วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 160,800 Views

 • 413 Comments

 • 882 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  3,464

  Overall
  160,800

ตอนที่ 35 : สิบแปดมงกุฎ ทหารเอกของพระราม

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1884
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 7 ครั้ง
  17 พ.ย. 61

วานรสิบแปดมงกุฎ เป็นทหารวานรในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ วานรเหล่านี้คือเทวดาที่จุติเพื่อเป็นทหารเอกในกองทัพของพระราม สังกัดของสองเมือง ได้แก่ เมืองขีดขินของพญาสุครีพ และ เมืองชมพูของท้าวมหาชมพูนะครับ


มาเริ่มที่เมืองขีดขินก่อนนะครับ


1.เกยูร


สีม่วงแก่ หรือ สีม่วงชาดแก่ คือท้าววิรุฬหก จตุโลกบาลแห่งทิศใต้แบ่งภาคลงมา

เกยูรนามเยี่ยงนี้     ในสกนธ์  นั้นฤๅ
ศีม่วงแก่มัวมน         เผือดคล้ำ
วิรุณหกเวหน            หากแบ่ง  ภาคแฮ
ช่วยชูราเมศห้ำ        หั่นเสี้ยนศึกอสูร


2.โกมุทสีบัวโรย คือพระหิมพานต์ เทพเจ้าแห่งป่าหิมพานต์แบ่งภาคลงมา 

เมื่อครั้งเสร็จศึกลงกา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาฝ่ายซ้ายเมืองขีดขิน คู่กับไชยามพวาน

สมญาโคมุท                    ผู้พิศดาร
สีประทุมโรยบาน            เปรียบได้
คือองค์พระหิมพานต์     ปันภาคย์  มาแฮ
หวังรบราพฉลอง            ใต้บาทเบื้องอวตาร


3.ไชยามพวานสีเทา หรือสีมอหมึกอ่อน คือพระอีศาณ หรือพระวิศาลเทพบุตรแบ่งภาคลงมา

ไชยามพวานได้รับพรจากพระอิศวรให้เป็นผู้ถือธงชัยนำกองทัพพระรามไปรบ เพราะมีชื่อเป็นมงคลข่มนามอสูร เมื่อเสร็จศึกลงกา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาฝ่ายขวาเมืองขีดขิน คู่กับโกมุท

คนธงนำทัพไท้
               อวตาล
นามว่าไชยามพวาร       ภาพนี้
สีเทาพระอิสาณ              เทวบุตร์
จุติจากสวรรค์ลี้               แบ่งเพี้ยงภาคย์ผัน


4.มาลุนทเกสรสีมอคราม คือพระพฤหัสบดี เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมา

ทวยหาญพระกฤษณะ          ผู้ชาญ  สมร
คือพฤหัสบดีจร                      จากฟ้า
มาลุนทเกสร                            นามอ้าง
สีเมฆเรืองฤทธิ์กล้า                กลั่นแกล้วการณรงค์


5.วิมลวานรสีดำหมึก คือพระเสาร์ เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมา

พานเรศรูปนี้               นามกร
ว่าวิมลวานร                 เนื่องอ้าง
สีดำแบ่งภาคจร          จากพระ  เสาร์เฮย
เนาบุเรศเขตกว้าง      ชื่อพร้องขีดขีน


6.ไวยบุตรสีเมฆครึ้มฝน คือพระพิรุณ เทพเจ้าแห่งฝนแบ่งภาคลงมา

ไวยบุตรกระบี่นี้
                         เพรงขาน  นามเฮย
พรุณเทพยอวยพรรณธาร      ทั่วหล้า
จุติช่วยพิษณุราญ                     รอนราพณ์ 
สีเฉกเมฆมัวฟ้า                           มืดคล้มฉอุ่มฝน


7.สัตพลีสีขาวผ่อง คือ พระจันทร์ เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมา

สัตพลีมีหน้าที่จดความดีความชอบของเหล่าทหารและเขียนสารส่งไปยังกรุงลงกา ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นอาลักษณ์แห่งเมืองขีดขิน

จันทร์จุติเป็นเพศพื้น          พงศ์สวา
สีเศวตตำแหน่งอา              ลักษณ์ไท้
นามสัตพลีตรา                    ชอบผิด  ทหารแฮ
สิบแปดมงกุฎไว้                  ชื่อชี้ชูเฉลิม


