วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 160,611 Views

 • 413 Comments

 • 883 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  3,275

  Overall
  160,611

ตอนที่ 192 : สมาคมวรรณคดี

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 126
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 6 ครั้ง
  8 ธ.ค. 61

หมายเหตุ สมาคมวรรณคดีในตอนนี้ ไม่ใช่ อันเดียวกับวรรนคดีสมาคมจากตอนที่ 166 นะ ถ้าเข้าใจแล้วล่ะก็ ไปดูกันเลย


สมาคมวรรณคดี (Literary Association) เป็นดำริของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ทรงสังเกตเห็นว่ามีผู้สนใจในการแต่งหนังสือมากขึ้น แต่ผู้แต่งหนังสือเหล่านั้นขาดที่ปรึกษาในด้านภาษาและการวินิจฉัยเนื้อหาของเรื่องที่แต่ง


จึงได้ปรึกษากับกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส) จัดตั้งสโมสรที่เป็นสื่อกลางเรียกว่า "สโมสรนักนิพนธ์" แล้วได้ทรงเชิญบุคคลที่มีความรู้และรักในเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวรรณคดีของไทยมาร่วมสังสรรค์เสวนากัน โดยได้ประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2474 ที่ราชบัณฑิตยสภา


ต่อมา ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 ที่ประชุมได้ลงมติให้เรียกว่า "สมาคมวรรณคดี"


ที่สมาคมวรรณคดีนั้น เป็นเสมือนที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมจากคนหนึ่งคนไปสู่อีกหลายๆคน ถ้าทรงเห็นว่าใครเหมาะสมกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้ไปค้นคว้าแต่งเป็นเรื่องนำมาอ่านให้ที่ประชุมฟัง เมื่อผ่านการอภิปรายแล้ว ก็รวบรวมเรื่องไปตีพิมพ์ในหนังสือบันทึกของสมาคมวรรณคดี กำหนดออกเดือนละครั้ง ซึ่งออกฉบับแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2474 เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป


กรมพระดำรงก็ทรงเตรียมจะร่างข้อบังคับตั้งสมาคมวรรณคดีขึ้นเป็นทางการ แต่แล้ววันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ก็เกิดการเปลื่ยนแปลงการปกครอง (หรือที่เรียกกัยว่า การอภิวัฒน์สยาม) พระดำรินี้จึงเป็นอันต้องเลิกราไป


ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง กรมพระดำรงได้รับความกระทบกระเทือนพระทัย และยังทรงถูกตัดทอนงบใช้จ่ายภายในวัง ทำให้ทรงประชวร จึงทรงตัดสินพระทัยไปประทับยังเมืองปีนังเพื่อความสงบและหลีกพ้นปัญหาการเมือง 


ที่ปีนังนี้เองได้ก่อเกิดวรรณกรรมชิ้นสำคัญขึ้นชิ้นหนึ่ง นั่นคือ "สาส์นสมเด็จ" เป็นลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่างพระองค์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ นอกจากทั้งสองพระองค์ทรงเป็น "พระปิยมิตร" กันแล้ว ยังทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกันด้วย
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 6 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #317 2182518 (@2182518) (จากตอนที่ 192)
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 / 23:49
  ขอบคุณนะคะ
  #317
  0