วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,994 Views

 • 413 Comments

 • 881 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,658

  Overall
  159,994

ตอนที่ 253 : "จารึกวัดโพธิ์" มรดกความทรงจำโลก

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 55
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 5 ครั้ง
  3 เม.ย. 62

ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / วัดโพธิ์  มีจารึกมากถึง  1,440  ชิ้น


วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 1 และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งได้เริ่มมีจารึกวัดโพธิ์ขึ้น โดยพระองค์ได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระอารามแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชนทั่วไป 


จารึกวัดโพธิ์ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่มีความสำคัญเทียบเท่าระดับสากล บอกเล่าวิชาความรู้หลากหลายจนเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ / ยูเนสโก ได้มีมติรับรองให้จารึกวัดโพธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ (Memory of the World) ในวาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร


โดยจารึกวัดโพธิ์จำแนกได้ออกเป็น 6 หมวดดังนี้
.
.
.
.
.
1) หมวดพระพุทธศาสนา จำนวน 310 แผ่น มี 15 เรื่อง ได้แก่

1.1. มหาวงษ์
@วิหารพระพุทธไสยาสน์
: มหาวงษ์ (The Mahavamsa) เป็นพงศาวดารลังกา โดยพระมหานามเถระ (Mahanama)

เรื่องราวตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาทวีปลังกาจนถึงสมัยพระเจ้ามหาเสน (Manasseh of Anuradhapuraส่วนฉบับไทยถูกแปลตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 1 เริ่มต้นจากตอนกำเนิดพระเจ้าสีหะพาหุ (Sinhabahu) จนถึงตอนพระเจ้าทุฏฐคามินี (Dutugamunu) รบชนะทมิฬ


1.2. พระสาวกเอตทัคคะ
@พระอุโบสถ 
พระภิกษุเอตทัคคะ 41 ท่าน


1.3. พระสาวิกาเอตทัคคะ
@วิหารพระพุทธไสยาสน์
ภิกษุณีเอตทัคคะ 13 ท่าน


1.4. อุบาสกเอตทัคคะ
@วิหารพระพุทธไสยาสน์
: อุบาสกเอตทัคคะ 10 ท่าน


1.5. อุบาสิกาเอตทัคคะ
@วิหารพระพุทธไสยาสน์
อุบาสิกาเอตทัคคะ 10 ท่าน


1.6. พาหิรนิทาน
@ศาลาหมอนวด & ศาลาแม่ซื้อ
จารึกมี 24 แผ่น แต่ละแผ่นจารึกเรื่องราวชาดก 1 เรื่อง อยู่ภายใต้จิตรกรรมที่สอดคล้องกัน


1.7. ทศชาติชาดก
@ศาลาการเปรียญ (โบสถ์เก่า)


1.8. เวสสันดรชาดก


1.9. อรรถกถาชาดก
สถานะ : สูญหายไปบางส่วน 
@ศาลาราย 16 หลัง


1.10. อสุภะ 10 และญาณ 10 
@วิหารทิศตะวันออก
: อสุภะ 10 เป็นการวิปัสสนากรรมฐานผ่านการพิจารณาซากศพ 10 ลักาณะ
  ญาณ 10 หรือทศพลญาน ญานทั้งสิบของพระพุทธเจ้า


1.11. ธุดงส์ 13
@วิหารทิศตะวันออก


1.12. ฎีกาพาหุง
@วิหารทิศใต้
: คำอธิบายบทพาหุง 8 บท เล่าถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า 8 ครั้ง


1.13. พระพุทธบาท
@วิหารทิศตะวันตก
: พระพุทธบาททั้ง 5 ตำบล ได้แก่เขาสัจพันธคีรี เขาสุมนกูฏ เขาสุวรรณมาลิก แม่น้ำนรรมทา และเมืองโยนกปุระ แต่ในประชุมจารึกวัดโพธิ์ขาดพระพุทธบาที่เขาสุวรรณมาลิก


1.14. นิรยกถา
@ศาลาการเปรียญ (โบสถ์เก่า)


1.15. เปรตกถา
@ศาลาการเปรียญ (โบสถ์เก่า)
.
.
.
.
.
2หมวดเวชศาสตร์ จำนวน 608 แผ่น มี 9 เรื่อง ได้แก่

2.1. ตำรายา
@ศาลาหมอนวด & ศาลาแม่ซื้อ

2.2. แผนเส้น
@ศาลาหมอนวด

2.3. แผนฝี
@ศาลาหมอนวด

2.4. แผนปลิง
@ศาลาหมอนวด
: แพทย์แผนไทยรู้จักใช้ปลิงมาช่วยดูดเลือดตรงตำแหน่งต่างๆของร่างกายเพื่อบำบัดโรค

