คัดลอกลิงก์เเล้ว

Light of Infinity 1 มนุษย์ คำสัญญา ชะตากรรม

โดย Zero Infinite

มหากาพย์แห่งพระผู้เป็นเจ้า สงครามที่ไม่มีวันชนะ แต่มิอาจพ่ายแพ้ได้ สู่ตำนานที่จะพลิกทุกแนวความคิดที่มีต่อพระเจ้าไปตลอดกาล

ยอดวิวรวม

2,480

ยอดวิวเดือนนี้

1

ยอดวิวรวม


2,480

ความคิดเห็น


32

คนติดตาม


10
จำนวนโหวต : ยังไม่มีคนโหวต
จำนวนตอน : 6 ตอน
อัปเดตล่าสุด :  23 มี.ค. 55 / 18:06 น.
นิยาย Light of Infinity 1 ѭ еҡ Light of Infinity 1 มนุษย์ คำสัญญา ชะตากรรม | Dek-D

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้


Light of infinity มหาตำนานแสงแห่งอนันต์
ตำนานบทที่ 1

มนุษย์ คำสัญญา ชะตากรรม

สถานะอัพเดท:บทที่ 3 อัพแล้ว!!!

บทนำแห่งการเริ่มต้น

1 การทรงสร้างในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก
2 แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น
3 วันที่หนึ่งปรากฏมีความสว่างเกิดขึ้นพระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีความสว่าง" แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น
4 พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และพระเจ้าทรงแยกความสว่างนั้นออกจากความมืด
5 พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวัน และพระองค์ทรงเรียกความมืดนั้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ง
6 วันที่สองมีเมฆปรากฏอยู่เหนือผิวน้ำนั้นพระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีพื้นอากาศในระหว่างน้ำ และจงให้พื้นอากาศนั้นแยกน้ำออกจากน้ำ"
7 พระเจ้าทรงสร้างพื้นอากาศ และทรงแยกน้ำซึ่งอยู่ใต้พื้นอากาศจากน้ำซึ่งอยู่เหนือพื้นอากาศ ก็เป็นดังนั้น
8 พระเจ้าทรงเรียกพื้นอากาศว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง
9 วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุ์ต่างๆพระเจ้าตรัสว่า "จงให้น้ำที่อยู่ใต้ฟ้ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกัน และจงให้ที่แห้งปรากฏขึ้น" ก็เป็นดังนั้น
10 พระเจ้าทรงเรียกที่แห้งว่าแผ่นดิน และที่น้ำรวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกันว่าทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
11 พระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ด และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน" ก็เป็นดังนั้น
12 แผ่นดินก็เกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
13 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สาม
14 วันที่สี่ปรากฏมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆพระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อแยกวันออกจากคืน และเพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และที่กำหนดฤดู วันและปีต่างๆ
15 และจงให้เป็นดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก" ก็เป็นดังนั้น
16 พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้นครองกลางวัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกัน
17 พระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้บนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก
18 เพื่อครองกลางวันและครองกลางคืน และเพื่อแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
19 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่
20 วันที่ห้าปรากฏมีนกชนิดต่างๆและสัตว์ทะเลนานาชนิดพระเจ้าตรัสว่า "จงให้น้ำอุดมบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมา และให้มีนกบินไปมาบนพื้นฟ้าอากาศเหนือแผ่นดินโลก"
21 พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไปมาตามชนิดของมันเกิดขึ้นบริบูรณ์ในน้ำนั้น และบรรดาสัตว์ที่มีปีกตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี
22 พระเจ้าได้ทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่า "จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น ให้น้ำในทะเลบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน"
23 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้า
24 วันที่หกปรากฏมีสัตว์บกและแมลงนานาชนิดพระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่นดินโลกเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน" ก็เป็นดังนั้น
25 พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
26 วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรกและพระเจ้าตรัสว่า "จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวกเรา และให้พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว์ใช้งาน ให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลก และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก"
27 ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง
28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า "จงมีลูกดกและทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้น และครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก"
29 พระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด เราให้บรรดาต้นผักที่มีเมล็ดซึ่งอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซึ่งมีเมล็ดในผลแก่เจ้า ให้เป็นอาหารแก่เจ้า
30 สำหรับบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลก เราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็นอาหาร" ก็เป็นดังนั้น
31 พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง และดูเถิด เป็นสิ่งที่ดียิ่งนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก


นี่คือจุดเริ่มต้น
...
แต่จุดจบ
...
คือนับจากนี้ไป
...


