วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,233 Views

 • 412 Comments

 • 878 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  1,897

  Overall
  159,233

ตอนที่ 172 : ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 339
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 9 ครั้ง
  18 พ.ย. 61


พระ     ยาใหญ่ไทยแต่งตั้ง     อาสา
ทัศ      สิบหมู่บัญชา                  ชอบชี้
จัด       เรื่องสืบกษัตรา              ผ่านอยุธ  เยศแฮ
แสดง พจน์นิพนธ์นี้                  เสนาะล้ำคำฉันท์


อยุธยา เมืองเก่าของเราแต่ก่อน แตมแต่มแต้ม.... 


อาณาจักรอยุธยา (Ayutthaya) เป็นอาณาจักรในอดีตที่มีความยิ่งใหญ่ และรุ่งเรืองทั้งการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


ลำดับกษัตริย์กรุงเก่าคำฉันท์ แต่งเป็นกาพย์ฉบัง 16 [ชื่อเรื่องคำฉันท์แต่แต่งด้วยคำกาพย์ งงงงพ่ะย่ะค่ะ] โดยพระยาทัศดาจัตุรงค์ 


เนื้อเรื่องกล่าวถึงลำดับการครองราชย์ของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา จนถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) กรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งสิ้น 34 พระองค์


ความจริง อาณาจักรอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด 34 องค์ แต่ผู้แต่งไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าทองลัน และข้ามรัชกาลของพระรัษฎาธิราชกุมารไป 


นอกจากได้ลำดับกษัตริย์แล้ว  ผู้แต่งได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญในแต่ละรัชกาลมากบ้างน้อยบ้าง....
.
.
.
.
.
ลำดับกษัตริย์อยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฎรายพระนามดังนี้....

ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1)

1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (Uthong --> พระเจ้าอู่ทอง)
ครองราชย์ : พ.ศ. 1893 - 1912 
ระยะเวลา  :  20 ปี
- ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา
- ได้อาณาจักรเขมรเป็นประเทศราช

2. สมเด็จพระราเมศวร (Ramesuan)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ (ครั้งที่ 1) : พ.ศ. 1912 - 1913 
ระยะเวลา  : 1 ปี
สละบัลลังก์ให้ขุนหลวงพะงั่วแห่งตระกูลสุพรรณภูมิ 


ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)

3. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (Borommaracha I --> ขุนหลวงพะงั่ว)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลุง
ครองราชย์ : พ.ศ. 1913- 1931
ระยะเวลา  :  18 ปี
ขยายอาณาจักร
ได้อาณาจักรสุโขทัยเป็นประเทศราช

4. สมเด็จพระเจ้าทองลัน (Thong Lan[ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำฉันท์]
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 1931
ระยะเวลา  :  7 วัน
- ถูกราเมศวรแห่งตระกูลอู่ทองกลับมา "ทวงคืน" ราชบัลลังก์


ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2)

2. สมเด็จพระราเมศวร (Ramesuan)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูกพี่ลูกน้อง
ครองราชย์ (ครั้งที่ 2) : พ.ศ. 1931 - พ.ศ. 1938
ระยะเวลา  : 7 ปี
- ขยายอาณาจักร

5. สมเด็จพระรามราชาธิราช (Ramracha)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 1938 - 1952
ระยะเวลา  :  15 ปี
ถูกนครอินทร์แห่งตระกูลสุพรรณภูมิกลับมา "ทวงคืน" ราชบัลลังก์


ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)

6. สมเด็จพระอินทราชา (Intharacha --> เจ้านครอินทร์)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูกพี่ลูกน้อง
ครองราชย์ : พ.ศ. 1952 - 1967
ระยะเวลา  :  16 ปี
- ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในอาณาจักรสุโขทัย
- ค้าขายกับประเทศจีน

7สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (Borommaracha II --> เจ้าสามพระยา)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 1967 - 1991
ระยะเวลา  :  24 ปี
- เจ้าอ้ายพระยา เจ้ายี่พระยาชนช้างจนตายทั้งคู่ เจ้าสามพระยาจึงเป็นกษัตริย์
รวมสุโขทัยกับอยุธยา

8. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (Trailokanat)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 1991 - 2031
ระยะเวลา  :  40 ปี
- ปฏิรูปการปกครอง รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
- กำหนดระบบศักดินา
- ตรากฎมณเฑียรบาล

9. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (Borommaracha III)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2006 - 2034
ระยะเวลา  :  39 ปี
- เมื่อพระบิดา (พระบรมไตรโลกนาถ) ย้ายไปพิษณุโลก จึงดูแลกรุงศรีอยุธยาแทนเป็นเวลา 25 ปี

10. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (Ramathibodi II)

