วรรณคดีสไตล์เกรียน

 • 100% Rating

 • 1 Vote(s)

 • 159,386 Views

 • 412 Comments

 • 879 Favorites

แชร์นิยายเรื่องนี้

 • Month Views
  2,050

  Overall
  159,386

ตอนที่ 113 : สระอโนดาต : สระน้ำสุดฮิตแห่งหิมพานต์

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 761
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 5 ครั้ง
  3 พ.ค. 61

ป่าหิมพานต์นั้น มีสระสำคัญๆ อยู่ 7 สระ คือ

1. สระอโนดาต (Anotatta Pond)
2. สระกรรณมุณฑะ (Kannamunda Pond)
3. สระรถการะ (Rathakara Pond)
4. สระฉัททันต์ (Chaddanta Pond)
5. สระกุณาละ (Kunala Pond)
6. สระมันทากินี (Mandakini Pond)
7. สระสีหปปาตะ (Sihappapataka Pond)


ซึ่งสระอโนดาตเป็นสระที่ได้ยินชื่อบ่อยที่สุด อโนดาต แปลว่า ไม่ต้องถูกแสงแดด  น้ำในสระจึงใสเหมือนแก้ว ปราศจากสัตว์น้ำทุกชนิด พื้นสระเป็นแผ่นหินกายสิทธิ์ ชื่อ มโนศิลา บริเวณดินก็เป็นดินกายสิทธิ์ชื่อ หรดาล มีท่าเอาไว้สำหรับเป็นที่สรงสนานของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย รวมถึงเหล่าผู้วิเศษผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายในป่าหิมพานต์ เช่น ฤๅษี วิทยาธร ยักษ์ นาค เทวดา เป็นต้น  


รอบสระอโนดาต มียอดเขารายรอบอยู่ 5 ยอดเขา ได้แก่ 

เขาสุทัสสนะ (Sudassanakuta - สุทัสสนกูฏ) : สูง 200 โยชน์ (3200 กม) กว้าง 50 โยชน์ (800 กม) ยอดเขาเป็นทองคำ 

เขาจิตตะ (Chitrakuta - จิตรกูฎ) : สูง 250 โยชน์ (4000 กม) กว้าง 50 โยชน์ (800 กม) ยอดเขาเต็มไปด้วยแก้วมณีต่างๆ
 
เขากาฬะ (Kalakuta - กาฬกูฎ) : สูง 250 โยชน์ (4000 กม) กว้าง 50 โยชน์ (800 กม) ยอดเขาเต็มไปด้วยแร่นิลและพลวง 

เขาคันธมาทน์ (Gundhamadanakuta - คันธมาทนกูฏ) : สูง 250 โยชน์ (4000 กม) กว้าง 50 โยชน์ (800 กม) ยอดเขาเต็มไปด้วยแก้วมุกดาและไม้หอม (รายละเอียดดูตอนที่ 55 : เขาคันธมาทน์ ภูเขาสรรพยา)

เขาไกรลาส (Krilasa - ไกรลาสกูฏ) : สูง 250 โยชน์ (4000 กม) กว้าง 50 โยชน์ (800 กม) ยอดเขาเป็นภูเขาเงิน เป็นที่ตั้งของวิมานฉิมพลีแห่งพญาครุฑ


ภูเขาทั้งห้ามีรูปทรงที่โค้งเหมือนปากกา คอยโอบปิดบังแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์สระเอาไว้


ยอดเขาทั้งห้าตั้งตระหง่านรายล้อมสระอโนดาตไว้ มีเทวดารวมถึงนาคเป็นผู้พิทักษ์รักษา จากสระอโนดาต จะมีปากน้ำอยู่สี่ทิศ คือ 


ทิศตะวันออก : สีหมุข (Sihamuk - Lion Pier) ปากน้ำแดนชุมนุมของราชสีห์
ทิศตะวันตก : หัตถีมุข (Hattimuk - Elephant Pier) ปากน้ำแดนชุมนุมของช้าง 
ทิศเหนือ : อัสสมุข (Assamuk Horse Pier) ปากน้ำแดนชุมนุมของม้า 
ทิศใต้ : อุสภมุข (Ussapamuk Cow Pier) ปากน้ำแดนชุมนุมของโค


ที่ทางทิศใต้นั้น เมื่อน้ำกระทบภูเขาหินขวาง (ติรัจฉานบรรพต) น้ำจะแยกออกเป็น 5 สาย คือ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา แม่น้ำอจิรวดี แม่น้ำสรภู แม่น้ำมหิ (หรือที่เรียกปัญจนมหานที --> รายละเอียดดูเพิ่มเติมได้ในตอนที่ 67 : ปัญจมหานทีกับการชักแม่น้ำทั้งห้า)
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 5 ครั้ง

1 ความคิดเห็น

 1. #226 เด็กหงส์ (จากตอนที่ 113)
  วันที่ 14 ตุลาคม 2560 / 23:07
  สระอโนดาตเนี่ย ที่ใช่นางมโนราห์ลงมาเล่นน้ำที่นี่หรือเปล่า
  #226
  0