    <td width="100%">
    <a href="http://www.codetukyang.com/ads" target="_blank">
    <img border="0" src="../../../bg/ads120.gif" width="120" height="120"></a></td>
  </tr>
 
</table>
<!-- จบส่วนการใส่ CODE HTML สำหรับผู้ใช้งาน -->
</DIV>


..........................

๒๑.เมนูเป็นแถว

<DIV id=divBg>

<DIV id="divMenu" style="position: absolute; visibility:show; top:220px; ">

<TABLE>

  <TBODY>

  <TR>

<TD noWrap align="center">

  <font face="MS Sans Serif" size="4" color="#FC8160">

<font color="#ff0000" size="3"> แนวรักบาดจิต-----</font>

      [<A  href="http://www.niyay.com/story/story_main/36521.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> โซ่รักบ่วงพันธนาการแห่งหัวใจ</font></A>]

      [<A href="http://www.niyay.com/story/story_main/36570.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> ห้วงรักสายใยสวาท </font></A>]

      [<A  href="http://www.niyay.com/story/story_main/36664.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> ไฟแค้นสิเน่หาลวง</font></A>]

      [<A href="http://www.niyay.com/story/story_main/37565.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> กรงสิเน่หาพญามาร</font></A>]

      [<A  href="http://www.niyay.com/story/story_main/37566.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> สามีแดนเถื่อน</font></A>]

      [<A href="http://www.niyay.com/story/story_main/37567.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> เชลยรักในกรงแค้น</font></A>]

       [<A href="http://www.niyay.com/story/story_main/37572.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> ปราการรักหนามยอกใจ</font></A>]

         [<A href="http://www.niyay.com/story/story_main/37568.html" target="_new"><font color="#0000ff" size="2"> จารึกรักในเพลิงแค้น</font></A>]

    </font>

 

 

 </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

<DIV id=divArrowLeft><A onmouseover="noScroll=false; mLeft()"

onmouseout=noMove() href="javascript://">

  <IMG

src="../../images/menuarrowleft.gif" border=2 width="16" height="21"></A></DIV>

<DIV id=divArrowRight>

  <p align="center"><A onmouseover="noScroll=false; mRight()"

onmouseout=noMove() href="javascript://">

  <IMG

src="../../images/menuarrowright.gif"

border=2 width="16" height="21"></A></DIV></DIV>
............

๒๒. ใส่คำพูดให้อยู่ในกล่องเหมือน scroll box


<div class="widget HTML" id="HTML5">
<h2 class="title"><font color="#006600" size="5" align="center">ตารางงานในวันนี้</font></h2>
<div class="widget-content">
<div class="widget-content">
<ul style="overflow: auto; width: 230px; height: 250px;">
<p><font color="#6600CC" size="3">
09/25/10....
 </font></p><p><font color="#339999" size="2">
๑. อาบนํ้า แปรงฟัน และอื่นๆ....
 </font></p><p><font color="#339999" size="2">
๒. ปั่นห้วงรักฯ ให้จบตอนที่สิบ
 </font></p><p><font color="#339999" size="2">
๓. อ่านหนังสือ
 </font></p><p><font color="#339999" size="2">
๔. ปั่นรายงาน
</font></p><p><font color="#339999" size="2">
๕. ห้าข้อมูลทำโปรเจ็คต์
</font></p><p><font color="#339999" size="2">

ปล. ยังไม่รู้ว่าจะทำได้กี่อย่างวันนี้ ฮ่าๆๆๆๆๆ

</font></p></ul></div>

</div>


ปล. เปลี่ยนสีและไซส์ได้ตามใจชอบค่ะ

.......................

๒๓.