8.สุรกานต์


สีเหลืองจำปา หรือ สีแดงชาด คือพระมหาชัย เทพเจ้าแห่งชัยชนะแบ่งภาคลงมา 

สุรกานต์เป็นผู้คุมกำลัง 30 สมุทรมาช่วยพระรามรบ เมื่อเสร็จศึกแล้วได้ครองเมืองโรมคัล

สีเหลืองพานเรศร้าย          เริงแรง
สุรกานต์นามแสดง             เดชห้าว
มหาชัยเอกองค์แปลง        เปลี่ยนภาค
มาช่วยวาสุเทพท้าว            ล้มล้างเหล่าอสูร


9.สุรเสน


สีแสดหรือสีเขียว คือพระพุธ เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมา 

สุรเสนมีความเก่งกาจเกือบเทียบได้กับหนุมาน เมื่อเสร็จศึกได้ไปครองเมืองอัสดงค์ของสัทธาสูร

วานรเตียวเพชชรนี้
          นามสุร  เสนแฮ
คือพระพุธสุดดุ                  เดชล้ำ
อาจปราบอสูรลุ                  ฦาฤทธิ์  เร็วเฮย
สีแดงสุดเก่งก้ำ                  เกือบแม้นหนุมาน


มาดูเมืองชมพูกันบ้าง

10.นิลขัน


สีหงดิน คือพระพิเนก หรือ พระพิฆเนศแบ่งภาคลงมา

พานรตนนี่นี้
                    นามนิล  ขันพ่อ
กายเลื่อมสีหงดิน           เดชแกล้ว
คือพระพิเนศผิน             ผันภาค  มานา
เปรียบดุจขุนพลแก้ว      เกิดเกื้อบุญราม


11.นิลปานัน


สีสำริด คือพระราหู เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมา

นิลปานันอยู่ข้าง
               ชมพู  นครเฮย
พวกสิบแปดมงกุฎชู        ชื่อไว้
คือองค์พระราหู                 มาจุ   ตินา
สีเล่ห์สำริดไส้                     เลิศล้ำฤทธิรงค์


12.นิลปาสันสีเลื่อมเหลือง หรือ สีหมากสุก คือพระศุกร์ เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมา

พระศุกร์อุบัติขึ้น                         เป็นสวา
เหลืองเลื่อมวรรณโลมา            ขมิ้นย้อม
มีนามแน่นิลปา                            สันและ  พ่อเฮย
แรงฤทธิ์เดชแกร่งพร้อม           แพร่ทั้งชมพู


13.นิลราชสีน้ำไหล หรือ สีฟ้าอ่อนเจือเขียว คือพระสมุทร เทพเจ้าประจำมหาสมุทรแบ่งภาคลงมา 

นิลราชนอกจากมีบทบาทสำคัญในการรบแล้ว ยังมีหน้าที่เอาก้อนหินไปถมทะเลในตอนจองถนน เพราะต้องคำสาปของฤๅษีคาวิน ว่าเมื่อเอาสิ่งใดทิ้งน้ำให้จมอยู่กับที่ จึงต้องเป็นผู้อาสาเอาศิลาไปทิ้งทะเลแต่ผู้เดียวจึงจะพ้นคำสาป

พานรนิลราชกร้าว
     ฤทธิไกร
สีเช่นชลไหลใส          สดแพร้ว
คือพระสมุทไคล          คลาศแบ่ง  ภาคฤา
เปนทหารหริแกล้ว       เศิกกล้าราวี


14.นิลเอก


สีทองแดง คือพระพินาย เทพเจ้าแห่งช้างทุกชนิดแบ่งภาคลงมา

นิลเอกคือผู้ที่ไปช่วยพระลักษณ์ทำลายพิธีกุมภนิยาของอินทรชิต

นิลเอกคนนี้พระ          พินายลง  อุบัตินา
เป็นสิบแปดมง             กุฎแกล้ว
เนื่องขัตยวงษ์              นครเขต
สีดุจดามพะแพ้ว          ผ่องแม้นสุริยน
 

