ตอนที่ 162 : 8 เรื่อง "อุบาทว์"

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 563
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 8 ครั้ง
  18 พ.ย. 61

หมายเหตุ - เรื่องนี้เป็นเพียงเพลงบอดี้สแลม (อะไรวะ -- ความเชื่อไง (ผ่าม ผ่าม)) เท่านั้น ผู้อ่านที่มีอายุต่ำกว่า 500 ปี โปรดให้วิจารญาณให้การรับชม

คำว่า "อุบาทว์" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ให้ความหมายว่า
     ว. อัปรีย์, จัญไร, ไม่เป็นมงคล. (ป. อุปทฺทว; ส. อุปทฺรว).


ในวิชาไสยศาสตร์ มีคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งเรียกว่า อภิไทโภธิบาทว์ (Athithaiphothibaht) หรือ อุบาทว์แปดทิศ


คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่กล่าวถึงความอัปรีย์ จังไร นิมิตให้เกิดลางร้ายต่างๆ อันเกิดจากการบันดาลของเทวดา 8 องค์ โดยประจำอยู่ทิศทั้ง 8 คือ

 1. พระอินทร์  -->  ตะวันออก
2. พระเพลิง  -->  ตะวันออกเฉียงใต้
3. พระยม  -->  ใต้
4. พระนารายณ์  -->  ตะวันตกเฉียงใต้
5. พระวรุณ  -->  ตะวันตก
6. พระพาย  -->  ตะวันตกเฉียงเหนือ
7. พระโสมราช  -->  ตะวันออกเฉียงเหนือ
8. พระไพศรพณ์  -->  เหนือ

(นี่คือโลกบาล หรือ ผู้รักษาทิศตตามความเชื่อไสยศาสตร์นะแจ๊ะ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ตอนที่ 154 : ท้าวโลกบาลทั้ง 8)


 ทั้ง 8 องค์นี้ ย่อมแสดงให้ปรากฏเป็นอุบาทว์แก่ชนทั้งหลายผู้มีปัญญาพึงรู้โดยอธิบายต่อไปนี้


อุบาทว์พระอินทร์ 
     
“โอม พระอินทราธิราชอุปาทฺวตาย เอยฺยราพาหนาย ปุพฺเพทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ สวาห สพฺพอุปาทฺววินาสาย สพฺพอนฺตราย วินาสาย สุขวฑฺฒโก โหตุ อยุวณฺณสุขพลํ อมฺหากํ รกฺขตุ สวาห สวาหาย”

เป็นลางร้ายจะเกิดกาลี กลียุคขึ้นในบ้านเมือง หรือจะมีน้ำท่วม มีเรื่องต้องเสียเงินทอง ผู้คนทะเลาะกันโดยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

1. เกิดฟ้าผ่า
2. บังเกิดแสงสว่างแวบวาบน่าสะพรึงกลัวกลางอากาศ
3. ท้าวพระยาตกจากบัลลังก์ ที่ประทับ ช้างม้า ยวดยานและคานหาม
4. เสนาข้าราชการผิดใจกันเอง แย่งกันเป็นใหญ่
5. สัตว์ป่าวิ่งเข้าสู่พระนคร ส่วนสัตว์ในพระนครวิ่งเข้าสู่ป่า
6. เหล่าสัตว์ตัวเมียแสดงอาการวิปริต วิ่งไล่ปล้ำไล่ทับสัตว์ตัวผู้
7. บ้านเมืองร้างไร้คนอาศัยอยู่


อุบาทว์พระเพลิง

โอม พระอคฺคีราช อุปาทฺวตาย ขคฺคพาหนาย อาคเณยฺยทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย

