วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,415 Views

 • 412 Comments

 • 879 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,079

  Overall
  159,415

ตอนที่ 210 : สถาปนาเทพเจ้าจีนใน "ห้องสิน"

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 166
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 8 ครั้ง
  1 ก.พ. 62

ห้องสิน (封神Investiture of Gods) เป็นนิยายจีนที่แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง สันนิษฐานว่าแปลเ็นไทยในสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นหนังสือ 43 เล่มสมุดไทย


เรื่องราวสมัยราชวงศ์ชาง พระเจ้าโจ้วอ๋อง (紂王; Zhou Wang) ลุ่มหลงปิศาจจิ้งจอกเก้าหางนาม ต๋าจี่ (妲己; Daji) ทำให้บ้านเมืองระส่ำระสาย


จีฟา (姬發; Ji Fa) และ เจียงจื่อหยา (姜子牙; Jiang Ziya) ต้องก่อม๊อบขับไล่ การสัประยุทธ์ของทั้งสองได้เชิญเหล่าเทวดา เซียนผู้วิเศษและปีศาจมาช่วยรบ จนกระทั่งจีฟาสามารถสถาปนาราชวงศ์โจวได้สำเร็จ 


ทั้งนี้ เจียงจื่อหยาได้รับบัญชีเทวดาเฟิงเสินเอี่ยนอี้ (封神演义; Fengshen Yanyi) มาจากอาจารย์ให้แต่งตั้งขุนศึกทั้งสองฝ่ายเป็นเทพเจ้า ดังต่อไปนี้...


เปกก้ำ [柏鑒; Bo Jian]  -->  เจ้าปีศาจสามร้อยหกสิบห้าตำบล


อึ้งเทียนฮัว [黃天化; Huang Tianhua]  -->  แม่ทัพสวรรค์ธงแดง


แก๊งเทพภูเขาทั้งห้า :
อึ้งปวยฮอ [武成王; Huang Feihu]  -->  เจ้านรกสิบแปดขุม + เจ้าแห่งเขาไท่ซาน (เขาบูรพา)
ซ่องเฮกเฮ้า [崇黑虎; Chong Heihu]  -->  เจ้าแห่งเขาเหิงสานใต้ (เขาทักษิณ)
บุนเผ้ง [聞聘; Wen Pin]  -->  เจ้าแห่งเขาซงซาน (เขามัชฌิม)
ฉุ่ยเอ๋ง [崔英; Cui Ying]  -->  เจ้าแห่งเขาเหิงซานเหนือ (เขาอุดร)
เจียงหยง [蔣雄; Jiang Xiong]  -->  เจ้าแห่งเขาหัวซาน (เขาประจิม)


แก๊งเทพรามสูร :
บุนไทสือ [闻仲; Wen Zhong]  -->  เจ้ารามสูรเก้าชั้นฟ้า
+ 24 เทพรามสูร


แก๊งห่าโรคระบาด :
หลี่เย่ว [呂岳; Lu Yue]  -->  เจ้าแห่งห่าทั้งปวง
จิวสิ้น [周信; Zhou Xin]  -->  เจ้าห่าบูรพา
หลีกี๋ [李奇; Li Qi]  -->  เจ้าห่าประจิม
จูเทียนหลิน [朱天麟; Zhu Tianlin]  -->  เจ้าห่าทักษิณ
เอียวบุนหุย [楊文輝; Yang Wenhui]  -->  เจ้าห่าอุดร
ตันแก๋ [陳庚; Chen Geng]  -->  เจ้าห่ามัชฌิม


กิมเหลงเสียงโบ๊ [金灵圣母; Jinling Shengmu-->  ประมุขดาวนักษัตรทั่วฟ้า


แก๊งดาวบูรพา :
เชาฮู [蘇護; Su Hu]
กิมกุ้ย [金奎; Jin Kui]
กีซกเบ๋ง [姬叔明; Ji Shuming]
เตียวเบ็ง [趙丙; Zhao Bing]

แก๊งดาวประจิม :
อึ้งเทียนหลก [黃天祿; Huang Tianlu]
เลงหวน [龍環; Long Huan]
สิงจิอู [孫子羽; Sun Ziyu]
เฮาเสง [胡升; Hu Sheng]
เทาหุ่นเผง [胡雲鵬; Hu Yunpeng]