<iframe scrolling="yes" height="421" frameborder="0" width="75%" style="width: 97.48%; height: 421px;" name="result" src="http://womanbehindthemirror.weebly.com/36273609365736343610365736343609.html"></iframe>


"""""""""""""""""""""""""""

เมียราคี

<script type="text/javascript">
    document.title = "เมียราคี {ชุดเมีย}";
</script>
 
<link rel="shortcut icon" href="http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/546942_251479714979763_363187573_n.jpg">
 
<script type="text/javascript">
/* เริ่มต้นโค้ดเปลี่ยน link ของโลโก้ writer */
document.images[0].parentNode.href ="http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=694812";
document.images[0].parentNode.title ="ชุดเมีย";
/* สิ้นสุดโค้ดเปลี่ยน link ของโลโก้ writer
http://writer.dek-d.com/Caje/writer/viewlongc.php?id=499460&chapter=84
*/
</script>
 
<script type="text/javascript">
/* เริ่มต้นโค้ดโลโก้ writer ที่หน้าบทความ
*/
document.images[0].src ="https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/154742_551925264835900_1322843307_n.png";
document.images[0].width ="500";
document.images[0].height ="90";
/* สิ้นสุดโค้ดโลโก้ writer ที่หน้าบทความ
http://writer.dek-d.com/Caje/writer/viewlongc.php?id=499460&chapter=64
*/
</script>
 
<style type="text/css">
.head1 {
background: #ff0064 ;repeat fixed!important;
border-top-right-radius: 15px !important;
border-top-left-radius: 15px!important;
border-bottom-right-radius: 15px !important;
border-bottom-left-radius: 15px!important;
 
border-bottom:0px dashed #000000 ; /*สีขอบล่างของชื่อเรื่อง*/
border-top:0px dashed #000000 ; /*สีขอบบนของชื่อเรื่อง*/
border-left:0px dashed #000000 ;  /*สีขอบซ้ายของชื่อเรื่อง*/
border-right:0px dashed #000000 ;  /*สีขอบขวาของชื่อเรื่อง*/
 
 
 
 
}
 
.head1 h1 { color:#FFFFFF!important;font-family: Tahoma ;border:1px dashed #FFFFFF !important;
-moz-border-radius: 50px  ;
border-top-right-radius: 50px !important;
border-top-left-radius: 50px!important;
border-bottom-right-radius: 50px !important;
border-bottom-left-radius: 50px!important;}
 
.head2 font {
color:  #FFFFFF!important;
font-size:12px;  
}
 
.head2 table,.head2,.head2 td {
background: #ff0064 !important;repeat fixed !important;   
-moz-border-radius-bottomright: 15px;
border-top-left-radius: 15px;
border-top-right-radius: 15px;
border-bottom-left-radius: 15px;
border-bottom-right-radius: 15px;}  /*พื้นหลังส่วนของhead 2  และตารางในหน้า*/
 
}
 
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#FFFFFF!important ;  } /*เปลี่ยนสีตัวอักษรตรง 
 
head2*/
 
a:link{
color:  #FFFFFF ;  /*สีตัวอักษรที่เป็นลิงค์*/
}
 
A:active,a:visited {
color:  #D3D3D3;  /*สีตัวอักษรตอนที่คลิกลิงค์ และตอนที่ลิงค์แล้ว*/
 
}
 
A:hover {
color:#D3D3D3   ;
background: #FFFFFF ;  
BORDER-top:1px dashed #fff;
BORDER-bottom:1px dashed #fff;
BORDER-right:1px dashed #fff;
BORDER-left:1px dashed #fff;
margin-left: 15 px; 
-webkit-transition: 1.0s;
-moz-transition: 1.0s;
border-radius:2px;
}
 
BODY {
scrollbar-darkshadow-color: โค้ดสี  ;
scrollbar-arrow-color:  โค้ดสี  ;
scrollbar-track-color:  โค้ดสี  ;
scrollbar-shadow-color:  โค้ดสี  ;
scrollbar-3dlight-color: โค้ดสี   ;
scrollbar-highlight-color: โค้ดสี  ;
scrollbar-face-color:  โค้ดสี  ;
}  
 
::-webkit-scrollbar {
width: 11px;
height: 11px;
}
::-webkit-scrollbar-track-piece  {
background-color: #000000;
border: 4px solid #fff;
}
::-webkit-scrollbar-thumb:vertical, ::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal {
background-color:#000000;
border: 1px solid #fff;
}
img{
opacity: .70;
-webkit-transition:All 0.8s ease;
-moz-transition:All 0.8s ease;
-o-transition:All 0.8s ease;
}
 
img:hover{
border-radius:30px;
opacity: 1; }
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #000000  ;
border:dotted 0px #000000;   /*เส้นขอบของtextarea และ input*/
color: #000000 ;  /*ตัวอักษรภายใน*/
font-family:tahoma;   /*ชื่อแบบอักษร (font)*/
font-size:11px;   /*ขนาดแบบอักษร*/
}
 
body {
background: #000000 url(); background-attachment:fixed; top: center;
}
 
table {
background: none  ;  /*พื้นหลังตาราง*/
border:none;
border-collapse:separate!important !important;
}
 
table,td,span.desc_head,tbody,tr {
background: none  ;   /*พื้นหลังตาราง*/
border:none !important;
color: #000000 ; /*สีตัวอักษร*/
font-size:11px;   /*ขนาด font*/
 