เป็นลางร้ายบอกเหตุไฟไหม้ เสียทรัพย์ อุบัติเหตุ

1. บังเกิดแผ่นดินแยก ดินทรุด ดินแตกระแหง
2. อาวุธต่างๆหักขึ้นมาเอง
3. ถ้วยโถโอชามเกิดแตกหักเอง
4. ฝูงหนูวิ่งมาล้อมบ้าน
5. กล้วยออกปลีข้าง ๆ
6. แสงอาทิตย์กลับให้ความเย็น แสงจันทร์กลับให้ความร้อน
7. ไฟลุกขึ้นมาเอง
8. บังเกิดเปลวเพลิงปริศนาขึ้นมา แล้วพลันก็หายไปเฉยๆ
9. เจ้าบ้านตกกลางคืน นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อย (พอๆๆ)


อุบาทว์พระยม
     
โอม พระยายมราชอุปาทฺวตาย มหิสฺสพาหนาย ทกฺขิณทิฏฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาหะ สวาหาย

เป็นลางร้ายบอกเหตุว่าจะป่วยหนักอาจถึงฆาต มีคดีความ ผู้คนแตกแยกกัน อาจเกิดเสียกรุง

1. สัตว์ล้มตายไปเฉยเลย
2. สัตว์ออกลูกมาพิการ (จดๆๆๆ)
3. ผีหลอกคนในเรือน
4. นกเค้าแมว นกแสก อีแร้ง มาจับหลังคาบ้าน
5. ฝันร้าย ฝันสยองน่ากลัวมากๆ
6. งูเข้ามาอยู่ในบ้าน (ตือดือดือ ดือดือดือ)
7. บ้านเกิดพังลงมาดื้อๆ 
8. มดต่างๆ เกิดทะเลาะวิวาท ยกพวกกัดกันทั้งฝูง 
9. มีหินประหลาดตกมาโดนหลังคาบ้าน


อุบาทว์พระนารายณ์
    
 โอม หะระติทิสะนารายะณะเทวะตา สะหะคะณะ ปะริวารา อาคัจฉันตุ ปะระภุญชันตุ สะวาหาย โอม สัพพะอุปาทะ สัพพะทุกขะ สัพพะโสกะ สัพพะโรคะ วินาสายะ สัพพะสัตรู ปะมุจจะติ โอม นารายะณะเทวะตา สะทา รักชันตุ สะวาหะ สะวาหาย สะวาหาง
   โอม พระนารายณ์มหาราช อุปาทฺวตาย จตุครุฑพาหนาย หรตี ทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย

เป็นลางบอกเหตุว่าระวังภัยสงคราม มีไส้ศึกในเมือง บ้านเมืองพินาศแพ้ภัยสงคราม

1. เครื่องดนตรีต่างๆ เกิดดังขึ้นมาเอง
2. เครื่องบูชาต่างๆเกิดแตกหัก เกิดล้มลงมาเอง
3. ของบูชาเกิดมีน้ำมันไหลเยิ้มออกมา หรือไม่ก็มีน้ำแดงๆไหลออกมาจากตา
4. เกิดมีสุริยคราส จันทรคราส บ่อยครั้งในปีนั้น 
5. มีปรากฏการณ์ดาวตก และดาวเรียงกันเป็นระนาบ (มุกคุ้นๆนะ)
6. มีเสียงดังออกมาจากอาวุธ 
7. จอมปลวกเกิดย้ายที่อยู่
8. สัตว์มีอาการแตกตื่น ร้องเสียงดัง
9. พระภิกษุ สามเณร ในวัดเกิดการสะสมอาวุธ
10. ฝนตก พอกระทบดินจะเกิดเป็นฟองฟู่บนพื้นดิน ดุจคลื่นน้ำทะเล (ยังไงวะ?)
11. เกิดมีเลือดไหลออกมาจากอาวุธ


อุบาทว์พระพิรุณ

โอม พระพุยพระพิรุณราช อุปาทฺวตาย ปญฺจนาคราชพาหนาย ปจฺฉิมทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย

