วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,586 Views

 • 412 Comments

 • 880 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,250

  Overall
  159,586

ตอนที่ 249 : กวีไทยใน UNESCO

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 114
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 3 ครั้ง
  12 พ.ค. 62

(หมายเหตุ - โพสต์นี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562)


องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นองค์การพิเศษแห่งหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ส่งเสริมสันติภาพผ่านความร่วมมือของนานาชาติทางการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม 
.
.
.
.
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 49 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492


โดยมีผลงานการเสนอชื่อรายการต่างๆเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

แหล่งมรดกโลก :
- นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
- เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
- แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ความทรงจำแห่งโลก :
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง
- เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- จารึกวัดโพธิ์
- บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ฟิล์มกระจกหลวงและภาพต้นฉบับ


พื้นที่สงวนชีวมณฑล :
พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา
พื้นที่สงวนชีวมณฑลสวนสัก-ห้วยทาก จ.ลำปาง
พื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จ.เชียงใหม่ 
พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าชายเลนระนอง จ.ระนอง 


เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สากล :
- เชียงใหม่
- ภูเก็ต


อุทยานธรณีโลก :
อุทยานธรณีสตูล


มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
- โขน
.
.
.
.
การฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ (Anniversaries of Great Personalities and Historic Events) โดยยูเนสโกจะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ครบหลักเกณฑ์ทุก 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือการสื่อสารมวลชนซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณาจัดไว้เป็นรายการสำคัญของโลกที่ยูเนสโกจะประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมๆกัน 


ถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อหรือเหตุการณ์สำคัญได้ทุก 2 ปี


ประเทศไทยมีการเสนอชื่อบุคคลสำคัญของโลกให้ยูเนสโกยกย่องทั้งหมด 28 คน ซึ่งมีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกวีนิพนธ์ ดังนี้


1. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (Prince Damrong Rajanubhab)

วันที่ยกย่อง : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2505
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- ไทยรบพม่า
- นิทานโบราณคดี
- โคลงพระราชพงศาวดาร
โคลงประกอบภาพรามเกียรติ์
- สาส์นสมเด็จ
ขัตติยพันธกรณี ฯลฯ
.
.
.
2. กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (Prince Narisara Nuwattiwong)

วันที่ยกย่อง : 28 เมษายน พ.ศ. 2506
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- โคลงพระราชพงศาวดาร
- โคลงประกอบภาพรามเกียรติ์
- สาส์นสมเด็จ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี (คำร้อง)
- เพลงเขมรไทรโยค
- เพลงตับ 8 เพลง ฯลฯ
.
.
.
3. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (King Rama II)

วันที่ยกย่อง : 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- เสภาขุนช้างขุนแผน
- บทละครใน 3 เรื่อง (รามเกียรติ์, อิเหนา, อุณรุท)
- บทพากย์โขน 4 ตอน (นางลอย, นาคบาศ, พรหมาสตร์, เอราวัณ)
- บทละครนอก 5 เรื่อง (สังข์ทอง, ไกรทอง, คาวี, ไชยเชษฐ์, มณีพิชัย)
- กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
.
.
.
4. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Vajiravudh)

วันที่ยกย่อง : 1 มกราคม พ.ศ. 2524
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันพระราชสมภพครบ 100 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- ศกุนตลา
- สาวิตรี
- ท้าวแสนปม 
- วิวาหพระสมุทร
- หัวใจนักรบ
- พระนลคำหลวง ฯลฯ
.
.
.
5. พระสุนทรโวหาร (ภู่) (Sunthorn Phu)

วันที่ยกย่อง : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาตกาลครบ 200 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- พระอภัยมณี
- กาพย์พระไชยสุริยา
- เสภาขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
- เพลงยาวถวายโอวาท
- สิงหไกรภพ
- นิราศ 9 เรื่อง ฯลฯ
.
.
.
6. พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) 
(Phraya Anuman Rajadhon)

