'HUM.M●LЧяics

ตอนที่ 46 : [G-Dragon]เนื้อเพลง+แปลเนื้อเพลง - But I Love U

  • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
  • View : 1,295
    จำนวนคนให้กำลังใจ : 2 ครั้ง
    18 ต.ค. 53

But I Love U - G-Dragon 

(เว คึ เรท ซึล กา.. เว คึ เรท ซึล กา..
ซา รัง.. อุท กี จี มัล รา คึ เร)

Ye.. ซึ ดา ซึน ซุล กวา
And I นอ เตม เม กึน นอท ตอน ทัม เบ
ดา ชี นอ เตม เม มุล โก Goes out to you
มัน รัน มา ดี ออบ ชิ ตอ นา กัน คึ เด ยอ
จี กึม มี โน เร ทึล รี ชี นา โย

[Verse 1]
นี กา ออบ ชี มัท นึน วี โร อึน อา ชิม
คึ เด ตอ นัน ฮู เน มัม ซก จี โด เอ นา ชิม
พัน นึน คิล รึล ริล รอท ซอ เน ซัล รึล ดา มัง ชิน
อา มู จุน บี โด โมท ทัน เน เก ซอ มอล รี โด มัง ชิน
นา เอ บี นอ ซึ นอล มี วอ ฮา รยอ โก นัน ชี เก บิล รอท ซอ
นอ มู ออก กุล เฮ ซอ เน จา ชิน นี นอ มู นา ฮัน ชิม เฮ ซอ
เน มัล ทู เฮง ดง กอล รึม กอล รี
ฮา นา กา จี โด เบ ดเวน นอล ดัล มึน ซึบ กวัน ดึล รี นัล กวี รบ ฮยอ

อิท จี อัน นา ออ ตอ เก อิท ซึล กา นา
เน โม ดึน ชู ออก เก ชอท เพ จี เอ เน กา อิท จัน นา
แซง งิล พา ดัท กา กิบ พึน ซา รัง เง จอล บยอก นอม มอ ชอท
ชิล ยอน เน อา พึม มึล เน เก จุน ชอท บอน เจ ยอ จา จัน นา
นา มิ ชิน ชอก เฮ ซึล พอ โด อุท ซอ โบล เร
ทอง บิน เน มัม พา รา จี อัน นา We just too late
Uh.. เน กอ รา มยอน เน มัม เด โร ฮัล กอ รา มยอ
อี เก เน ซา รัง บัง ชิก เอ โช เอ ชี จัก กึล มัล รัท ตอ รา มยอน Ye..

นอ วา ฮัน ชี กัน นึน นอ มู นา ฮิม ดึล รอท ซอ
เมน นัล จอน อวา กี มัน บุล ดึล โก นา นึน นอล คี ดา รยอท นึน เด
ฮัง ซัง นอน อา มู รอน จัล โมท ทา นา ออบ ซอ
มี อน ฮา ดา โก มัล รา โก ซอ
นา รึล พี ฮา โก คึ เด รน กา บอ รยอท ซอ

[Hook]
But I love you girl เน กา อิท ซอ จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ
But I love you girl เน กา จับ บา จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ
But I love you girl มัล ฮา จี อัน นา โด
ซอ ทุน เน มัม เจ บัล โน จี มัล รา จวอ โย Ma girl

[Verse 2]
เน นุน เนน คึ จอ เย ปึ กี มัน เน
นอ มู ปา จี จี นึน มัล รัน ชิน กู เอ มัล เร
อิล ดัน ฮวา บู ทอ เน คึ เอ นึน ดา รึ ดา โก
นู กู โบ ดา ชอก ฮา โก ซุน ซู ฮัน คึ รอน อา อี รา โก
Uh ซา... ฮา นี จอง มัล โร โจ ฮา เฮ นอล
อุ ริน บยอน ชี มัล จา เฮง บก คา เก เฮ จุล เก นอน
เน กยอท เท มอ มุล รอ ชี กัน นี ดอ ฮึล รอ
อิล รี นยอน จี นา โก นา มยอน More better that this year
ฮิม ดึล รอ จี ชยอ โบ ยา เน มก โซ รี กา
กี เดล กท ชี พิล โย เฮ คี เด เจ บัล
นา อัน โบ ยอ เว นอ โฮน จา ซึ รอ จยอ
โค เกล จอ ออ กา ซึม มี จิท จอ จา โก มู นอ จยอ