เป็นลางร้ายบอกว่าฝนจะตกหนัก น้ำท่วม 

1. ต้นไม้ ผลไม้ ที่เคยหอมหวาน กลับออกผลมาเปรี้ยวหรือรสชาติประหลาด
2. ดอกไม้ ผลไม้ ออกดอก ออกลูก ผิดฤดูกาล
3. บังเกิดแห้งแล้ง อากาศวิปริตแปรปรวนทันใด (อังกอรรรร์)
4. คนออกลูกเป็นสัตว์ 
5. สัตว์ออกลูกมา ผิดแผกไปจากพันธ์ุของมัน


อุบาทว์พระพาย

โอม พระพายราช อุปาทฺวตาย ฉวสฺวพาหนาย วายวทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ นลฯ สวาห สวาหาย

เป็นทั้งลางดี และลางร้าย อาจจะเจอเนื้อคู่ 

1. พายุถาโถม
2. เกิดไฟไหม้ต้นไม้แบบไม่มีสาเหตุ
3. เกิดควันประหลาดลอยมาจากไหนไม่รู้
4. ท้องฟ้าแดงน่ากลัว
5. บังเกิดเมฆรูปประหลาดต่างๆ


อุบาทว์พระโสม (พระจันทร์)

โอม พระโสมราช อุปาทฺวตาย สตฺตปุษปกพาหนาย อุตฺตรทิฏฺฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ วิปฺปยตุ ฯลฯ สวาห สวาหาย

เป็นได้ทั้งลางดีและลางร้าย มีโชคลาภ มีความสุข มีลาภก้อนโต แต่อาจจะมีคนหาเรื่องเพราะริษยา อาจจะเป็นทุกขลาภ

1. น้ำผึ้งที่เก็บไว้ในไห เกิดเป็นฟองปุดๆขึ้นมา
2. ดอกไม้ ต้นไม้ เกิดออกดอกเต็มต้น มีสีสรรสวยงาม ขนาดใหญ่กว่าที่ควร
3. สุนัขออกลูกในเตาไฟ
4. หนูมาสร้างรังในเตาไฟ
5. สุนัขขึ้นไปอยู่บนหลังคา
6. ยามค่ำคืนได้ยินเสียงแปลกๆ
7. ปลวกหรือแมลง มาทำรังในเตาไฟ
8. เกิดฝันเห็นสิ่งมงคลต่างๆ
9. บังเกิดกลิ่นหอมประหลาดฟุ้งไปทั่วห้อง


อุบาทว์พระไพรศพณ์

โอม พระไพศรพณราช อุปาทฺวตาย อุสภพาหนาย อิสาณทิฏฐิตาย อาคจฺฉตุ ภุญฺชตุ ขิปฺปยตุ ฯลฯ สวาท 
สวาหาย

มีทั้งลางดี และลางร้าย ผู้ใหญ่จะอุปถัมป์ หน้าที่การงานก้าวหน้า แต่จะเสียของมีค่า

1. หนูมากัดผ้า กัดที่นอน กัดมุ้ง เป็นรูขาด
2. ไฟไหม้เสื้อผ้าของตนเอง
3. เงินทอง ของมีค่าหล่นหายในบ้านแท้ๆ แต่หาไม่เจอ
4. น้ำเดือดร้องเหมือนเสียงคน
5. มีเหี้ย เต่า ตะพาบ น้ำ คลานเข้ามาในบ้าน เข้ามาใต้ถุนบ้าน
6. มีเหี้ย เต่า ตะพาบ น้ำ คลานเข้ามาตายในบ้าน
7. เอาข้าวเปลือกมาตำ แต่ได้ข้าวเปลือกมากกว่าข้าวสารที่ควรจะได้
8. แมวมาออกลูกบนที่นอน
9. เอาข้าวสารแช่น้ำแล้วเกิดงอกรากออกมา
10. เสาเรือนตกน้ำมัน
11. ต้นบัวงอกขึ้นในบ้าน โดยที่ไม่มีใครเอามาปลูกไว้ก่อน
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 8 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #261 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 162)
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 / 11:23
  GG of Thai people
  #261
  0