~+...เทพนิยาย...ประวัติศาสตร์...+~

ตอนที่ 96 : เทวีไอซิส(ของอียิปต์)

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 194
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 0 ครั้ง
  2 ต.ค. 50

เทวีไอซิส 	ชาวกรีกนับถือเทวีไอซิสเทียบเท่ากับเทวีดีมีเทอร์ เทวีแห่งโลก และเทวีเฮรา รวมทั้งเทวีเซเลน เทวีแห่งดวงจันทร์
 	กล่าวกันว่าเทวีไอซิสเป็นผู้สืบทอดคุณลักษณะ และบทบาทของเทวีทั้งหมด เกียรติคุณของพระนางแพร่สะพัดไปทั่วทุกสารทิศ
 	เทวีไอซิสทรงเป็นพระธิดาของเทพเก็บและเทวีนัท ทรงเป็นพระมเหสีของเทพเจ้าโอซิริส เทวีไอซิสและทพเจ้าโอซิริส
 ทรงมีพระโอรสนามว่า "ฮอรัส"
 	เทวีไอซิสทรงเป็นกำลังสำคัญช่วยพระสวามีปกครองอาณาจักร อาทิเช่น ทรงสอนสตรีชาวไทยคุปต์ให้รู้จักวิธีทำแป้งสาลี 
 ปั่นด้ายทอผ้า การรักษาโรคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งวิธีถ่ายทอดวิทยาการที่สำคัญแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง
 	เทวีไอซิสได้รับยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของสตรีที่มีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อพระสวามีอย่างแท้จริง ตามตำนานกล่าวว่า 
 	ภายหลังจากเจ้าชายเซ็ต ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์ได้วางแผนหลอกให้เทพเจ้าโอซิริสเสด็จลงไปประทับนั่งในหีบไม้พิเศษแล้ว
 ปิดฝา กลายเป็นดลงศพ นำไปลอยกลางแม่น้ำไนล์ ลอยไปไกลจนไปติดอยู่ระหว่างต้นแทมมารินคู ต้นไม้ขนาดใหญ่ริมฝี่งแม่น้ำที่เมืองบีบล๊อส 
 นครหลวงของซีเรีย ราชินีไอซิสได้เสด็จติดตามหาพระศพของฟาโรห์โอซิริสตามเมืองต่าง ๆ จนกระทั่งพบว่าต้นไม้ที่ห่อหุ้มโลพระศพฟาโรห์นั้น 
 กษัตริย์บีบล๊อสได้ให้ช่างแกะสลักเป็นเสาไปประดับไว้ในท้องพระโรง ราชินีไอซิสทรงใช้อุบายจนสามารถนำโลงพระศพเสด็จกลับไปยังเกาะเซมมิส
 สำเร็จ ต่อมาครั้นเจ้าชายเซ็ตเสด็จไปยังเกาเซมมิสสำเร็จโดยบังเอิญและได้พบหีบพระศพฟาโรห์โอซิริสอี ด้วยความอาฆาตแค้นจึงรับสั่งใหทหารนำ
