วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,523 Views

 • 412 Comments

 • 880 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,187

  Overall
  159,523

ตอนที่ 261 : เพลงยาวกลบทและกลอักษร

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 60
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 7 ครั้ง
  23 เม.ย. 62

เพลงยาวกลบท มีจำนวน 65 บท แสดงให้เห็นความสามารถของกวีที่ประดิษฐ์คิดค้นกลวิธีการเล่นเสียง เล่นคำแบบต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการแต่งกลอน 


พ.ศ. 2375 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ และโปรดให้รวบรวมเลือกสรรตำรับตำราต่างๆ จารึกรอบวัด ตำรากลบทอยู่ในหมวดวรรณคดีรายล้อมอยู่รอบระเบียงพระอุโบสถ


โดยใช้รูปแบบเพลงยาว ดังนี้...

(พระราชนิพนธ์)
1. เพลงยาวกลอนสุภาพเรื่องพระราชปรารภ
2. กลบทนำธงริ้ว รัขกาลที่ 3
3. กลบทครอบจักรวาฬ รัชกาลที่ 3
4. กลบทฉัตรสามชั้น - รัชกาลที่ 3
5. กลบทหงส์คาบพวงแก้ว รัชกาลที่ 3
6. กลบทบัวบานกลีบขยาย รัชกาลที่ 3
7. กลบทสร้อยสน - รัชกาลที่ 3
8. กลบทตะเข็บไต่ขอน รัขกาลที่ 3
9. กลบทอักษรกลอนตาย - รัขกาลที่ 3
10. กลบทอักษรล้วน รัชกาลที่ 3
11. กลบทนาคเกี้ยวกระหวัด รัชกาลที่ 3
12. กลบทกลบทนาคราชแผลงฤทธิ์ รัชกาลที่ 3
13. กลบทงูกลืนหาง รัชกาลที่ 3
14. กลบทนกกางปีก รัชกาลที่ 3
15. กลบทคุลาซ่อนลูก รัชกาลที่ 3
16. กลบทถอยหลังเข้าคลอง รัชกาลที่ 3
17. กลบทม้าลำพอง รัชกาลที่ 3
18. กลบทคมในฝัก รัชกาลที่ 3
19. กลบทลิ้นตะกวดคำน้อง รัชกาลที่ 3
20. กลบทลิ้นตะกวดคำน้อง (2) รัชกาลที่ 3
21. กลบทพวงแก้วกุดั่น รัชกาลที่ 3
22. กลบทดอกไม้พวงคำนอง รัชกาลที่ 3

(พระบรมวงศานุวงศ์)
23. กลบทสิงโตเล่นหาง กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

24. กลบทมยุราฟ้อนหาง กรมหมื่นไกรสรวิชิต
25. กลบทพยัคฆ์ข้ามห้วย กรมหมื่นไกรสรวิชิต
26. กลบทพิณประสานสาย กรมหมื่นไกรสรวิชิต
27. กลบทมังกรคาบแก้ว กรมหมื่นไกรสรวิชิต

28. กลบทสะบัดสะบิ้ง กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
29. กลบทอักษรสลับล้วน กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
30. กลบทวิสตร์สองไข กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
31. กลบทฟักพันร้าน กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
32. กลบทดำเนินนางสระ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์

(ขุนนาง)
33. กลบทกบเต้นสามตอน - พระมหามนตรี (ทรัพย์)

34. กลบทกินรเก็บบัว - หลวงลิขิตปรีชา
35. กลบทพระจันทร์ทรงกลด หลวงลิขิตปรีชา
36. กลบทก้านต่อดอก หลวงลิขิตปรีชา

37. กลบทยัติภังค์ หลวงนายชาญภูเบศร์
38. กลบทตรีพิธพรรณ หลวงนายชาญภูเบศร์
39. กลบทตรีประดับ - หลวงนายชาญภูเบศร์
40. กลบทเบญจวรรณห้าสี หลวงนายชาญภูเบศร์
41. กลบทสารถีชักรถ หลวงนายชาญภูเบศร์
42. กลบทวัวพันหลัก - หลวงนายชาญภูเบศร์
43. กลบทนาคบริพันธ์ หลวงนายชาญภูเบศร์
44. กลบทกวางเดินดง หลวงนายชาญภูเบศร์
45. กลบทกลมกลืนกลอน หลวงนายชาญภูเบศร์
46. กลบทเจ้าเซ็นเต้าต้ำบุด หลวงนายชาญภูเบศร์
47. กลบทนารายณ์ประลองศิลป์ หลวงนายชาญภูเบศร์
48. กลบทเมขลาโยนแก้ว - หลวงนายชาญภูเบศร์

49. กลบทดุริยางค์จำเรียง ขุนธนสิทธิ์
50. กลบทกบเต้นต่อยหอย - ขุนธนสิทธิ์
51. กลบทกบเต้นสลักเพชร ขุนธนสิทธิ์
52. กลบทกระแตไต่ไม้ ขุนธนสิทธิ์
53. กลบทอักษรสังวาส ขุนธนสิทธิ์
54. กลบทม้าเทียมรถ ขุนธนสิทธิ์
55. กลบทเทพชุมนุม ขุนธนสิทธิ์

56. กลบทรักร้อย - จ่าจิตรนุกูล
57. กลบทกบเต้นกลางสระบัว จ่าจิตรนุกูล

58. กลบทเลวงวางตรวจ - หมื่นนิพนธ์อักษร
59. กลบทช้างประสานงา หมื่นนิพนธ์อักษร

60. กลบทเสือซ่อนเล็บ - นายช้าง (เปรียญ)

61. กลบทสุรางค์ระบำ - นายทัตมหาดเล็ก
62. กลบทดวงเดือนประดับดาว นายทัตมหาดเล็ก
63. กลบทตรีเพ็ชรพวง นายทัตมหาดเล็ก

64. กลบทกินรรำ - นายนกมหาดเล็ก

65. กลบทละลอกแก้วกระทบฝั่ง - นายเกต
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 7 ครั้ง

0 ความคิดเห็น