แก๊งดาวมัชฌิม :
เหลายินเกียด [魯仁傑; Lu Renjie]
เตียวหลุย [晁雷; Chao Lei]
กีซกปุย [姬叔升; Ji Shusheng]

แก๊งดาวทักษิณ :
จิวกี [周紀; Zhou Ji]
เหาหลุย [胡雷; Hu Lei]
โกกุ้ย [高貴; Gao Gui]
อีเสง [余成; Yu Cheng]
สุ่นโบ๊ [孫寶; Sun Bao]
หลุยขุน [雷昆鳥; Lei Kunniao]

แก๊งดาวอุดร :
อึ้งเทียนเสียง [黃天祥; Huang Tianxiang]
ปีกัน [比干; Bi Gan]
อึ้งเก๋งหงวน [竇榮; Dou Rong]
ฮั้นเสง [韓升; Han Sheng]
ฮั้นเปียน [韓變; Han Bian]
เสาจ๋วนจ๋ง [蘇全忠; Su Quanzhong]
หงวดสุ่น [鄂順; E Shun]
กวยสิน [郭宸; Guo Chen]
ตังต๋ง [董忠; Dong Zhong]

แก๊ง 28 เทพหมู่ดาว :

แก๊ง 36 ทัพฟ้า :

แก๊ง 72 ทัพดิน :

แก๊ง 9 นพเคราะห์ :
จงเองบิง [崇應彪; Chong Yingbiao]  -->  พระอาทิตย์ 
โกซูเบง [高系平; Gao Xiping]  -->  พระจันทร์
หันเผง [韓鵬; Han Peng]  -->  พระอังคาร
หลีเจ [李濟; Li Ji]  -->  พระพุธ
จองหอง [王封; Wang Feng]  -->  พระพฤหัสบดี
เล่ากิม [劉禁; Liu Jin]  -->  พระศุกร์
อ๋องจู [王儲; Wang Chu]  -->  พระเสาร์
พวนกิวหงวน [彭九元; Peng Jiuyuan]  -->  พระราหู
ลิสำเอก [李三益; Li Sanyi]  -->  พระเกตุ

+ 117 เทพดารา


แก๊งเทพคุ้มครองชะตา :
อินเฮา  -->  จื๋อเหนียนไท้ส่วย [執年太歲; Zhinian Taisui]
เอียวหยิม  -->  ไท้ส่วยปีหนูไม้ [甲子太歲; Jiazi Taisui]

เตียวเบ๋ง  -->  เทพสัญจรทิวา [日遊神; Ri Youshen]
เอียวเอ๊ก  -->  เทพสัญจรราตรี [夜遊神; Ye Youshen]

หันต๊กเหลง  -->  เจ้าเพิ่มบุญ [增福神; Zeng Fushen]
สิวอวดฮอ  -->  เจ้าทำลายบุญ [損福神Sun Fushen]
ปึงเปก  -->  เจ้าประจักษ์ธรรม [顯道神; Xian Daoshen]
ปึงเสียง  -->  เจ้ารักษาทาง [開路神; Kailushen]

กี๋เบ๋ง  -->  เทวดารักษาปี [直年神; Zhinianshen]
อึงเสียงกิด  -->  เทวดารักษาเดือน [直月神; Zhiyueshen]
จิ๋วเต๋ง  -->  เทวดารักษาวัน [直日神; Zhirishen]
เล่าหอง  -->  เทวดารักษาโมงยาม [直時神; Zhishishen]


แก๊งองครักษ์เง๊กเซียน :
อ๋องหม่อ [王魔; Wang Mo]
เอียวสิน [楊森; Yang Sen]
โกเหลเกียน [高友乾; Gao Youqian]
หลีเหงป้า [李興霸; Li Xingba]


แก๊งเทพอู่ลู่ไฉเสิน :
เตียวกงเบ๋ง  -->  จ้าวกงหมิง [赵公明; Zhao Gongming]
เซียงเซิง  -->  เจาเป่าเทียน [招宝天; Zhao Baotian]
โจโป  -->  น่าจินเทียน [纳珍天; Na Zhentian]
เฉินจิ่วกง  -->  เจาไฉสื่อจือ [招财使者; Zhaocai Shizhe]
เหยาเส้าซือ  -->  ลี่ลื่อเซียน [利市仙; Lishixian


