วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 160,619 Views

 • 413 Comments

 • 883 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  3,283

  Overall
  160,619

ตอนที่ 166 : วรรนคดีสมาคม

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 229
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 8 ครั้ง
  25 ธ.ค. 60

-- นี่คือรูปแบบภาษาที่ใช้กันในสมัยจอมพล ป. พวกพิสูจน์อักษรอย่าพึ่งร้อนรนกันนะ -- 


วรรนคดีสมาคม ตั้งขึ้นในสมัยปรับปรุงอักษรไทย มีชื่อเต็มว่า วรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย


ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยต้องเผชิญกับการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ในตอนนั้น ญี่ปุ่นได้แจ้งแก่รัฐบาลไทยว่า ภาษาไทยนี้ยากมาก ปวดเฮดไปหมด ขอให้พี่ไทยเปิดโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น และบังคับให้คนไทยเรียนภาษาญี่ปุ่น เหมือนคนจีนในเกาะไต้หวัน


จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านผู้นำในขณะนั้นจึงเรียกประชุมราชบัณฑิตเพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไข จึงแต่งตั้ง "คนะกัมการส่งเสิมวัธนธัมภาสาไทย" มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งอาจารย์เปลื้อง ณ นคร และอาจารย์ทวี ทวีวรรธนะ อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย


คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาไทยมีแนวทางส่งเสริมภาษาไทย 4 แนวทางคือ


1. ส่งเสริมการศึกษาหลักและระเบียบภาษาไทย อย่างที่เรียกว่า ภาษาศาสตร์
2. ส่งเสริมการแต่ง ทั้งในวิธีร้อยแก้ว และร้อยกรอง ซึ่งรวมเรียกว่า วรรณคดี
3. ส่งเสริมให้มีการวิจารณ์วรรณคดี
4. จัดตั้งสมาคมวรรณคดี เพื่อจะได้เป็นแหล่งที่เพาะความรู้ภาษาไทย และโฆษณาภาษาไทย


ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ช่วยกันยกร่างเรื่องการปรับปรุงตัวอักษรไทย เสนอท่านผู้นำ ซึ่งได้ลงนามในประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงอักสรไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 โดยให้เหตุผลว่า

" ด้วยรัถบาลพิจารณาเห็นว่า ภาสาไทยย่อมเป็นเครื่องหมายสแดงวัธนธรรมของชาติไทย สมควนได้รับการบำรุงส่งเสิมไห้แพร่หลายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น "


โดยใช้งดใช้
สระ: ใ, ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ
พยัญชนะ: ฃ, ฅ, ฆ, ฌ, ฎ, ฏ, ฐ , ฑ, ฒ, ณ, ศ, ษ, ฬนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ประกาศให้ใช้เลขสากล (เลขอาหรับ) แทนที่เลขไทยอีกด้วย 


ต่อมา รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติวัธนธัมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 ขึ้นฉบับหนึ่ง และในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2485 ให้จัดตั้ง "สภาวัธนธัมแห่งชาติ"


" มาตรา ๘ ไห้จัดตั้งสภาวัธนธัมขึ้นสภาหนึ่งเรียกว่า “สภาวัธนธัมแห่งชาติ”และไห้สภานี้เป็นนิติบุคคล

   มาตรา ๙ ไห้สภาวัธนธัมแห่งชาติมีหน้าที่
(๑) ค้นคว้า ดัดแปลง รักสาและส่งเสริมวัธนธัมแห่งชาติที่มีอยู่
(๒) ค้นคว้า ดัดแปลง รักสาและส่งเสริมวัธนธัมแห่งชาติที่มีอยู่
(๓) เผยแพร่วัธนธัมแห่งชาติไห้เหมาะสมกับกาลสมัย
(๔) ควบคุมและหาวิธีปลูกฝังวัธนธัมแห่งชาติในจิตไจของประชาชนจนเป็นนิสัย
(๕) ไห้ความเห็น รับปรึกสาและปติบัติการตามความมุ่งหมายของรัฐบาลไนกิจการอันเกี่ยวกับวัธนธัมแห่งชาติ "


หลังจากนั้นคนะกัมการสภาวัธนธัมแห่งชาติได้จัดตั้ง วรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทย ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ส่งเสิมและเผยแพร่ภาสาและวรรนคดีไทยให้ไพศาล
2. ส้างสรรค์และบำรุงคุนภาพของภาสาและวรรนคดีไทย
3. ผดุงความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางภาสาและวรรนคดี


เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปพระสรัสวดี ถือม้วนพระคัมภีร์ ประทับเหนือดวกบัว และทางสมาคมได้ออก "วรรนคดีสาร" รายเดือน มีกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์เป็นบรรณาธิการ เล่มปฐมฤกษ์ออกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2485


ภายหลังจากที่จอมพล ป. พิบูลสงครามพ้นจากอำนาจ ในวันถัดมานั้น นายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ออกประกาศยกเลิกการใช้อักขรวิธีดังกล่าว (ขอบคุณฟ้าดิน)
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 8 ครั้ง

2 ความคิดเห็น

 1. #271 kung09052521 (@kung09052521) (จากตอนที่ 166)
  วันที่ 29 ธันวาคม 2560 / 02:18
  กราบงามๆๆๆด้วยคน
  #271
  0
 2. #267 Rose Teara (@nice2547) (จากตอนที่ 166)
  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 / 22:36
  //กราบขอบคุณด้วยคนค่ะ สยอง
  #267
  0