วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,396 Views

 • 412 Comments

 • 879 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,060

  Overall
  159,396

ตอนที่ 59 : วรรณกรรมจีนแห่งรัตนโกสินทร์

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1765
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 16 ครั้ง
  15 พ.ย. 61

การแปลวรรณกรรมจีนให้เป็นไทยในสมัยก่อนนั้นถือว่างานที่ใหญ่และยุ่งยากมากพอสมควร 


เนื่องด้วยจะหาตัวผู้รู้ทั้งสองภาษาค่อนข้างยาก ทำให้การแปลเป็นไปได้ยากและต้องใช้เวลามาก จึงต้องแบ่งพนักงานออกเป็นสองฝ่ายให้ช่วยกันทำ ฝ่ายผู้ชำนาญอักษรจีนแปลความออกมาแล้วให้เสมียนจดบันทึกส่งผู้ชำนาญภาษาไทยไปเรียบเรียงแต่งเป็นภาษาไทยด้วยถ้อยคำและสำนวนที่มีความไพเราะและสละสลวย


ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 การแปลเรื่องจีนกลับได้รับความนิยมขึ้นอีกครั้ง โดยผู้สนับสนุนการแปลที่สำคัญคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 


ต่อมาเริ่มมีการนำเอาสามก๊กมาจัดพิมพ์จำหน่ายขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงพิมพ์หมอบรัดเลย์ เมื่อปี พ.ศ. 2408 ทำให้เรื่องจีนที่เคยแปลและอ่านกันในหมู่ชนชั้นสูงได้แพร่หลายไปสู่กลุ่มคนที่กว้างขึ้นและเป็นผลให้เรื่องจีนที่แปลมาก่อนหน้านี้ทุกเรื่องได้รับการตีพิมพ์จำหน่ายในระยะเวลาต่อมา


วรรณกรรมที่แปลส่วนมากจะเป็นแนวพงศาวดารซึ่งได้มีการแปลมาทั้งสิ้นถึง 35 เรื่อง ซึ่งวันนี้ทางเราจะขอนำเสนอเรื่องราวดังๆที่หลายคนอาจจะรู้จักกัน เรื่องบางเรื่องท่านอาจจะเคยคุ้นเคย บางเรื่องท่านอาจจะยังไม่ทราบมาให้ทุกท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน เชิญมาอ่านด้วยกันเลยครับ
.
.
.
.
.
.
.
1.ไคเภ็ก

ราชวงศ์ในเรื่อง : ก่อนบรรพกาล
รัชกาลที่แปล : ร.5

เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีมีบัญชาให้หลวงพิพิธภัณฑ์วิจสรณ์เป็นคนแปลจากภาษาจีน

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานการสร้างโลกของชนชาวมังกร และกำเนิดสามกษัตริย์ที่จะมาเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ ได้แก่ 

เทียนอ่องสี --> ฝูซี (Fuxi)
ตี่อ่องสี --> เสินหนง (Shennong)
ยิ่นอ่องสี --> สุยเหริน (Suiren)


2. ห้องสิน

ราชวงศ์ในเรื่อง : ซาง (商朝Shang dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.2

เรื่องราวของ พระเจ้าโจ้วอ๋อง (King Zhou) ทรราชผู้หลงเชื่อปีศาจจิ้งจอกเก้าหางทำให้บ้านเมืองเละเทะ ไพร่ฟ้าก่นด่ากันทั้งแผ่นดิน 

เจียงจื่อหยา (Jiang Ziya) และ อ๋องจีฟาง (Ji Faทนเสียงคร่ำครวญของชาวบ้านไม่ไหวจึงรวบรวมมวลมหาประชาชนขึ้นมาเพื่อก่อม๊อบขับไล่อ๋องโจว 

สงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายได้มีการเรียกเทวดาตลอดจนภูตผีปิศาจมาช่วยรบ สุดท้ายลุงเจียงก็ได้แต่งตั้งขุนศึกทั้งสองฝ่ายขึ้นเป็นเทวดามารับราชการ ที่สุดแล้วจีฟางได้สถาปนาราชวงศ์ใหม่ คือ ราชวงศ์โจว (Zhou dynasty) 