  
จัสติซ
เด็กหนุ่มวัย 17 ผู้สูญเสียแสงสว่างในการมีชีวิต มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างฉับพลัน เป็นหัวหน้าหน่วยจู่โจม หน่วยข่าวกรองพิเศษ SIS แห่งจักรวรรดิเอเชียแปซิฟิค
ผู้กุมชะตาของโลกไว้อย่างไม่เต็มใจ

 
เอลเดส
พระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์ เป็นผู้บันดาลและสร้างสรรค์ทุกสิ่งในจักรวาล
  
ราตรี
หญิงสาวผู้สาบสูญ เป็นคนรักของจัสติซ
 
ฟาลค่อน
เด็กหนุ่มผู้รักอิสระ เป็นเพื่อนสนิทของจัสติซ
 
ทิวา
หญิงสาวผู้ไล่ตามความรักที่ไม่มีทางสมหวัง   
เป็นเพื่อนกับราตรีมาตั้งแต่เด็ก
 
ซีโร่
จอมพลผู้เกรียงไกร อเล็กซานเดอร์แห่งเอเชีย ผู้นำแสงสว่างมาสู่จักรวรรดิเอเชียแปซิฟิก 
  
มายด์
น้องสาวของซีโร่ เป็นเด็กสาววัย 17 ที่ไม่เคยยอมใคร มีนิสัยมุทะลุ และชอบแกล้งพี่ชายกับฟาลค่อนบ่อยๆ
 
อาชูร่า
จอมจักรพรรดิปิศาจ ผู้หวังทำลายทุกสิ่งให้ดับสูญ
                    คำเตือนสำหรับผู้ที่จะอ่านเรื่องนะครับ

          1.ผมไม่ค่อยมีเวลาจะแต่งเท่าไหร่นัก ดังนั้นผมจึงมาลงได้เฉพาะเวลาว่างๆเท่านั้น
          2.นิยายของผมอาจไม่สนุกเท่าไหร่นัก ผมเพียงแค่มาแต่งหนุกๆ ไม่มีอะไรมาก
          3.ผมบรรยายฉากต่อสู้ได้ไม่เก่ง + พิมพ์ดีดไม่เป็นดังนั้นขออภัย ณ ที่นี้ด้วย
                   
 ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ โดย ไรต์เตอร์
light of infinity 1 (heaven world online)
light of infinity 1 (heaven world online)

สารบัญ อัปเดต 23 มี.ค. 55 / 18:06

ผลงานทั้งหมด ของ Zero Infinite

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

32 ความคิดเห็น

 1. #32 FinalXtreme (@devotion-fx) (จากตอนที่ 2)
  วันที่ 16 มกราคม 2555 / 22:25
  อ่ะ มาต่อไวๆนะขอรับ
  #32
  0
 2. #31 FinalXtreme (@devotion-fx) (จากตอนที่ 1)
  วันที่ 16 มกราคม 2555 / 22:03
  ย้ะ!! ไรเตอร์กลับมาแล้ว!!
  #31
  0
 3. วันที่ 16 มกราคม 2555 / 18:24


  http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=775374

   เชิญเข้ามาชมกันนะครับ เพื่อนๆชาว Dek-D ทุกคน ^_^

  #30
  0
 4. วันที่ 28 สิงหาคม 2554 / 19:17

  อ้ากกกกก ไม่ได้ลงเลยเป็นอาทิตย์
  ขอโทษด้วยนะครับ เผอิญว่างานเข้าด่วน ด่วนมากๆ
  ไว้อาทิตย์หน้านะครับ (มันจะอู้อีกมั้ยวะ)
  ส่วนเรื่องบทพิเศษเดี๋ยวก็จบแล้ว รับรองว่าเรื่องนี้ไม่จบแบบฮาเล็มแน่ หึหึหึ