}
 
table.story {
border:none;
color: #000000;  /*สีตัวอักษรใส่ตาราง*/
font-size:11px;   /*ขนาดตัวอักษร*/
 
}
 
td,th,div,body,li,ul,p {
color:#000000  ;   /*สีแบบอักษรทั้งหน้า*/
font-family:Tahoma;  /*ชื่อแบบอักษร (font)*/
font-size:12px;  /*ขนาดตัวอักษร*/
} </style>
 
<style type="text/css">
 
#other_story
{display:none !important}
 
</style>
 
<style type="text/css">
 
#shareicon
{display:none !important}
 
</style>
 
<style id="tantine" type="text/css">
td font { color:#D3D3D3 !important; } td,th,div,body,li,ul,p,a,span { color:#D3D3D3 !important; } </style>
 
<STYLE TYPE="text/css">p {align=justify}body {cursor: url(http://www.zingerbugimages.com/cursors/pink_rose.cur);}
a {cursor: url(http://www.zingerbugimages.com/cursors/pink_rose.cur);}</STYLE>
 
 
<style type="text/css"> 
 
a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter: 
Alpha(Opacity=20, FinishOpacity=0, 2, StartX=20, StartY=40, 
FinishX=0, FinishY=0) font-size:8pt; color:#FFFFFF; text-decoration:none; 
border:0px solid;} a:hover img {Filter: Alpha(Opacity=90, 
FinishOpacity=0, 2, StartX=20, StartY=40, FinishX=0, FinishY=0); 
border:0px solid;} a:hover{background: url(http://dl3.glitter-graphics.net/pub/185/185593li7yq0kvqt.gif)} 

<br />
<br />
<script type="text/javascript" src="http://jd.revolvermaps.com/2/2.js?i=3paf2evag2s&m=5&s=130&c=ff00ff&t=1" async="async"></script></left>


