วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 160,623 Views

 • 413 Comments

 • 883 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  3,287

  Overall
  160,623

ตอนที่ 137 : รามเกียรติ์ in เวอร์ชั่น : ระเบียงวัดพระแก้ว

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 205
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 7 ครั้ง
  30 พ.ค. 61

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นมา พระองค์โปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังและ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ขึ้นมาตามโบราญราชประเพณี ได้โปรดให้จิตรกรเขียนรูปเรื่อง รามเกียรติ์ ขึ้นรอบระเบียง


ต่อมา ภาพเขียนชำรุดไปตามกาลเวลา รัชกาลที่ ๓ จึงทรงโปรดให้เขียนขึ้นมาใหม่เพื่อฉลองพระนครครบ 50 ปี 


ต่อมา รัชกาลที่ 4 ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วขึ้นมาใหม่ ทำให้ต้องขยายระเบียงออกไปทางด้านตะวันออกและตะวันตก จึงโปรดให้เขียนภาพเรื่อง รามเกียรติ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง (ซึ่งมาแล้วเสร็จในแผ่นดินที่ 5)


ต่อมา รัชกาลที่ 5 กรุงเทพมหานครนั้นจะมีอายุครบรอบหนึ่งร้อยปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระนคร จึงโปรดให้มีการบูรณะวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังขึ้นมาใหม่


โดยโปรดให้เจ้าฟ้าภาณุพันธุวงศ์เป็นแม่กองในการจัดการเขียนซ่อมแซมภาพระเบียงรามเกียรติ์ และโปรดให้เหล่ากวีช่วยกันเขียน โคลงบรรยาย ตามภาพต่างๆซึ่งมีจำนวน 178 ห้อง แต่ล่ะห้องจะมีโคลงอธิบายภาพ 28 บท รวมโคลงทั้งสิ้น 4,984 บท


โคลงในวัดพระแก้วนำเรื่องโดยโคลงเทวปาง 4 ตอน และโคลงนารายณ์สิบปาง (ซึ่งจะอธิบายในตอนต่อๆไป) ก่อนเข้าสู่เรื่องราวของรามเกียรติ์ 


ซึ่งกวีนิพนธ์ก็ปรากฏรายชื่อดังต่อไปนี้ดังนี้

พระมหากษัตริย์ :
1. พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [รัชกาลที่ 5]

พระราชวงศ์ :
2. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
3. กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
4. กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
5. กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
6. กรมพระบำราบปรปักษ์
7. กรมพระสมมตอมรพันธ์
8. กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
9. กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
10. กรมหลวงวรเสรฐสุดา
11. กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
12. กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
13. กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
14. กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
15. กรมหมื่นประจักษศิลปาคม
16. กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการ
17. กรมหมื่นปราบปรปักษ์

18. หม่อมเจ้าชายดำ
19. หม่อมเจ้าอลังการ
20. หม่อมเจ้าศรีโสภณ
21. หม่อมเจ้าสวัสดิ
22. หม่อมเจ้าภุชงค์
23. หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันท์ [ทัด]
24. หม่อมเจ้าประภากรบวรวิสุทธิวงษ์
25. หม่อมราชวงศ์พระเจริญ
26. ขุนวิสุธากร [หม่อมราชวงศ์หนู]
27. หม่อมราชวงศ์วิน

พระภิกษุ :
28. พระเทพกวี [นิ่ม]
29. พระพินิตพินัย วัดพระเชตุพน
30. พระธรรมกิตติ [แจ้ง] วัดรังษีสุทธาราม
31. พระสาธุศีลสังวร [กล่อม] วัดสุวรรณดาราม
32. พระมหาคำ วัดมหาธาตุ
33. พระครูอภัยสังฆกิจจานุกร
34. พระปลัดสิงห์

 ขุนนางข้าราชการ :
35. พระยาศรีสุนทรโวหาร [น้อย]
36. พระยาสุนทรนุรักษ์ [เผื่อน]
37. พระยาศรีสหเทพ [หรุ่น]
38. พระยาราชสัมภารากร [เลื่อน]
39. พระยาราชวรานุกูล [เวก]

40. พระราชครูพิเชต
41. จมื่นทิพยเสนา [เจริญ]
42. ขุนหลวงพระไกรศรี
43. พระพหลพลพยุหเสนา [กลาง]
44. พระพิบูลไอสวรรย [นิล]

45. หลวงภาษีวิเศษ [เต๊า]
46. หลวงฤทธิพลไชย [บัว]
47. หลวงอนทรอาวุธ
48. หลวงอินทรโกษา [เฉื่อย]
49. หลวงรัฐยาธิบาลบัญชา
50. หลวงบรรหารอรรถคดี [สุด]

51. ขุนปฎิภาณพิจิตร [หรุ่น]
52. ขุนท่องสื่อ [ช่วง]
53. ขุนโอวาทวรกิจ [แก่น]
54. ขุนมหาสิทธิโวหาร [ห่วง]
55.ขุนวิจิตรวรสาสน์ [แกล้ว]
56. ขุนพิสณฑสังฆกิจ
57. ขุนวิสูตรเสนี [จาง]
58. ขุนพินิจจัย [อยู่]
59. ขุนภักดีอาสา [นก]

60. หมื่นนิพนธไพเราะ
61. หมื่นพากยโวหาร [ฤกษ์]

62. นายเสถียรรักษา [ศิริ]
63. นายโตเปรียญ
64. นายทัด กุเรเตอร์
65. นายจิตร เสมียนมิวเซียม
66. นายแช่มนักเรียน
67. นายสิงโตมหาดเล็ก
68. นายประภาษมณเฑียรปลัดวังขวา [ยัง]
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 7 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #244 เจ้าจอมลงกา (จากตอนที่ 137)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 23:27
  ขอบคุณครับ
  #244
  0