วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,418 Views

 • 412 Comments

 • 879 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,082

  Overall
  159,418

ตอนที่ 92 : ชนบทในชมพูทวีป

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 2016
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 18 ครั้ง
  12 พ.ค. 62

ชมพูทวีป (Jambudvipa) ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศ 4 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน และ บังกลาเทศ


ลักษณะการปกครอง จะแบ่งออกเป็นหลายอาณาจักรหลายแว่นแคว้น เรียกว่า ชนบท (Janapada) โดยแคว้นที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่จะว่าเรียก มหาชนบท (Mahajanapada) 


อาณาจักรเหล่านี้ส่วนมากปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มีพระราชาเป็นผู้มีอำนาจในการปกครอง แต่บางแคว้นมีผู้นำหลายคนจะใช้ระบบสามัคคีธรรมในการปกครอง มหาชนบททั้ง 16 ในสมัยพุทธกาล มีดังต่อไปนี้
.
.
.
1. แคว้นอังคะ (Anga) 
นครหลวง : จัมปา (Champa)
 

กรรณะ : มหาภารตะ

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย ในมหากาพย์มหาภารตะ (Mahabharata) แคว้นอังคะเป็นอาณาจักรที่ทุรโยธน์ (Duryodhana) มอบให้กรรณะ (Karna) เพื่อแลกกับมิตรภาพและความจงรักภัคดีต่อฝ่ายเการพ (Kaurava)
.
.
.
2. แคว้นมคธ (Magadha) 
นครหลวง : ราชคฤห์ (Rajagriha) 


พระเจ้าอชาตศัตรู : พระพุทธเจ้า

ใครบ้างไม่รู้จักแคว้นนี้บ้างล่ะ หนึ่งในศูนย์กลางอำนาจในสมัยพุทธกาล และยังเป็นที่ตั้งของเวฬุวันมหาวิหาร (Veluvana) วัดแห่งแรกในพระศาสนา  

มหาราชาของแคว้นก็มีอยู่มากมายที่ทุกท่านรู้จักไม่ว่าจะ พระเจ้าพิมพิสาร (Bimbisara) พระเจ้าอชาตศัตรู (Ajatashatru) หรือแม้แต่มหาราชอโศก (Ashoka) ก็ตาม
.
.
.
3. แคว้นกาสี (Kashi) 
นครหลวง : พาราณสี (Varanasi) 


พระเจ้าพรหมทัต : กากี

ตั้งอยู่ตอนบรรจบของแม่น้ำคงคา (Ganges River) และ ยมุนา (Jamuna River) ไม่มีใครไม่รู้จักมหาราชาพรหมทัตแห่งพาราณีบ้าง (Brahmadatta กี่องค์แล้วก็ไม่รู้) ในสมัยพุทธกาลกาสีถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโกศล 
.
.
.
4. แคว้นโกศล (Kosala) 
นครหลวง : สาวัตถี (Shravasti) 


พระเจ้าปเสนทิโกศาล : พระพุทธเจ้า

อีกหนึ่งศูนย์กลางอำนาจสมัยพุทธกาล เจ้านครที่มีชื่อคงไม่พ้นพระเจ้าปเสนทิโกศล (Pasenadi)
.
.
.
5. แคว้นวัชชี (Vajji) 
นครหลวง : เวสาลี (Vaishali)


เจ้าลิจฉวี : พระพุทธเจ้า

ปกครองระบอบสามัคคีธรรม โดยเจ้ากษัตริย์ลิจฉวี (Licchavis) ต่อมา ตกไปอยู่ในอำนาจของมคธ โดยการนำของพระเจ้าอชาตศัตรู สาเหตุของการเสียเมืองมาจากความแตกสามัคคี เพราะการยุยงของวัสสการพราหมณ์ (Vassakara)
.
.
.
6. แคว้นมัลละ (Malla) 
นครหลวง : กุสาวดี (Kusavati) 

( ต่อมาแยกเป็นปาวา (Pava) และกุสินารา (Kusinaga) ) 


