วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,253 Views

 • 412 Comments

 • 878 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  1,917

  Overall
  159,253

ตอนที่ 55 : เขาคันธมาทน์ ภูเขาสรรพยา

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 558
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 11 ครั้ง
  20 พ.ย. 61

คันธมาทน์ (Gundhamadanakutaเป็นภูเขาลูกหนึ่งในห้ายอดที่ล้อมรอบสระอโนดาต (Anotatta / Anodard Pond) ในหิมพานต์ สูง 200 โยชน์ (3200 กม.) ซึ่งเขาทั้งห้าได้แก่ 

     - สุทัสนกูฎ (Sudassanakuta - ผาทอง) 
     จิตรกูฎ (Chitrakuta ผาลาย) 
     กาฬกูฎ (Kalakuta ผาดำ) 
     คันธมาทน์ (Gundhamadanakuta ผาหอมหวาน) 
     ไกรลาส (Krilasa ผาเผือก)


คำว่าคันธมาทน์นี้มาจากคำว่า คันธ (กลิ่นหอม) + มาทน (ยินดี) คือ ภูเขาที่ให้ชาวโลกยินดีด้วยกลิ่นหอม ความหมายดังกล่าวนี้เป็นคุณลักษณะประการสำคัญของเขาคันธมาทน์ คือเป็นขุนเขาที่พร้อมพรั่งไปด้วยพรรณไม้ที่ส่งกลิ่นหอม 


ดังในคัมภีร์โลกทีปกสาร (Lokappadipakasara) และ ไตรภูมิกถา (Traibhumikatha) พรรณนาลักษณะเขาคันธมาทน์ไว้ว่าบนยอดคันธมาทน์เป็นที่ราบอุดมไปด้วยต้นยารักษาโรคและพรรณไม้หอมอยู่ 10 หมู่ได้แก่ 

1. รากหอม  2. แก่นหอม 3. ยอดหอม 4. เปลือกหอม 5. ลำต้นหอม 
6. ดอกหอม 7. ผลหอม  8. ใบหอม    9.ยางหอม      10. ต้นที่หอมทุกอย่าง


ในไตรภูมิพระร่วงบรรยายถึงเขาคันธมาทน์อาไว้ว่า 


เขาเป็นแก้วแวววับ เมื่อเดือนดับ เขาคันธมาทน์จะส่องสว่างเรืองรองดังถ่านเพลิง ถ้าเดือนเพ็ญจะรุ่งเรืองเหมือนไฟไหม้ป่า ที่เชิงเขามีผาชะโงกเรียกว่านันทมูล มีถ้ำอยู่ 3 ถ้ำ คือ สุวรรณคูหา (ถ้ำทอง) มณีคูหา (ถ้ำแก้ว) และ รัชฎาคูหา (ถ้ำเงิน) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระปัจเจกพุทธเจ้า (ผู้ตรัสรู้แต่ไม่ไปโปรดวไนยสัตว์)ทั้งหลาย 


ที่ประตูถ้ำแก้วมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อ บัญชุกะ สูงหนึ่งโยชน์ (16 กม.) ลำต้นกว้างหนึ่งโยชน์ มีดอกบานสะพรั่ง และมีลมชื่อสมาหรวาตะ พัดเอาดอกไม้เข้ามาไว้รอบเหนือแท่นแก้วเป็นเครื่องบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า ส่วนที่เชิงเขานั้นเป็นที่อยู่ของพวกนาคและกินนร


ในลิลิตโองการแช่งน้ำ วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนต้น พรรณากำเนิดของภูเขาคันธมาทน์ในนาม “ผาหอมหวาน” หลังยุคไฟ น้ำ และลมบรรลัยกัลป์ล้างโลกว่า

จึ่งเจ้าตั้งผาเผือกผาเยอ     ผาหอมหวานจึ่งขึ้น
หอมอายดินเลอก่อน            สรดึ้นหมู่แมนมาฯ

ส่วนในเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามมาขีดขินก็ได้มารวมพลกันที่นี้ ส่วนในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกได้กล่าวว่า พระเวสสันดรพร้อมทั้งพระมเหสีและพระโอรสพระธิดา ได้เสด็จผนวชในป่าเชิงเขานี้

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 11 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 24 สิงหาคม 2558 / 15:14
  ตัวละครหญิงคนหนึ่งในนิยายของเราก็ชื่อ คันธมาทน์
  #25
  0