 พระศพฟาโรห์โอซิริสขึ้นมาฉีกออกเป็นชิ้นถึง 14 ชิ้น แล้วนำแต่ละชิ้นไปทิ้งกระจัดกระจายตามดินแดนต่าง ๆ ทั่วอาณาจักร์ไอยคุปต์
 	ฝ่ายราชินีไอซิสก็พยายามติดตามค้นหาชิ้นส่วนพระศพอย่างไม่ลดละ แต่ละแห่งที่พบ ราชินีไอซสก็ทรงกสร้าเสาหินไว้เป็นที่ระลึก จาก
 นั้นพระนางได้ประกอบชิ้นส่วนของพระศพเข้าด้วยกัน ชโลมด้วยน้ำมันหอมแล้วได้กระทำพิธีพันผ้าศพขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นการทำมัมมีพระศพฤาโรห์
 โอซิริสเพื่อเก็บรักษาพระศพ ซึ่งหมายถึงชีวิตอมตะไว้ชั่วนิจนิรันดร์ เป็นไปตามความเชื่อของชาวไอยคุปต์ที่ว่าชีวิตอมตะ สำหรับวิญญาณที่ล่วงลับ
 ไปแล้วจะคงอยู่ยืนานเพียงใดนั้นขึ้นกับการเก็บรักษาพระศพมิให้เน่าเปื่อยนั่นเอง
 	ในเวลาต่อมา เจ้าชายเซ้ตได้รับสั่งให้ทหารจับพระนางไอซิสไปขังไว้ในคุก เนื่องจากทรงกริ้วหลังจากทราบว่าพระนางไอซิสได้สร้าง
 สุสานแบะเสาหินเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ฟาโรห์โอซิริส ในดินแดนต่าง ๆ ที่พระองค์ได้พบชิ้นส่วนของพระศพ แต่มิได้สงสัยว่าพระนางได้นำชิ้นส่วนไป
 ประกอบทำมัมมีพระศพแล้ว ด้วยความช่วยเหลือจากเทพเจ้าท็อต พระนางไอซิสก็เสด็จหนีออกจากที่คุมขังสำเร็จและได้ที่หลบซ่อนพระองค์ 
 ปิดบังมิให้เจ้าชายเซ็ตทรงทราบว่าพระนางกำลังจะคลอคพระโอรส
 	ในขณะที่พระนางไอซิสทรงหลบซ่อนอยู่ในบึงใหญ่ในอาณาเขตของเทพีบูโต ทรงมีพญางูยักษ์ทั้งเจ็ดคอยปกป้องคุ้มครองตลอดเวลา 
 จนกระทั่งพระนางได้ให้กำเนิดเจ้าชายฮอรัสในที่สุด
 	ต่อมาเมื่อเจ้าชายเซ็ตผู้ชั่วร้ายทรงทราบที่หลบซ่อนของเจ้าชายฮอรัส จึงเสด็จไปยังบึงบูโตตอนเกาะเซมมิสทันที และได้จำแลงแปลง
 พระวรกายเป็นงูพิษเข้ามากัดเจ้ายฮอรัส ทำให้เจ้าชายฮอรัสทรงเจ็บปวดทรมานยิ่งนัก พระนางไอซิสได้รับสั่งให้หาหมอวิเศษมารักษาเจ้าชายฮอรัส
 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ พระนางจึงได้อธิษฐานถึงเทพยดาเบื้องบน ทำให้เทพเจ้าท็อตได้เสด็จลงมาพบอย่างรีบด่วนและได้ทรงช่วยเหลือพระนาง 
 	