มัลลกษัตริย์ : พระพุทธเจ้า

ตั้งอยู่ถัดจากแคว้นโกศลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปกครองระบอบสามัคคีธรรม โดยมัลลกษัตริย์ (Mallas) เป็นผู้ปกครอง แคว้นนี้เป็นแคว้นที่พุทธองค์ปรินิพพานที่นี่ และยังเป็นที่แบ่งอัฐิให้เหล่ากษัตริย์ไปบูชา 
.
.
.
7. แคว้นเจตี (Chedi) 
นครหลวง : โสตถิวดี (Suktimati)


ศิศุปาล : มหาภารตะ

ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำคงคา กษัตริย์ที่โด่งดังก็มี ศิศุปาล (Shishupala) จากเรื่องมหาภารตะที่กล่าววาจากวนตีนกฤษณะจนถูกกงจักรตัดหัวในที่สุด
.
.
.
8. แคว้นวังสะ (Vatsa) 
นครหลวง : โกสัมพี (Kosambi) 


นางวาสิฏฐี : กามนิต

ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นโกศล เป็นราชอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรือง และมีอำนาจมากแคว้นหนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นคือพระเจ้าอุเทน (Udena) และยังเป็นบ้านเกิดของนางวาสิฏฐี (Vasitthi) นางเอกคนสวยจากเรื่องกามนิตอีกต่างหาก
.
.
.
9. แคว้นกุรุ (Kuru)
นครหลวง : อินทปัตถ์ (Indraprastha)


ปาณฑพบอยแบนด์ : มหาภารตะ

ใครอ่านมหาภารตะแล้วไม่รู้จักแคว้นนี้บ้าง! เมืองของเหล่าปาณฑพบอยแบนด์ (Pandava) ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำยมุนา สมรภูมิในการแย่งชิงอำนาจระหว่างพี่น้องสองตระกูลจนเกิดเป็นเรื่องราวของมหากาพย์อันเรื่องชื่อ
.
.
.
10. แคว้นปัญจาละ (Panchala) 
นครหลวง : กัมปิลละ (Kampila)

ท้าวทรุปัท : มหาภารตะ

ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำคงคาตอนบน เมืองหลวงของแคว้นนี้เดิมชื่อ หัสดินาปุระ หรือหัสดิน (Hastinapura)

ในมหาภารตะ เป็นเมืองของท้าวทรุปัท (Drupada) เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดโทรณาจารย์ (Drona) และยังเป็นเมืองที่ให้กำเนิดนางเทราปตี (Draupadi) นางเอกผู้นำความวินาศมาสู่กุรุ 
.
.
.
11. แคว้นมัจฉะ (Maccha) / มัตสยะ (Matsya) 
นครหลวง : วิราฏ (Viratanagari) 


ท้าววิราฎ : มหาภารตะ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสินธุ (Indus River) กับ ยมุนาตอนบน มีแคว้นโกศลอยู่ทางทิศตะวันออก มีแคว้นกุรุอยู่ทางทิศเหนือ

ในมหาภารตะ เมืองนี้เป็นเมืองที่เหล่าปาณฑพปลอมตัวเข้ามาไปให้ใครจับได้เป็นเวลา 1 ปี และยังได้ท้าววิราฎ (Virata) เจ้านครมาเป็นพันธมิตร
.
.
.
12. แคว้นสุรเสนะ (Surasena) 
นครหลวง : มถุรา (Mathura)


พญากังสะ : กฤษณะ

ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นกุรุ เป็นเมืองที่ให้กำเนิดช่างพระพุทธรูปสกุลมถุราที่มีความสวยงาม และในมหาภารตะยังเป็นเมืองที่พญากังสะ (Kamsa) ปกครองก่อนที่จะถูกเปลี่ยนอำนาจโดยกฤษณะ
.
.
.
13. แคว้นอัสสกะ (Assaka) 
นครหลวง : โปตลิ (Potali) / โปตนะ (Podana) 


เทพีแห่งแม่น้ำโคธาวารี (Goddess Godavari)