15.วิสันตราวี


สีลิ้นจี่ คือพระอังคาร เทวดานพเคราะห์แบ่งภาคลงมา

ขุนพานเรศรูปนี้
          
นามมี
วิสันตราวี
                     
บอกสิ้น
อังคารเทพยสี
              
ลาสแบ่ง มาฤๅ
กายก่ำเล่ห์สีสัน
           
จี่ล้วนงาม


ไม่ทราบสังกัด

16.กุมิตันสีทอง หรือ สีเหลืองรง คือพระเกตุ เทวดานพเคราะห์ เทพผู้คุ้มครองสวัสดิมงคลแบ่งภาคลงมา

รังภาพรูปบอกแจ้ง          เพศพรรณ
ขุนกบี่ กุมิตัน                    ชื่ออ้าง
ฉวีสีสุวรรณสรร                ส่อเหตุ  เดิมพ่อ
พระเกตุแบ่งภาคร้าง       โลกโพ้นเป็นสวา


17.เกสรทมาลา


สีเหลืองอ่อน หรือ สีเลื่อมเหลือง คือพระพนัสบดี เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในป่าแบ่งภาคลงมา 

คุณสมบัติพิเศษคือ มีกลิ่นกายหอมสดชื่น มีหน้าที่อยู่ใกล้ๆองค์พระราม ให้กลิ่นกายไปสร้างความสดชื่นให้กับพระองค์

เพรีพนาเรศตั้ง                    ตัวสวย  หนึ่งแฮ
สีเลื่อมเหลืองเทียมทา       มาศแพร้ว
เกสรทมาลา                         ฤๅเดช
ทุกพรอฤทธิ์แกล้ว              กลอกกล้ากลัวมือ


18.มายูรสีม่วงอ่อน คือท้าววิรูปักษ์ จตุโลกบาลประจำทิศตะวันออกแบ่งภาคลงมา

วิรุณปักษ์มะรุเจ้า          จุติลง
เป็นกระบี่มายูรยง          อาจอ้าง
สีม่วงอ่อนภักตร์มง         กุฎสิบ  แปดนา
รองบาทนรายณ์ล้าง       เศิกสิ้นทมิฬอสูร


แล้วสิบแปดมงกุฎกลายมาเป็นที่เรียกพวกต้มตุ๋มหลอกลวงได้อย่างไร? เรื่องนี้มีที่มาครับ ขุนวิจิตรมาตราอธิบายไว้ใน “สำนวนไทย” เอาไว้ว่า


ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีนักเลงพนันที่ขึ้นชื่อพวกหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นนักพนันชั้นยอด คนพวกนี้มักสักตรามงกุฎเอาไว้ ฉะนั้นเมื่อใครเป็นนักเลงพนัน จึงได้เรียกว่า "สิบแปดมงกุฎ" อย่างพวกสิบแปดมงกุฎในเรื่องรามเกียรติ์ ตามทัศนะของคนไทยถือว่า นักเลงการพนันไม่ใช่คนดี 


ฉะนั้นต่อมาภายหลังคำว่า "สิบแปดมงกุฎ" จึงหมายถึงคนไม่ดีและรวมถึงคนที่ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียทุจริตด้านอื่นๆ อีกด้วย
 
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 7 ครั้ง

4 ความคิดเห็น

 1. #154 rap (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 25 กันยายน 2560 / 17:06
  เค้าเรียกแบ่งภาค
  #154
  0
 2. #98 xximinerun (@xximinerun) (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 2 กันยายน 2559 / 10:30
  55555 แล้วใครทำหน้าที่แทนล่ะนั้นนนมาเกิดใหม่ช่วยพระรามกันหมด(อสูรบุกเลยไหม???)
  #98
  0
 3. #51 etezky790 (@preeyakornb) (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 12 มกราคม 2559 / 08:27
  พากันเกิดใหม่มาช่วยพระรามรบกันหมดเลย
  #51
  0
 4. #9 เรเซีย (เซย์) (@Resia) (จากตอนที่ 35)
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 / 10:04
  ตอนแรกก็ตกใจกับชื่อตอนเลยค่ะ สิปแปดมงกุฎเกี่ยวไรด้วย ความกระจ่างก็ท้ายตอนนี่แหละค่ะ
  #9
  0