อู รี ชอ อึม มัน นัท ซึล เตน โจ ฮัท นึน เด
ซอ โร โบ โก มัน นิท ซอ โด เฮง บก เฮท นึน เด
ซา ชิล อา จิก โด นัน คึ เร กึน เด เว นอ นึน อัน คึ เร
โย จึม นอล โบ มยอน เย จอน คึ นึ กิม มี เน เกน ออบ นึน เด Ye

นอ วา ฮัน ชู ออก กึน นอ มู นา โก ดัล พัท ซอ
มุล รน เน จัล โมท ชี เกท จี อี รอ เค วี โร ฮา เกท จี
เซ วอล รี กา มยอน นี กี ออก โด ยอน กี ชอ รอม จอ มอล รี
นัล รา กา เซ ซา รัง งี เน เก โด ชัท จา โอล รอน จี

[Hook]
But I love you girl นอ รึล อุท เก เฮ จู โก ชิบ พอ
But I love you girl เน นุน มุล ดัก กา จู โก ชิบ พอ
But I love you girl Nothing anymore
ตอ นัน คึ เด มัม ดเว โทล รี ซู ออบ นึน กอล I know girl

[Bridge]
มา จี มัก คึ เด ออล กึล โบ โก ชิบ พอ ซอ
จอน ฮวา เฮ กึท กา จี อา มู เด ดับ นอ จี มัน
Oh เว นา รึล พี ฮา นึน จี เน เก มัล เร จวอ โย Girl
อา จิก โด นัน เจ จา รี เอ โย

[Hook]
But I love you girl เน กา อิท ซอ จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ
But I love you girl เน กา จับ บา จวอท ซึ มยอน ชิบ พอ
But I love you girl มัล ฮา จี อัน นา โด
ซอ ทุน เน มัม เจ บัล โน จี มัล รา จวอ โย

But I love you girl นอ รึล อุท เก เฮ จู โก ชิบ พอ
But I love you girl เน นุน มุล ดัก กา จู โก ชิบ พอ
But I love you girl Nothing anymore
ตอ นัน คึ เด มัม ดเว โทล รี ซู ออบ นึน กอล I know girlอันนี้แปลจ้า~


ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น
ทำไมถึงคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น ความรัก?
อย่าแกล้งหลอกตัวเองแบบนั้น

ye กับเหล้าขมๆ
and i ฉันที่เคยเลิกบุหรี่เพราะเธอ
กลับมาสูบมันอีกครั้ง goes out to you
จากฉันไปโดยปราศจากคำพูดแม้แต่คำเดียว
เธอ .. ตอนนี้ได้ยินเพลงนี้มั้ย
เช้าอันโดดเดี่ยวที่ปราศจากเธอ
ตั้งแต่ที่เธอจากไป เข็มทิศภายในหัวใจของฉัน
ฉันหลงทาง ชีวิตของฉันพังลง
เธอจากฉันไปโดยที่ฉันไม่สามารถเตรียมตัว

[Venus]
ของฉัน พยายามที่จะเกลียดเธอ
ฉันภาวนาต่อพระเจ้าเพราะมันไม่ยุติธรรมเลย
ตัวตนของฉันช่างน่าสงสาร คำพูด พฤติกรรม
จนกระทั่งการเดินของฉันโดนเนรเทศ
นิสัยทั้งหมดที่คล้ายเธอทำให้ฉันทุกข์ใจ
ฉันจะไม่ลืม ฉันจะลืมได้ยังไง
ในความทรงจำหน้าแรกทั้งหมดของฉันมีเพียงเธอ
วันเกิด,มหาสมุทร, ปีนข้ามความรักที่ดิ่งลึก
ความเจ็บปวดของการอกหัก
เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่มอบให้กับฉัน
ฉันเหมือนกับคนบ้า ทั้งๆ ที่เจ็บปวดแต่ก็ยังพยายามจะยิ้ม
ฉันไม่ต้องการหัวใจที่ว่างเปล่าของเธอ we just too late
uh เธอบอกว่ามันเป็นของเธอ
หัวใจของเธอจะทำยังไงก้ได้
นี่หรอความรักของเธอ?
ถ้าพวกเรายังไม่ได้แม้แต่เริ่มต้น ye

