ตอนที่ 128 : โคลงภาพพระราชพงศาวดาร

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 2460
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 22 ครั้ง
  30 พ.ค. 61

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เป็นหนังสือโดยพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 เพื่อประกอบภาพพระราชพงศาวดารที่ทรงกรุณาให้ช่างเขียนช่วยกันวาดขึ้นจำนวน 92 แผ่น โคลงจำนวน 376 บท


โดยจะทรงพระราชนิพนธ์เองบ้าง ให้พระบรมวงศนุวงศ์และข้าราชการช่วยแต่งถวายบ้างจนเสร็จในปีกุน พ.ศ. 2430 แล้วโปรดให้นำภาพเขียนไปประดับพระเมรุท้องสนามหลวงให้มหาชนได้ชมในงานพระเมรุเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย (กรมพระเทพนารีรัตน์) สมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ และ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ พร้อมกัน 


ก่อนจะโปรดให้รวบพิมพ์เป็นเล่ม โดยให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) แต่งร่ายนำประกอบ ส่วนรูปภาพนั้นนำไปประดับที่พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน


รวมกวีผู้นิพนธ์ได้ 39 ท่าน ตามลำดับพงศาวดารตั้งแต่อยุธยาไปจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ดังนี้


(แผ่นดิน : ภาพ - แต่งโดย)


อยุธยา ราชวงศ์อู่ทอง :

1. พระเจ้าอู่ทอง : ภาพการสร้างกรุงศรีอยุธยา --> รัชกาลที่ 5

2. พระราเมศวร : ภาพตีเชียงใหม่ --> กรมนราธิป

3.พระราเมศวร : ภาพตีละแวก --> กรมนราธิปอยุธยา ราชวงศ์สุวรรณภูมิ :

4. เจ้านครอินทร์ : ภาพเจ้าอ้ายเจ้ายี่ชนช้าง --> กรมประจักษ์

5. พระบรมไตรโลกนาถ : ภาพพระอินทราชาชนช้างกับหมื่นนคร --> หม่อมเจ้าประภากร

6. พระรามาธิบดีที่ 2 : ภาพหล่อพระศรีสรรเพ็ชญ์ --> พระผดุงศุลกกฤตย์

7. พระยอดฟ้า : ภาพเสด็จทอดพระเนตรช้างบำรูงา --> พระผดุงศุลกกฤตย์ 

8. ขุนวรวงศา : ภาพพระเฑียรราชาเสี่ยงเทียน --> พระยาราชวรานุกูล

9. ขุนวรวงศา : ภาพขุนพิเรนทรเทพจับขุนวรวงศา --> พระยาราชวรานุกูล

10. พระมหาจักรพรรดิ : ภาพพระศรีสุริโยทัยขาดคอช้าง --> รัชกาลที่ 5

11. พระมหาจักรพรรดิ : ภาพเอาปืนใหญ่ยิงค่ายตะเบงซะเวตี้ --> กรมประจักษ์

12. พระมหาจักรพรรดิ : ภาพยิงถูกกิ่งโพธิ์ตะเบงซะเวตี้ --> กรมสถิตย์

13. พระมหาจักรพรรดิ : ภาพช้างพลายศรีมงคล มงคลทวีปอาละวาด --> กรมเทวะวงศ์

14. พระมหาจักรพรรดิ : ภาพคล้องช้างเผือก --> กรมสมมต

15. พระมหาจักรพรรดิ : ภาพกระทำสัตย์กับบุเรงนอง --> หม่อมเจ้าวัชรินทร์

16. พระมหินทราธิราช : ภาพพระมหาธรรมราชาปล่อยแพไฟ --> กรมสถิตย์

17. พระมหินทราธิราช : ภาพบุเรงนองขุดอุโมงค์ตีนคร --> กรมสถิตย์

18. พระมหินทราธิราช : ภาพบุเรงนองถมถนนข้ามน้ำ --> กรมสถิตย์

19. พระมหินทราธิราช : ภาพพระมหาธรรมราชาอาสาเจรจาความเมือง --> รัชกาลที่ 5อยุธยา ราชวงศ์สุโขทัย :

20. พระมหาธรรมราชา : ภาพยิงพระจำปาธิราช --> หลวงราชพงศ์ภักดี (ม.ร.ว.วิน)

21. พระมหาธรรมราชา : ภาพพระนเรศตามพระยาจีนจันตุ --> รัชกาลที่ 5

22. พระมหาธรรมราชา : ภาพพระนเรศยิงปืนข้ามแม่น้ำสโตง --> รัชกาลที่ 5

23. พระมหาธรรมราชา : ภาพพระนเรศรบเชียงใหม่ --> พระยาราชสัมภารากร (เลื่อน)