,,,,,,,,,,,,
เมียราคี---content

<hr />
<h1 style="font-family: 'Twilight New Moon'; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; font-size: 25px; border: 1px dashed rgb(0, 0, 0) !important; border-top-right-radius: 50px !important; border-top-left-radius: 50px !important; border-bottom-right-radius: 50px !important; border-bottom-left-radius: 50px !important; text-align: center;">
<span style="color:#800080;"><span style="font-size: 32px;"><strong>::His Immaculate Wife::</strong></span></span></h1>
<hr />
<left>
<table border="dotted" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- BEGIN CBOX - www.cbox.ws - v001 -->
<div id="cboxdiv" style="text-align: center; line-height: 0">
<img src="http://image.dek-d.com/26/2486023/112996053" style="width: 279px; height: 484px;" /><br />
<div class="widget HTML" id="HTML5">
<br />
&nbsp;</div>
</div>
</td>
<td>
<p class="MsoNormal">
<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;
font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">รังเกียจ ชิงชัง หากรัก...เกินถอนใจ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">
<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;
font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">เขา...ผู้ชายที่เพรียบพร้อมทั้งรูปทรัพย์และคุณลักษณะที่สง่าผ่าเผย เป็นที่หมายตาของสาวๆ ในชั้นวรรณะเดียวกัน หากแต่ผู้ชายที่พร้อมไปหมดทุกอย่างเฉกเช่นเขา กลับไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่เหมาะสมแก่ตัวเอง เพราะเขาคิดว่า โลกของเขา ควรที่จะกว้างกว่าสังคมแคบๆ ที่เขาอาศัยอยู่ เขาต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้น อะไรที่ยากกว่านั้น ชายหนุ่มจึงไม่ยินยอมที่จะถูกจับคลุมถุงชน หรือ ให้ใครคนใดมากำหนดชีวิตให้ เขาดิ้นรนทุกหนทางเพื่อหนีจากโลกที่เป็นอยู่ โดยไม่รู้เลยว่า อิสรภาพที่เขาโหยหา มันได้ทำลายชีวิตของใครบางคนไปทั้งชีวิต</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">
<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;
font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;">เธอ...ผู้หญิงอาภัพ ที่เกิดมาพร้อมกับตราบาปติดตัว เลยกลายเป็นศูนย์รวมความเกลียดชังของผู้เป็นพ่อ เธอเติบโตมาได้ด้วยความเมตตาและการดูแลเอาใจใส่จากผู้เป็นยาย ในชีวิตของเธอ ไม่มีอะไรมาก นอกจากห้องนอน และศาลาริมน้ำ เธอไม่รู้ว่าต้องโหยหาอิสรภาพยังไง และอิสรภาพคืออะไร หากแต่เธอรู้และเชื่อว่า รอยยิ้ม สามารถแก้ไขได้ทุกปัญหา ไม่ว่าอะไรหรือสิ่งใด หากยังมีรอยยิ้ม ทุกอย่างจะสดใสอีกครั้ง ทว่าความเชื่อของเธอกลับส่งไม่ถึงใครคนนั้น คนที่เธอถูกกำหนดให้ต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วย</span><br />
<br />
<span lang="TH" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Angsana New', serif;">สรรพสิ่งใด ดลบันดาลรัก สรรพสิ่งใด ดลบันดาลใจ ให้สุดรัก เกินห้ามใจกับเธอ...คนนี้</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Angsana New', serif;">!</span><br />
<br />
<span style="font-family: 'Angsana New', serif; font-size: 14pt; line-height: 115%;">ประพันธ์โดย: เทียมทราย/ชั่วโมงแก้ว</span></p>
<p class="MsoNormal">
<span lang="TH" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;
font-family:&quot;Angsana New&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<marquee direction="left" loop="0"><img alt="" src="" /><span style="font-size: 32px;">ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะ รัก...จุ๊บๆๆๆ</span><img alt="" src="" /></marquee>
<hr />
<center>
<table border="0" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td>
<!-- BEGIN CBOX - www.cbox.ws - v001 -->
<div id="cboxdiv" style="text-align: center; line-height: 0">
<div>
&nbsp;</div>
</div>
<span style="font-size: 24px;"><marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="4"><img src="http://image.dek-d.com/25/2486023/111622403" style="height: 300px; width: 211px;" /><img src="http://image.dek-d.com/25/2486023/111622402" style="width: 205px; height: 300px;" /><img src="http://image.dek-d.com/26/2486023/112996082" style="height: 300px; width: 211px;" /><img src="http://image.dek-d.com/26/2486023/112996075" style="height: 300px; width: 211px;" /><img src="http://image.dek-d.com/25/2486023/111622904" style="height: 300px; width: 211px;" /><img src="http://image.dek-d.com/26/2486023/112996081" style="height: 300px; width: 211px;" /><img src="http://image.dek-d.com/25/2486023/111622906" style="height: 300px; width: 211px;" /></marquee></span></td>
<td>
<center>
<iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="yes" src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%2F227425013952595&amp;width=375&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color=%23ff0098&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=300" style="border:none; overflow:hidden; width:375px; height:300px;"></iframe></center>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>
<hr />
<left>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="25" src="http://www.youtube.com/v/Fu0cOnfUGa0?version=3&amp;autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" width="200"></embed></left></left>

เมียราคี--body

<script type="text/javascript">
/*อินู๋ไซ*/
document.title = "::His Immaculate Wife:: เมียราคี {ซีรี่ส์เมีย}";
</script>
 
<link /*อินู๋ไซ*/ rel="shortcut icon" href="http://image.dek-d.com/26/2486023/113001503">
 
<script type="text/javascript">
/* เริ่มต้นโค้ดเปลี่ยน link ของโลโก้ writer */
document.images[0].parentNode.href ="http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=694812";
document.images[0].parentNode.title ="ซีรี่ส์เมีย";
/* สิ้นสุดโค้ดเปลี่ยน link ของโลโก้ writer
http://writer.dek-d.com/Caje/writer/viewlongc.php?id=499460&chapter=84
*/
</script>
 