ช่วงเวลาที่อยู่กับเธอมันช่างยากลำบาก
ทุกวันที่คุยโทรศัพท์กับเธอ
ฉันต้องเป็นฝ่ายรอ
เธอไม่เคยผิดทุกครั้ง
เธอกล่าวคำขอโทษ
หลบหน้าฉัน แล้วสุดท้ายก็จากไป

but i love you girl อยากจะมีเธออยู่ตรงนี้
but i love you girl อยากจับเธอเอาไว้
but i love you girl แม้ว่าเธอจะไม่เคยพูดมันออกมา
ได้โปรดอย่าปล่อยหัวใจที่น่าสงสารของฉันทิ้งไป ma girl

ในดวงตาของฉัน เธอสวยขึ้นเรื่อยๆ
คำพูดของเพื่อนๆ ที่บอกฉันว่าอย่าตกหลุมรักเธอมากเกินไป
ฉันเถียงว่าเธอหน่ะแตกต่าง
เธอใจดีและบริสุทธิ์กว่าใครๆ
uh ... ไม่สิ ฉันชอบเธอจริงๆ
อย่าให้มันเปลี่ยนแปลง ฉันจะทำให้เธอมีความสุข
หยุดอยู่ข้างๆ ฉัน วันเวลาผ่านไป 1,2 ปี more better than this year
เธอดูเหนื่อย เสียงของเธอต้องการที่พักพิง
ได้โปรดพักซะ
มองไม่เห็นฉันหรือ
ทำไมเธอถึงได้ล้มลงตัวคนเดียว
หัวใจฉีกขาดและพังทลาย

ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกมันดีเหลือเกิน
มีความสุขเพียงแค่ได้จ้องมองกัน
จริงๆ แล้ว ฉันยังคงรู้สึกแบบนั้นแต่ทำไมเธอถึงไม่รู้สึก
ช่วงนี้ถ้าได้มองเธอ
ความรู้สึกในตอนนั้นมันไม่เหลืออยู่แล้ว ye

ความทรงจำเดียวระหว่างเธอนั้นสูญสิ้น
บางทีมันก็เป็นความผิดของฉันเองที่ทำให้ฉันเสียใจแบบนี้
ถ้าเวลาผ่านไป ความทรงจำนี้คงลอยจากฉันไปไกลเหมือนดั่งควัน
ความรักครั้งใหม่คงเข้ามาค้นหาฉัน

but i love you girl ฉันอยากทำให้เธอยิ้ม
but i love you girl ฉันอยากจะเช็ดน้ำตาของเธอ
but i love you girl nothing anymore
หัวใจที่จากไปของเธอทำให้ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ i know girl

อยากจะมองใบหน้าของเธออีกสักครั้ง
โทรไปหาเธอแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรเลย
oh ทำไมเธอถึงหลบฉัน บอกฉันที girl ฉันยังคงอยู่ ณ ที่แห่งเดิม

but i love you girl อยากจะมีเธออยู่ตรงนี้
but i love you girl อยากจับเธอเอาไว้
but i love you girl แม้ว่าเธอจะไม่เคยพูดมันออกมา
ได้โปรดอย่าปล่อยหัวใจที่น่าสงสารของฉันทิ้งไป ma girl
but i love you girl ฉันอยากทำให้เธอยิ้ม
but i love you girl ฉันอยากจะเช็ดน้ำตาของเธอ
but i love you girl nothing anymore
หัวใจที่จากไปของเธอทำให้ฉันไม่สามารถย้อนกลับไปได้ i know girl

credit :siamzone
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 2 ครั้ง

515 ความคิดเห็น