24. พระมหาธรรมราชา : ภาพพระนเรศยิงเชียงใหม่ในเรือ --> กรมมหิศร

25.พระมหาธรรมราชา : ภาพพระนเรศกลับจากศึกเชียงใหม่ --> กรมมหิศร

26.พระมหาธรรมราชา : ภาพพระนเรศปีนค่าย --> กรมภาณุพันธุวงศ์

27. พระมหาธรรมราชา : ภาพพระนเรศรบลักไวทำมู --> หม่อมราชวงศ์สำเริง

28. พระนเรศวร : ภาพตีทัพหน้าพระมหาอุปราชา --> ขุนวรการโกศล (ทิม)

29. พระนเรศวร : ภาพยุทธหัตถี --> กรมพิชิต

30. พระนเรศวร : ภาพสมเด็จพระวันรัตทูลขออภัยโทษ --> ขุนวรการโกศล (ทิม)

31. พระนเรศวร : ภาพเชียงใหม่ถวายบรรณาการ --> จ่าชำนาญทั่วด้าว

32. พระนเรศวร : ภาพตีทวายและตะนาวศรี --> ขุนภักดีอาสา (นก)

33. พระนเรศวร : ภาพตีละแวก --> พระยาราชสัมภารากร (เลื่อน)

34. พระนเรศวร : ภาพพิธีปฐมกรรม --> หลวงราชพงศ์ภักดี (ม.ร.ว.วิน)

35. พระนเรศวร : ภาพเสด็จเลียบละแวก --> กรมสมมต

36. พระนเรศวร : ภาพตีหงสาวดี --> กรมอดิศร

37. พระนเรศวร : ภาพพวกหัวเมืองทำสัตย์ที่ลำพูน --> หม่อมเจ้าประภากร

38. พระเอกาทศรถ : ภาพทูตแขกเมืองไทรเฝ้า --> หม่อมเจ้าอลังการ

39. เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ : ภาพพระพิมลธรรมเป็นขบฎ --> กรมประจักษ์

40. พระเจ้าทรงธรรม : ภาพยี่ปุ่นเข้าพระราชวัง --> พระยาราชวรานุกูล

41. พระเชษฐาธิราช : ภาพเจ้าพระยากลาโหมเป็นขบถ--> พระยาราชโยธา (เผื่อน)อยุธยา ราชวงศ์ปราสาททอง :

42. พระศรีสุธรรมราชา : ภาพพระนารายณ์ล้อมพระราชวัง --> นายเสถียรรักษา (ศิริ)

43. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพราชทูตไปฝรั่งเศส --> กรมพิทยลาภ

44. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพพระยาสีหราชเดโชตีค่ายพม่า --> หม่อมราชวงศ์สำเริง

45. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพสมโภชช้างเผือก --> พระยาราชโยธา (เผื่อน)

46. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพเสด็จตีเชียงใหม่--> พระยาราชวรานุกูล

47. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพหลวงสรศักดิ์ชกฟอลคอน --> หม่อมเจ้ากรรเจียก

48. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพวิชาเยนทร์ชั่งปืนพระพิรุณแสนห่า --> ขุนโอวาทวรกิจ (แก่น)

49. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพพระเพทราชาขี่ม้าแดงพยศ --> ขุนโอวาทวรกิจ (แก่น)

50. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพหลวงสรศักดิ์ล้อมตึกพระเจ้าเหา --> ขุนพินิจจัย (อยู่)

51. สมเด็จพระนารายณ์ : ภาพจับฟอลคอน --> กรมวิวิธอยุธยา ราชวงศ์บ้านพลูหลวง :

52. พระเพทราชา : ภาพชักพระศพสมเด็จพระนารายณ์ --> กรมปราบปรปักษ์

53. พระเพทราชา : ภาพกบฎธรรมเถียร --> กรมอดิศร

54. พระเพทราชา : ภาพตีเมืองนครศรีธรรมราช --> หม่อมเจ้าอลังการ

55. พระเจ้าเสือ : ภาพทรงช้างข้ามบึงหูกวาง --> กรมนริศรา

56. พระเจ้าเสือ : ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต --> กรมนราธิป

57. พระเจ้าท้ายสระ : ภาพช้างทรงพระมหาอุปราชแทงช้างพระที่นั่ง ---> กรมนริศรา

58. พระเจ้าท้ายสระ : ภาพชลอพระนอนวัดป่าโมกข์ --> กรมเทวะวงศ์

59. พระเจ้าบรมโกศ : ภาพขุนชำนาญสู้กับพระธนบุรี --> พระยาราชวรานุกูล

60. พระเจ้าเอกทัศ : ภาพพระยาไทรถวายช้างเล็บครบ --> กรมทิวากร

61. พระเจ้าเอกทัศ : ภาพอลังกปูนีถวายนกกระจอกเทศ --> กรมนราธิปกรุงธนบุรี :

