วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,485 Views

 • 412 Comments

 • 880 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,149

  Overall
  159,485

ตอนที่ 119 : นานานาวาในวรรณคดี : รัชกาลที่ 3

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 410
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 4 ครั้ง
  15 พ.ย. 61


เสร็จแสดงแห่งแบบเบื้อง       พยุหบาตร  เรืองฤา
เรียงเรื่องพระกฐินขนาด        ขนบน้ำ
เสนอเนืองเนกคณปราช        ปราโมทย์   เทอญพ่อ
เชอญช่วยพิจารณ์อ่านซ้ำ      สอบทั้งเอกโท


ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคแลชลมารค เป็นวรรณคดีบันทึกภาพกระบวนแห่พระกฐินในรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นการจัดกระบวนเต็มตำรา ผู้นิพนธ์คือ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตามคำกราบทูลอาราธนาของกรมหมื่นไกรสรวิชิต 


เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงนิพนธ์อยู่เป็นเวลาปีครึ่ง จึงบริบูรณ์ เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) 


เนื้อความของลิลิตนี้พรรณนาริ้วกระบวนตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนอย่างละเอียด อาจกล่าวได้ว่าลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพระพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคแลชลมารคเป็นตำราว่าด้วยกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้


วันนี้ เราจะดูกันว่า ในขบวนทางชลมารคกันครับ ว่าจะจัดกันอย่างไรโดยจะเรียงลำดับจากต้นไปมาท้าย ไปดูกันเลย!


เรือเสือทยานชล : หลวงสำแดงเดช    เรือเสือคำรนสินธุ์ : หลวงแสงศรสิทธิ์


เรือแซคำรามร้อง (จระเข้)                 เรือแซคะนองน้ำ (จระเข้)      : กองพม่าอาสา
เรือแซพิพัฒนชล (ปลา)                   เรือแซอานนท์สมุทน (ปลา) : กองมอญอาสา


เรือกราบ (เรือรบใช้ฝีพาย) :
เรือกราบ : พระยาพิไชยบรณฤทธิ์     เรือกราบ : พระยาพิไชยสงคราม
เรือกราบ : พระยาพิชิตณรงค์           เรือกราบ : พระยารามคำแหง


เรือกลอง  คู่กับ   เรือแซรามัญ


เรือคำแหงหาญ (สาง)     เรือสางชาญชลสิทธุ์ (สาง)
เรือลอยบนสินธุ์ (กิเลน)    เรือลินลาสมุทร (กิเลน)
เรือมกรจำแลง (มกร)       เรือมกรแผลงฤทธิ์ (มกร)
เรือสินธุ์ลอยล่อง (เหรา)    เรือสมุทรเหรา (เหรา)
เรือขมังคลื่น (โต)             เรือฝืนสมุทร (โต)
เรืออสุรวายุภักษ์ (ยักษ์)     เรืออสุรปักษีสมุทร (ยักษ์)


เรือพาลีรั้งทวีป (ลิง) : ขุนพิพิธณรงค์                เรือสุครีปครองเมือง (ลิง) : ขุนทรงพิไชย
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร (ลิง) : ขุนวิชิตสงคราม   เรือกระบี่ราญรอนราพ (ลิง) : ขุนรณฤทธิ์


เรือกราบ : จมื่นราชามาตย์    เรือกราบ : จมื่นไชยาภรณ์
เรือกราบ : จมื่นไชยภูษา       เรือกราบ : จมื่นทิพเสนา


เรือครุฑเหินระเห็จ      เรือครุฑเตร็จไตรจักร

เรือเอกไชยเหินหาว    เรือเอกไชยหลาวทอง


เรือไชยศรีสุนทร : ผ้าพระกฐิน

เรือกลอง : พระยาเดโช    เรือกลอง : พระยาท้ายน้ำ

เรือชลพิมานไชย : ผ้าไตร
เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณ : ร.3
เรือพระที่นั่งไชยสุพรรณหงส์   เรือพระที่นั่งเหราข้ามสมุทร
เรือองครักษ์
เรือพระกลด
เรือพระแสงสรรพยุทธ


เรือตาร้าย   ซ้าย - ขวา
เรือสมุหกลาโหม    คู่กับ   เรือสมุนายก
เรือเจ้าพระยาพระคลัง (กรมคลัง)  เรือพระยาธรรมาธิบดี (กรมวัง)
เรือพระยาพลเทพ (กรมนา)          เรือพระยายมราช (กรมเวียง)
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 4 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #230 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 119)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 23:15
  ขอบคุณครับ
  #230
  0