ตอนที่ 136 : รามเกียรติ์ in เวอร์ชั่น : จารึกวัดโพธิ์

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 195
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 7 ครั้ง
  28 มี.ค. 62

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ ถือว่าเป็นแหล่งรวมสรรพศาสตร์ องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและเป็นสมบัติของชาติ


จารึกวัดโพธิ์ (Epigraphic Archives of Wat Pho) เป็นหลักฐานการบันทึกที่รวบรวมองค์ความรู้ของสรรพวิทยาการต่างๆ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เวชศาสตร์ และสุภาษิต จึงมีคำกล่าวว่า วัดพระเชตุพน คือ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทย 


และยังได้ประกาศขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) โดยคณะกรรมการของยูเนสโกแห่งภูมิภาคเอเชีย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


โดยได้จำแนกศาสตร์ความรู้เป็น 6 หมวด ดังนี้
 

1. หมวดพระพุทธศาสนา จำนวน 310 แผ่น
2. หมวดเวชศาสตร์ จำนวน 608 แผ่น 
3. หมวดวรรณคดี และสุภาษิต จำนวน 341 แผ่น 
4. หมวดทำเนียบ จำนวน 124 แผ่น 
5. หมวดประวัติ จำนวน 21 แผ่น 
6. หมวดประเพณี จำนวน 36 แผ่น


โดย โคลงอธิบายภาพเรื่องรามเกียรติ์ นั้นเป็นโคลงเพื่ออธิบายภาพหินอ่อนสลักนูนต่ำเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับรอบระเบียงพระอุโบสถจำนวน 152 ภาพ (แต่ล่ะภาพมีโคลงประกอบหนึ่งบท) เริ่มตั้งแต่ตอนพระรามตามกวางไปจนถึงตอนสู้ศึกสหัสเดชะโคลงดั้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระสังฆราช กรมพระปรานุชิตชิโนรส กล่าวถึงผู้ประพันธ์โคลงเรื่องรามเกียรติ์ว่า


โคลงรามเรื่องรูปสลัก     ผู้เชลงลักษณคารม    กรมไกรขุนมหาสิทธิ์ 
หลวงสุวรรณจิตก็หลาย   นายนุชชาญภูเบศร์

ซึ่งหมายถึง กรมหมื่นไกรสรวิชิต ขุนมหาสิทธิโวหาร หลวงสุวรรณอักษร นายนุช หลวงชาญภูบศร์


นอกจากโคลงรามเกียรติ์รอบพระอุโบสถแล้ว ในวัดโพธิ์ยังมีจิตรกรรมและจารึกสำนวนร้อยแก้วที่ศาลารอบพระมณฑปทั้งสี่ทิศ (คงเหลือแต่ศาลาทิศตะวันตก และทิศเหนือ) ข้อความตอนท้ายแผ่นที่ 55 มีความว่า เรื่องต่อจากนี้ไปดูที่ระเบียงวัดพระแก้ว

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 7 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #243 เจ้าจอมลงกา (จากตอนที่ 136)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 23:27
  ขอบคุณครับ
  #243
  0