วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,586 Views

 • 412 Comments

 • 880 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,250

  Overall
  159,586

ตอนที่ 120 : นานานาวาในวรรณคดี : รัชกาลที่ 4

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 182
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 5 ครั้ง
  30 พ.ค. 61

โคลงพระประทีปไท้        เอกองค์
เกณฑ์ราชวงษานุวงษ์      มาตย์พร้อม
พลเรือนและทหารผจง     จัดทั่ว  หมู่เฮย
สารประเสริฐนุชน้อม       นอบเกล้าแต่งถวาย


โคลงที่เห็นมาจาก โคลงลอยพระประทีป วรรณคดีจดหมายเหตุแต่งโดยหลวงสารประเสริฐ (นุช) เมื่อแรกสร้างเรือพระประทีบ


เรือพระประทีป คือ เรือที่ถ่ายแบบมาจากเรือพระที่นั่งและเรือกระบวนเสด็จ มาทำขนาดย่อมๆเพื่อใช้ในการพิธีลอยพระประทีป กลางเดือน 11 และกลางเดือน 12


การทำเรือลอยพระประทีปเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้ทำขึ้นแทนการทำเครื่องประทีป หรือกระทงที่มีมาแต่รัชกาลก่อนๆ 


หากแต่การลอยเรือพระประทีปนั้นได้เลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5


เรือลอยประทีปที่กวีพรรณาไว้ จำแนกแต่ล่ะลำ พร้อมบอกนามผู้ประดิษฐ์ตกแต่ง เรียงตามลำดับโคลงได้แก่


เรือเหราข้ามสมุทร : กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศ
เรือพระที่นั่งกิ่ง ศรีประภัทรไชย : กรมพระรามอิศเรศ
เรือกิ่งไกรสรมุข : กรมพระยาเดชาดิศร
เรือเหรา (มีพนักกัญญา) : กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
เรือเหราตั้งคชาธาร : กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย
เรือมงคลสุบรรณ : กรมพระพิทักษ์เทเวศร์
เรือพระที่นั่งไกรสรจักร : กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
เรือศรีวิไลยเลขา : กรมขุนสถิตย์สถาพร
เรือศรีพระที่นั่งเจ้าจักรพรรดิ : กรมหมื่นถาวรวรยศ
เรือพระที่นั่งกลีบสมุทร : กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
เรือศรีสรรพใหม่พื้นดำ : กรมหลวงวรศักดาพิศาล
เรือเอกไชยพระที่นั่ง : กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
เรือพระที่นั่งกิ่งชลพิมานไชย : กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
เรือไกรแก้วจักรรัตน์ : กรมขุนนรานุชิต
เรือศรีรัตน์อร่ามฟ้า : กรมขุนธิเบศร์บวร
เรือศรีสวัสดิชังไชเยศ : กรมหมื่นอมร
เรือเอกไชยเหินหาว : กรมหมื่นเชษฐา
เรือสุครีปครองเมือง : สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)

