วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 160,822 Views

 • 414 Comments

 • 882 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  3,486

  Overall
  160,822

ตอนที่ 218 : ไตรตรึงษ์: Heaven 33

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 174
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 11 ครั้ง
  18 ก.พ. 62

ไตรตรึงษ์ (Trayastrimsaคือสวรรค์ของพระอินทร์ เป็นคำสันสกฤตแปลว่า 33 (บาลี = ดาวดึงส์) เพราะว่าเป็นที่อยู่ของเทพระดับบอสๆ 33 องค์ เหตุที่มี 33 นั้น มีคำอธิบายดังนี้


ในพระพุทธศาสนาเล่าว่า มฆะ (Magha) แห่งหมู่บ้านอจลคาม (Acalagama) เป็นคนขยัน มีจิตอาสา ได้รวมตี้จนครบ 33 คน ช่วยกันทำสาธารณสถานให้แก่ชาวบ้าน แต่กลับถูกผู้ใหญ่บ้านใส่ร้ายว่าเป็นโจรจนถูกทางการจับตัวไป


พระราชาสั่งให้เอาช้างกระทืบ มฆะบอกให้แผ่เมตตาไปที่ช้าง ช้างก็ไม่กล้าทำร้ายชายหนุ่มทั้ง 33 คน พระราชาเห็นเป็นเหตุอัศจรรย์จึงเรียกมาสอบถาม


เมื่อรู้ความจริง พระราชาจึงถีบผู้ใหญ่บ้านไปเป็นทาสของมฆะ เอาช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะ
มฆะทำความดี เมื่อตายก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ พร้อมเหล่าตี้ทั้ง 32 คน


ในพระราชปุจฉาครั้งรัชกาลที่ 1 ได้อธิบายถึงชื่อเหล่าตี้เทพบุตรทั้ง 32 เอาไว้ว่าชื่อ
1. มาตุลี
2. เวสสุกรรม
3. ปชาบดี
4. วรุณเทวราช
5. อิสาณเทวราช
6. ปัญจสิขร
7. มหาปัญจสิขร
8. จุลรถ
9. มหารถ
10. สิทธัตถะ
11. ปุสสะ
12. ติสสะ
13. อุบาฬี
14. ภัทธมานะ
15. คันธเทพบุตร
16. เชฎฐเทพบุตร
17. คามนิคะ
18. ปุณณะนามะ
19. วาสยะ
20. มงคละ
21. ศุภมิตร
22. มหาศุภมิตร
23. จันทมุขะ
24. ปภาสุระ
25. อุตมะติ
26. มารวิไชย
27. โชติกามะ
28. ปละติยะ
29. สุภระ
30. เวคะรัตนะ
31. จันทเทวบุตร
32. สุริยเทพบุตรในขณะเดียวกัน คัมภีร์ฤคเวทสัมหิตา (Rigveda Samhita) กล่าวถึงเทพเจ้า 33 องค์ โดยแบ่งตามที่อยู่ ดังนี้ 

อยู่บนสวรรค์ (ทยุสถานิยะ (Dyusthaniya)) :
1. ทยาอุส (Dyaus)
2. วรุณ (Varuna)
3. วิษณุ (Vishnu)
4. อุษา (Ushas)
5. สุริยะ (Surya)
6. มิตรา (Mitra)
7. อรรยมัน (Aryaman)
8. อัศวิน (Asvins)
9. อทิติ (Aditi)
10. ปูษัณ (Pushan)
11. สวิตฤ (Savitr)

อยู่บนอากาศ (อันตริกษสถานิยะ (Antariksasthaniya)) :
12. อินทรา (Indra)
13. มารุต (Maruts)
14. รุทระ (Rudra)
15. วายุ (Vayu)
16. ปรรชันยะ (Parjanya)
17. อาปหะ (Apah)
18. อชาเอกบาท (Aja Ekapat)
19. อหิพุธันยะ (Ahibudhanya)
20. มาตริศวัน (Matarisvan)
21. อปามาปาต (Apam Napat)
22. ตริตอัปตยะ (Trita Aptya)

อยู่บนพื้นพิภพ (ปฤถวีสถานิยะ (Prithvisthaniya)) :
23. อัคนี (Agni)
24. โสม (Soma)
25. ยม (Yama)
26. ปฤถวี (Prithvi)
27. สรัสวดี (Sarasvati)
28. พฤหัสบดี (Brhaspati)
29. คงคา (Ganga)
30. สินธุ (Sindhu)
31. ยมุนา (Yamuna)
32. ทนุ (Danu)
33. ทัปตี (Tapti)ขณะที่คัมภีร์ศตปถพราหมณะ (Satapatha Brahmana) และคัมภีร์ไอตเรยพรามณะ (Aitareya Brahmana) กลับบอกว่าเหล่าตี้ 33 องค์นั้น แบ่งเป็น

แก๊งวสุเทพ :
1. ปฤถวี (Prithvi) - ดิน
2. ทยาอุส (Dyaus) - ฟ้า
3. อาปหะ (Apah) - น้ำ
4. วายุ (Vayu) - ลม
5. อัคนี (Agni) - ไฟ
6. สุริยะ (Surya) - ดวงอาทิตย์
7. โสมะ (Soma) - ดวงจันทร์
8. ธรุวะ (Dhruva) - ดวงดาว

แก๊งรุทระ :
9. ไนรฤติ (Nirrti)
10. ศัมภู (Shambhu)
11. อปราชิตา (Aparajita)
12. มฤควยาธะ (Mrigavyadha)
13. กปารทิ (Kapardi)
14. ทหณะ (Dahana)
15. ขร (Khara)
16. อหิราพรัธยะ (Ahirabradhya)
17. กปิละ (Kapali)
18. ปิงคลา (Pingala)
19. เสนานี (Senani)

แก๊งอาทิตย์ :
20. วิษณุ (Vishnu)
21. อรรยมัน (Aryaman)
22. อินทรา (Indra)
23. ตวัษฏฤ (Tvastar)
24. วรุณ (Varuna)
25. ภาคะ (Bhaga)
26. สวิตฤ (Savitr)
27. วิวัสวัต (Vivasvat)
28. องศา (Ansa)
29. มิตรา (Mitra)
30. ปูษัณ (Pushya)
31. ทักษะ (Daksa)
 
แก๊งอัศวิน :
32. นาสัตยะ (Nasatya)
33. ทัสระ (Dasra)
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 11 ครั้ง

0 ความคิดเห็น