<script type="text/javascript">
/* เริ่มต้นโค้ดโลโก้ writer ที่หน้าบทความ
*/
document.images[0].src ="https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/72972_588452771183149_1859517232_n.png";
document.images[0].width ="500";
document.images[0].height ="90";
/* สิ้นสุดโค้ดโลโก้ writer ที่หน้าบทความ
http://writer.dek-d.com/Caje/writer/viewlongc.php?id=499460&chapter=64
*/
</script>
 
<style type="text/css">
/*โค้ดมุมคอมเม้ล by brownie choco' code กรุณาอย่าลบตรงนะฮ่ะ ขอร้อง T_T*/
div.accord,div.app-footer{display:none !important}
table:nth-child(9){display:none !important;}
td[style='font-size:9pt;background-color:#000000;font-family:Tahoma']
,td[bgcolor="#ffffff"]{display:none !important;}</style></td></tr></table>
<br></td></tr></table>
</style>
 
 
<style type="text/css">
table[align="center"]>tbody>tr>td[valign="top"]>div
{ background: url(http://image.dek-d.com/26/2486023/113001191) !important; border: none !important; }
#c1_top_banner,#ultab,#_em_stage__emn,
#_em_hilex_emn { display:none !important;}
 
 
#fblike,#tweet,#___plusone_0
{ display:none !important }
 
 
.desc_head { display:none !important; }
 
 
 
 
 
 
table>tbody>tr>td>font>table>tbody>tr>td[align="left"],
img[src=""],td>li { display:none !important; } td[align="right"] { background: # !important; } td[valign="middle"]>iframe { display:none }
 
 
 
td[align="right"]>table[cellspacing="2"]
{ display:none !important; }
 
.accord-big,.app-footer,#a
{ display:none !important; }
 
img[src=""]
{ display:none !important; }
 
#shareform,#shareicon
{ display:none !important; }
 
 
.tableblack { border: 10px !important; }
</style>
 
 
 
 
<style type="text/css">
/*อินู๋ไซ*/
body {background-image: url("http://3.bp.blogspot.com/-qzDMYp2ZGGM/UQJgp4rsjFI/AAAAAAAADyE/PDv1nrH3Hfg/s1600/_00000Miss+copy.jpg"); background-position: center; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; }</style>
<div id="tag" style="position:absolute; left:0px; top:30px; z-index:50; width:150px; height:45px;">
</div>
 
<style type="text/css">
/*อินู๋ไซ*/
#other_story
{display:none !important}
</style>
 
<style type="text/css">
/*อินู๋ไซ*/
#shareicon
{display:none !important}
</style>
 
<style type="text/css">
/*อินู๋ไซ*/
.f-l-bro { font-size: 11px !important; } 
</style>
 
<style type="text/css">
/*อินู๋ไซ*/
img{-webkit-transition: 0.8s;-moz-transition:0.8s;}
img:hover{-moz-box-shadow:-1px 1px 7px #000000;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 0px #000000;
box-shadow: 0px 0px 7px #000000;
-webkit-transition: 0.8s;-moz-transition:0.8s;
-o-transition: 0.8s;}
</style>
 
<style type="text/css">
/*อินู๋ไซ*/
body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/nature/nat-10/nat942.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/nature/nat-10/nat942.png), progress !important;}</style>
<a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/11/04/elegant-rose-working-in-background.html" rel="nofollow" target="_blank" title="Elegant Rose - Working In Background"><img alt="Elegant Rose - Working In Background" border="0" src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
 
 
<style type="text/css">
.head1 {
background: #ff0064 ;repeat fixed!important;
border-top-right-radius: 15px !important;
border-top-left-radius: 15px!important;
border-bottom-right-radius: 15px !important;
border-bottom-left-radius: 15px!important;
 
border-bottom:0px dashed #000000 ; /*สีขอบล่างของชื่อเรื่อง*/
border-top:0px dashed #000000 ; /*สีขอบบนของชื่อเรื่อง*/
border-left:0px dashed #000000 ;  /*สีขอบซ้ายของชื่อเรื่อง*/
border-right:0px dashed #000000 ;  /*สีขอบขวาของชื่อเรื่อง*/
 