เรือราชสีห์ : เจ้าพระยานิกรบดินทร์
เรือรูปราชชสีห์ : พระยามหาอำมาตย์
เรือเยียงผา : พระนรินทรเสนี
เรือรูปม้า : พระศรีสหเทพ
เรือประทีปพิจิตร : เจ้าพระยาธรรมา
เรือโค : พระพลเทพ
เรือโตขมังคลื่น : หลวงวิจารณ์โกษา
เรือโตฝืนสมุท : ขุนศรีสังหาร
เรือครุธเหินเห็จ : พระท้ายน้ำ
เรืออสุรวายุภักษ์ : พระยาวิชิตณรงค์
เรือปักษีสมุท : พระยาพิไชยชาญฤทธิ์
เรือประทีปพิจิตร : หลวงพิทักษ์โยธา
เรือชาญชลสิทธุ์ : หลวงนราเรืองเดช
เรือเยียงผาทรงเครื่อง : พระเทพวรชุน
เรือวายุภักษ์ : พระยาราชภักดี
เรือบ้านโพเรียง บ้าบิ่น : หลวงอภัยเสนา
เรือบ้านใหม่ทองแขวนฟ้า : หลวงสุเรนทรวิชิตชาญ
เรือแซสารสินธุ : พระยาภักดีสงคราม
เรือหมูชลจร : พระอุดมราชา
เรือแซตะเลงลเวง : พระยาฤทธิรณภพ
เรือวิพัฒนชลเชื่องใช้ : พระยานครอินทร์
เรือจรเข้คนองน้ำ : พระยาอรรคสิริ
เรือแซคชรำบาญ : พระยารัตนาจักร
เรือแซปัดสมุท : พระยาจงใจห้าวหาญยุทธ
เรือวรวารี : พระยากำแพงฮึกห้าวหาญณรงค์
เรือแซจรเข้คำราม : พระยาจัตุรงค์ฤทธิ์ห้าวหาญรณ
เรือคชสีห์ : พระยาสุรเสนา
เรือ (ผ้าขลิบคาดดาว) : พระยาราชโกษา
เรือกันยา (ผ้าผูกคาดดาว) : หลวงศรีทิพ
เรือกันยา (ผ้าผูกหน้าโขนสีขลิบย้อม) : พระยาจุฬาราชมนตรี
เรือพนักกันยา ผ้าขลิบคาดดาว : หลวงสุนทรธพ
เรือพนักกันยาผ้าขลิบผูกดาว : หลวงเสนาภิมุข
เรือพนักกันยาผ้าขลิบผูกดาว : พระหฤไทย
เรือกันขวากันยาคาดสีแดง : หลวงอาสาสำแดง
เรือกันซ้าย : หลวงจัตุรงค์โยธา

เรือโขมดมายาตำรวจ :พระยาอภัยรณฤทธิ์
เรือทนายเลือก : หลวงภักดีอาสา
เรือพนักกันยา : พระยาสมบัติยาธิบาล
เรือไกรสรมาศ : กรมหมื่นอุดมบรรจง
เรือเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งซ้าย : หลวงพิพิธณรงค์
เรือกรมตำรวจในซ้าย : พระมหาเทพ
เรือตำรวจขวา : พระอินทรเทพ
เรือตำรวจใหญ่ : พระพิเรนทรเทพ
เรือดั้งคู่กรมตำรวจนอกซ้าย : พระอินทรเดช
เรือตำรวจกรมสนม : พระพรหมบริรักษ์
เรือกองกลางกันยาคาดสีแดง : หลวงมหาโยธี
เรือกองกลางคาดสีแดง : หลวงศรีณรงค์
เรืออาสาวิเศษซ้ายกันยาคาดสี : หลวงพลอาไศรย
เรือสางกำแหงหาญ  : หลวงพิทักษ์โยธา
เรือสางชลสินธุ์ : หลวงนราเรืองเดช
เรือกันยากรมวัง : พระยาบำเรอภักดิ์
เรือกรมวัง : พระยารักษมณเฑียร
เรือพระคลังในซ้าย : พระยาราไช
เรือสนมกลาง : หลวงอเรนทร์ชาติสังหาร
เรืออาสาพิเศษขวา : หลวงเสนานนท์
เรือที่นั่งผูกกู่ : กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
เรือกันยาผูกผ้าคาดดาว : กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์
เรือกันยาผ้าผูกดาวทอง : กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์
เรือพนักกันยา : กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ
เรือกราบกันยาพระสุรัสวดีขวา : หลวงศรีกลาสมุด
เรือกันยา : พระยาประสิทธิศุภการ
เรือกันยาคลังมหาสมบัติ : พระยาพิพิธโภไคย
เรือพนักกันยาแคร่คฤห์ : พระยาเพ็ชร์ชฎา
เรือกรมนา : พระยาประชาชีพภิบาล
เรือกันยาพระคลังวิเศษ : พระยาราชประสิทธิ
เรือเหราล่องลอยสินธุ์ : หลวงวิเชียรไพชยนต์
เรือเหราลินลาสมุท : หลวงสกลพิมาน
เรือทหารในดาดกันยา : หลวงราชโยธาเทพ
เรือโขน : พระดรุณรักษา
เรือปลัดจางวางพนักกันยา : พระพลัษฎานุรักษ์
เรือกรมราชบัณฑิตย์ซ้าย : พระเมธา 
เรือเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง : พระพิพิธเดชะ
เรือดั้งทองขวา : พระยาสีหราชา
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 5 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #231 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 120)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 23:15
  ขอบคุณครับ
  #231
  0