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 -- > พิศาล อัครเศรณี (สุริโยไท พ.ศ. 2544)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : น้อง
ครองราชย์ : พ.ศ. 2034 - 2072
ระยะเวลา  :  38 ปี
- เจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกศ
- จัดระเบียบกองทัพ
- แต่งตำราพิชัยสงคราม

11. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (Borommaracha IV)

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 -- > สุเชาว์ พงษ์วิไล (สุริโยไท พ.ศ. 2544)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2072 – 2076
ระยะเวลา  :  4 ปี

12. สมเด็จพระรัษฎาธิราช (Ratsadathirat) [ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำฉันท์]
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2076 - 2077
ระยะเวลา  :  5 เดือน
- ครองราชย์ตอน 5 ชันษา
- ถูกพระไชยราชา "เทคโอเวอร์" บัลลังก์

13. สมเด็จพระไชยราชาธิราช (Chairachathirat)

สมเด็จพระไชยราชาธิราช -- > พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง (สุริโยไท พ.ศ. 2544)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : อา
ครองราชย์ : พ.ศ. 2077 - 2089
ระยะเวลา  :  13 ปี
- first war กับพม่า
- ถูกลอบปลงพระชนม์พระองค์ด้วยยาพิษ by ท้าวศรีสุดาจันทร์ & ขุนวรวงศาธิราช

14. สมเด็จพระยอดฟ้า (Yotfa)

สมเด็จพระยอดฟ้า -- > ปรมัติ ธรรมมล (สุริโยไท พ.ศ. 2544)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2089 – 2091
ระยะเวลา  :  2 ปี
ถูกลอบปลงพระชนม์ by ขุนวรวงศาธิราช

15. ขุนวรวงศาธิราช (Worawongsathirat)

ขุนวรวงศาธิราช -- > จอนนี่ แอนโฟเน่ (สุริโยไท พ.ศ. 2544)
ครองราชย์ : พ.ศ. 2091
ระยะเวลา  :  42 วัน
- ถูก "ล้มบัลลังก์โดยขุนพิเรนทรเทพ (พระมหาธรรมราชา)

16. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (Maha Chakkraphat)

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ -- > ศรัณยู วงศ์กระจ่าง (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2550 - 2558)
ครองราชย์ : พ.ศ. 2091 - 2111
ระยะเวลา  :  20 ปี
ศึกพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
- สงครามช้างเผือก

17. สมเด็จพระมหินทราธิราช (Mahinthrathirat)

สมเด็จพระมหินทราธิราช -- > สันติสุข พรหมศิริ (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2550 - 2558)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ (ครั้งที่ 1) : พ.ศ. 2106 - 2011
ครองราชย์ (ครั้งที่ 2) : พ.ศ. 2011 - 2112
ระยะเวลา  :  7 ปี
- ขัดแย้งกับพระมหาธรรมราชาแห่งตระกูลพระร่วง
- เสียกรุงครั้งที่ 1


ราชวงศ์สุโขทัย

18. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (Mahathammarachathirat)

สมเด็จพระมหาธรรมราชา -- > ฉัตรชัย เปล่งพานิช (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2550 - 2558)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : พี่เขย
ครองราชย์ : พ.ศ. 2112 - 2133
ระยะเวลา  :  21 ปี
- พระนเรศวรประกาศอิสรภาพ
- ศึกพระยาพะสิม กับพระเจ้าเชียงใหม่
- ศึกนันทบุเรง

19. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Naresuan)

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช -- > พันโทวันชนะ สวัสดี (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2550 - 2558)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2133 - 2148 
ระยะเวลา  :  14 ปี
- ยุทธหัตถี
ขยายอาณาจักร

20. สมเด็จพระเอกาทศรถ (Ekathotsarot)

สมเด็จพระเอกาทศรถ -- > พันเอกวินธัย สุวารี (ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2550 - 2558)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : น้อง
ครองราชย์ : พ.ศ. 2148 - 2153
ระยะเวลา  :  5 ปี
อาณาจักรสงบสุข ไม่มีข้าศึกเข้าประชิดพระนคร
- ต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมากขึ้น
- ส่งทูตไปโปรตุเกส ฮอลันดา

21. สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ (Si Saowaphak)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2153 - 2154
ระยะเวลา  :  2 ปี
ถูกพระศรีศิลป์ (พระเจ้าทรงธรรม) "เทคโอเวอร์" บัลลังก์

22. สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (Songtham)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : น้อง
ครองราชย์ : พ.ศ. 2154 - 2171
ระยะเวลา  :  17 ปี
- ค้นพบรอยพระพุทธบาท สระบุรี
จัดตั้งกรมอาสาญี่ปุ่น