}
 
.head1 h1 { color:#FFFFFF!important;font-family: Twilight New Moon ;border:1px dashed #ffffff !important;
-moz-border-radius: 50px  ;
border-top-right-radius: 50px !important;
border-top-left-radius: 50px!important;
border-bottom-right-radius: 50px !important;
border-bottom-left-radius: 50px!important;}
 
.head2 font {
color:  #ffffff!important;
font-size:12px;  
}
 
.head2 table,.head2,.head2 td {
background: #ff0064 !important;repeat fixed !important;   
-moz-border-radius-bottomright: 15px;
border-top-left-radius: 15px;
border-top-right-radius: 15px;
border-bottom-left-radius: 15px;
border-bottom-right-radius: 15px;}  /*พื้นหลังส่วนของhead 2  และตารางในหน้า*/
 
}
 
hr { visibility:hidden; }
span.small_title { color:#ffffff!important ;  } /*เปลี่ยนสีตัวอักษรตรง 
 
head2*/
 
a:link{
color:  #334422 ;  /*สีตัวอักษรที่เป็นลิงค์*/
}
 
A:active,a:visited {
color:  #ff0064;  /*สีตัวอักษรตอนที่คลิกลิงค์ และตอนที่ลิงค์แล้ว*/
 
}
 
A:hover {
color:#D3D3D3   ;
background: #FFFFFF ;  
BORDER-top:1px dashed #fff;
BORDER-bottom:1px dashed #fff;
BORDER-right:1px dashed #fff;
BORDER-left:1px dashed #fff;
margin-left: 15 px; 
-webkit-transition: 1.0s;
-moz-transition: 1.0s;
border-radius:2px;
}
 
BODY {
scrollbar-darkshadow-color: โค้ดสี  ;
scrollbar-arrow-color:  โค้ดสี  ;
scrollbar-track-color:  โค้ดสี  ;
scrollbar-shadow-color:  โค้ดสี  ;
scrollbar-3dlight-color: โค้ดสี   ;
scrollbar-highlight-color: โค้ดสี  ;
scrollbar-face-color:  โค้ดสี  ;
}  
 
::-webkit-scrollbar {
width: 11px;
height: 11px;
}
::-webkit-scrollbar-track-piece  {
background-color: #000000;
border: 4px solid #fff;
}
::-webkit-scrollbar-thumb:vertical, ::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal {
background-color:#000000;
border: 1px solid #fff;
}
 
img:hover{
border-radius:0px;
opacity: 1; }
INPUT,SELECT,TEXTAREA {
background-color: #ffffff  ;
border:dotted 0px #000000;   /*เส้นขอบของtextarea และ input*/
color: #000000 ;  /*ตัวอักษรภายใน*/
font-family:Twilight New Moon;   /*ชื่อแบบอักษร (font)*/
font-size:11px;   /*ขนาดแบบอักษร*/
}
 
table {
background: none  ;  /*พื้นหลังตาราง*/
border:none;
border-collapse:separate!important !important;
}
 
table,td,span.desc_head,tbody,tr {
background: none  ;   /*พื้นหลังตาราง*/
border:none !important;
color: #000000 ; /*สีตัวอักษร*/
font-size:11px;   /*ขนาด font*/
 
}
 
table.story {
border:none;
color: #000000;  /*สีตัวอักษรใส่ตาราง*/
font-size:11px;   /*ขนาดตัวอักษร*/
 
}
 
td,th,div,body,li,ul,p {
color:#000000  ;   /*สีแบบอักษรทั้งหน้า*/
font-family:Twilight New Moon;  /*ชื่อแบบอักษร (font)*/
font-size:12px;  /*ขนาดตัวอักษร*/
} </style>
 
 
 
<style type="text/css"> 
/*อินู๋ไซ*/
a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter: 
Alpha(Opacity=20, FinishOpacity=0, 2, StartX=20, StartY=40, 
FinishX=0, FinishY=0) font-size:8pt; color:#622190; text-decoration:none; 
border:1px dashed;} a:hover img {Filter: Alpha(Opacity=90, 
FinishOpacity=0, 2, StartX=20, StartY=40, FinishX=0, FinishY=0); 
border:0px solid;} a:hover{
-webkit-transition: 0.4s;
-moz-transition: 0.4s;
background:url(http://icons.iconarchive.com/icons/shiftercat/rose/16/Rose-Tea-icon.png) no-repeat left top;
padding-left:20px; padding-right:10px;}</style>
 