62. ยุคจลาจล : ภาพพระยาตากกับทหารม้า 5 นายรบพม่าสามสิบ --> รัชกาลที่ 5

63. ยุคจลาจล : ภาพพระยาตากรบพม่าในพงแขม --> หม่อมเจ้าชายดำ

64. ยุคจลาจล : ภาพเจ้าตากตีค่ายโพธิ์สามต้น --> หม่อมเจ้าเปีย

65. พระเจ้าตาก : ภาพพระยาตานีส่งเจ้านครถวาย --> พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)

66.พระเจ้าตาก : ภาพตีเมืองสวางคบุรี --> หลวงฤทธิจักรกำจร (ม.ล.อุกฤษณ์)

67. พระเจ้าตาก : ภาพเสด็จตีเมืองพุไทยมาศ --> พระยาราชสัมภารากร (เลื่อน)

68. พระเจ้าตาก : ภาพพม่าค่ายเขานางแก้วขอยอมแพ้ --> พระยาราชวรานุกูล

69. พระเจ้าตาก : ภาพนายขนมต้ม --> กรมพิชิต

70. พระเจ้าตาก : ภาพอเซหวุ่นกี้ดูตัวเจ้าพระยาจักรี --> กรมพิชิต

71. พระเจ้าตาก : ภาพแห่พระแก้วมรกตลงกรุงธนบุรี --> ขุนภักดีอาสา (นก)

72. พระเจ้าตาก : ภาพสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากเขมร --> รัชกาลที่ 5รัตนโกสินทร์ :

73. รัชกาลที่ ๑ : ภาพปราบดาภิเศก --> กรมเทวะวงศ์

74. รัชกาลที่  : ภาพยิงปืนลูกไม้พังค่ายพม่า --> กรมประจักษ์

75. รัชกาลที่  : ภาพกรมพระราชวังหลังจับพม่ามาถวาย --> หม่อมเจ้าเปีย

76. รัชกาลที่  : ภาพศึกเมืองถลาง --> กรมพิทยลาภ

77. รัชกาลที่  : ภาพตีเมืองตานี ได้ปืนใหญ่ --> นายเสถียรรักษา (ศิริ)

78. รัชกาลที่  : ภาพตีพม่าค่ายสามสบ --> พระยาราชวรานุกูล

79. รัชกาลที่  : ภาพค่ายปีกกาพม่าที่เมืองทวาย --> รัชกาลที่ 5

80. รัชกาลที่  : ภาพปฏิสังขรณ์พระพุทธบาท --> หลวงสโมสรพลการ (ทัด)

81. รัชกาลที่  : ภาพทำสังคายนา --> กรมดำรง

82. รัชกาลที่  : ภาพไฟไหม้ปราสาทอินทราภิเศก --> กรมทิวากร

83. รัชกาลที่  : ภาพเจ้าเวียงจันทน์อาสาตีหลวงพระบาง --> หม่อมเจ้าอลังการ

84. รัชกาลที่  : ภาพทำกระจาดใหญ่บูชาเทศน์มหาชาติ --> กรมปราบปรปักษ์

85. รัชกาลที่  : ภาพหล่อปืนนารายณ์สังหาร --> พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)

86. รัชกาลที่  : ภาพอุปราชาภิเศกกรมหลวงอิศรสุนทรเป็นกรมบวรวังหน้า --> รัชกาลที่ 5

87. รัชกาลที่  : ภาพฉลองพระศรีศากยมุนี --> พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์

88. รัชกาลที่  : ภาพโสกันต์เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี --> กรมปราบปรปักษ์

89. รัชกาลที่  : ภาพองเชียงสือสวามิภักดิ์ --> กรมดำรง

90. รัชกาลที่ ๒ : ภาพลงสรงเจ้าฟ้งมงกุฎ --> กรมภาณุพันธุวงศ์

91. รัชกาลที่ ๒ : ภาพทรงพระผนวชเจ้าฟ้งมงกุฎ --> กรมเทวะวงศ์

92. รัชกาลที่ ๓ : ภาพกัปตันเฮนรี เบอร์นีเข้าเฝ้า --> กรมบดินทร

ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 22 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #236 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 128)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 23:21
  เรียนตอน ม.2 ถถถถ
  #236
  0