3. เลียดก๊ก

ราชวงศ์ในเรื่อง : ยุคชุนชิว (春秋; Spring and Autumn period)
รัชกาลที่แปล : ร.2

เลียดก๊กเป็นสงครามระหว่างเจ็ดแคว้นจนกระทั่ง จิ๋นซีฮ่องเต้ (Qin Shi Huang) ได้ทำการเทคโอเวอร์ทุกแคว้นให้เป็นปฐพีเดียวกันในที่สุด 

ยุคนี้ยังถือเป็นยุคที่ได้ถือกำเนิดนักคิดคนสำคัญของจีนได้แก่ เล่าจื้อ (Laozi) ,ขงจื้อ (Confucius) ,ซุนหวู (Sun Tzu) และ หันเฟยจื้อ (Han Feiขึ้นมาอีกด้วย


4. ไซฮั่น
ราชวงศ์ในเรื่อง : ฉิน – ฮั่น (秦朝 - 漢朝; Qin - Han dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.1

วังหลังทรงรับแปลเรื่องไซ่ฮั่น ได้ 37 เล่มสมุดไทย ไซ่ฮั่น แปลว่า ฮั่นตะวันตก 

คือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนยุคสามก๊กราว 400 ปี เป็นเรื่องการสถาปนาราชวงศ์ฮั่น ผู้สถาปนาคือ เล่าปัง (Liu Bangต้นตระกูลของเล่าปี่ เนื้อเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องการรบแย่งดินแดนระหว่างเล่าปังกับ ฌ้อปาอ๋อง (Xiang Yu)
 

5. สามก๊ก

ราชวงศ์ในเรื่อง : ยุคสามก๊ก (三国; Three Kingdoms)
รัชกาลที่แปล : ร.1

สุดยอดวรรณกรรมจีนว่าด้วยสงครามระหว่างสามก๊ก ได้แก่ 
วุยก๊ก (Wei) ของ โจโฉ (Cao Cao) 
จ๊กก๊ก (Shu) ของ เล่าปี่ (Liu Bei)
ง่อก๊ก (Wu)  ของ ซุนกวน (Sun Quan)

ซึ่งมีการทำศึกสงครามมาหลายต่อหลายครั้ง อีกทั้งอุดมไปด้วยการต่อสู้ทางด้านสติปัญญา การปกครอง การทูต การทหาร การเมือง การเศรษฐกิจ การใช้คนอย่างถูกต้อง การโจมตีทางด้านจิตใจ จึงทำให้สามก๊กกลายเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมของจีน และยังได้รับเป็นสุดยอดประเภทของความเรียงเรื่องนิทานจากวรรณคดีสโมสรอีกด้วย


6. ไซจิ้น
ราชวงศ์ในเรื่อง : จิ้น (晉朝; Jin Dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.4

ไซ่จิ้น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ให้หลวงพิชัยวารีแปลเมื่อ พ.ศ.2401 

เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากสามก๊ก สุมาเอี๋ยน (Sima Yanสามารถรวมทั้งสามก๊กให้หนึ่งเดียว แต่การบริหารแผ่นดินของตระกูลสุมาเริ่มยุ่งยาก ผู้ปกครองขาดความเข้มแข็ง ใช้ชีวิตสำเริงสำราญ เป็นเหตุให้มีการแย่งชิงอำนาจระหว่างตระกูลเดียวกัน เรียกว่า กลียุคเจ้าทั้งแปด (八王之亂; War of the Eight Princes) มีการชักชวนชนกลุ่มน้อยเข้ามาเป็นพวก จนนำราชวงศ์ไปสู่การล่มสลาย


7. น่ำซ้อง


ราชวงศ์ในเรื่อง : ยุคราชวงศ์เหนือ-ใต้ (南北朝; Northern and Southern dynasties)
รัชกาลที่แปล : ร.4