วันที่ยกย่อง : 14 ธันวาคม พ.ศ. 2531
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- อุปกรณ์รามเกียรติ์
- กามนิต (ร่วมกับนาคะประทีป)
- อาหรับราตรี
- นิยายเบงคลี ฯลฯ
.
.
.
7. กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (Prince Paramanuchitchinorot)

วันที่ยกย่อง : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2533
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันประสูติครบ 200 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- ลิลิตตะเลงพ่าย
- กฤษณาสอนน้องคำฉันท์
- สมุทรโฆษคำฉันท์ตอนปลาย
- สรรพสิทธิคำฉันท์
- ลิลิตกระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารคและชลมารค
- ปฐมสมโพธิกถา ฯลฯ
.
.
.
8. กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (Prince Narathip Praphanphong)

วันที่ยกย่อง : 25 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- สาวเครือฟ้า
- นิราศไทรโยค
- ตุ๊กตายอดรัก
- อีนากพระโขนง
- โคลงประกอบภาพรามเกียรติ์ ฯลฯ
.
.
.
9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (King Bhumibol Adulyadej)

วันที่ยกย่อง : 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539
ยกย่องในวาระ : ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- พระมหาชนก
- เรื่องทองแดง
- ติโต
- นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
- พระราชานุกิจรัชกาลที่ 8
- เมื่อข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิตเซอร์แลนด์
.
.
.
10. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Chulalongkorn)

วันที่ยกย่อง : 20 กันยายน พ.ศ. 2546
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันพระราชสมภพครบ 150 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- ลิลิตนิทราชาคริต
- เงาะป่า
- ไกลบ้าน
- พระราชพิธีสิบสองเดือน
- วงศ์เทวราช ฯลฯ
.
.
.
11. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (Pin Malakul)

วันที่ยกย่อง : 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาติกาลครบ 100 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- ศึกษาภาษิต
- คำประพันธ์วันครู 
- พระมหาธีรราชเจ้าราชสดุดี ฯลฯ
.
.
.
12. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (King Mongkut)

วันที่ยกย่อง : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันพระราชสมภพครบ 200 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก
- คาถาตำนานพระแก้วมรกต
- ศิลาจารึกวัดราชประดิษฐ์
- พระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ตอนพระรามเดินดง
- ปฐมวงศ์ ฯลฯ
.
.
.
13. กุหลาบ สายประดิษฐ์ (Kulap Saipradit)

วันที่ยกย่อง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2548
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- ข้างหลังภาพ
- สงครามชีวิต 
- ลูกผู้ชาย
- แลไปข้างหน้า ฯลฯ
.
.
.
14. พุทธทาสภิกขุ (Buddhadasa)

วันที่ยกย่อง : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- คู่มือมนุษย์
- ตัวกูของกู
- แก่นพุทธศาสน์ ฯลฯ
.
.
.
15. กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (Prince Wongsa Dhiraj Snid)

วันที่ยกย่อง : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ยกย่องในวาระ : ฉลองวันประสูติครบ 200 พรรษา

ผลงานที่โดดเด่น :
- ประถมจินดามณีเล่ม 2
- นิราศพระประธม
- เพลงยาวสามชาย
- เพลงยาวกลบทสิงโตเล่นหาง
- พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา 
.
.
.
16. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (Kukrit Pramoj)

วันที่ยกย่อง : 20 เมษายน พ.ศ. 2554
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- สี่แผ่นดิน
- ไผ่แดง
- กาเหว่าที่บางเพลง
- มอม ฯลฯ
.
.
.
17. หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ (Boonlue Thepayasuwan)

วันที่ยกย่อง : 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาตกาลครบ 100 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- ฉากหนึ่งในชีวิต
- สะใภ้แหม่ม
- ช้างพลายมงคลผู้อาภัพ ฯลฯ
.
.
.
18. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
(Chaophraya Phrasadet Surentharathibodi)

วันที่ยกย่อง : 16 เมษายน พ.ศ. 2560
ยกย่องในวาระ : ฉลองชาตกาลครบ 150 ปี

ผลงานที่โดดเด่น :
- สมบัติผู้ดี
- โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
- เพลงสามัคคีชุมนุม ฯลฯ
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 3 ครั้ง

0 ความคิดเห็น