ขนาดตัวอักษร

  • font-size
  • font-size

สีพื้นหลัง

ระยะห่างบรรทัด

คืนค่า

ตอนที่ 329 : [O] EHLE INSTITUTE Japanese Language School

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • 24 มิ.ย. 59

 EHLE INSTITUTE Japanese Language School

ที่ตั้ง 3-9-3 Namba-naka, Naniwa-ku, Osaka 556-0011

 

ก่อตั้งเมื่อปี 1967

ระดับชั้นเรียน6 ระดับ

ห้องเรียน 33 ห้อง

ชั่วโมงเรียน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ลักษณะเด่น

* EHLE INSTITUTE มีประสบการณ์ยาวนานในการผลักดันนักเรียนสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับสูง จึงมีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคน ได้แก่ หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศึกษาต่อปริญญาตรีในมหาวิยาลัยรัฐบาลทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำไปใช้จริง เป็นต้น

* นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและการเรียน ซึ่งอาจารย์พร้อมให้การสนับสนุนได้ตลอดเวลาสามารถวางใจและมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างเต็มที่

* ทางสถาบันร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในท้องถิ่น จึงสามารถช่วยเหลือนักเรียนในการหางานพิเศษได้อย่างวางใจ เพราะทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญของการทำงานพิเศษว่าคือ การเรียนรู้ “ญี่ปุ่น” จาก “คนญี่ปุ่น” ซึ่งนักเรียนนั้นสามารถพัฒนาทักษะการพูดและเข้าใจประเทศญี่ปุ่นได้มากขึ้น

* นักเรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนญี่ปุ่นในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เทศกาลฤดูร้อน นักเรียนจึงสามารถพัฒนาภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้สังคมญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

 

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

            EHKE GROUP เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีประสบการณ์ในการอบรมและขี้นำนักเรียนมากกว่า 30,000 คน ตลอดระยะเวลานานกว่า 35 ปี เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง หรือเพื่อหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต นักเรียนจึงวางใจได้ว่าการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่สถาบัน จะทำให้สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ ด้วยการเรียนการสอนที่เอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง เพียบพร้อมด้วยสื่อการสอนที่เลือกสรรมาให้เหมาะกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในแต่ระดับ

            ทางสถาบันยังบริหารโรงเรียนสำหรับนักเรียนญี่ปุ่นภายใต้การอนุมัติจากที่ว่าการเขตนครโอซาก้า ด้วยวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และพร้อมกันนี้ทางโรงเรียนยังได้เตรียมข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และข้อสอบเก่า ๆ ของแต่ละสถาบันเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวสอบเข้าอีกด้วย

            นอกจากนี้ โรงเรียนยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมช่วยเหลือนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนำไปใช้จริง

<< 3. ประเด็นสำคัญที่จะทำให้ฝันเป็นจริง >>

            1. ต้องสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 และ N1 ผ่านให้ได้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อและทำงาน

            2. เพิ่มผลคะแนนสอบในการสอบ EJU สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูงในมหาวิทยาลัย และมีการจัดให้เข้าฟังบรรยายในชั้นเรียนของวิทยาลัยอาชีพสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีพ

            3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับเป้าหมาย

<< วิทยาลัยและหลักสูตรที่สามารถเข้าฟังบรรยายได้ >>

วิทยาลัย :: Jikei COM Group, EHLE Institute เป็นต้น

หลักสูตร ::

            การออกแบบ วาดการ์ตูน อนิเมชั่น เกม CG ดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ เกี่ยวกับสัตว์ ธุรกิจการค้า ล่าม เป็นต้น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 10 สัปดาห์

            1. เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับสูงมี Level เหมาะสมแต่ละคน

            2. สามารถเข้าสอบภาษาญี่ปุ่นที่เป็นข้อสบดั้งเดิมของโรงเรียนได้

            3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและเทศกาลต่าง ๆ ของเมืองโอซาก้าได้

            4. ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูงจะมีอาจารย์คอยแนะนำและให้คำปรึกษา

            5. สมัครหลักสูตรระยะสั้นพร้อมกับระยะยาวได้รับส่วนลด 80,000 เยน

เวลาเรียน :: 09.30 – 14.35 น.

