วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,992 Views

 • 413 Comments

 • 881 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,656

  Overall
  159,992

ตอนที่ 80 : นพรัตน์ เก้ามณีแห่งชีวิต

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 978
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 15 ครั้ง
  17 พ.ย. 61นพรัตน์ (Navaratna) หรือ เนาวรัตน์ หรือ นพเก้า เป็นรัตนะศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 ประการ ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดาหาร เพทาย และ ไพฑูรย์ เกือบทุกประเทศในแถบเอเชียนับถือว่าเป็นรัตนสูงส่งของเทพ ซึ่งตกทอดสืบต่อกันมา ทั้งในประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย (โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา)


แต่มีเพียงประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนพรัตน์นี้อย่างเป็นทางการ และยกย่องให้นพรัตน์เป็นรัตนมงคลโบราณ


จากจดหมายเหตุของเซอวาเลียร์ เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont) ได้บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสวมธำมรงค์เพชรพลอยอย่างดีทุกนิ้วพระหัตถ์ 


และแหวนที่สำคัญที่พระมหากษัตริย์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สมัยอยุธยาใช้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศก็ คือ แหวนนพรัตน์ 


กรมพระยาดำรงราชานุภาพยังนิพนธ์ไว้ในเรื่องการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ตำนานตรานพรัตน์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างมหาสังวาลนพรัตน์ขึ้น เป็นสังวาลแฝดประดับนพรัตน์ สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่นพรัตน์ยังเป็นส่วนหนึ่งของนามกรุงเทพฯ ซึ่งรัชกาลที่ 1 พระราชทานนาม โดยทรงเปรียบเทียบเมืองหลวงของไทยนี้ดั่งเมืองในสรวงสวรรค์แห่งเทพ อันเป็นที่มาของรัตนชาติทั้งเก้าประการว่า "นพรัตนราชธานีบูรีรมย์"


จากหลักโหราศาสตร์โบราณของเอเชีย ชีวิตบนโลกล้วนขึ้นอยู่กับนพเคราะห์ ซึ่งจะส่งอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตของแต่ล่ะคน กล่าวกันว่าการสวมใส่นพรัตน์จะช่วยให้ดวงดาวตามโหราศาสตร์สมดุล ดังที่ระบุไว้ใน "คัมภีร์ปาริชาตชาดก (Jataka Parijata) "  ดังนี้

เพชร (Diamond- ดาวพระศุกร์ (Shukra)
ทับทิม (Ruby- ดาวพระอาทิตย์ (Surya)       
มรกต (Emerald- ดาวพระพุธ (Budha)
บุษราคัม (Yellow sapphire- ดาวพระพฤหัสบดี (Brhaspati)
โกเมน (Hessonite- ดาวพระราหู (Rahu)
นิลกาฬ (Blue sapphire- ดาวพระเสาร์ (Shani)
มุกดาหาร (Pearl- ดาวพระจันทร์ (Chandra)
เพทาย (Red Coral- ดาวพระอังคาร (Mangala)
ไพฑูรย์ (Cat's Eye- ดาวพระเกตุ (Ketu)


ในวรรณคดีไทยก็มีวรรณคดีประเภทหนึ่งที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับอัญมณี เรียกว่า "ตำรานพรัตน์" ตำรานพรัตน์ที่สำคัญ ได้แก่ 


ลิลิตตำรานพรัตน์ ของหลวงนรินทราภรณ์ 
ตำรานพรัตน์ฉบับร้อยแก้ว พระยาสุริยวงศ์มนตรี (ดิศ บุนนาค) และคณะ เรียบเรียง
ตำรารัตนสาตร์จบบริบูรรณ์ซึ่งเป็นเอกสารโบราณ 


อัญมณีที่ปรากฏในตำรานพรัตน์มี 12 ชนิด ได้แก่ เพชร ไข่มุก ทับทิม มรกต นากสวาดิ ครุทธิการ ไพลิน ไพฑูรย์ บุษราคัม เพทาย โกเมน และประพาฬ


ตามตำนานกล่าวถึงการเกิดนพรัตน์ว่า ครั้งหนึ่งทวยเทพ ดาบส และคนธรรม์ต่างพากันไปเฝ้าพระอิศวรเพื่อถามถึงนพรัตน์ว่ามีกำเนิดความเป็นมาอย่างไร พระอิศวรก็แนะนำให้ทวยเทพทั้งหลายไปถามพระฤๅษีองคต ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวมาที่ป่าหิมพานต์ดู พระฤๅษีจึงเล่าว่า ในกาลก่อนบรรดาทวยเทพทั้งหลายประสงค์จะให้เกิดแก้วทั้ง 9 ประการ จึงขอให้ท้าวมหาพลาสูรสร้างนพรัตน์ขึ้นเพื่อไว้เป็นสวัสดิมงคลแห่งโลก


ท้าวมหาพลาอสูรบำเพ็ญตบะอดอาหารครบ 7 วัน ก็ถึงแก่ความตาย ทวยเทพจึงตั้งพิธีบูชาตามที่ท้าวพลอสูรสั่งความไว้ เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน ร่างของท้าวพลอสูรก็แปรสภาพเป็นรัตนชาติต่าง ๆ หัวใจกลายเป็นเพชรและทับทิม นัยน์ตาขวาเกิดเป็นแก้วไพฑูรย์ นัยน์ตาซ้ายเกิดเป็นแก้วโกเมน ฟันเป็นแก้วมุกดา เนื้อกลายเป็นบุษราคัม 


และเมื่อท้าวพลอสูรสิ้นชีวิต พระยาพาสุกินนาคราชผุดขึ้นจากนาคพิภพเพื่อสูบโลหิตของอสูรเป็นอาหาร แต่นาคก็ดันถูกพญาครุฑจับแด๊กกลางทางซะก่อน ระหว่างทางพญานาคได้สำรอกโลหิต กลายเป็นรัตนชาติชื่อว่าแก้วนาคสวาสดิ และมรกต ส่วนน้ำลายที่กลายเป็นครุฑธิการ และทวยเทพทั้งหลายก็ได้นำรัตนชาติต่างๆ แยกย้ายไปไว้ตามที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นมงคล


จากเอกสารในหอสมุดของสยามสมาคมฯระบุว่า ครูมนตรี ตราโมท เป็นผู้นำกลอนนพรัตน์มาแต่งท่วงทำนองใช้ร้อง เป็นระบำนพรัตน์ว่า 


"เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองสวยสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์ฯ"


แก้วทั้ง 9 นี้ คนไทยนิยมนำมาเจียระไนและใช้ประกอบกับของมีค่า เป็นทั้งเครื่องประดับ หรือนำมาประดับของเช่น ภาชนะหรืออาวุธ เพราะเป็นสิริมงคล ผู้ใดได้ครอบครองก็จะโชคดี

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 15 ครั้ง

2 ความคิดเห็น

 1. #311 bententor (@bententor) (จากตอนที่ 80)
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 / 17:54
  ขอบคุณค่ะ
  #311
  0
 2. #203 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 80)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 22:27
  เพชรแทนความแข็งแกร่ง

  ทับทิมแทนลาภยศ อายุยืน

  มรกตแทนความรัก ความงาม ความซื่อสัตย์

  บุษราคัมแทนเมตตา

  โกเมนแทนแคล้วคลาด

  นิลกาฬแทนความสุขุม สง่างาม

  มุกแทนความร่มเย็น

  เพทายแทนเกียรติยศ มีชื่อเสียง

  ไพฑูรย์แทนความสงบ ความเชื่อมั่น
  #203
  0