<style type="text/css">
/*ลบ ส่งเรื่องนี้ให้เพื่อนคุณอ่าน*/
td[align="center"]>a {display:none!important;}
</style>
 
<style type="text/css">
/*ลบ หยุดก่อนโดนแบน*/
img[src="http://www.dek-d.com/writer/img/no_nc.gif"]
{ display:none !important; }
/*ลบ fb */
#fblike,#tweet,#___plusone_0
{ display:none !important }
/*ลบชอบมาก*/
#shareform,#shareicon{ display:none !important; }
/*ลบโฆษณาตรงช่องคอมเม้นท์*/
p>a>img { display:none !important; }
</style>
 
 
<style type="text/css">
/*ลบ รูปกับข้อความตรงข้อมูลเบื้องต้น โดย อินู๋ไซ*/
img.tableblack {font-weight: bold;  color: #00B2EE; display: none !important;} 
span.desc_head {font-weight: bold;  color: #00B2EE; display: none !important;}  
</style>

_______________________________

bar ล่างๆ สุด

<style type="text/css">
body{padding:0;margin:0;}
.myFloatBar{
   bottom:0;
   left:0;
   width:100%;
   position:fixed;
   background-color:#F00;
}</style>
<div class="myFloatBar">
This is a bar at the bottom</div>

ตัวอย่าง
<style type="text/css">
body{padding:0;margin:0;}
.myFloatBar{
   bottom:0;
   left:0;
   width:100%;
   position:fixed;
   background-color:transparent!important;
}</style>
<div class="myFloatBar">
<marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="3"> <img alt="" border="0px" height="20" src="http://www.gslc-bsa.org/OrgHeaders/157/icon_announcement.png" width="20" /> <b> <span style="font-size:24px;">...สวัสดีค่ะทุกคน แวะมาแจ้งข่าวกันนิดๆ นะคะ ว่าวันนี้ อัพป๋าเมธ (ผู้หญิงขายปลีก) บทที่ 38 ครบ 100% แล้วนะคะ | กรงสิเน่หาพญามาร เหลือเพียง 50 ที่ เท่านั้นนะคะ | วิวาห์ทมิฬ ออกเป็น ebook เรียบร้อยแล้วนะคะ ตามซื้อได้ในเมบ--https://www.mebmarket.com--ค่ะ ส่วนแบบรูปเล่ม ตอนนี้กำลังรอบรุ๊ฟปกอยู่นะคะ เล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ไซพิมพ์ปั้มนูนค่ะ อิอิ | ใครมีปัญหา เข้าเว็บไม่ได้ หรือ มีคำถามอื่นๆ ลองอ่าน &quot;คำถามที่พบบ่อย&quot; ด้านบนเมนูบนนะคะ แต่ถ้าคำตอบในนั้นยังไม่ตอบคำถามที่มี ให้คนอ่านติดต่อไซได้เลยค่ะ หลังไมค์ หรือไม่ก็ในหน้าเพจค่ะ | ขอบคุณทุกคนมากๆ เลยนะคะที่ให้การสนับสนุนไซ รักทุกคนค่ะ จุ๊บๆๆ เจอกันค่ะ ^___^ </span> </b></marquee></div>

_______________________________________
 
bar ข้างๆ เพื่อโฆษณา
 
<div id="floatdiv" style="  
    position:fixed;  
    width:200px;height:100%;top:0px;right:0px;  
    padding:16px;background:#fff;  
    border:2px solid #2266AA;  
    z-index:100">  
 
Promotion ของเดือนแห่งความรัก! 
 
<a href="http://www.xvauthor.com/index.php?lay=show&amp;ac=cat_showcat_spc&amp;l=&amp;cid=1776" target="_blank"><img alt="" border="0px" height="200" src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1925001_1470499593169593_202632204_n.jpg" width="200" /> </a>
 
</div>  

ตัวอย่าง
<div id="floatdiv" style="  
    position:fixed;  
    width:200px;height:100%;top:0px;right:0px;  
    padding:0px;background:#fff;  
    border:0px solid #2266AA;  
    z-index:100">
 