ทุนการศึกษา :: ทุน Monbusho ซึ่งจะเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง โดยจะคัดเลือกจากผลการเรียน และความประพฤตของนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 120,000 – 720,000 เยนต่อปี ประมาณ 30 คนต่อ 1 ปี

สิทธิพิเศษอื่น ๆ :: ตั๋วรถไฟราคานักเรียน

            1) สามารถซื้อตั๋วรถไฟรายเดือนได้ในราคานักเรียน ซึ่งจะได้รับส่วนลด 50 – 65% จากราคาปกติ

            2) ส่วนลดสำหรับรถไฟสาย JR ในกรณีที่เดินทางไม่ไกลกว่า 100 กิโลเมตร ต่อเที่ยว ซึ่งจะได้รับส่วนลด 20% จากราคาปกติ

            - นักเรียนสามารถเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในนครโอซาก้า จำนวน 39 แก่ง โดยได้รับการยกเว้นเข้าชม เช่น Osaka Municipal Museum และพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น

สิ่งอำนวยความสะดวก :: อุปกรณ์การสอนที่หลากหลายเหมาะสำหรับแต่ละระดับชั้น VCRs ที่ติดตั้งภายในห้องเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีให้ค้นคว้ามากมาย ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต

กิจกรรมพิเศษ :: มีกิจกรรมเกี่ยววัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่นนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนมีโอกาสร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคนในท้องถิ่นและในเขต Naniwa เช่น เทศกาลฤดูร้อน เทศกาล xennoji Wasso เป็นต้น

หอพัก ::

            Yuso Dormitory        

            (หอชาย – หอหญิง) ค่าแรกเขา 25,000 เยนต่อ 3 เดือน ค่ามัดจำ 30,000 เยนต่อ 3 เดือน ค่าน้ำ – ไฟ – แก็ส – อินเตอร์เน็ต 20,000 เยนต่อ 3 เดือน ภายในห้องมีเตียง โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ชั้นวางรองเท้า ห้องอาบน้ำ ครัว เครื่องซักผ้า เจาไมโครเวฟ ตู้เย็น สำหรับใช้ร่วมกัน

            * หอชาย ตั้งอยู่บนตึกเรียน ค่าเช่า 75,000 – 105,000 เยนต่อ 3 เดือน (ห้องพักคู่) มีผู้ดูแลเฉพาะกลางคืน

            * หอหญิง เดินเพียง 2 นาที ค่าเช่า 90,000 – 105,000 เยนต่อ 3 เดือน (ห้อง 2 คน) ค่าเช่า 75,000 เยนต่อ 3 เดือน (ห้อง 4 คน) มีผู้ดูแล 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด และประตูอัตโนมัติ

            Tera Heights

            ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที โดยจักรยานหรือเดิน ค่ามัดจำ 30,000 เยนต่อ 3 เดือน ค่าแรกเข้า 60,000 เยนต่อ 3 เดือน ค่าส่วนกลาง 20,000 เยนต่อ 3 เดือน ค่าเช่า 105,000 เยนต่อ 3 เดือน (ห้องเดี่ยว) มีเตียง เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และอินเตอร์เน็ต

            Kotobukiya Heights

            (หอหญิง) ใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีโดยจักรยานหรือ 30 หรือโดยรถไฟ อยู่ใกล้สถานี Momodani ค่ามัดจำ 30,000 เยนต่อ 3 เดือน ค่าแรกเข้า 25,000 เยนต่อ 3 เดือน ค่าเช่า 90,000 – 120,000 เยนต่อ 3 เดือน (ห้องเดี่ยว) ค่าส่วนกลาง 20,000 เยนต่อ 3 เดือน สิ่งอำนวยความสะดวกมี ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ผ้าม่าน อ่างอาบน้ำ ห้องน้ำ อ่างล่างหน้า ครัว

            * ทุกหอ ค่าน้ำ – ไฟ – แก็ส รวมอยู่ในค่าเช่าแล้ว แต่อาจเก็บเพิ่มเติมหากใช้เกิน ค่าประกันจะคืนให้หลังจากตรวจความเสียหายแล้ว

สถานที่อยู่ใกล้ :: สถานีรถไฟใต้ดิน Namba ใช้เวลาเดินทางถึงโรงเรียนประมาณ 5 นาที

 

ค่าเล่าเรียน (หน่วยเป็นเงินเยน)

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

ภาคเรียน

ค่าสมัคร

ค่าแรกเข้า

ค่าเล่าเรียน

ค่าประกันอุบัติเหตุ

อื่น ๆ

รวม

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้จริง

2 ปี

เมษายน

 

20,000

 

80,000

1,440,000

10,000

20,000

1,570,000

1 ปี 6 เดือน

ตุลาคม

1,080,000

8,500

15,000

1,203,000

1 ปี

เมษายน

700,000

8,500

10,000

815,000

ภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น

10 สัปดาห์

เม.ย./ ก.ค./ ต.ค./ ม.ค.

-

-

150,000

-

-

150,000

หมายเหตุ :: *ค่าหนังสือรวมในค่าเล่าเรียนแล้ว

นิยายที่ผู้อ่านนิยมอ่านต่อ

loading
กำลังโหลด...

438 ความคิดเห็น