เรื่องราวต่อจากครั้นราชวงศ์จิ้นตะวันออก (Western Jin) และยุค 16 แคว้น (十六國; Sixteen Kingdomsสิ้นสุดลง บ้านเมืองก็แบ่งแยกออกเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้เข้าไฝว้กันอย่างชัดเจน 

ยุคนี้ยังเป็นยุคที่ พระโพธิธรรม (Bodhidharma -> ตั๊กม้อ) จาริกจากอินเดียมาเผยแพร่พุทธศาสนานิกายฌาน (Chanหรือ เซ็น (Zen)


8. สุยถัง
ราชวงศ์ในเรื่อง : สุย – ถัง (隋朝 - 唐朝; Sui - Tang dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.4

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ให้จีนบั้นกิมกับจีนเพงแปล 

เรื่องราวการปกครองของฮ่องเต้ สุยหยางตี้ (Emperor Yang of Sui) ผู้ทำแผ่นดินร้อนระอุ ไพร่ฟ้าต้องถูกเกณฑ์ไปตีอาณาจักรโกคูรยอ (Goguryeoแห่งเกาหลี ซ่อมแซมกำแพงเมืองจีน ส่วนฮ่องเต้ก็หลงใหลในอำนาจ ลุ่มหลงอิสตรี กิ๊บแต่น้ำจัณฑ์ 

ทำให้ประชาชนไม่พอใจก่อการกบฏ จนในที่สุดขุนพลชื่อ หลี่หยวน (Li Yuan) ก็สามารถสถาปนาตนเองเป็น ถังเกาจู่ (Emperor Gaozu of Tang) ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถัง


9. ซิยิ่นกุ้ย

ราชวงศ์ในเรื่อง : ถัง (唐朝; Tang dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.5

ซิยิ่นกุ้ย (Xue Rengui) เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ เป็นแม่ทัพที่งักฮุยนับถือเป็นไอดอล 

ซิยิ่นกุ้ยเป็นแม่ทัพที่มีบทบาทสำคัญในการทำสงครามกับอาณาจักรโกคูรยอ และอาณาจักรทิเบต ในตำนานกล่าวว่าซิยิ่นกุ้ยเป็นผู้มีพละกำลังมหาศาล เก่งกาจการขี่ม้า ใช้ทวน และยิงธนู มักขี่ม้าขาวและสวมเกราะสีขาวออกรบ สามารถหักโค่นต้นไม้ได้ด้วยมือเดียว และทานข้าววันละ 7 ถัง สู้กับข้าศึกนับร้อยได้ด้วยตัวคนเดียว 

ผู้คนนับถือเป็นเทพเจ้า เรียกขานกันว่า เจ้าเสือขาว หรีอ ขุนพลเสือขาว 


10. ซิเตงซัน

ราชวงศ์ในเรื่อง : ถัง (唐朝; Tang dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.5

เรื่องราวของ ซิเตงซาน (Xue Dingshan) บุตรชายของซิยิ่นกุ้ย ซึ่งได้กระทำปิตุฆาตเพราะเห็นภาพหลอนว่าซิยิ่นกุ้ยเป็นเสือกระโจนเข้าใส่ อันเนื่องจากซิยิ่นกุ้ยเป็นเทพจุติมาจากเสือขาวและมีศัตรูคู่อาฆาตคือมังกรเขียว ซึ่งก็คือ ซิเต็งซาน ต่อมาได้เป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งต้าถัง


11. ไซอิ๋ว

ราชวงศ์ในเรื่อง : ถัง (唐朝; Tang dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.5

หนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีน พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตศิริ) ให้นายติ่นแปลเป็นไทยและให้เทียนวรรณเรียบเรียงพิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2449 

เรื่องราวของการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของ พระถังซัมจั๋ง (Xuanzang) โดยมีสานุศิษย์ทั้งสี่ ได้แก่ ซุนหงอคง (Sun Wukong) ,ตือโป๊ยก๋าย (Zhu Bajie) ,ซัวหงอเจ๋ง (Sha Wujing) และ ม้ามังกรขาว (White Dragon Horse) ร่วมเดินไปด้วย 