แก๊งจตุโลกบาล :
มอเลแฉ  -->  จิงฉางเทียนหวาง [增長天王วิรุฬหก (Virudhaka)]
มอเลฮอง  -->  กว่างมู่เทียนหวาง [廣目天王วิรูปักษ์ (Virupaksa)]
มอเลไฮ  -->  ตั๋วเหวินเทียนหวาง [多聞天王เวสสุวัณ (Vaisravana)]
มอเลซิว  -->  ฉือกั๋วเทียนหวาง [持國天王ธตรฐ (Dhrtarastra)]


แก๊งเฮิงฮา :
แต้หลุน [郑伦; Zheng Lun]  -->  ขุนพลเฮิงเจี่ยง
ตันกิ๋ [陈奇; Chen Qi]  -->  ขุนพลฮาเจี่ยง


แก๊งเทพโรคา :
อือหอหลง  -->  เทวนารีแห่งเขาไท่ซาน [碧霞元君; Bixia Yuanjun]
นางกิมสี้  -->  เซิ่งหมู่หยวนจวิน [聖母元君; Shengmu Yuanjun]
อู๊ตัก [余達; Yu Da]  -->  เทพโรคาบูรพา
อู๊เทียว [余兆; Yu Zhao] -->  เทพโรคาประจิม
อู๊ก๋อง [余光; Yu Guang]  -->  เทพโรคาทักษิณ
อู๊เลียม [余先; Yu Xian]  -->  เทพโรคาอุดร
อู๊เต๊ก [余德; Yu De]  -->  เทพโรคามัชณิม


แก๊งสามนางฟ้า :
นางฟ้าฮุนเสียว [雲霄娘娘; Lady Yunxiao]
นางฟ้าเกงเสียว [碧霄娘娘; Lady Bixiao]
นางฟ้าเพกเสียว [瓊霄娘娘; Lady Qiongxiao]


เสิ่นกงเป้า [申公豹; Shen Gongbao]  -->  เทพารักษ์ใต้สะดือทะเล 


ตามตำแหน่งทั้งหมดในตำรับห้องสินปังรวมได้ทั้งหมด 365 องค์ นอกจากนั้นยังมีเทพเจ้าและเซียนวิเศษปรากฎมาอีกมากมาย... 

หลี่จิ้ง [李靖; Li Jing]
จินจา [金吒; Jinzha]
มูจา [木吒; Muzha]
นาจา [哪吒; Nezha]


หยางเจี่ยน [เอ้อนหลานเสิน (二郎神; Erlang Shen)]
เหลยเจินจื่อ [ลุ่ยกง (雷公; Leigong)]
โทเฮงสุน [土行孙; Tu Xingsun]


เทพตาทิพย์ [千里眼; Qianliyan
เทพหูทิพย์ [順風耳; Shunfeng'er] 


หยวนซื่อเทียนจวิน [元始天尊; Yuanshi Tianzun]
ไท่ซานเหล่าจวิน [太上老君; Taishang Laojun]
เจียบอินโตหยิน [接引道人; อมิตาภพุทธเจ้า (Amitabha)]
จุ้นเถโตหยิน [準提道人จุณฑีโพธิสัตว์ (Cundi)]
ท่องเทียนกาจู้ [通天教主; Tongtian Jiaozhu] 


12 ผู้วิเศษ :
กงเสงจู้ [廣成子; Guangchengzi
เซียเจงจู้ [赤精子; Chijingzi]
ไท่อิดจินหยิน [太乙真人; Taiyi Zhenren]
เหลงโปโตหวดสู [靈寶大法師; Lingbao Dafashi] 
หยกโปหยิน [玉鼎真人; Yuding Zhenren]
เฉงหือโตเหงเทียนจุน [清虛道行天尊; Qingxu Daoheng Tianjun] 
เหยียนเต๋งโตหยิน [燃燈古佛ทีปังกรพุทธเจ้า (Dipankara)]
กีลิวสุน [惧留孙กกุสันธพุทธเจ้า (Kakusandha)]
บุนซูก๋งฮวดเทียนจุ๋น [文殊廣法天尊มัญชุศรีโพธิสัตว์ (Manjushri) 
เผาเหยียนจินหยิน [普賢真人สมันตภัทรโพธิสัตว์ (Samantabhadra)
ผังโตหยิน [慈航道人กวนอิมโพธิสัตว์ (Guanyin)
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 8 ครั้ง

0 ความคิดเห็น