วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 160,703 Views

 • 413 Comments

 • 883 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  3,367

  Overall
  160,703

ตอนที่ 24 : วรรณคดีสโมสร Awards

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 1576
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 8 ครั้ง
  12 ส.ค. 61

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวรรณคดีสโมสร Awards 


งานประกวดวรรณคดีที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรปีพ.ศ. 2457 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 นะขอรับ 


วรรณคดีสโมสร แห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ได้สาระประโยชน์ โดยคัดเลือกหนังสือดีที่เป็นตัวอย่างชั้นเลิศในการประพันธ์ประเภทต่างๆ ซึ่งต้องเป็นหนังสือดีและแต่งดี วรรณคดีสโมสรจึงจะรับไว้พิจารณา 


เนื่องจากในยุคนั้นการแต่งหนังสือมักเลียนแบบการแต่งหนังสือภาษาต่างประเทศ ทำให้หลักไวยากรณ์ผิดเพี้ยนไป คำว่า "วรรณคดี" ก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อให้มีความหมายสอดคล้องกับคำว่า "literature" ในภาษาอังกฤษ


 
คณะกรรมการ ผู้ทรงเกียรติของเราประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงแต่งตั้งให้ขึ้นทำหน้าที่คัดเลือกหนังสือที่ดี โดยหนังสือที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับพระราชทานรางวัล และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประทับตราพระราชลัญจกรเป็นรูปพระคเณศ นับเป็นการมอบรางวัลทางวรรณกรรมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสยามประเทศของเรานะขอรับ


 
ตามพระราชกฤษฎีกา ได้แบ่งประเภทของหนังสือไว้ 5 ประเภท ดังนี้

1. กวีนิพนธ์ คือ งานประพันธ์โคลง กลอน กาพย์ ฉันท์

2. ละครไทย คือ เนื้อเรื่องที่ประพันธ์เป็นกลอนแปด

3. นิทาน คือ เนื้อเรื่องที่ประพันธ์เป็นร้อยแก้ว

4. ละครพูด คือ เนื้อเรื่องที่เขียนขึ้นสำหรับแสดงบนเวที

5. ความอธิบาย คือ การแสดงศิลปะที่ไม่ใช่แบบเรียน ตำรา หนังสือโบราณคดี หรือพงศาวดาร    


ในพระราชกฤษฎีกา มาตร 8  กำหนดหนังสือ  5  ประเภทซึ่งกล่าวมาข้างต้นว่า  เรื่องใดเป็นหนังสือดี มีคุณวิเศษณ์บริบูรณ์ดังนี้

 
            1. เป็นหนังสือดี  
     กล่าวคือ เป็นเรื่องราวที่สมควรซึ่งสาธารณชนจะอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ คือ เป็นเรื่องสุภาษิต หรือเป็นเรื่องที่ชักจูงความคิดผู้อ่านไปในทางอันไม่เป็นแก่นสาร หรือ ซึ่งจะชวนให้คิดวุ่นวายไปในทางการเมือง อันจะเป็นเครื่องรำคาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้เป็นต้น
 

            2. เป็นหนังสือแต่งดี  
ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใดๆก็ตาม แต่ต้องให้เป็นภาษาไทยอันดีถูกต้องตามเยี่ยงที่ใช้ในโบราณกาล หรือไม่ปัตยุบันดาลก็ได้ ไม่ใช่ภาษาซึ่งเลียนภาษาต่างประเทศ  หรือใช้วิธีผูกประโยคประธานตามภาษาต่างประเทศ (เช่น ใช้ว่าไปจับรถไฟ แทน ไปขึ้นรถไฟ หรือโดยสารรถไฟ และ มาสาย แทน  มาช้า  หรือมาล่า ดังนี้เป็นตัวอย่าง)  


ดังนี้ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้หนังสือเรื่องนั้นได้รับประโยชน์จากวรรณคดีสโมสรตามสมควร

 
เอาล่ะขอรับ ตอนนี้ทางกรรมการได้จัดเรียงวรรณคดีที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น the best เอาไว้ดังนี้นะขอรับ

 
ประเภทลิลิต  -->  "ลิลิตพระลอ"

ประเภทฉันท์  -->  "สมุทรโฆษคำฉันท์"

ประเภทกาพย์  -->  "มหาชาติกลอนเทศน์"

ประเภทความเรียงเรื่องนิทาน  -->  "สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)"

ประเภทกลอนสุภาพ  -->  "เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน"
ซึ่งได้การยกย่องอยู่เพียงแค่ 8 ตอนด้วยกันดังนี้
ตอนที่ 3 พลายแก้วบวชเณร        
ตอนที่ 4 พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม
ตอนที่ 5 ขุนช้างขอนางพิม              

ตอนที่ 17 ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ได้นางแก้วกิริยาแก้ว
ตอนที่ 18 ขุนแผนพานางวันทองหนี  
ตอนที่ 19 ขุนช้างตามหานางวันทอง
ตอนที่ 24 กำเนิดพลายงาม
ตอนที่ 35 ขุนช้างถวายฎีกา

ประเภทบทละครรำ  -->  "อิเหนา"

ประเภทบทละครพูด  -->  "หัวใจนักรบ"

ประเภทความเรียงอธิบาย  -->  "พระราชพิธีสิบสองเดือน"

ประเภทบทละครพูดคำฉันท์  -->  "มัทนะพาธา"

ประเภทกวีนิพนธ์  -->  "พระนลคำหลวง"

ประเภทกาพย์เห่เรือ  -->  "กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์"

ประเภทกลอนนิทาน  -->  "พระอภัยมณี"

ประเภทบทละครร้อง  -->  "สาวเครือฟ้า"

ประเภทนิราศ  -->  "นิราศนรินทร์"


แหม่! บางทีไอ้กระผมก็เองขัดใจกับคนตั้งจริงๆนะขอรับ ว่าวรรณคดีเรื่องนี้สมควรได้เป็นเดอะเบสแต่ไม่ได้เป็นได้อย่างไร แต่ก็ช่วยไม่ได้นี้ครับ คนเรามีตามีหูในการรับรู้รสไม่เหมือนกัน ต่างคนก็ต่างมุมมองนิเนอะ สำหรับวันนี้ งานประกวดของเราต้องลาไปก่อนนะขอรับ
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 8 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #173 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 24)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 21:06
  ยังมี นิยายเบงคลี ของพระยาอนุมานราชธนอยู่ด้วยนะ
  #173
  0