ระหว่างทางได้สู้รบกับเหล่าปีศาจมารที่มาผจญไปมากมาย เรื่องนี้ได้สอดแทรกปรัชญาทางพระพุทธศาสนาเอาไว้เกือบทั้งเรื่อง


12. บูเช็กเทียน
ราชวงศ์ในเรื่อง : ถัง (唐朝; Tang dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.6

คณะหนังสือพิมพ์สยามแปลและพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2465 

เรื่องราวของ บูเช็กเทียน (Wu Zetianจักรพรรดินีหญิงคนแรกและคนเดียวของประเทศจีน ผู้นำทั้งด้านการปกครองและการทหาร มีการขยายอำนาจของจีนออกไปเป็นอันมากเกินกว่าอาณาเขตดินแดนเดิมที่เคยมีมา


13. หงอโต้ว
ราชวงศ์ในเรื่อง : ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร (五代十國; Five Dynasties and Ten Kingdoms period)
รัชกาลที่แปล : ร.4

ตอนปลายราชวงศ์ถังมีการก่อกบฏประชาชนตามชายแดน ขันทีครองอำนาจบริหารบ้านเมืองอย่างเหิมเกริม มีการแย่งชิงอำนาจกัน บรรดาหัวเมืองต่างๆมีการแบ่งอำนาจกันเป็นห้าราชวงศ์ ได้แก่

1. ราชวงศ์เหลียง (Later Liang)
2. ราชวงศ์ถัง (Later Tang)
3. ราชวงศ์จิ้น (Later Jin)
4. ราชวงศ์ฮั่น (Later Han)
5. ราชวงศ์โจว (Later Zhou) 

โดยปกครองแถบลุ่มน้ำฮวงโหติดต่อกันมาตามลำดับ 

ส่วนเขตลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงกับดินแดนทางใต้ลงไปเกิดเป็นรัฐอิสระอีก 10 แห่ง เรียกรวมว่า สิบอาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรหมิน (Min), ฉู่ (Chu), หวู่ยู (Wuyue), หวู่ (Wu), เป่ยฮั่น (Northern Han), หนานฮั่น (Southern Han), นานผิ้ง (Jingnan), เฉียนสู (Former Shu),  โฮ่วสู (Later Shu) และ หนานถัง (Southern Tang) 


14. น่ำปักซ้อง (ขุนศึกตระกูลหยาง)

ราชวงศ์ในเรื่อง : ซ่ง (宋朝; Song dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.4

หลวงพิศาลศุภผลให้จีนบั้นกิมแปล เรื่องราวของ ครอบครัวตระกูลหยาง (Yang Family) ที่รับราชการทหารมาตลอดทั้งตระกูลถึง 3 ชั่วอายุคน มีความจงรักภักดีและพร้อมตายในสนามรบได้อย่างสมศักดิ์ศรี อีกทั้งเมื่อเหล่าผู้ชายตายหมดแล้ว ผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาม่ายหรือลูกหลานในตระกูลก็รับหน้าที่ต่อแทน


 15. บ้วนฮ่วยเหลา

ราชวงศ์ในเรื่อง : ซ่ง (宋朝; Song dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.4

แปลเป็นไทยว่า หอหมื่นบุปผา อันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด และยังเป็นสถานที่ที่เต็กเซงและเปาบุ้นจิ้นพบกันเป็นครั้งแรก มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรบของเต็งเซง ตลอดจนการตัดสินคดีของเปาบุ้นจิ้น ซึ่งรวมถึงคดีแมวป่าสับเปลี่ยนพระโอรส