ตั้งอยู่ลุ่มแม่น้ำโคธาวรี (Godavari River

ซึ่งในรามายณะนั้น ราม (Rama) สีดา (Sita) และลักษมัณ (Lakshmana) ตั้งอาศรมพำนักและใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนั้น จนทั้งสามได้พบกับนางรากษสีชื่อ ศูรปนขา (Shurpanakha) 

นอกจากนี้พราหมณ์พาวรี (Bavari) ตั้งอาศรมสอนไตรเพทอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำสายนี้
.
.
.
14. แคว้นอวันตี (Avanti) 
นครหลวง : อุชเชนี (Ujjayini)


พระเจ้าวิกรมาทิตย์ : นิทานเวตาล 

ตั้งอยู่เหนือภูเขาวินธัย (Vindhya Range) 

เจ้านครที่มีชื่อคงหนีไม่พ้น พระเจ้าวิกรมาทิตย์ (Vikramaditya) จากนิทานเวตาล และยังเป็นบ้านเกิดของกามนิต (Kamanita) พระเอกเรื่องกามนิตอีก
.
.
.
15. แคว้นคันธาระ (Gandhara) 
นครหลวง : ตักศิลา (Taxila) 

นางคานธารี : มหาภารตะ
ดินแดนนี้ได้รับวัฒนธรรมอินเดียผสมกับวัฒนธรรมกรีกไซเธียน (Greek - Scythians) ปาร์เธียน (Parthian) และกุษาณะ (Kushan) เป็นเหตุให้เกิดศิลปะแบบคันธาระ 

ในมหาภารตะเป็นแคว้นเกิดของนางคานธารี (Gandhari) มารดาของทุรโยชน์และเหล่าเการพ 
.
.
.
16. แคว้นกัมโพชะ (Kamboja) 
นครหลวง : ทวารกา (Dwarka)


กฤษณะ : มหาภารตะ

ตั้งอยู่เหนือสุดของชมพูทวีป ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศอัฟกานิสถาน

ใครที่อ่านมหาภารตะแล้วจะเก็ตเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่ศรีกฤษณะ (Krishna) มาตั้งเมืองใหม่หลังถูกโจมตีจากท้าวชราสันธ์ (Jarasandha) ต่อมาภายหลังทราวกาถูกน้ำท่วมจมหายไปทั้งเมือง
.
.
.
นอกจากนี้ ยังมีแคว้นอื่นๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่พอจะประมวลมาได้ดังนี้
1. แคว้นโกลิยะ (Koliya) มีเมืองหลวงชื่อ เทวทหะ (Devdaha)
2. แคว้นภัคคะ (Bhagga) มีเมืองหลวงชื่อ สุงสุมารคีระ (Sumsumāragiri)
3. แคว้นมัททะ (Madda) มีเมืองหลวงชื่อ สาคละ (Sagala)
4. แคว้นวิเทหะ (Videhas) มีเมืองหลวงชื่อ มิถิลา (Mithila)
5. แคว้นสักกะ (Shakya) มีเมืองหลวงชื่อ กบิลพัสดุ์ (Kapilavatthu)
6. แคว้นสุนาปรันตะ (Sunāparanta) มีเมืองหลวงชื่อ สุปปารกะ (Suppāraka)
7. แคว้นอังคุตตราปะ (Anguttarāpa) เมืองหลวงเป็นเพียงนิคมชื่อ อาปณะ (Apana)
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 18 ครั้ง

3 ความคิดเห็น

 1. #346 ashokasundari (@Supiraya_Yok) (จากตอนที่ 92)
  วันที่ 27 ตุลาคม 2561 / 14:52
  โอ๊ย หลงพระกฤษณะเวอร์ชั่นนี้
  #346
  0
 2. #155 เจ้าจอมลงกา (จากตอนที่ 92)
  วันที่ 8 ตุลาคม 2560 / 21:20
  พระเจ้าวิกรมาทิตย์กับเวตาลดูมุ้งมิ้งจังฟ่ะ >>>
  #155
  0
 3. #54 malonelo (@malonelo) (จากตอนที่ 92)
  วันที่ 26 มกราคม 2559 / 21:22
  ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกแล้ว 
  #54
  0