วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,215 Views

 • 412 Comments

 • 878 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  1,879

  Overall
  159,215

ตอนที่ 220 : ปุราณะ : เรื่องเล่าแต่โบราณ

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 133
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 10 ครั้ง
  17 ธ.ค. 61

ปุราณะ (Puranas) แปลว่า "เก่าแก่" เป็นชื่อคัมภีร์ที่สำคัญของฮินดู โดยมากจะเป็นเรื่องเล่าถึงประวัติของจักรวาล นับตั้งแต่การสร้างจนถึงการทำลาย ลำดับพงศ์กษัตริย์ วีรบุรุษ ฤษี ทวยเทพ ตลอดจนจักรวาลวิทยา ปรัชญา และภูมิศาสตร์ของฮินดู


คัมภีร์ปุราณะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ มหาปุราณะ (Mahapuranas


มี 18 คัมคีร์ แบ่งย่อยออกเป็น 3 นิกายคือ


ราชัสยนิกาย (Rajas) (ชาบูลุงพรหมา) :

1. พรหมปุราณะ (Brahma Purana)
มีทั้งสิ้น 10,000  โศลก

2. พรหมาณฑปุราณะ (Brahmanda Purana
มีทั้งสิ้น 12,000 โศลก

3. พรหมไววรรตปุราณะ (Brahma Vaivarta Purana)
มีทั้งสิ้น 18,000  โศลก

4. มารกัณเฑยปุราณะ (Markandeya Purana)
มีทั้งสิ้น 9,000 โศลก

5. ภวิษยปุราณะ (Bhavishya Purana)
มีทั้งสิ้น 14,000  โศลก

6 วามนปุราณะ (Vamana Purana)
มีทั้งสิ้น 10,000 โศลก


สาตวิกนิกาย (Sattva(ชาบูลูกพี่วิษณุ) :

7. วิษณุปุราณะ (Vishnu Purana)
มีทั้งสิ้น 23,000  โศลก

8. นารทียะปุราณะ (Naradiya Purana)
มีทั้งสิ้น 25,000  โศลก

9. ภาควตปุราณะ (Bhagavata Purana)
มีทั้งสิ้น 18,000  โศลก

10. ครุฑปุราณะ (Garuda Purana)
มีทั้งสิ้น 19,000   โศลก

11. ปัทมปุราณะ (Padma Purana)
มีทั้งสิ้น 55,000  โศลก

12. วราหะปุราณะ (Varaha Purana)
มีทั้งสิ้น 24,000  โศลก


ตามัสยะนิกาย (Tamas) (ชาบูบิ๊กบอสศิวะ) :

13. มัตยปุราณะ (Matsya Purana)
มีทั้งสิ้น 14,000  โศลก

14. กูรมปุราณะ (Kurma Purana)
มีทั้งสิ้น 17,000 โศลก

15. ลิงคปุราณะ (Linga Purana)
มีทั้งสิ้น 11,000  โศลก

16. ศิวะปุราณะ (Shiva Purana)
มีทั้งสิ้น 24,000 โศลก

17. สกันทปุราณะ (Skanda Purana)
มีทั้งสิ้น 81,100  โศลก

18. อัคนิปุราณะ (Agni Purana)
มีทั้งสิ้น 15,400 โศลก

ยังมีอีกคัมภีร์หนึ่งชื่อ วายุปุราณะ (Vayu Purana) แต่ปุราณะนี้ ข้อความตรงกับที่มีอยู่ในศิวะปุราณะ ฉะนั้นตามบัญชีปุราณะแห่งตามัสยนิกาย ถ้ามีศิวะปุราณะอยู่แล้วก็ไม่กล่าวถึงวายุปุราณะ


และอุปปุราณะ (Upapuranas) มี 18 คัมภีร์ ตามแต่เวอร์ชั่น

ในกูรมปุราณะ บอกว่ามีคัมภีร์
1. อัทยปุราณะ (Adya Purana)
2. นรสิงหปุราณะ (Narasimha Purana)
3. สกันทปุราณะ (Skanda Purana)
4. ศิวธรรมปุราณะ (Shivadharma Purana)
5. ทุรวาสปุราณะ (Durvasa Purana)
6. นารทียะปุราณะ (Naradiya Purana)
7. กปิลปุราณะ (Kapila Purana)
8. วามนปุราณะ  (Vamana Purana)
9. อุศนัสปุราณะ (Aushanasa Purana)
10. พรหมาณฑปุราณะ (Brahmanda Purana)
11. วรุณปุราณะ (Varuna Purana)
12. กาลิกปุราณะ (Kalika Purana)
13. มเหศวรปุราณะ (Maheshvara Purana)
14. สัมพปุราณะ (Samba Purana)
15. เสารปุราณะ (Saura Purana)
16. ปราศรปุราณะ (Parashara Purana)
17. มรีจปุราณะ (Maricha Purana)
18. ภาควปุราณะ (Bhargava Purana)


ในขณะที่ พฤหัสธรรมปุราณะ บอกว่ามีคัมภีร์
1. อทิปุราณะ (Adi Purana)
2. อาทิตยปุราณะ (Aditya Purana)
3. พฤหันารทียะปุราณะ (Brihannaradiya Purana)
4. นารทียะปุราณะ  (Naradiya Purana)
5. นันทิเกศวรปุราณะ (Nandishvara Purana)
6. พฤหันนทิศวรปุราณะ (Brihannandishavara Purana)
7. สัมพปุราณะ (Samba Purana)
8. กฤยโยคสาร (Kriyayogasara)
9. กาลิกปุราณะ (Kalika Purana)
10. ธรรมปุราณะ (Dharma Purana)
11. วิษณุธรรโมตตรปุราณะ (Vishnudharmottara Purana)
12. ศิวธรรมปุราณะ (Shivadharma Purana)
13. วิษณุธรรมปุราณะ (Vishnudharma Purana)
14. วามนปุราณะ (Vamana Purana)
15. วรุณปุราณะ (Varuna Purana)
16. นรสิงหปุราณะ (Narasimha Purana)
17. ภาควปุราณะ (Bhargava Purana)
18. พฤหัสธรรมปุราณะ (Brihaddharma Purana)
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 10 ครั้ง

0 ความคิดเห็น