23. สมเด็จพระเชษฐาธิราช (Chetthathirat)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2172
ระยะเวลา  :  1 ปี
ถูก "ล้มบัลลังก์โดยเจ้าพระยากลาโหม (พระเจ้าปราสาททอง)

24. สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ (Athittayawong)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : น้อง
รองราชย์ : พ.ศ. 2172
ระยะเวลา  :  36 วัน
ถูก "ถอน" ออกจากบัลลังก์ โดยเจ้าพระยากลาโหม (พระเจ้าปราสาททอง)


ราชวงศ์ปราสาททอง

25. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (Prasat Thong)

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง -- > ฐากูร การทิพย์ (ขุนศึก พ.ศ. 2555)
ครองราชย์ : 
พ.ศ. 2172 - 2199
ระยะเวลา  :  26 ปี
- สร้างวัดไชยวัฒนาราม
รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อถ่วงดุลการถืออำนาจทางการทหาร
- การค้าขายกับฮอลันดาขยายตัวมากขึ้น ฮอลันดาจึงได้รับสิทธิ์ขาดในการส่งออกหนังสัตว์

26. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (Chai)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2199
ระยะเวลา  :  9 เดือน
-  ถูก "ล้มบัลลังก์โดยพระศรีสุธรรมราชา & พระนารายณ์

27. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (Si Suthammaracha)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลุง
ครองราชย์ : พ.ศ. 2199
ระยะเวลา  :  2 เดือน
ถูกพระนารายณ์ "เทคโอเวอร์" บัลลังก์

28. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (Narai)

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช -- > ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง (บุพเพสันนิวาส พ.ศ. 2561)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : หลาน
ครองราชย์ : พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231
ระยะเวลา  :  32 ปี
- การค้าขายรุ่งเรือง
- เจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
- ศรีปราชญ์ กับพระโหราธิบดีก็อยู่ในรัชสมัยนี้


ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

29. สมเด็จพระเพทราชา (Phetracha)

สมเด็จพระเพทราชา -- > สมภพ เบญจาธิกุล (พันท้ายนรสิงห์ พ.ศ. 2559)
ครองราชย์ : 
พ.ศ. 2231 - 
2246
ระยะเวลา  :  15 ปี
- ขับไล่ทหารฝรั่งเศสออกไปจากกรุงศรีอยุธยา 

30. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (Suriyenthrathibodi --> พระเจ้าเสือ)

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 -- > เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ (ศรีอโยธยา พ.ศ. 2560)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูกเลี้ยง
ครองราชย์ : พ.ศ. 2246 - 2251
ระยะเวลา  :  5 ปี
- ปลอมพระองค์ออกมาดูความเป็นไปในบ้านเมือง
- ขุดคลอง
- สร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง

31. สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (Thai Sa --> พระเจ้าท้ายสระ)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2251 - 2275
ระยะเวลา  :  24 ปี
- โปรดเสวยปลาตะเพียนมาก จึงออกพระราชกำหนดห้ามราษฎรจับหรือรับประทานปลาตะเพียน 

32. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (Borommakot)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : น้อง
ครองราชย์ : พ.ศ. 2275 - 2301
ระยะเวลา  :  27 ปี
- ทำนุบำรุงบ้านเมืองจนกล่าวเป็น "ยุคทอง"
- เจ้าฟ้ากุ้ง เจ้าฟ้ากุณฑล กับเจ้าฟ้ามงกุฎก็อยู่ในรัชสมัยนี้

33. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (Uthumphon --> ขุนหลวงหาวัด)

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร -- > เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล (ศรีอโยธยา พ.ศ. 2560)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : ลูก
ครองราชย์ : พ.ศ. 2301
ระยะเวลา  :  2 เดือน
- ปราบกบฏเจ้าสามกรม (กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี)

34. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (Ekkathat --> พระเจ้าเอกทัศน์)

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ -- > นพชัย ชัยงาม (ศรีอโยธยา พ.ศ. 2560)
ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน : พี่
ครองราชย์ : พ.ศ. 2301 - 2310
ระยะเวลา  :  9 ปี
- เสียกรุงครั้งที่ 2


กรุงธนบุรี
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (Taksin --> สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี -- > อธิชาติ ชุมนานนท์ (หนึ่งด้าวฟ้าเดียว พ.ศ. 2561)
ครองราชย์ : พ.ศ. 2310 - 2325
ระยะเวลา  :  14 ปี


กรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (Rama I)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช -- > ธีรภัทร์ สัจจกุล (ศรีอโยธยา พ.ศ. 2560)
ครองราชย์ : พ.ศ. 2325 - 2352
ระยะเวลา  :  27 ปี
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 9 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #285 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 172)
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / 22:52
  อือหือ นี่มัน Game of Ayutthaya Thone ชัดๆ
  #285
  0