 เทวีไอซิส ... ผู้มีมนต์วิเศษที่มีฤทธิ์เดชมากที่สุดเหนือบรรดาเทพเจ้าและเทวีทั้งปวง
 	กล่าวกันว่านอกจากเทวีไอซิสจะได้รับการถ่ายทอดความฉลาดปราดเปรื่องจากเทพเจ้ารา ซึ่งเป็นพระอัยกาของพระองค์แล้ว ยังได้รับ
 ศิลปะการใช้เวทมนตร์ที่ทรงอำนาจมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นไหวพริบปฏิภาณล้ำเลิศที่เทพเจ้าท็อตทรงสอนไว้ทำให้เทวีไอซิสทรงทราบว่าอักษรที่
 ปรากฎอยู่ในพระนามของเทพเจ้ารานั้นเป็นคาถาที่แฝงไว้ด้วยอำนาจวิเศษ ดังนั้นหากพระองค์ทรงเรียนรู้ได้แจ่มแจ้งแล้วก็จะได้เวทมนตร์วิเศษมากที่
 สุด
 	พระนางไอซิสในขณะนั้นทรงเห็นว่าเทพเจ้าราทรงชรามากคงจะทนต่อสู้กับสังขารไปได้ไม่นานนัก จึงดำริวางแผนล้วงความลับเกี่ยวกับ
 ศิลปะการใช้เวทมนตร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้ารา
 	พระนางได้ปั้นดินเหนียวและร่ายเวทมนตร์จนกลายเป็นงูเห่าตัวแรกขึ้นบนแผ่นดินอาณาจักรไอยคุปต์ แล้วจำแลงแปลงร่างของมันกลาย
 เป็นลูกธนู นำไปซ่อนไว้ในเส้นทางที่เทพเจ้าราในร่างของฟาโรห์เสด็จผ่านไปเยี่ยมดินแดนอาณาจักรตอนบน และเสด็จกลับเส้นทางเดิมในช่วงเช้า
 เป็นประจำทุกวัน
 	เช้าวันต่อมา ขณะที่พระองค์เสด็จผ่านไปพร้อมกับเทพอื่น ไ งูเห่าที่ซ่อนอยู่ในรูปลูกธนูก็เลื้อยพุ่งตรงเข้าไปฉกกัดพระบาท แล้วเลื้อย
 หนีไปอย่างรวดเร็ว เทพเจ้าราในร่างฟาโรห์ทรงประทับยืนนิ่งด้วยความประหลาดพระทัย จากนั้นความเจ็บปวดและความร้อนได้แผ่ซ่านไปทั่วพระ
 วรกาย เทพต่าง ๆ ที่ตามเสด็จต่างไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ เทพเจ้าราทรงรู้สึกประหลาดพระทัยที่พระองค์ทรงมีฤทธิ์เดชบันดาลสิ่งต่าง ๆ แต่
 ไม่สามารถกำจัดพิษนี้ได้
 	หลังจากนั้น พระนางไอซิสก็ได้โอกาสเข้าเฝ้า และทรงใช้ไหวพริบถามพระนามของเทพเจ้ารา และทรงใช้เวทมนตร์ในพระนามถอนพิษ
 ในพระกายของเทพเจ้ารา
 	นับตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมา พระนางจึงเป็ฯผู้มีอำนาจเวทมนตร์สูงสุดเหนือบรรดาเทพเจ้าและเทวีไอยคุปต์ทั้งปวง
 	เทวีไอซิสจัดว่าเป็นเทวีที่ชาวไทยคุปต์เลื่อมใสศรัทธาตลอดมาแทบทุกยุคทุกสมัย เทวีไอซิสได้รับการยกย่องว่าเป็นเทวีแห่งความอุดม
 สมบูรณ์ บ๕ที่เทพเจ้าโอซิริสในขณะนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็ฯเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ จนทำให้น้ำท่วมถึงสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์
 เสมอ
 	เทวีไอซิสได้รับยกย่องว่าเป็นยอดมเหสีที่มีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อพระสวามีอย่างแท้จริง เป็นแบบอย่างของสตรีชาวไอยคุปต์
 ที่พยายามจะเลียนแบบ
 	จากภาพเขียนสีตามผนังวิหาร เทวาลัยหายแห่งจะพบว่ามีภาพเทวีไอซิสทรงสวมสัญลักษณ์แปลก ๆ ไว้บนพระเศียรเสมอ เช่น 
 สัญลักษณ์ที่เป็นแผ่นวงกลมที่เรียกว่าแผ่นสุริยะติดอยู่ระหว่างเขาแม่วัว บางครั้งภาพเขียนเทวีไอซิสจะมีพระเศียรเป็นหัวแม่วัว เนื่องจากครั้งหนึ่ง
 เทพเจ้าท็อตทรงแนะนำให้เปลี่ยนเพื่ออำพรางห้องกันการทำร้ายจากเจ้าชายเซ็ต ในบางโอกาสจะมีพระเศียรประดับด้วยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว หรือ
 ประดับด้วยดอกบัวขาว และแซมด้วยพระกรรเจียรที่ทำจากดอกข้าวสาลี
 

85 ความคิดเห็น