<center>
 
Promotion ของเดือนแห่งความรัก! 
<br>
<a href="http://www.xvauthor.com/index.php?lay=show&amp;ac=cat_showcat_spc&amp;l=&amp;cid=1776" target="_blank"><img alt="" border="0px" height="200" src="https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1/1925001_1470499593169593_202632204_n.jpg" width="200" /> </a>
<br>
นิยายมาใหม่!
<br>
<a href="http://www.xvauthor.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=12932&pid=739480" target="_blank"><img alt="" border="0px" height="180" src="http://file.mebmarket.com/meb/server1/10844/Thumbnail/middle.gif" width="120" /> </a>
<br>
<br>
<img alt="" border="0px" height="180" src="https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1/1888748_1470711703148382_93178326_n.jpg" width="160" /> </a>
 
</center>
 
</div>
________________________new home


<span style="font-size:72px;"><strong>READING...</strong></span><br />
<br />
<br />
<a href="http://xvauthor.weebly.com/read-me.html"><span style="font-size:14px;border:2px solid #fff !important;
margin: 10px; padding: 10px;
border-top-right-radius: 100px !important;
border-top-left-radius: 100px!important;
border-bottom-right-radius: 100px !important;
border-bottom-left-radius: 100px!important;}"><strong><span style="color:#fff;margin: 10px; padding: 10px">อ่านออนไลน์ &nbsp; &nbsp;</span> </strong></span></a><br />
<br />
<br />
<a href="http://xvauthor.weebly.com/ebooks.html"><span style="font-size:14px;border:2px solid #fff !important;
margin: 10px; padding: 10px;
border-top-right-radius: 100px !important;
border-top-left-radius: 100px!important;
border-bottom-right-radius: 100px !important;
border-bottom-left-radius: 100px!important;}"><strong><span style="color:#fff;margin: 10px; padding: 10px">ซื้อ EBOOK &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span> </strong></span></a><br />
<br />
<br />
<a href="http://xvauthor.weebly.com/order-books.html"><span style="font-size:14px;border:2px solid #fff !important;
margin: 10px; padding: 10px;
border-top-right-radius: 100px !important;
border-top-left-radius: 100px!important;
border-bottom-right-radius: 100px !important;
border-bottom-left-radius: 100px!important;}"><strong><span style="color:#fff;margin: 10px; padding: 10px">ซื้อ/จอง รูปเล่ม</span> </strong></span></a><br />
<br />
<br />
<a href="http://xvauthor.weebly.com/contact-us.html"><span style="font-size:14px;border:2px solid #fff !important;
margin: 10px; padding: 10px;
border-top-right-radius: 100px !important;
border-top-left-radius: 100px!important;
border-bottom-right-radius: 100px !important;
border-bottom-left-radius: 100px!important;}"><strong><span style="color:#fff;margin: 10px; padding: 10px">ติดต่อสอบถาม &nbsp;</span></strong></span></a><br />
<br />
<br />
<form>
<select onchange="location=this.options[this.selectedIndex].value;" style="font-family:'Arial';color:#FFFFFF;background-color:#a52a2a;font-size:14pt;border:2px solid #fff !important;
margin: 10px; padding: 10px;
border-top-right-radius: 100px !important;
border-top-left-radius: 100px!important;
border-bottom-right-radius: 100px !important;
border-bottom-left-radius: 100px!important;}"><option value="http://xvauthor.weebly.com/read-me.html">ชั่วโมงแก้ว</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/suicidal-my-baby-girl">Ⓡ ฆ่าตัวตายเถอะ ที่รักของผม</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/bloody-magnate">Ⓡ ผู้หญิงขายปลีก</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/my-anxiety-hubby">Ⓡ คุณสามีดอกไม้</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/bittersweet">Ⓡ วิวาห์ทมิฬ</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/hislegitimatewife">Ⓡ นิติภรรเมีย ภาค 3 ชุดเมีย</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/">Ⓡ เมียราคี</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/luk-mia-naoy">Ⓡ ลูกเมียน้อย</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/love-diary">Ⓡ LOVE DIARY</option><option value="http://xvauthor.weebly.com/faikhaen-sineha-luang">Ⓡ ไฟแค้นสิเน่หาลวง</option></select></form>
<br />
``````````````````````````````

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ เทียมทราย/ชั่วโมงแก้ว จากทั้งหมด 118 บทความ

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

0 ความคิดเห็น