  #29
  0
 5. #28 NutKuNG2727 (@nutjan) (จากตอนที่ 16)
  วันที่ 19 สิงหาคม 2554 / 21:05
  วางแผนไว้เป็นภาคๆเลยนะครับ หวังว่าคงแต่งให้ครบสามภาคตามที่ตั้งไว้นะครับ สนุกดีเป็นกำลังใจให้ครับ
  #28
  0
 6. #27 นักอ่านเงา (จากตอนที่ 14)
  วันที่ 12 สิงหาคม 2554 / 21:27
  มีนายพลแบบนี้กองทัพอยู่รอดได้ไงเนี่ย -.-
  #27
  0
 7. #26 Fake (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 12 สิงหาคม 2554 / 14:31
  ฮาเร็มเลยละกันไม่ต้องมีนางเอก อิอิ
  #26
  0
 8. วันที่ 7 สิงหาคม 2554 / 16:17

  ผมไม่ค่อยมีเวลามากเพราะการบ้านจะทับตัวตายอยู่แล้ว T-T
  แต่สัญยาว่าจะลงให้ได้อย่างน้อยอาทิตย์ละตอนคร้าบบบ

   Believe in destiny

  #25
  0
 9. #24 FinalXtreme (@devotion-fx) (จากตอนที่ 13)
  วันที่ 7 สิงหาคม 2554 / 15:46
  อะ..อะ...อะ..อึ่ก!!
  ครั้งนี้ก็ยังกลั้นไว้ได้อยู่คับ. ^^"
  #24
  0
 10. #23 Fateจังนะค่ะ (@kitti741) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 7 สิงหาคม 2554 / 04:09
   งืมๆ ตอนพิเศษละ ซิบ ซิบ
  #23
  0
 11. #22 FinalXtreme (@devotion-fx) (จากตอนที่ 12)
  วันที่ 6 สิงหาคม 2554 / 22:37
  เห็นด้วยกับไรเตอร์(???)
  ได้กลิ่นน้ำเน่ามาแต่ไกลเลย

  #22
  0
 12. #21 Fateจังนะค่ะ (@kitti741) (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 / 20:57
   งืมๆ ขอให้ไปที่ชอบๆ นะ อิ อิ
  #21
  0
 13. #20 SETSUNA F. SEIEI (@oo-riser) (จากตอนที่ 11)
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 / 18:44
  มันส์มากต่อไวๆนะครับไรเตอร์
   

  #20
  0
 14. #19 Fateจังนะค่ะ (@kitti741) (จากตอนที่ 10)
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 / 11:34
   ที่จัสเก่งขึ้นคงจะไม่ใช่เพราะฝึกละมั้ง
  คงเป็นการที่ต้องอยู่กับราเมียมากกว่างนะ อิ อิ
  #19
  0
 15. #18 FinalXtreme (@devotion-fx) (จากตอนที่ 9)
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 / 22:42
  ราเมียนี่สาวซึน+โหดนิดๆใช่ไหมนิ
  #18
  0
 16. #17 Fateจังนะค่ะ (@kitti741) (จากตอนที่ 9)
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 / 21:48
   มือคงไม่หักอีกนะ อิ อิ
  #17
  0
 17. #16 SETSUNA F. SEIEI (@oo-riser) (จากตอนที่ 9)
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 / 21:48
  มันส์มากสรุปเเล้วมันไม่ใช้เกมส์สินะครับ สุดยอดต่อไวๆนะชักจะชอบราเมียเเล้วเเฮะ
  #16
  0
 18. #15 Stardust (@sagittaire) (จากตอนที่ 9)
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 / 21:22
   ตุบ ทำไม

  ต้นไม้ไม่หักหรอ

  555+
  #15
  0
 19. #14 Fateจังนะค่ะ (@kitti741) (จากตอนที่ 8)
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 19:53
   ตอนใหม่ๆ อิ อิ
  #14
  0
 20. #13 SETSUNA F. SEIEI (@oo-riser) (จากตอนที่ 8)
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 18:09
  เเง่ะผมตอบผิดเหรอเนี่ย
  #13
  0
 21. วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 18:04
  คุณ นักอ่านพเนจร ตอบถูกครับ แต่ว่าไม่มีช่องทางติดต่อเลย
  #12
  0
 22. #11 นักอ่านพเนจร (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 17:15
  พุทธครับ
  #11
  0
 23. #10 SETSUNA F. SEIEI (@oo-riser) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 16:35
  ศาสนาคริสครับ ฟันธง
  #10
  0
 24. #9 Stardust (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 / 16:00
  มุสลิมป่าว
  #9
  0
 25. #8 Fateจังนะค่ะ (@kitti741) (จากตอนที่ 6)
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 / 20:11
   งืมๆ ตอนใหม่ หนุกดีนะ
  #8
  0