ส่วน เต็กเซง (Di Qing) เป็นขุนทหารที่จงรักภักดีต่อฮ่องเต้อย่างสูง แม้เป็นแม่ทัพ แต่ก็ออกรบอยู่แนวหน้าเสมอ และเมื่อออกรบจะใส่หน้ากากปิศาจเพื่อปกปิดใบหน้าตน เพราะเคยกระทำผิดจนถูกสักที่ใบหน้า ต่อมาเต็กเชงถูกใส่ความ และได้เปาบุ้นจิ้นมาชำระคดีให้ 

เชื่อกันว่าเต็กเชงเป็นดาวบู๊จุติมาคู่กับเปาบุ้นจิ้นซึ่งเป็นดาวบุ๋น 


16. ซวยงักราชวงศ์ในเรื่อง : ซ่ง (宋朝; Song dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.4

เรื่องราวของ งักฮุย (Yue Fei) นักรบกู้ชาติคนสำคัญผู้หนึ่งในแผ่นดินมังกร สิ่งที่ทำให้งักฮุยครองใจชาวบ้านมากไปกว่านั้นก็คือความซื่อสัตย์และซื่อตรง แต่เขากลับถูก ฉินฮุ่ย (Qin Hui) ขุนนางกังฉินทูลใส่ไฟต่อฮ่องเต้ว่าคิดจะก่อกบฎ จึงถูกประหารชีวิตในที่สุด 

ประชาชนส่วนใหญ่รู้ก็โกรธแค้น จึงปั้นแป้งติ่งต่างเป็นตัวแทนของฉินฮุ่ยและภรรยานำมาทอดในน้ำมันร้อนๆ จนกรอบแล้วนำมาฉีกกินโดยจินตนาการว่ากำลังเคี้ยวฉินฮุ่ย กินไปกินมาก็เกิดความอร่อยบนความแค้นเสียนี่กระไร จนกลายมาเป็นตำนานของ ปาท่องโก๋ (Youtiao) ในที่สุด


17. ซ้องกั๋ง (108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงสาน)

ราชวงศ์ในเรื่อง : ซ่ง (宋朝; Song dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.4

ตัวละครทั้ง 108 คนนั้นมีประวัติความเป็นมาแทบจะเหมือนกันหมด คือ ถูกขุนนางกลั่นแกล้ง กดขี่ข่มเหงทำให้แต่ละคนลี้ภัยออกจากเมืองของตัวเอง แล้วมารวมตัวกัน ณ เขาเหลียงสาน (Mount Liang) เพื่อปราบปรามขุนนางชั่ว อันที่จริงแล้ว เหล่าผู้กล้าทั้ง 108 นี้คือเทพยดาจุติลงมาเกิดเพื่อปราบยุคเข็ญ เมื่อพวกเขาได้มาพบกัน ก็สาบานตัวเป็นพี่น้องกัน


18. เปาเล่งถูกงอั้น (เปาบุ้นจิ้น)

ราชวงศ์ในเรื่อง : ซ่ง (宋朝; Song dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.5

นายหยองเป็นผู้แปลและให้โรงพิมพ์บำรุงนุกูลพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2441 

ในเรื่องนี้เรียก เปาบุ้นจิ้น (Bao Zhengว่า "เปาเล่งถู" ตามสำเนียงฮกเกี้ยน หมายความว่า เปามังกรประดิษฐ์ ทั้งนี้เพราะพระเจ้าเจินจงฝันไปว่าจะมีเทพเจ้ามาจุติเป็นข้าราชการ 

นวรรณกรรมบอกว่า ท่านเปาจะมีผู้ช่วยอยู่ด้วยกันหกคน คือ จั่นเจา (Zhan Zhao), กงซุน เช่อ (Gongsun Ce), หวังเฉา (Wang Chao), หม่าฮั่น (Ma Han), จางหลง (Zhang Long) และ เจ้าหู่ (Zhao Hu) ทั้งเจ็ดคนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสุจริตและเที่ยงธรรม


19. ง่วนเฉียว

ราชวงศ์ในเรื่อง : หยวน (元朝; Yuan dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.6

พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตะสิริ) ให้ขุนจีนภาคบริวัตร (โซวคึนจือ) แปล แปลความว่าพงศาวดารของราชวงศ์หงวน 