2.5. แม่ซื้อ
@ศาลาแม่ซื้อ
: เทวดาผู้คุ้มครองทารกประจำ 7 วัน

2.6ลำบองราหู
@ศาลาแม่ซื้อ
โรคซางชนิดหนึ่ง เกิดแก่ทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน

2.7. โองการปัดพิษแสลง
@ศาลาหมอนวด
: มนต์ปัดเป่าพิษโรคภัย

2.8. อาธิไท้โพธิบาท
@ศาลารายคู่หน้าพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล หลังใต้ (ศาลาแม่ซื้อ)
อุบาทว์ที่เกิดขึ้นจากเทวดาทั้ง 8 องค์ และกล่าวถึงวิธีการบวงสรวงแก้อุบาทว์
(รายละเอียดสามารถดูไปในตอนที่ 162 : 8 เรื่อง "อุบาทว์")

2.9โคลงภาพฤาษีดัดตน
@ศาลาราย 16 หลัง
(รายละเอียดสามารถดูไปในตอนที่ 188 : โคลงฤษีดัดตน)
.
.
.
.
.
3) หมวดวรรณคดีและสุภาษิต จำนวน 341 แผ่น มี 11 เรื่อง ได้แก่ 

3.1. โคลงกลบท
@ระเบียงอุโบสถ

3.2. โคลงภาพจำหลักเรื่องรามเกียรติ์
@พระอุโบสถ
(รายละเอียดสามารถดูไปในตอนที่ 136 : รามเกียรติ์ in เวอร์ชั่น : จารึกวัดโพธิ์)

3.3. โคลงโลกนิติ
@ศาลาพระมณฑป (หอไตรจตุรมุข)

3.4. เพลงยาวกลบท
@ระเบียงอุโบสถ

3.5. ตำราฉันท์มาตราพฤติ
@ระเบียงอุโบสถ

3.6. ตำราฉันท์วรรณพฤติ
@ระเบียงอุโบสถ

3.7. ฉันท์พาลีสอนน้อง
@ศาลารายคู่หน้าพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล หลังใต้ (ศาลาแม่ซื้อ)

3.8. ฉันท์กฤษณาสอนน้อง
@ศาลารายคู่หน้าพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล หลังเหนือ (ศาลาหมอนวด)

3.9. ฉันท์อัษฎาพานร
@ศาลารายคู่หน้าพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล หลังใต้ (ศาลาแม่ซื้อ)

3.10. สุภาษิตพระร่วง
@ศาลารายคู่หน้าพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล หลังใต้ (ศาลาแม่ซื้อ)

3.11. นิทานสิบสองเหลี่ยม
@ศาลาพระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) ทิศตะวันตก
.
.
.
.
.
4) หมวดทำเนียบ จำนวน 124 แผ่น มี 3 เรื่อง ได้แก่ 

4.1. ทำเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง
@พระอุโบสถ
(รายละเอียดสามารถดูไปในตอนที่ 189 : ทำเนียบหัวเมือง)

4.2. ทำเนียบสมณศักดิ์
@พระอุโบสถ

4.3. โคลงภาพคนต่างภาษา
สถานะ : เหลือเพียง 2 แผ่น 
@ศาลาราย 16 หลัง
(รายละเอียดสามารถดูไปในตอนที่ 141 : โคลงภาพคนต่างภาษา)
.
.
.
.
.
5หมวดประวัติ จำนวน 21 แผ่น มี 2 เรื่อง ได้แก่ 

5.1. ประวัติการบูรณปฏิสังขรณ์แต่ละอาคาร

5.2. จารึกชื่อเฉพาะต่างๆ
.
.
.
.
.
6) หมวดประเพณี จำนวน 36 แผ่น มี 3 เรื่อง ได้แก่

6.1. ริ้วกระบวนแห่พระกฐินทางสถลมารค
@คอสองเฉลียงพระระเบียงมหาเจดีย์สี่รัชกาล
(รายละเอียดสามารถดูไปในตอนที่ 119 : นานานาวาในวรรณคดี : รัชกาลที่ 3)

6.2. มหาสงกรานต์
@พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) ทิศเหนือ

6.3. รามัญหุงข้าวทิพย์
@พระมณฑป (หอไตรจตุรมุข) ทิศเหนือ
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 5 ครั้ง

0 ความคิดเห็น