สตูดิโอManglobe ได้ถูกศาลพิจารณาให้ "ล้มละลาย" จากการขาดทุนสะสม ในวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมานี้เอง

ส่วนผลงานจำได้แม่นเลย เรื่องนี้ 

  • Mashiroiro Symphony (Television series, 2011)
สมควรอยู่หรอก