ตั้งแต่เริ่มก่อรากสร้างฐานโดย กุบไล่ ข่าน (Kublai Khanผู้เอาชนะราชวงศ์จีนและยึดครองกรุงปักกิ่งได้ ทั้งยังตีได้ดินแดนต้าหลี่ (Dali - มณฑลยูนนาน(Yunnan)) และ เกาหลี 

นอกจากนี้ยังได้พยายามยึดครองดินแดนนิฮง (Nihon - ญี่ปุ่น) และดินแดนสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi) แต่ไม่ประสบความสำเร็จ


20. เม่งเฉียว

ราชวงศ์ในเรื่อง : หมิง (大明; Ming dynasty)
รัชกาลที่แปล : ร.4

แปลความว่าพงศาวดารของราชวงศ์หมิง 

เรื่องราวตั้งแต่จู หยวนจาง (Zhu Yuanzhang) ผู้นำฝ่ายกบฏได้สถาปนาตนเองเป็น พระเจ้า
หงอู่ (Hongwu Emperor) ช่วงกลางราชวงศ์ เกิดการลุกขึ้นต่อสู้ของชาวนาหลายครั้งหลายหนแต่ถูกปราบปรามลงได้ 

และยังเป็นยุคที่ เจิ้งเหอ (Zheng He) นำกองเรือไปเยือนดินแดนต่างๆกว่า 30 ประเทศ 
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 16 ครั้ง

2 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 / 20:40

  ไคเภ็ก-開闢衍繹通俗志傳

  ห้องสิน-封神演義

  เลียดก๊ก-東周列國志

  ไซ่ฮั่น-西漢通俗演義

  ตั้งฮั่น-東漢十二帝通俗演義

  สามก๊ก-三國演義

  ไซ่จิ้น-西晉演義

  ตั้งจิ้น-東晉演義

  น่ำซ้อง-南史演義

  ส้วยถัง-說唐演義全傳

  ซุยถัง-隋唐演義

  เสาปัก-羅通掃北

  ซิยิ่นกุ้ย-薛仁貴徵東

  ซิเตงซัน-薛丁山徵西

  ไซอิ๋ว-西遊記

  บูเช็กเทียน-武則天外史

  หงอโต้ว-五代

  น่ำปักซ้อง-南北兩宋志傳

  บ้วนฮ่วยเหลา-萬花樓揚包狄演義

  โหงวโฮ้วเพงไซ-五虎平西前傳

  โหงวโฮ้วเพงหนำ-五虎平南后傳

  โหงวโฮ้วเพงปัก-五虎平北

  ซวยงัก-說岳全傳

  ซ้องกั๋ง-水滸傳 (宋江)

  เปาเล่งถูกงอั้น-包龍圖公案

  ง่วนเฉียว-再生緣 (元朝)

  เม่งเฉียว-雲合奇蹤 (明朝)

  เองเลียดต้วน-續英烈傳

  ซองเต๊กอิ้วกังหนำ-大明正德皇游江南傳

  ไต้อั้งเผ่า-海公大紅袍全傳

  เซียวอั้งเผ่า-海公小紅袍全傳

  เนียหนำอิดซือ-嶺南逸史 

  เม่งฮวดเซงณ้อ-新世鴻勛 (明末清初)

  เชงเฉียว-清朝  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 17 ตุลาคม 2561 / 20:55
  #342
  0
 2. #188 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 59)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 21:38
  ในสมัยรัชกาลที่4 ยังมีแปลตั้งจิ้น น่ำซ้อง ชั่นถังหงอโต้ โหงวโฮ้วเพงไซ โหงวโฮ้วเพงหนำ เม่งเฉียว

  ในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีแปลเสาปัก ซิเตงซันเจงไซ เองเลียดตัวน อิวกังหนำ ไต้อั้งเผ่า เซียวอั้งเผ่า เนียหนำอิดซือ เม่งมวดเชงฌ้อ เชงเฉียว และโหงวโฮ้วเพ็ง
  #188
  0